www.ninh-hoa.com 

 

Nguyễn Văn Thành

Tản Mạn Về Bầu Cử 
Tổng Thống Mỹ Năm 2008

THẾ CHIẾN THỨ BA:
Nạn Khủng Bố Quốc Tế

 Kỳ  1  |  Kỳ 2 |  Kỳ 3

  Kỳ  4  |  Kỳ 5 |  Kỳ 6  

Kỳ 7  |  Kỳ 8 |  Kỳ 9 

Kỳ 10 | Kỳ 11 | Kỳ 12

 Kỳ 13 | Kỳ 14 | Kỳ 15

 Kỳ 16 |  Kỳ 17 | Kỳ 18

Kỳ 19 |  Kỳ 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

Thế Chiến Thứ Ba:
Nạn Khủng BQuốc Tế
Nguyễn Văn Thành

 

 

 

 

 

 

kỳ 13:

 

 

 Các TChức Khủng B Quốc Tế

 Thế chiến thứ ba: Nạn khủng bố quốc tế

 
 

Chấm Dứt Chiến Tranh Khủng B

 

              Như bài trước chúng ta đă đề cập những giải pháp trước mắt là có đủ dầu xăng xử dụng cho các loại xe cộ, tàu bè và phi cơ, nhưng giải pháp này chỉ có tính các tạm thời không phải là giải pháp vĩnh viễn v́ như ta đă biết số dầu sẽ cạn hết trong một khoảng thời gian nào đó tùy theo từng quốc gia. 

 

              Như vậy vấn đề không nhập cảng dầu hỏa là tất yếu và chúng ta cần phải xử dụng các năng lượng thay thế nhất là các năng lượng có tính cách tái xử dụng được.  Nh́n chung th́ mọi năng lượng bắt nguồn trên trái đất là do mặt trời sinh ra. Ánh sáng mặt trời chẳng những sưởi nóng trái đất mà c̣n làm cây cối xanh tươi (diệp lục hóa) từ đó mới có thể chế tạo được cồn (alcohol).

 

              Như vậy những năng lượng tái xử dụng được th́ gồm có năng lượng mặt trời, năng lượng gió, và năng lượng thủy triều.  Trong phạm vi bài này chúng ta nói về năng lượng thay thế dầu hỏa với mục tiêu là Mỹ Quốc phải độc lập về năng lượng th́ mới chấm dứt về nạn khủng bố. 

 

Trong phần này ta nói đến năng lượng bằng sức gió.

 

Năng Lượng Bằng Sức GIÓ  (Wind power)

 

              Năng lượng gió cung cấp bởi các turbine gió (wind turbine).  Cho đến năm 2007 trên toàn thế giới các nhà phát điện bằng sức gió đă phát ra được 94.1 Gigawatts (GW).  Nói chung cho đến bây giờ th́ việc sản xuất điện năng bằng sức gió c̣n khiêm tốn trên toàn thế giới mới khoảng 1%, tuy nhiên ở một vài nước Châu Âu như Đan Mạch đă đạt được 19%, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đạt 9%, tại Đức khoảng 6% điện năng, tại Iceland đạt khoảng 6%.  Khoảng từ năm 2000 đến năm 2007, điện năng do gió cung cầp đă gia tăng đến 500%. 

 

              Ở trong các nông trại, các năng lượng từ gió được nối trực tiếp với mạng điện trong trại.  Năng lượng từ gió th́ có nhiều, tái xử dụng được, sạch và làm giảm hiện tượng nhà xanh (không phát CO2) tuy nhiên sự thay đổi của gió về cường độ cũng làm giảm khả năng cung cấp điện năng của nhà máy.  Hiện nay, Đại học Minnesota đă kư kết với các hăng điện chế tạo một loại Pin khổng lồ nặng nhiều tấn để tàng trữ năng lượng từ nhà máy gió, lúc dư thừa và dùng lại khi thiếu điện năng, lúc gió yếu. 

 

              Tại địa cầu này, ở các vùng cao có các luồng gió khoảng 160 km/giờ khoảng (100 miles/giờ).  Người ta tính rằng có khoảng 72 Terawatts (1T = 1012).  Các nhà máy xử dụng sức gió để chạy máy bao gồm nhiều máy tụ điện (Capacitors) để điều chỉnh hiệu suất (Power Factor Correction).

