www.ninh-hoa.com 

 

Nguyễn Văn Thành

Tản Mạn Về Bầu Cử 
Tổng Thống Mỹ Năm 2008

THẾ CHIẾN THỨ BA:
Nạn Khủng Bố Quốc Tế

 Kỳ  1  |  Kỳ 2 |  Kỳ 3

 Kỳ  4  |  Kỳ 5 |  Kỳ 6  

 Kỳ 7  |  Kỳ 8  |  Kỳ 9 

 Kỳ 10 | Kỳ 11 | Kỳ 12

 Kỳ 13 |  Kỳ 14 |  Kỳ 15

Kỳ 16 |  Kỳ 17 | Kỳ 18

Kỳ 19 |  Kỳ 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

Thế Chiến Thứ Ba:
Nạn Khủng BQuốc Tế
Nguyễn Văn Thành

 

 

 

 

 

kỳ 16:

 

 

 Các TChức Khủng B Quốc Tế

 Thế chiến thứ ba: Nạn khủng bố quốc tế

 

 

Chấm Dứt Chiến Tranh Khủng B

  

         Trong những loạt bài trước, ta đă nói đến Thủy điện.  Như ta đă biết muốn triệt tiêu các hành động khủng bố th́ Mỹ quốc cần phải độc lập về năng lượng. Nói một cách khác là dần dần giảm thiểu sự nhập cảng dầu thô rồi đi đến độc lập về năng lượng, điều ấy chẳng những không bị nhập siêu mà c̣n có thể độc lập về năng lượng cũng như bảo vệ môi sinh, giảm phế thải CO2 vào không khí, bảo đảm cho khí hậu không thay đổi. Như ta đă biết chỉ có vỏ ngoài của trái đất là lạnh c̣n trong ḷng trái đất th́ nhiệt độ rất cao, cụ thể là các núi phun lửa vẫn xảy ra thường trực trên toàn địa cầu. Trái đất có lơi là sắt rồi đến các khoáng chất ở trạng thái lỏng v́ ở nhiệt độ cao.

 

        Địa nhiệt là nhiệt trong ḷng trái đất.

 

        Địa nhiệt (Geothermal energy) sinh ra từ lơi trái đất (the earth's core) khoảng 4000 dặm dưới mặt đất. Nhiệt độ cao này sinh ra bởi sự phóng xạ của các chất phóng xạ

        Lơi trái đất gồm lơi sắt đặc (a solid iron core) phần ngoài là khoáng ở thể lỏng (very hot melted rock) gọi là magma.

        Phần thứ hai gọi là mantle bao quanh lơi dày độ 1800 dặm

        Phần vỏ (crust) là phần ngoài cùng trái đất dày chừng 15 tới 35 dặm trong lục địa và 3 tới 5 dặm ở biển.

 

        Các nhà máy địa nhiệt biến đổi sức nóng từ nước ở trong ḷng trái đất thành điện năng. Sự biến đổi từ nước nóng cho điện năng phụ thuộc vào trạng thái của chất lỏng tức là phụ thuộc vào hơi nước nóng hay là nước nóng. Các nhà máy địa nhiệt đầu tiên ở trên thế giới th́ dùng hơi nước nóng. Các hơi nước này từ các hố trong ḷng trái đất và được đưa đến các turbine để làm quay turbine và thay đổi từ thông (magnetic flux) làm phát sinh ra điện. Trong các nhà máy điện, nước ở nhiệt độ lớn hơn 360ºF (182ºC) được bơm lên dưới áp suất cao cung cấp cho các turbine.

 

 Nhà máy địa nhiệt dùng hơi khô (Dry Steam Power Plants)

Nhà máy địa nhiệt dùng hơi khô tại The Geysers (h́nh trên), California.

        Nhà máy dùng các chất lỏng nóng là chính. Hơi nóng trực tiếp vào các turbine làm quay máy giao điện sản xuất điện năng. Kỹ thuật hơi (Steam technology) lần đầu xử dụng tại Lardarello, Ư năm 1904 đến nay vẫn c̣n. Tại nhà máy Geysers bắc California là nhà máy hơi khô lớn nhất thế giới.


