Trang Thi Nhạc-LMST

Trang Thi Nhạc
giới thiệu

LMST

Tôn chỉ:  Một đời cho Âm nhạc cảm hứng từ tháng 2 năm 1950.

Hành tŕnh thứ nhất “Mỗi ngày 1 bài hát” gồm 1002 nhạc phẩm được sự cộng tác của 310 thi hữu gần xa (Việt-Pháp Mỹ) đă được đúc kết ngày 14 tháng 7 năm 2009.

 

Hành tŕnh thứ hai “Vườn Nhạc Cảm Hứng” (VNCH) đang được tiếp nối bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 năm 2009.

 

Tuyên ngôn: Hân hoan chào đón và sẵn sàng cộng tác với các thi hữu Ninh Ḥa và quư thân hữu trong các tác phẩm “Thi Nhạc Giao Duyên”.

 

 Hiện định cư tại tiểu bang Florida, Hoa Kỳ.

 

 

Trang Thi Nhạc-LMST

 

Trang nhà:
www.ninh-hoa.com

  

Bài họa 8:

 

 

ĐÓN BƯỚC XA

Họa thơ Vinh Hồ

 

Qua bến đò ngang chạm cỏ hoa

Sông Dinh quê mẹ đẹp hiền hòa

Cây Sao ngơ ngẩn trông sao lặn

Núi Phượng mơ màng ngắm phượng sa

Hòn lớn tà dương vang tiếng cuốc

Vân Phong bán dạ vọng canh gà

Phố Ninh ngày tháng luôn mong đợi

Đón bước người về ngấn lệ sa.

 

Tường Hoài

(Nguyễn Tường Hoài)