 

              Hiệu suất là tỷ số giữa năng lượng xử dụng và năng lượng cung cấp.  Thí dụ sản xuất 10 kW nhưng chỉ xử dụng 9 kW tức là hiệu suất 9/10 = 90%.  Trong các nhà máy xử dụng năng lượng gió th́ hiện nay mới đạt được từ 20 đến 40%.  Trái lại với các nhà máy xử dụng chất đốt như dầu hỏa và khí đốt than đá, năng suất của nhà máy th́ phụ thuộc vào sức gió.  Điện năng sản xuất bởi sức gió th́ thay đổi hàng giờ hàng ngày mà c̣n tùy thuộc vào sức gió, vả lại nhà máy phải bảo đảm cung cấp đầy đủ cho nhu cầu của người dân. 

 

              Điều này là một thách đố cho các nhà máy sản xuất điện từ gió.  Các nhà máy này cần phải có sự quản lư tàng trữ năng lượng, mà như trên ta đă nói Đại học Minnesota đang có dự án thiết kế các bộ pin vĩ đại để tàng trữ điện từ gió.

 

              Các phương tiện tàng trữ năng lượng khi dư (thừa) và phóng ra khi cần thiết.  Các hệ thống giữ điện năng làm tăng kinh tế giá trị của điện năng phát sinh từ gió và như vậy có thể bảo đảm điện năng cho người dùng.  Sự tàng trữ năng lượng có thể làm gia tăng điện từ gió khoảng 25%.  Đặc biệt tại California và Texas trong những ngày nóng nực mùa hè có thể gió yếu mà lại xử dụng nhiều, điện năng do máy điều ḥa không khí phải làm cho giá điện gia tăng.  V́ vậy các công ty điện ngoài các nhà máy điện dùng sức gió c̣n có thêm nhà máy điện bằng mặt trời để bổ túc khi trời nóng ít gió th́ các nhà máy mặt trời sản xuất nhiều điện năng hơn và như vậy bổ túc nhà máy điện dùng sức gió. 

 

              Như vậy các nhà máy điện năng xử dụng hỗn hợp năng lượng từ gió và mặt trời với một tỷ lệ thích hợp có thể bảo đảm cho người dân đủ điện năng để dùng.  Ta cũng nói thêm ngoài các nhà máy này c̣n có nhà máy điện nguyên tử để cùng bổ túc giúp đỡ cho sự điều ḥa điện năng của nhân dân trong vùng.

 

              Hiện nay trên thế giới nhiều nước đă dùng năng lượng sức gió như nước Đức năm 2007 dùng 22247 Megawatts (MW), Mỹ Quốc dùng 16818 MW, Tây Ban Nha dùng 15145 MW, Ấn Độ 8000 MW, Trung Quốc 6050 MW, Đan Mạch 3129 MW, Ư Quốc dùng 2726 MW, Pháp dùng 2454 MW, Anh dùng 2389 MW, Bồ Đào Nha 2150 MW, Gia Nă Đại 1856 MW. Hà Lan dùng 1747 MW, Nhật dùng 1538 MW,…..

 

Also see Installed wind power capacity for prior years

 

Installed windpower capacity (MW)[31][32][33]

Rank

Nation

2005

2006

2007

1

Germany

18,415

20,622

22,247

2

United States

9,149

11,603

16,818

3

Spain

10,028

11,615

15,145

4

India

4,430

6,270

8,000

5

China

1,260

2,604

6,050

6

Denmark (& Faeroe Islands)

