www.ninh-hoa.com 

 

Nguyễn Văn Thành

Tản Mạn Về Bầu Cử 
Tổng Thống Mỹ Năm 2008

THẾ CHIẾN THỨ BA:
Nạn Khủng Bố Quốc Tế

 Kỳ  1  |  Kỳ 2 |  Kỳ 3

 Kỳ  4  |  Kỳ 5 |  Kỳ 6 

 Kỳ 7  |  Kỳ 8  |  Kỳ 9 

 Kỳ 10 | Kỳ 11 | Kỳ 12

 Kỳ 13 | Kỳ 14 | Kỳ 15

 Kỳ 16 |  Kỳ 17 | Kỳ 18

Kỳ 19 |  Kỳ 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

Thế Chiến Thứ Ba:
Nạn Khủng BQuốc Tế
Nguyễn Văn Thành

 

 

 

 

 

 

kỳ 3:

 

 

Các TChức Khủng B Quốc Tế

 

Ư Thức Hệ và Hoạt Động Quân sự của Tổ chức Khủng BAl-Qeada

 của Osama Bin Laden:

 

Như ta đă biết Osama Bin Laden là đầu đảng Al-Qeada đă ngang nhiên công bố tấn công Mỹ Quốc và đe doạ giết cả công chúng quân đội và đồng minh. Hiện nay, sau nhiều cuộc hành quân của quân đội Mỹ quét sạch toàn bộ Al-Qaeda và bè lũ tay sai ra khỏi Á Phú Hăn (Afghanistan) nhưng không thể nào bắt được Bin Laden và như vậy chắc chắc hắn không ở A Phú Hăn mà sống trong vùng rừng núi tại Pakistan trong vùng biên giới với A Phú Hăn, chúng ta đă biết mặc dù chính phủ tấn công quân khủng bố nhưng toàn thể dân Pakistan đều theo Hồi giáo, các vùng đất Pakistan thường bị ảnh hưởng bởi một số người theo đạo Hồi giáo giáo điều và luôn luôn ủng hộ Taliban là đảng Hồi giáo cai trị Afghanistan và luôn bảo bệ Osama bin Laden v́ vậy không cách ǵ bắt được hắn v́ chính phủ Pakistan không cho Hoa Kỳ hành quân tại Pakistan. Quân khủng bố do một số tu sĩ quá khích vừa qua đánh bom chết cựu nữ Thủ Tướng Benazir Bhutto và đă ám sát Tổng Thống Pakistan nhiều lần v́ vậy giết chết Bin Laden thực là khó khăn.

http://en.wikipedia.org/wiki/International_reaction_to_the_Benazir_Bhutto_assassination_BUTTO

 

Osama bin Laden cho rằng khôi phục luật Hồi giáo là việc phải làm cho thế giới Hồi giáo (Bin Laden believes that the restoration of Sharia law will set things right in the Muslim world) chỉ có chế độ Taliban dưới thời Mullah Omar là nước Hồi giáo mà thôi. (He believes Afghanistan under the rule of Mullah Omar's Taliban was "the only Islamic country" in the Muslim world ) Bin Ladin chủ trương loại bỏ Do Thái và bắt buộc Hoa Kỳ rút khỏi Trung đông (the need to eliminate the state of Israel, and the necessity of forcing the US to withdraw from the Middle East)

 

Bin Ladin chủ trương có thế giết chết các thường dân kể các đàn bè và trẻ con (Probably the most controversial part of Bin Laden's ideology is that civilians, including women and children, can be killed in jihad). Bin Ladin chống Do Thái. Bin Ladin chống âm nhạc, hắn thích kỹ thuật áp dụng phát triển cây cối bằng di truyền (genetic engineering of plants) ……

 

Sau khi tốt nghiệp năm 1979, Bin Laden tham gia quân đội chống Sô Viết t ại Afghanistan. Năm 1984, Bin Ladin thiết lập với Azzam đạo quân Hồi Giáo để yểm trợ Du kích quân Hồi giáo chiến đấu tại Afghanistan. Trong thời gian này hắn hơp tác với Ayman al-Zawahiri người Ai cập tổ chức Hồi giáo. Năm 1998, Bin Ladin thiết lập tổ chức khủng bố. Năm 1990, Bin Ladin trở lại Saudi Arabia sau khi đă chiến thắng Soviet. Khi Irac đánh chiếm Kuait th́ Saudi Arabia được Mỹ Quốc bảo vệ. Bin Ladin chỉ trích Hoàng gia Amid Saudi cho nên bị đuổi khỏi Arab Saudit và phải tới Sudan rồi thiết lập quân đội du kích. Lúc này Bin Ladin lên kết với tổ chức Egypt (Ai Cập) Hồi giáo Jihad (Egyptian Islamic Jihad). Tổ chức này chính là ṇng cốt của tổ chức khủng bố Al Qaeda (which made up the core of al-Qaeda). Năm 1995, tổ chức Hồi giáo Jihad Ai Cập ám sát hụt Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak (In 1995 the EIJ attempted to assassinate Egyptian President Hosni Mubarak) và v́ vậy tổ chức này bị trục xuất khỏi Sudan.

