THƠ VUI

Trang Thơ Vui

 Trang Thơ Vui - 1

 Trang Thơ Vui - 2

Trang Thơ Vui - 3

Trang Thơ Vui - 4

Trang Thơ Vui - 5

Trang Thơ Vui - 6

Trang Thơ Vui - 7

Trang Thơ Vui - 8

Trang Thơ Vui - 9

Trang Thơ Vui - 10 

Trang Thơ Vui - 11

Trang Thơ Vui - 12

Trang Thơ Vui - 14

Trang Thơ Phiếm - 15

Trang Thơ Phiếm - 16

Trang Thơ Phiếm - 17

Trang Thơ Phiếm - 18

Trang Thơ Phiếm - 19

Trang Thơ Phiếm - 20

Trang Thơ Phiếm - 21

Trang Thơ Phiếm - 22

Trang Thơ Phiếm - 23

Trang Thơ Phiếm - 24

Trang Thơ Vui - 25

Trang Thơ Vui - 26

Trang Thơ Phiếm - 27

Trang Thơ Vui - 28

Trang Thơ Vui - 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương Nguyn

Nh B Su Hụ

Mt Th C Mt Nhưng
  
 Vất Vả

ng Địa Mỉm Cười

Bc Sĩ Nhn Khoa

Hiểu Lầm

 

 

Văn Thu

Thầy Cng  Chữa Bệnh

Cầu Dumar

WC

 

 

Văn Quanh

 Alibaba v Cy Đn Thần

 

 

Cu Let

Bi Học Đầu Tin

 Ai Tội Nghiệp Ai 

Sấm Hay Đnh Rắm

 

 

Minh Tr

Chuyện C Cc

 

 

Giang Ninh

V Ai M Nn Nổi Ny

Chuyện Xảy Ra Ở Mỹ

 

 

Lệ Huyn

Chim Bao Thấy Tri Bầu
  
 Đnh Con G

Chụp Hnh Gia Đnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com


 

  THƠ PHIẾM

 

 

Kẻ Phm Phu T Giết Mnh

phiếm, họa vận thơ trn Net.

 

 

ng giết đời ng ở giữa đường

Hồn ng vất vưởng khi đen vương

Hận th chồng chất trong tm tưởng

Ganh tị dẫy đầy cc ng sương

Danh ko ng ln cy tủi nhục

Tiền đưa ng xuống vũng đau thương

ng ơi thức tỉnh vng nhn quả!

Cầu nguyện cho ng thắp nn hương.
 

 

T Trinh

4/12/10

 

 

 

 

  THƠ PHIẾM

 

 

 

T TRINH ƠI!

 

 

 

 

T Trinh ơi hỡi T Trinh
Người hay thần thnh lộ hnh ra xem
Phn vn đn mi kiếm tm
M anh chủ mạng chẳng thm hở mi
Ni l b mật cuộc chơi
Ti đy cng thch tr chơi đon m
Phiếm thơ c nhỏ c to
Tục thanh xướng họa gay go tuyệt vời
T Trinh ti tưởng nữ nhi
Như l kỳ nữ kịch hi trước kia
Lc đầu suy đon đn b
Nhưng ti nghe ni người l đn ng
Lm ti bỡ ngỡ xệ mng
Khng cn được thẳng chỉ cong xu xu
Khiến người kh đon nan điều
Thi th chc phc thật nhiều T Trinh!

 

 

THƯỢNG N

(L Hổ)

6/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com