www.ninh-hoa.com 

 

 

 

 

Kinh Tế Hoa K

Kỳ 50 | Kỳ 51 | Kỳ 52

Kỳ 53 | Kỳ 54 | Kỳ 55

Kỳ 56 | Kỳ 57 | Kỳ 58

 Kỳ 59 | Kỳ 60 | Kỳ 61 

Kỳ 62 | Kỳ 63 | Kỳ 64

Kỳ 65 | Kỳ 66 | Kỳ 67

Kỳ 68 | Kỳ 69 | Kỳ 70

Kỳ 71 | Kỳ 72 | Kỳ 73

Kỳ 74 | Kỳ 75 | Kỳ 76

Kỳ 77 | Kỳ 78 | Kỳ 79

Kỳ 80 | Kỳ 81 | Kỳ 82

Kỳ 83 | Kỳ 84 | Kỳ 85

Kỳ 86 | Kỳ 87 | Kỳ 88

Kỳ 89 | Kỳ 90 | Kỳ 91

Kỳ 92 | Kỳ 93 | Kỳ 94

Kỳ 95 | Kỳ 96 | Kỳ 97

 Kỳ 98 | Kỳ 99 | Kỳ 100

Kỳ 101

  102 

 103 

Kỳ 104

105 106

 Kỳ 107

108

109

Kỳ 110

111 112

Kỳ 113

114

115

Kỳ 116

117

118

Kỳ 119

120

121

Kỳ 122

123

124

Kỳ 125

126

127

Kỳ 128

129

130

Kỳ 131

132

133

Kỳ 134

135

136

Kỳ 137

138

139

Kỳ 140

141

142

Kỳ 143

144

145

Kỳ 146

147

148

Kỳ 149

150

151

Kỳ 152

153

154

Kỳ 155

156

157

Kỳ 158

159

160

Kỳ 161

162

163

Kỳ 164

165

166

Kỳ 167

168

169

Kỳ 170

171

172

Kỳ 173

174

175

Kỳ 176

177

178

Kỳ 179

180

181

Kỳ 182

183

184

Kỳ 185

186

187

Kỳ 188

189

190

Kỳ 191

192

193

Kỳ 194

195

196

Kỳ 197

198

199

Kỳ 200

201

202

Kỳ 203

204

205

Kỳ 206

207

208

Kỳ 209

210

211

Kỳ 212

213

214

Kỳ 215

216

217

Kỳ 218

219

220

Kỳ 221

222

223

 

 

 

 

 

 

 

Khủng Hoảng Kinh Tế 2009 Tại Hoa Kỳ Và Trên Thế Giới

Kỳ 1   Kỳ 2   Kỳ 3

Kỳ 4   Kỳ 5  Kỳ 6

Kỳ 7  Kỳ 8  Kỳ 9

Kỳ 10 | Kỳ 11 | Kỳ 12

Kỳ 13 | Kỳ 14 | Kỳ 15

Kỳ 16 | Kỳ 17 | Kỳ 18

Kỳ 19 | Kỳ 20 | Kỳ 21

Kỳ 22 | Kỳ 23 | Kỳ 24

Kỳ 25 | Kỳ 26 | Kỳ 27

Kỳ 28 | Kỳ 29 | Kỳ 30

Kỳ 31 | Kỳ 32 | Kỳ 33

Kỳ 34 | Kỳ 35 | Kỳ 36

Kỳ 37 | Kỳ 38 | Kỳ 39

Kỳ 40 | Kỳ 41 | Kỳ 42

Kỳ 43 | Kỳ 44 | Kỳ 45

Kỳ 46 | Kỳ 47 | Kỳ 48

Kỳ 49 

 

 

 

  Tiền Nợ Quốc Gia Hoa Kỳ
The Gross National Debt

  GIÁ XĂNG TẠI HOA KỲ
Giá cho 1 gallon ( 3.7854 lít)
Gasoline Prices

 

 

 

 

 

 

 

 Đơn vị Đo Thể tích

1 thùng dầu = 1 barrel of oil 158,9873 lít 42 gallons

1 tấn dầu 7.1475 thùng dầu

 

Hệ thống Khối lượng troy
(International Troy Ounce)

1 ounce =31.1034768 grams

 Khối lượng của vàng được tính theo đơn vị là cây
(lượng hay lạng) hoặc
chỉ

1 lượng vàng 37.5 grams

1 lượng vàng = 10 chỉ vàng

1 chỉ vàng 3.75 grams

Tuổi (hay hàm lượng) của vàng được tính theo thang độ K (Karat). Một Karat tương đương 1/24 vàng nguyên chất. Vàng 99,99% tương đương với 24K).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Counter

 

Main Menu

 
 


 

KINH THOA K
Nguyễn Văn Thành

 

    

Xin mời độc giả đọc thêm các bài viết của cùng tác giả:
 

Sơ Lược Kinh Tế Hoa Kỳ Và Việt Nam Trong 10 Năm Qua

Thế nào là Suy Thoái hay Khủng Hoảng Kinh Tế ? 
Suy Thoái Và Khủng Hoảng Kinh Tế Tại Hoa Kỳ Và Trên Thế Giới (49 Kỳ)

Tập hợp các bài viết về Kinh Tế Việt Nam và Thế giới

 

 

Kỳ 223: (Tháng 12, 2014)   

   

T́nh h́nh chính trị thế giới tháng 11 năm 2014 có nhiều biến chuyển.