 

Năm 1996, bị sức ép của Saudi Arabi, Ai Cập và Hoa Kỳ, Sudan trục xuất bin Laden và bin Laden qua trở lại A Phú Hăn và liên kết với Tổng thống A Phú Hăn Mohammed Omar (In May 1996, under increasing pressure from Saudi Arabia, Egypt and the United States on Sudan, bin Laden returned to Afghanistan and forged a close relationship with Mullah Mohammed Omar). Năm 1990, Bin Ladin cho Al Qaeda trợ giúp các thành phần Jiha tại Algeria, Egypt và A Phú Hăn.

 

Năm 1992 tới năm 1993, Bin Laden gửi đại diện tới Algeria giúp quân Hồi giáo quá khích chống chính phủ. Cuộc chiến đấu này do Hồi giáo quá khích Algeria và quân đội Algeria làm chết khoảng 150000- 200000n người. Sau này đảng Hồi giáo quá khích Algeria đầu hàng chính phủ (Their advice was heeded but the war that followed killed 150,000-200,000 Algerians and ended with Islamist surrender to the government.) .

 

Bin Laden rút quân khủng bố Hồi giáo Ai cập đang khủng bố giết chết thường dân. Năm 1998, Bin Ladin và Ayman al-Jawahiri thành lập mặt trận thế giới Hồi giáo Jihad chống Do Thái và Thập tự quân (the World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders) mục tiêu là giải phóng nhà thờ Hồi Giáo the al-Aqsa Mosque tại Jerusalem cũng như tại thánh địa Mecca, Saudi Arabia. Năm 1998, Al Qaeda đánh bom ṭa Đại sứ Mỹ tại Kenya ngày 7 tháng 8 năm 1998 . Al-Qaeda c̣n là thủ phạm đánh bom Trung tâm thương mại quốc tế năm 1993 và tấn công tàu chiến USS Cole tại Yemen

(In the 1998 U.S. Embassy bombings (August 7, 1998), hundreds of people were killed in simultaneous car bomb explosions at the United States embassies in the East African capital cities of Dar es Salaam, Tanzania and Nairobi, Kenya. The attacks, linked to local members of the al Qaeda terrorist network headed by Osama bin Laden, brought bin Laden and al Qaeda to international attention for the first time, and resulted in the U.S. Federal Bureau of Investigation placing bin Laden on its Ten Most Wanted list.

Along with the Mohamed Elhajouji 1993 World Trade Center bombing, the 1996 Khobar Towers bombing in Saudi Arabia, and the 2000 attack on the USS Cole in Yemen, the Embassy Bombing is one of the major anti-American terrorist attacks that preceded the September 11, 2001 attacks.)

 

Tổng Thống Bill Clinton ra lệnh tịch thu tài sản liên quan đế Bin Laden và ra lệnh truy nă Bin Laden (Bill Clinton ordered a freeze on assets that could be linked to bin Laden and signed an executive order authorizing Laden's arrest or assassination.).

 

Tổ chức FBI của Mỹ đă kết luận Bin Ladin ra lệnh Al Qaeda tấn công Mỹ Quốc ngày 11 tháng 9 năm 2001, Bin Ladin đă nhận trách nhiệm này.

(In two other tapes aired by Al Jazeera in 2006, Osama bin Laden announces, I am the one in charge of the 19 brothers … I was responsible for entrusting the 19 brothers…..with the raids [5 minute audiotape broadcast May 23, 2006],[65])

  

 

(Xem tiếp kỳ 4)

 

 

 

Các Websites tham khảo:

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Osama_bin_Laden

http://en.wikipedia.org/wiki/1998_U.S._embassy_bombings

http://en.wikipedia.org/wiki/September_11,_2001_attacks

http://www.kashmir-information.com/Terrorism/machine.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Iran

http://en.wikipedia.org/wiki/Olympic_Games

http://www.jimmycarterlibrary.org/documents/campdavid/accords.phtml

http://en.wikipedia.org/wiki/Israel

http://en.wikipedia.org/wiki/Palestine

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/08/03/AR2006080300629.html

 

 

 

Nguyễn Văn Thành

   25/5/2008