www.ninh-hoa.com 

 

Nguyễn Văn Thành

Tản Mạn Về Bầu Cử 
Tổng Thống Mỹ Năm 2008

THẾ CHIẾN THỨ BA:
Nạn Khủng Bố Quốc Tế

 Kỳ  1  |  Kỳ 2 |  Kỳ 3

 Kỳ  4  |  Kỳ 5 |  Kỳ 6  

 Kỳ 7  |  Kỳ 8  |  Kỳ 9 

 Kỳ 10 | Kỳ 11 | Kỳ 12

 Kỳ 13 |  Kỳ 14 |  Kỳ 15

Kỳ 16 |  Kỳ 17 | Kỳ 18

Kỳ 19 |  Kỳ 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

Thế Chiến Thứ Ba:
Nạn Khủng BQuốc Tế
Nguyễn Văn Thành

 

 

 

 

 

kỳ 19:

 

 

 Các TChức Khủng B Quốc Tế

 Thế chiến thứ ba: Nạn khủng bố quốc tế

 

 

Chấm Dứt Chiến Tranh Khủng B

  

       Như chúng ta đă biết nạn khủng bố và vấn đề dầu hỏa có liên hệ mật thiết với nhau, thế giới càng bất ổn, khủng bố phá hoại th́ giá dầu càng lên. Sự tăng giá dầu thô chẳng những làm suy thoái nước Mỹ mà c̣n làm kinh tế trên toàn thế giới khủng hoảng. Các nhà kinh tế đă nghĩ rằng nếu nước Mỹ bị hắt hơi th́ các nước khác sẽ bị sưng phổi. Ngày nay gần như toàn thể thế giới bước vào nạn suy thoái chỉ v́ giá dầu lên quá đáng. Ngày 3 tháng 10 năm 2008, lưỡng viện quốc hội Mỹ đă thông qua Thỏa hiệp trợ giúp kinh tế trên 700 tỷ đô-la và Tổng thống Bush đă ban hành, tuy nhiên cứu kinh tế Mỹ cũng c̣n để chờ xem.

http://news.yahoo.com/s/ap/20081004/ap_on_bi_ge/financial_meltdown

       Trong vài chục năm nay, nước Mỹ triền miên bị nhập siêu tức là nhập nhiều hơn xuất khoảng trên dưới 1000 tỷ đô-la Mỹ làm cho đồng đô-la bị xuống giá và nguyên do chánh là mỗi ngày nhập trên 2/3 tổng sản lượng dầu thô, khoảng 10 triệu thùng dầu thô mỗi ngày.

 

U.S. Crude Oil Imports (Thousand Barrels per Day)

 

Decade

Year-0

Year-1

Year-2

Year-3

Year-4

Year-5

Year-6

Year-7

Year-8

Year-9

 1910's

2

5

20

49

46

50

NA

NA

NA

NA

 1920's

290

343

349

225

213

169

165

160

218

216

 1930's

170

129

122

87

97

88

88

75

72

91

 1940's

117

139

34

38

122

204

236

267

353

421

 1950's

487

491

573

648

656

782

934

1,023

953

965

 1960's

1,015

1,045

1,126

1,131

1,198

1,238

1,225

1,128

1,291

1,409

 1970's

1,324

1,681

2,216

3,244

3,477

4,105

5,287

6,615

6,356

6,519

 1980's

5,263

4,396

3,488

3,329

3,426

3,201

4,178

4,674

5,107

5,843

 1990's

5,894

5,782

6,083

6,787

7,063

7,230

7,508

8,225

8,706

8,731

 2000's

9,071

9,328

9,140

9,665

10,088

10,126

10,118

10,031

 

 

 Release Date: 9/30/2008
 Next Release Date: 9/30/2009

Chi tiết:

http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/mcrimus2a.htm

 

       V́ vậy muốn chấm dứt nạn khủng bố th́ vấn đề chính yếu phải có chính sách độc lập về năng lượng. Luật năng lượng năm 2005 đă được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào ngày 29 tháng 7 năm 2005 và kư kết bởi Tổng thống Georges W. Bush vào tháng 8 năm 2005.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_Policy_Act_of_2005

 

       Luật này có mục tiêu làm cho Mỹ Quốc độc lập về năng lượng gồm có nhiều phần đại khái như sau đây:

 

       Cho phép bảo đảm các khoản vay (loan guarantees) phục vụ các sáng kiến kỹ thuật để chống khí thải CO2 bao gồm sản xuất sử dụng các ḷ phản ứng hạt nhân cũng như kỹ nghệ than sạch (clean coal) và các năng lượng tái sử dụng được.

 

       Cụ thể là các chất đốt sinh vật như Ethanol (C2H5OH) phải được trộn với dầu xăng bán tại Mỹ là 4 tỷ thùng năm 2006 tăng đến 6.1 tỷ thùng năm 2009 và 7.5 tỷ thùng năm 2012.

 

       Tăng cường năng lượng từ than (Mỹ có sản lượng than nhiều nhất thế giới) nhưng phải đi đôi với việc giảm khí thải CO2 tức là giảm ô nhiễm môi trường cho phép cung cấp 200 triệu đô-la Mỹ mỗi năm. Cho phép sáng kiến sử dụng than sạch (clean coal), băi bỏ luật hiện nay là cho các mỏ than sử dụng không quá 160 acres, cho phép trả trước tiền thuê các mỏ than. Cho phép trợ cấp năng lượng từ gió và các năng lượng thay thế khác.

