XƯỚNG HỌA:
CHM THƠ
  

  Gọi Đn - L Văn Ng 

  Vườn Hạnh Thm Hoa -
       Vinh Hồ

  V Ng - Bi Ngoạn Lạc 

  Kỷ Niệm 10 Năm -
    L Văn Ng

  Sắc, Khng -  L Văn Ng

  Thơ Tứ Tuyệt - L V. Ng

  Sng Ngời Tm Bt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 

 

 

THƠ XƯỚNG HỌA

 

BI XƯỚNG:

V NG

 

 Xướng : TƯ NGUYN Bi Ngoạn Lạc

 

Sng m đo ngạn phải qun ti,

 V ng suốt thng thật tuyệt vời .

 Lối sống duy mnh cam bĩ cực,

 Con đường chn đạo mới an vui .

 Nội tm bất loạn đời thanh thản,

 Ngoại cảnh v thường tr thảnh thơi .

 Su tấm chung thn l luật định,

 Ci ta nặng gnh xả cho rồi .

 

 

TƯ NGUYN

San Jose, 04/27/2012

 

 

 

 

 

Bi họa 1:

 

83 TỰ THUẬT xướng, họa

 

 xướng : TƯ NGUYN Bi Ngoạn Lạc 

  họa : L Văn Ng .

 

        CI NG XEM THƯỜNG

(hoạ bi thơ V Ng
của thầy Tư Nguyn)

 

Sự thật lắm người qu ci ti,

Ai đem xả bỏ thật cao vời .

Ci ti m chặt đời phiền no,

Ci ng xem thường cảnh đẹp vui .

Một bước nhường li xa biển khổ,

Một lời nhẫn nhịn thả bo tri .

Người hiền nhận biết điều khn dại,

Cố chấp loanh quanh chậm mất rồi .

 

L Văn Ng

 

 

 

 

Bi họa 2:

 

TỰ TẠI V NGẠI

 

Knh họa thơ V NG

của thầy TƯ NGUYN BI NGOẠN LẠC

 

Qun đi bản ng - qun thn ti

Chn l ngn năm mi sng vời

ch kỷ xua tan - xua ng mạn

Vị tha tch đức - tch yn vui

Tm an tự tại lng phơi phới

Tr diệt v minh dạ thảnh thơi

Đnh thắng vạn qun - bằng đnh thắng (*)

Ci ta bung xả - nở hoa rồi.

 

NGUYỄN THỊ THANH TR
 

(*) Lấy từ cu: Đnh thắng vạn qun
khng bằng tự thắng lấy mnh.

 

 

 

 

Bi họa 3:

 

CI TI
Xin knh họa
V NG v CI NG XEM THƯỜNG
 Của hai bậc TIỀN BỐI

 

 Lận đận suốt đời bởi ci ti

 Chn tu- Bỏ xả - Thật xa vời

 Vị kỉ toan tnh- tm phiền no

 Vị tha bung xả- dạ an vui

 Ganh đua thiệt hơn lng bối rối

 Nhường nhịn n ha tr thảnh thơi

 Cn cht tro tn xin gửi lại

 Hoa thắm cy xanh- Tạm đủ rồi.

  
L THỊ ĐO
Si Gn
22- 05- 2012

 

 

Bi họa 4:

 

CI TA CI NG

Knh Họa

 

Người đời thường coi trọng ci ti,

Mấy ai chịu xả, thật cao vời.

Giữ chặt ci TA gy phiền no,

Sống đời v NG lng thấy vui.

Cố chấp hơn thua nhiều bi thảm,

Xa rời TA NG dạ thảnh thơi.

Cuộc sống đời người bao lăm tuổi,

Thời gian khoảnh khắc xa mất rồi !

 

ThiThi

5/2012 

 

 

 

Bi họa 5:

 

TỰ NG CI TI

Kh qun ci đ thuộc về ti
 V Ng mơ thi cũng tuyệt vời
 Cn nghĩ cn suy ắt sẽ loạn
 Lng trần lun đọng kh yn vui
 Ci tm tu luyện mong V Ng
 Cố bỏ ci ti sẽ thảnh thơi
 Ci Ng ta bung theo cuộc sống
 Bnh an khi Ng Ti qun rồi
PHANSONG (L HỔ)

 

 

 

 

 


XƯỚNG HỌA: CHM THƠ

5/2012