Trang Thi Nhạc-LMST

Trang Thi Nhạc
giới thiệu

LMST

Tôn chỉ:  Một đời cho Âm nhạc cảm hứng từ tháng 2 năm 1950.

Hành tŕnh thứ nhất “Mỗi ngày 1 bài hát” gồm 1002 nhạc phẩm được sự cộng tác của 310 thi hữu gần xa (Việt-Pháp Mỹ) đă được đúc kết ngày 14 tháng 7 năm 2009.

 

Hành tŕnh thứ hai “Vườn Nhạc Cảm Hứng” (VNCH) đang được tiếp nối bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 năm 2009.

 

Tuyên ngôn: Hân hoan chào đón và sẵn sàng cộng tác với các thi hữu Ninh Ḥa và quư thân hữu trong các tác phẩm “Thi Nhạc Giao Duyên”.

 

 Hiện định cư tại tiểu bang Florida, Hoa Kỳ.

 

 

Trang Thi Nhạc-LMST

 

Trang nhà:
www.ninh-hoa.com

  

Bài họa 10:

 

QUÊ HƯƠNG NỖI NHỚ

Họa QUÊ TÔI

Thơ VINH HỒ

 

Ninh Hòa sắc thắm đẹp màu hoa

Lúa trải đồng xanh cảnh thái hòa

Hòn Khói nặng tình mong nắng đổ

Vọng Phu vẹn nghĩa đọng sương sa

Vườn trăng dẫn lối vô Cầu Gỗ

Bến nước đưa em đến Ổ Gà

Nỗi nhớ quê hương dâng mắt biếc

Đong đầy kỷ niệm cõi mù sa.

 

NGUYỄN THỊ THANH TRÍ