www.ninh-hoa.com 

 

Nguyễn Văn Thành

Tản Mạn Về Bầu Cử 
Tổng Thống Mỹ Năm 2008

THẾ CHIẾN THỨ BA:
Nạn Khủng Bố Quốc Tế

 Kỳ  1  |  Kỳ 2 |  Kỳ 3

 Kỳ  4  |  Kỳ 5 |  Kỳ 6  

 Kỳ 7 |  Kỳ 8 |  Kỳ 9 

 Kỳ 10 | Kỳ 11 | Kỳ 12

 Kỳ 13 | Kỳ 14 | Kỳ 15

 Kỳ 16 |  Kỳ 17 | Kỳ 18

Kỳ 19 |  Kỳ 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

Thế Chiến Thứ Ba:
Nạn Khủng BQuốc Tế
Nguyễn Văn Thành

 

 

 

 

 

 

kỳ 14:

 

 

 Các TChức Khủng B Quốc Tế

 Thế chiến thứ ba: Nạn khủng bố quốc tế

 

 

Chấm Dứt Chiến Tranh Khủng B

 

 

          Như ta đă biết đạo Muslim có hai thành phần Sunni và Shia. Sau khi nhà tiên ri Holy Prophet Muhammad chết, kể từ lúc thiết lập đạo Hồi Sunni bởi Abu Bakr (bố vợ Muhammad) và Shia bởi Ali, con rể nhà tiên tri Muhammad, hai môn phái này giết lẫn nhau cho đến ngày nay vẫn xảy ra thường trực nhất là tại Iraq. Mỗi khi có lễ của Shia (shiite) đánh bom, và ngược lại khi có lễ của Shia th́ Sunni lại đánh bom. Nếu như cuộc đánh bom chỉ xảy ra tại Iraq, Do Thái (Isarel) và A Phú Hăn (Afghanistan) th́ quân Mỹ chẳng bao giờ lại tấn công vào Iraq. Nhưng Bin Laden lại tấn công vào Mỹ Quốc trong vụ 911 và v́ vậy Mỹ Quốc bắt buộc phải tấn công vào sào huyệt của phe khủng bố tại A Phú Hăn cũng như tại Iraq.

 

          Cuộc chiến tranh khủng bố chẳng những tại A Phú Hăn, tại Iraq, mà c̣n tại nhiều nơi khác như tại Do Thái, Pakistan, Ấn Độ, tại Nam Dương (Indonedia), tại Somali, tại Yemen, tại Algérie và nhiều nơi khác nữa…

 

          Trong các bài trước ta đă t́m được mối liên quan giữa nạn khủng bố và việc nhập cảng dầu hỏa. Việc chấm dứt chiến tranh khủng bố th́ rất là khó khăn tuy nhiên chúng ta có thể làm cho chiến tranh khủng bố không hoàn toàn chấm dứt nhưng chỉ xảy ra rất hạn chế và ít ỏi bằng cách phải có chính sách không nhập cảng dầu hỏa nữa mà phải t́m các năng lượng khác nhất là các năng lượng có thể tái xử dụng được.

 

          Trong bài trước, ta đă đề cập đến năng lượng bằng sức gió ngày nay ta tŕnh bày tới năng lượng mặt trời.

 

Năng Lượng MẶT TRỜI: (Solar Energy)

 

          Năng lượng mặt trời xử dụng tại Mỹ Quốc hiện nay rất ít khoảng 0.1%. Mỹ Quốc dự định tới năm 2025, năng lượng mặt trời sẽ vào khoảng 10% toàn thể các năng lượng cần thiết tại Hoa Kỳ.

 

          Trong khoảng 10% th́ 2% sẽ do các nhà máy xử dụng năng lượng mặt trời tập trung (concentrating solar power) cung cấp c̣n 8% th́ do các hệ thống quang điện mặt trời (solar photovoltaic systems). Như vậy sẽ có khoảng 50 000 MW hệ thống mặt trời quang điện và 6600 MW do năng lượng mặt trời tập trung.

 

          Người ta dự tính rằng trong 8 năm qua năng lượng mặt trời xử dụng có độ tăng là 40% mỗi năm. Giá thành 1 kW giờ (kWh) của hệ thống quang điện mặt trời đă giảm dần và ta dự tính đến năm 2015 th́ giá thành của năng lượng mặt trời sẽ bằng giá thành năng lượng của các nguồn qui ước khác (than đá, dầu hỏa...).