 

Trong khi đó quân đội Ukraine vẫn mở trận tấn công loạn quân, Đông Ukraine thân Nga có trên 4000 quân Nga giúp.

 

Tuy nhiên, loạn quân thân Nga lợi dụng cơ hội tấn công phi trường Donetsk. Trận chiến đang c̣n quyết liệt tại đó, nhất là tại phi trường cho đến nay. Putin dọa gây thế chiến thứ 3, nhưng có chắc thắng không hay là đưa nước Nga tới sự tan vỡ.

 

Để chống với Putin, cả thế giới cấm vận Nga. Đ̣n dầu thô xuống giá từ $105 đô-la Mỹ một thùng WTI, chỉ c̣n $67 đô-la Mỹ/thùng (ngày 30 tháng 11 năm 2014) làm cho kinh tế Nga xuống dốc không phanh, và không bao lâu nữa sẽ xuống $65 đô-la Mỹ/thùng vào tháng 12 năm 2014.

 

Nga nay phải muối mặt mong Trung Quốc giúp đỡ kinh tế bằng cách cho đổi đồng Rúp (Ruble) thành đồng Nhân dân tệ (Yuan).

 

Đồng Rúp Nga xuống giá nhiều, kể từ khi Nga xâm chiếm Crimea của Ukraine và giúp loạn quân thân Nga tại phía Đông Ukraine bằng người (trên 4000 lính Nga) và vũ khí gồm xe tăng, xe bọc thép, hỏa tiễn, đại pháo để cố chiếm thêm 2 thành phố Đông Ukraine để sáp nhập vào Nga.

Ngày 6 tháng 11 năm 2014 Nga kéo thêm 32 xe tăng, ngoài ra c̣n nhiều xe bọc thép và nhiều lính để tiếp viện.

 

V́ vậy đồng Rúp mỗi ngày mỗi xuống.  Nội trong năm 2014, đồng Rúp Nga mất giá khoảng 25-30% so với đô-la Mỹ theo giản đồ sau trong link này:

 

http://www.bloomberg.com/quote/USDRUB:CUR 

 

Tuy nhiên, loạn quân đang bị cô lập tại 2 thành phố Donetsk và Lukansk. Mỹ và EU đang thắt chặt kinh tế Nga.

 

Ngày 14 tháng 11 năm 2014 trận chiến vẫn c̣n ác liệt tại phi trường Donetsk. Hai bên trên cùng building dùng lựu đạn giết nhau vô cùng thảm khốc. Chính phủ Ukraine nay gửi thêm quân đội đến tiếp viện và chuẩn bị toàn dân kháng chiến chờ quân Nga muốn tràn qua, trong khi chờ quân NATO và Mỹ trợ chiến.

 

Tổng Thống Ukraine ngày 19 tháng 11 năm 2014 đă ra quyết định không phát lương cho các loạn quân thân Nga ở các nơi thuộc Donetsk và Lukansk hiện do loạn quân chống đỡ. Nga phản đối, nhưng không ai dại ǵ lại phát lương cho quân phản loạn chống chính phủ Ukraine. Putin hiện phải nuôi khoảng gần 1 triệu người vùng chiến tranh Đông Ukraine, làm cho kinh tế Nga lụn bại. Trong tháng 11 năm 2014, Putin sang dự hội nghị APEC tại Trung Quốc; việc mua dầu và khí đốt của Nga của Trung Quốc không quyết định được v́ giá dầu trên thế giới đang đi xuống chưa biết dừng lại tại đâu.

 

Cho tới khi sang dự hội nghị G20 tại Úc, tất cả 19 nước chống Nga trong việc gây chiến với Ukraine, và việc phi cơ Mă Lai bị hạ, làm hại việc buôn bán quốc tế, Putin tức giận phải ra về sớm. (1)

 

Kinh tế Nga đi xuống, trước phỏng đoán độ tăng trưởng GDP sẽ xuống trong năm nay và vào vùng suy thoái. Tiền Rúp Nga mất giá. Giá dầu thô xuống khoảng c̣n $ 69 đô-la Mỹ/thùng làm kinh tế Nga càng khốn đốn.