 

Nhà máy điện hơi lóe (Flash Steam Power Plants)

 

        Các chất lỏng trên 360°F (182°C) có thể lóe (FLASH) để sinh điện. Chất lỏng bắn vào thùng chứa trong thùng áp xuất thấp hơn áp xuất chất lỏng làm cho chất lỏng khi bắn vào bốc hơi tức thời, hơi làm quay turbine và sản xuất điện.

 

 

Nhà máy điện chu tŕnh nhị nguyên (Binary-Cycle Power Plants)

 

        Kỹ thuật thứ ba là các nhà máy phát điện hơi nước chu tŕnh nhị nguyên (binary cycle).

 

        Hầu hết trong các vùng địa nhiệt th́ gồm có nước ở nhiệt độ dưới 400ºF. Năng lượng được lấy ra từ các chất lỏng trong các nhà máy chu tŕnh nhị nguyên. Nước nóng trong địa nhiệt và nguồn thứ hai (nhị nguyên) từ một nguồn có điểm sôi thấp hơn nước thông qua việc trao đổi nhiệt. Nhiệt từ nước trong địa nhiệt làm cho chất lỏng thứ hai tức thời bốc hơi và hơi này làm quay turbine phát sinh điện. Hệ thống này h́nh như không phát ra khí thải. Phương pháp này được sử dụng trong các nhà máy địa nhiệt.

 

        Hiện nay các nhà máy địa nhiệt mới chỉ dùng được một phần rất nhỏ của gốc địa nhiệt trong ḷng trái đất. Tương lai nếu sử dụng được th́ sẽ có năng lượng rẻ tiền, sạch và có rất nhiều trong ḷng trái đất. Phương pháp các nhà máy điện lực nhị nguyên sẽ cung cấp điện năng vô tận v́ nhiệt độ có nguồn nước nóng trong nhiệt độ vừa phải (moderate) 400ºF. Chính phủ Mỹ đang làm việc với kỹ nghệ địa nhiệt để có thể sản xuất được điện lực từ 3 xu đến 5 xu Mỹ cho mỗi kWh (kilo Watt giờ). Mỹ chuẩn bị xây dựng thêm khoảng 15000 MW bằng địa nhiệt trong ṿng 10 năm tới (nhà máy nguyên tử định xây dựng tại Việt Nam là 2000 MW). Như vậy các nhà máy địa nhiệt cũng góp phần vào việc bảo vệ năng lượng độc lập cho Mỹ Quốc và đồng thời góp phần chấm dứt nạn khủng bố.

 

        Tiềm năng của địa nhiệt là khỏang 100GW (1 GW= 1000 000 000 W).

Trong năm 2005 khế ước làm nhà máy phát điện nguồn địa nhiệt khoảng 0.5 GW. Năm 2006 ĐẠI HỌC MIT cho biết Mỹ có thể sản xuất 100 GW (Gigawatts) vào năm 2050.

 

        MIT cho rằng địa nhiệt trong ḷng trái đất tại Mỹ đủ khả năng cung cấp cho toàn thế giới khoảng 30000 năm.

 

 

(Xem tiếp kỳ 17)

 

Các Websites tham khảo:

 

http://www1.eere.energy.gov/geothermal/powerplants.html#dry
http://pesn.com/2007/01/22/9500449_MIT_Geothermal_Report/

http://en.wikipedia.org/wiki/Hydroelectric_power 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_reservoirs_and_dams_in_the_United_States

http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power_in_the_United_States

http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power
http://www.ccc.nps.navy.mil/si/2008/Feb/steinhauslerFeb08.asp

(http://en.wikipedia.org/wiki/Axis_of_Evil

http://en.wikipedia.org/wiki/Osama_bin_Laden

http://en.wikipedia.org/wiki/1998_U.S._embassy_bombings

http://en.wikipedia.org/wiki/September_11,_2001_attacks

http://www.kashmir-information.com/Terrorism/machine.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Iran

http://en.wikipedia.org/wiki/Olympic_Games

http://www.jimmycarterlibrary.org/documents/campdavid/accords.phtml

http://en.wikipedia.org/wiki/Israel

http://en.wikipedia.org/wiki/Palestine

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/08/03/AR2006080300629.html

 

 

Nguyễn Văn Thành

   
14/
9/2008