Trang Thi Nhạc-LMST

Trang Thi Nhạc
giới thiệu

LMST

Tôn chỉ:  Một đời cho Âm nhạc cảm hứng từ tháng 2 năm 1950.

Hành tŕnh thứ nhất “Mỗi ngày 1 bài hát” gồm 1002 nhạc phẩm được sự cộng tác của 310 thi hữu gần xa (Việt-Pháp Mỹ) đă được đúc kết ngày 14 tháng 7 năm 2009.

 

Hành tŕnh thứ hai “Vườn Nhạc Cảm Hứng” (VNCH) đang được tiếp nối bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 năm 2009.

 

Tuyên ngôn: Hân hoan chào đón và sẵn sàng cộng tác với các thi hữu Ninh Ḥa và quư thân hữu trong các tác phẩm “Thi Nhạc Giao Duyên”.

 

 Hiện định cư tại tiểu bang Florida, Hoa Kỳ.

 

 

Trang Thi Nhạc-LMST

 

Trang nhà:
www.ninh-hoa.com

  

Bài họa 9:

 

HỒN QUÊ

Họa thơ Vinh Hồ

 

Rực rỡ quê mình vạn sắc hoa

Reo ca thơ nhạc khúc giao hòa

Sông Dinh bến đợi làn hương tỏa

Dốc Lết bờ vui ngọn sóng sa

Thiên Tứ chùa xưa vang tiếng kệ

Tiên Du đêm vắng rộn canh gà

Thắm hồn đất nước tình chan chứa

Nếu phải xa rời...giọt lệ sa.

Hoài Thu
(Nguyễn Thị Thu)