Trang Thi Nhạc-LMST

Trang Thi Nhạc
giới thiệu

LMST

Tôn chỉ:  Một đời cho Âm nhạc cảm hứng từ tháng 2 năm 1950.

Hành tŕnh thứ nhất “Mỗi ngày 1 bài hát” gồm 1002 nhạc phẩm được sự cộng tác của 310 thi hữu gần xa (Việt-Pháp Mỹ) đă được đúc kết ngày 14 tháng 7 năm 2009.

 

Hành tŕnh thứ hai “Vườn Nhạc Cảm Hứng” (VNCH) đang được tiếp nối bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 năm 2009.

 

Tuyên ngôn: Hân hoan chào đón và sẵn sàng cộng tác với các thi hữu Ninh Ḥa và quư thân hữu trong các tác phẩm “Thi Nhạc Giao Duyên”.

 

 Hiện định cư tại tiểu bang Florida, Hoa Kỳ.

 

 

Trang Thi Nhạc-LMST

 

Trang nhà:
www.ninh-hoa.com

  

Bài họa 7:  

 

NINH H̉A C̉N MĂI

Họa thơ QUÊ TÔI của VINH HÔ  

 

Quê hương quang cảnh dệt ngàn hoa

Đất mẹ an nhiên buổi thái hòa

Thấp thoáng Hòn Hèo mây mũ đội

Ngập ngừng núi Vọng khói sương sa

Sông Dinh lấp lánh về châu thô

Núi Cấm long lanh tới Ổ Gà

Đây chút niềm riêng người ở lại

Ninh Hòa còn mãi dáng kiêu sa. 

 

Hương Đài

(Nguyễn Thị Bảy)