 

       Phát triển năng lượng từ sóng biển và từ năng lượng thủy triều (wave power and tidal power) để phục vụ nguồn năng lượng tái tạo được (renewable energy).

 

       Mỗi năm cấp 50 triệu $USA cho các chương tŕnh từ chất đốt thuộc chất thải sinh vật. Trợ cấp và hậu thuẫn cho các sáng kiến sử dụng năng lượng địa nhiệt ḷng trái đất (geothermal energy).

       Yêu cầu Bộ Năng lượng Hoa Kỳ nghiên cứu và báo cáo các năng lượng thiên nhiên hiện có bao gồm năng lượng gió, mặt trời, sóng và thủy triều. Cho phép Bộ Nội vụ cấp giấy phép cho các hoạt động sản xuất vận tải năng lượng ngoài biển gồm những năng lượng khác dầu và khí đốt (from sources other than gas and oil).

 

       Bộ Năng lượng Hoa Kỳ nghiên cứu và báo cáo về năng lượng phục vụ cung cầu. Chính phủ giảm thuế cho các dụng cụ sử dụng trong nhà tiết kiệm năng lượng (energy conservation).

 

Cung cấp các điểu kiện thuận lợi cho các sáng kiến đào dầu tại vịnh Mễ Tây Cơ.

Yêu cầu các xe của chính phủ sử dụng các năng lượng khác dầu xăng.

Chính phủ liên bang điều hành cải tiến các lưới điện.

 

Trợ cấp về năng lượng nguyên tử.

Trợ giúp 2 tỷ đô-la cho việc xây dựng 6 nhà máy điện hạt nhân.

Cấp cho Bộ Năng Lượng 1 tỷ 250 triệu đô-la để xây dựng nhà máy hạt nhân sản xuất vừa điện vửa hydrogen (to generate both electricity and hydrogen).

Cho phép các công nhân và các nhân viên khế ước mang súng trong nhà máy hạt nhân.

 

Nghiêm cấm việc bán, xuất cảng các chất nguyên tử và kỹ thuật hạt nhân cho bất cứ nước nào bảo trợ hoạt động khủng bố, yêu cầu Bộ Năng lượng báo cáo về việc chôn cất các chất phế thải hạt nhân.

 

Cho phép Bộ trưởng Bộ Nội vụ kư kết các thỏa hiệp đào dầu trong đá (oil shale)dầu cát (tar sands) trong các tiểu bang Colorado, Utah và Wyoming.

 

Tiền cắt giảm thuế bao gồm 4 tỷ 3 cho năng lượng hạt nhân, 2 tỷ 7 cho năng lượng tái sản xuất điện năng, 1 tỷ 6 cho việc đầu tư vào than sạch.

 

1 tỷ 300 triệu vào việc bảo tồn năng lượng tức là sử dụng các máy móc có hiệu suất cao (thí dụ máy điều ḥa nhiệt độ từ 80% lên 95%)

 

1 tỷ 3 cho các xe hơi sử dụng những năng lượng khác dầu hỏa như Bioethanol, Biobutanol, khí đốt hóa lỏng, propane.

 

500 triệu đô-la cho các năng lượng sạch.

 

       Chính phủ khuyến khích các nhà cao tầng thương mại sử dụng điện năng một cách tiết kiệm thí dụ như dùng năng lượng mặt trời mà không cần sử dụng các điện năng từ nhà máy phát điện. Bộ Năng lượng muốn trong ṿng 20 năm th́ có thể xây dựng các ṭa cao ốc năng lượng zero (These benefits emanate from the Department of Energy's desire to make all buildings "zero energy" within 20 years) nghĩa là hoàn toàn sử dụng năng lượng mặt trời.

 

  

(Xem tiếp kỳ 20)

 

Các Websites tham khảo:

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_in_the_United_States
http://www.world-nuclear.org/info/inf41.html
http://en.wikipedia.org/wiki/AP1000

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclear_reactors#United_States_of_America

http://en.wikipedia.org/wiki/Biofuel

http://www1.eere.energy.gov/geothermal/powerplants.html#dry
http://pesn.com/2007/01/22/9500449_MIT_Geothermal_Report/

http://en.wikipedia.org/wiki/Hydroelectric_power 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_reservoirs_and_dams_in_the_United_States

http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power_in_the_United_States

http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power
http://www.ccc.nps.navy.mil/si/2008/Feb/steinhauslerFeb08.asp

(http://en.wikipedia.org/wiki/Axis_of_Evil

http://en.wikipedia.org/wiki/Osama_bin_Laden

http://en.wikipedia.org/wiki/1998_U.S._embassy_bombings

http://en.wikipedia.org/wiki/September_11,_2001_attacks

http://www.kashmir-information.com/Terrorism/machine.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Iran

http://en.wikipedia.org/wiki/Olympic_Games

http://www.jimmycarterlibrary.org/documents/campdavid/accords.phtml

http://en.wikipedia.org/wiki/Israel

http://en.wikipedia.org/wiki/Palestine

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/08/03/AR2006080300629.html

 

 

Nguyễn Văn Thành
 
 5/10
/2008