3,136

3,140

3,129

7

Italy

1,718

2,123

2,726

8

France

757

1,567

2,454

9

United Kingdom

1,332

1,963

2,389

10

Portugal

1,022

1,716

2,150

11

Canada

683

1,459

1,856

12

Netherlands

1,219

1,560

1,747

13

Japan

1,061

1,394

1,538

14

Austria

819

965

982

15

Greece

573

746

871

16

Australia

708

817

824

17

Ireland

496

745

805

18

Sweden

510

572

788

19

Norway

267

314

333

20

New Zealand

169

171

322

21

Egypt

145

230

310

22

Belgium

167

193

287

23

Taiwan

104

188

282

24

Poland

83

153

276

25

Brazil

29

237

247

26

South Korea

98

173

191

27

Turkey

20

51

146

28

Czech Republic

28

50

116

29

Morocco

64

124

114

30

Finland

82

86

110

31

Ukraine

77

86

89

32

Mexico

3

88

87

33

Costa Rica

71

74

74

34

Bulgaria

6

36

70

35

Iran

23

48

66

36

Hungary

18

61

65

 

Rest of Europe

129

163

 

 

Rest of Americas

109

109

 

 

Rest of Asia

38

38

 

 

Rest of Africa & Middle East

31

31

 

 

Rest of Oceania

12

12

 

 

World total (MW)

59,091

74,223

93,849

 

Annual Wind Power Generation (TWh) / Total electricity consumption(TWh)[34][35][36][37]

Rank

Nation

2005

2006

2007

 

 

Wind Power

Total Power

Wind Power

Total Power

Wind Power

Total Power

1

Germany

27.225

533.700

30.700

569.943

39.500

584.939[38]

2

United States

 

4049.8

26.3[39]

4104.967

 

4179.908

3

Spain

23.166

254.90

29.777

294.596

 

303.758

4

India

 

679.2

 

726.7

14.7

774.7

5

China

 

2474.7

2.70

2834.4

 

3255.9

6

Denmark (& Faeroe Islands)

6.614

34.30

7.432

44.24

 

37.276

7

France

 

547.8

2.323

550.063

 

545.289

8

United Kingdom

0.973

407.365

 

383.898

 

379.756

9

Portugal

 

35.0

4.74

48.876

 

 

 

World total (TWh)

 

 

 

16790[40]

 

 

 

              Người ta tính ra rằng tới năm 2010, trên toàn thế giới sẽ sản xuất khoảng 160 Gigawatts (GW) (năm 2007 khoảng 93 GW) và độ tăng trưởng của điện năng từ gió là 21%.  Riêng Mỹ Quốc tăng cường điện năng từ gió khoảng 45% tới 16.8 GW năm 2007. Texas là Trung tâm nhiều điện năng từ gió nhất nước, đặc biệt năm 2007 Texas đă đạt được 4.5 GW tức là tăng thêm 2 GW (gần 100% trong một năm). Iowa và Minnesota sản xuất khoảng 1 GW năm 2007.  Chúng ta tính ra rằng 1 MW th́ có thể dùng được 250 gia đ́nh Mỹ.

     Bộ Năng Lượng của Mỹ Quốc tính rằng nếu dùng hết năng lượng của 3 tiểu bang thôi th́ số năng lượng đủ dùng cho 50 tiểu bang của Mỹ Quốc  (U.S. Department of Energy studies have concluded wind harvested in just three of the fifty U.S. states could provide enough electricity to power the entire nation,)

Ta cũng nên nói qua các nhà máy gió nhỏ khoảng 100 kW có thể dùng trong các nông trại và các nhà kinh doanh nhỏ trong các vùng xa xôi hẻo lánh.

 

  

(Xem tiếp kỳ 14)

 

 

 

Các Websites tham khảo:

 

http://www.ccc.nps.navy.mil/si/2008/Feb/steinhauslerFeb08.asp

(http://en.wikipedia.org/wiki/Axis_of_Evil

http://en.wikipedia.org/wiki/Osama_bin_Laden

http://en.wikipedia.org/wiki/1998_U.S._embassy_bombings

http://en.wikipedia.org/wiki/September_11,_2001_attacks

http://www.kashmir-information.com/Terrorism/machine.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Iran

http://en.wikipedia.org/wiki/Olympic_Games

http://www.jimmycarterlibrary.org/documents/campdavid/accords.phtml

http://en.wikipedia.org/wiki/Israel

http://en.wikipedia.org/wiki/Palestine

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/08/03/AR2006080300629.html

 

 

Nguyễn Văn Thành
   
10/
8/2008