XƯỚNG HỌA:
CHÙM THƠ
 


 

  Gọi Đàn - Lê Văn Ngô 

  Vườn Hạnh Thêm Hoa -
       Vinh Hồ

  Vô Ngă - Bùi Ngoạn Lạc 

  Kỷ Niệm 10 Năm -
    Lê Văn Ngô

  Sắc, Không -  Lê Văn Ngô

  Thơ Tứ Tuyệt - Lê V. Ngô

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 

 

 

THƠ XƯỚNG HỌA

 

BÀI XƯỚNG:

KỶ NIỆM 10 NĂM
www.ninh-hoa.com

(Mến tặng trang chủ Web Ninh-Hoa.com

Nguyễn Văn Thành)

 ***

 

Mười năm lặn lội chốn thi văn,

Viết lách cho vui kể chuyện rằng :

Kỷ niệm năm xưa tràn ngập lối,

T́nh yêu thuở ấy đẹp hơn trăng.

Quê hương yêu dấu con sông nhỏ,

Bạn hữu thân t́nh khắp lối giăng.

Bốn cuốn Đặc San mong chứa đủ,

Tâm t́nh thi hữu gởi thân bằng.

 

Lê Văn Ngô.

San Jose, 7/6/2012

 

 

 

 

 

 

Bài họa 1:

 

KỶ NIỆM 10 NĂM

www.ninh-hoa.com

Kính họa y đề thơ Thầy LÊ VĂN NGÔ
 

Gởi trọn T̀NH YÊU trong áng văn

 Mười năm trang viết kể nhau rằng:

 QUÊ HƯƠNG dào dạt ngời nghiên bút

 KỶ NIỆM êm đềm đẫm ánh trăng

 Trang mạng tỏa hương say nét ngọc

 Đặc san thắm sắc nở hoa giăng

 Duyên đưa gió quyện mời thân hữu

 Đi giữa càn khôn vút cánh bằng.

 

NGUYỄN THỊ THANH TRÍ

6/2012

 

 

 

 

 

Bài họa 2:

 

NGHĨA T̀NH TRANG WEB
Xin kính họa bài Thơ
KỈ NIỆM 10 NĂM NINH-HOA.COM
Của Thầy LÊ VĂN NGÔ

 

Chẳng phải nhà thơ, chẳng nhà văn
Chỉ muốn viết lách tâm sự rằng:
Bao điều tha thiết cùng thân hữu
Lắm nỗi đậm nồng với sao trăng
Nghĩa bạn chứa chan niềm thương tỏ
T́nh quê vời vợi nỗi sầu giăng
Đặc san-Trang web luôn phát triển
Thơ văn giao kết nghĩa thân bằng.

  

LÊ THỊ ĐÀO
Sài G̣n
10- 06- 2012

 

 

 

 

Bài họa 3:

 

KỶ NIỆM 10 NĂM

Kính họa Bài thơ KỶ NIỆM 10 NĂM

của thầy LÊ VĂN NGÔ


Anh Thành học toán lại thèm văn
Lặng lẽ lăng xăng chẳng nói rằng
Thiết lập website t́m bạn hữu
Tận t́nh hồi mộng nhớ vầng trăng
T́nh yêu kỷ niệm quê hương nhỏ
Nhưng khắp Ninh Ḥa ân nghĩa giăng
Chồng chất ngập tràn muôn vạn nẻo
Trên đời ít chỗ sánh cho bằng

 
 

PHAN SONG
(LƯ HỔ)
 

 

 

 

 

 

 


XƯỚNG HỌA: CHÙM THƠ

6/2012