 

          Để đạt được 10% năng lượng cần thiết cho nước Mỹ th́ các công ty sản xuất năng lượng quang điện mặt trời cần phải cải tiến các hệ thống cho đơn giản sao cho dễ dàng xử dụng (to streamline installations and make solar power a "plug-and-play" technology). Hiện nay các Trung tâm sản xuất điện năng do mặt trời đă càng ngày càng phát triển. Khuynh hướng thiết lập các nhà máy năng lượng mặt trời tập trung lớn hơn 100 MW (concentrating solar power (CSP), with a number of facilities in the planning stages with capacities greater than 100 megawatts (MW), trong khi hệ thống mặt trời quang điện (PV system) sản xuất khoảng 1 MW.

Nhà máy năng lượng mặt trời lớn nhất hiện nay tại California, Mỹ Quốc có công suất 354 MW. Tại California theo luật th́ tới năm 2017, 20% năng lượng phải do năng lượng tái xử dụng được. Hăng Sterling Energy Systems xây dựng nhà máy 500 MW vào năm 2012 đưa vào sử dụng tại nhà máy điện Southern California Edison và nhà máy San Diego Gas and Electric.

 

          California dự định xây dựng 34 nhà máy mặt trời sản xuất 24000 MW. Các nhà máy điện mặt trời tại California và Florida dùng các gương h́nh Parabol để tập trung nhiệt mặt trời (Both the California and New Mexico facilities will use parabolic trough-shaped mirrors to concentrate the sun's heat).

 

          Các nhà máy mặt trời quang điện (PV system) khoảng 25 MW. Trung tâm NASA Kennedy Space Center thiết lập một nhà máy mặt trời quang điện 10 MW (FPL will also install a 10-MW PV project at the Kennedy Space Center).

 

          Trong tương lai hàng triệu nhà tại Mỹ Quốc, các trường học, các Trung tâm Thương mại đều có hệ thống mặt trời quang điện ở trên nóc. Tất cả đều được gắn vào mạng lưới điện để sản xuất điện dùng trong ngày và dùng hệ thống điện của nhà máy điện dùng ban đêm.

 

          Hiện nay chính phủ cho giảm thuế 30% cho các Trung tâm Thương mại đặt các hệ thống mặt trời quang điện, c̣n tư nhân giảm 30% nhưng không quá 2000 đô-la.

 

 

Các nhà máy mặt trời quang điện tại Mỹ:

 

Photovoltaic (PV) power plants

Name

Location

DC Peak
Power (MW)

Description

GW·h/year

Notes

KCRD Solar Farm[13]

California

80

Scheduled to be completed in 2012

 

Proposed[14][15]

Kohl's[16]

California

25

Installed on 63 of the 80 stores

35

Under construction

Nellis Solar Power Plant

Nevada

18

70,000 solar panels

25

 

Alamosa photovoltaic power plant[17]

Colorado

8.22

 

17

 

CalRENEW-1[18]

California

5

Cleantech America

n.a.

Proposed

Springerville Generating Station[19]

Arizona

4.59

34,980 BP solar modules

7.8

 

Rancho Seco[19]

California

3.9

n.a.

n.a.

 

Prescott Airport Solar Power Plant[19]

Arizona

3.5

n.a.

4.9

 

Destiny USA[20]

New York

3.2

n.a.

3.7

Proposed

LVVWD Distributed Solar Array[21]

Nevada

3.1

Located at the Luce Reservoir, Fort Apache Reservoir, Ronzone Reservoir, Spring Mountain-Durango Reservoir and Grand Canyon Reservoir

 

One of the largest public agency facilities.

Falls Township[22]

Pennsylvania

3

 

 

Proposed

Fort Carson[19]

Colorado

2

n.a.

3.2

 

Google[23]

California

1.6

9212 Sharp ND-208-U1 modules

3.2

 

HP[24]

California

1

SunPower

 

Proposed

Beverly High School[25]

Massachusetts

0.1

Solar Power Corporation single crystal modules

0.09

Installed April 13, 1981 as one of eight large-scale photovoltaic systems to be installed across the country

 

 

(Xem tiếp kỳ 15)

 

 

 

Các Websites tham khảo:

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power_in_the_United_States

http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power
http://www.ccc.nps.navy.mil/si/2008/Feb/steinhauslerFeb08.asp

(http://en.wikipedia.org/wiki/Axis_of_Evil

http://en.wikipedia.org/wiki/Osama_bin_Laden

http://en.wikipedia.org/wiki/1998_U.S._embassy_bombings

http://en.wikipedia.org/wiki/September_11,_2001_attacks

http://www.kashmir-information.com/Terrorism/machine.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Iran

http://en.wikipedia.org/wiki/Olympic_Games

http://www.jimmycarterlibrary.org/documents/campdavid/accords.phtml

http://en.wikipedia.org/wiki/Israel

http://en.wikipedia.org/wiki/Palestine

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/08/03/AR2006080300629.html

 

 

Nguyễn Văn Thành
   
10/
8/2008