XƯỚNG HỌA:
CHÙM THƠ
 


 

  Gọi Đàn - Lê Văn Ngô 

  Vườn Hạnh Thêm Hoa -
       Vinh Hồ

  Vô Ngă - Bùi Ngoạn Lạc 

  Kỷ Niệm 10 Năm -
    Lê Văn Ngô

  Sắc, Không -  Lê Văn Ngô

  Thơ Tứ Tuyệt - Lê V. Ngô

  Sáng Ngời Tâm Bút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 

 

 

THƠ XƯỚNG HỌA

 

BÀI XƯỚNG:

 

SẮC, KHÔNG

 ***

 

 Giáo lư Phật Dà, sắc tức không,

 Sắc, không, tướng khác, tánh tương đồng .

 Sắc, không không có tồn lâu măi,

 Không, sắc rồi sẽ tiêu diệt vong .

 Hữu diệt hoàn sinh, chân lư sống,

 Trường sinh bất tử, ảo hoài mong .

 Trần gian vạn vật rồi tan biến,

 Hiện hữu tùy duyên, sắc hoá không .

 

Lê Văn Ngô.

Nhâm Th́n, Tháng Giêng 2012

 

 

 

 

 

 

Bài họa 1:

 

Họa : TƯ NGUYÊN
(Bùi Ngoạn Lạc)

 

Vô thường vật chất có rồi không,

Lụy tướng sinh tham thấy dị đồng .

Trí cạn mơ hồ tuồng đắc thất,

Tài non mờ mịt lẽ tồn vong .

Lên voi đắm đuối ṿng danh lợi,

Xuống chó tan tành sự ước mong .

Tỉnh mộng tâm an tường thực ảo

Trăm năm cát bụi sắc hoàn không .

Kính chúc gia đ́nh hai bạn

Hạnh Phúc, An khang trong năm mới .

 

TƯ NGUYÊN

   San Jose, 03-12-2011 . 

 

 

 

 

 

Bài họa 2:

 

Kiếp Hồng Trần

Kính họa bài " Sắc, Không " của Thầy Ngô

 

Cuộc đời bỗng chốc hóa hư không

Thân rữa xác khô, phải tượng đồng?

Tiếng xấu miệng đời c̣n nhắc măi

Danh thơm bia đá chẳng tiêu vong

Quyền uy địa vị không trông ngóng

Vàng bạc, lâu đà́ chẳng ước mong

Vật chất phù hoa rồi biến mất

Ra đi tay trắng vẫn hoàn không.

 

 

SONG HỒ

7/1/2012

 

 

 

 

Bài họa 3:

 

SẮC KHÔNG

Kính họa nguyên vận thơ Thầy Lê văn Ngô

 

Sắc là không, cũng chẳng là không

Thế giới đảo điên giữa dị đồng

Hỉ xả, từ bi nguồn phước hạnh

Độc tài, gian ác cội suy vong

Tiểu nhân vị kỷ đời xa lánh

Quân tử vị tha người nhớ mong

Cắm cổ chạy theo ngàn ảo mộng

Xuôi tay nhắm mắt cũng bằng không.

 

VINH HỒ
7/1/12

 

 

 

 

 


XƯỚNG HỌA: CHÙM THƠ

7/2012