 

Putin mới ra lệnh quốc doanh công ty dầu khí của tỷ phú dầu khí thứ 2 Vladimir Yevtushenkov làm cho các tư bản Nga càng rời khỏi Nga sang Âu Châu, Dubai, Mỹ và Singapore (Tân Gia Ba).

Do đó Nga bị xuất huyết tư bản v́ chính sách của Putin.

 

Để cứu văn kinh tế Putin cho lăi suất tại ngân hàng lên 10.5%.

 

Vậy th́ ai dám vay để buôn bán nữa ?

 

Kinh tế Nga đă bét lại càng thêm nát. Các tư bản Nga đă đem vốn khoảng 135 tỷ đô-la Mỹ sang Âu Châu và Mỹ để tránh thiệt hại. Ngày 16 tháng 11 năm 2014 Nga ra lệnh quốc hữu hoá các công ty tư nhân tại Cremia, y chang như chính sách của cộng sản Nga (trước là Liên bang Sô Viết). (2)

 

Trong khi tại Trung Quốc và Việt Nam đă theo kinh tế thị trường làm cho kinh tế phát triển rất nhanh.

 

Trong khi đó phe Hồi giáo quá khích Sunni (cùng phe với Al-Qaeda) chiếm một phần lănh thổ ở Syria, một phần Iraq lập thành nước Cộng ḥa Hồi giáo Iraq và Trung Đông (ISIS). Thi hành luật Hồi giáo từ thời cổ. (3)

 

Mỹ và 5 nước Ả rập gồm có Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar, Bahrain and Jordan.

 

Nay ngày 28 tháng 11 năm 2014 trận chiến đang ác liệt tại Kobani thuộc Syria. ISIS bao vây Kobani do quân Turd bảo vệ. Viện quân Turd đang trên đường tới Kobani để cứu viện quân pḥng thủ. Toán viện binh Turd đă tới Kobani ngày 29 tháng 10 năm 2014 để đánh quân ISIS, toán quân này là toán pháo binh dùng để tiêu diệt xe tăng, thiết giáp của ISIS.

 

Ngày 31 tháng 10 năm 2014 nhiều viện binh Turd đă sang Kobani cứu viện. Ngày 21 tháng 11 năm 2014 chính phủ Turkey đă đồng ư quân Kurd từ Thổ Nhĩ Kỳ sang tăng viện. Hiện nay quân Kurd đă chiếm lại trên 80% vùng đất tại Kobani, và ISIS sẽ bị tiêu diệt sớm với hậu thuẫn của không kích của Mỹ và các nước Ả Rập khác.

 

Tại Iraq, quân Iraq và Kurd đă chiếm lại nhiều nơi do ISIS chiếm đóng do những trận không kích của Mỹ, Pháp và sự yểm trợ khí giới của Đức cho quân Kurd. (4)

 

Ngày chủ nhật 23 tháng 11 năm 2014 quân đội Iraq chiếm lại 2 thị trấn Saadiya và Jalua.

 

Trong khi đó quân Iraq và dân quân Shia chiếm lại thị trấn Jurf al-Sakhar do ISIS chiếm. Quân Turd tại Iraq đă chiếm lại nhiều đất đai của ISIS quanh vùng MOSUL. (5)

 

Quân Turd gây thiệt hại nặng cho ISIS.

Quân Kurd chiếm lại 2 thị trấn từ ISIS (6)

 

Nay Mỹ tăng cường sản xuất dầu thô và khí thiên nhiên; loại dầu và khí bằng phương pháp mới, tăng cường các loại shale oil nghĩa là dầu thô và khí đốt trong đá và cát tại các tiểu bang North Dakota, Wyoming, Colorado và nhiều tiểu bang khác.

 

Mặt khác, Mỹ tăng cường dùng ô-tô b́nh điện như Tesla, ô-tô Hybrid, và dùng các dụng cụ có hiệu suất cao làm giảm năng lượng tiêu dùng. Mỹ cũng pha trộn cồn (alcohol) 5-10% vào xăng để chạy xe hơi để giảm tiêu thụ dầu xăng.

 

V́ Mỹ tiêu thụ dầu thô nhiều vào bậc nhất thế giới nên khi Mỹ giảm tiêu thụ th́ giá dầu thô xuống dần.  Trước kia khoảng $ 105 đô-la Mỹ/thùng, nay c̣n khoảng $68 đô-la Mỹ/thùng dầu WTI và c̣n tiếp tục đi xuống.

 

Nga gây rối tại Đông Ukraine, Al-Qaeda; và Sunni quá khích lập nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông (ISIS) gây rối tại Iraq, Syria làm thế giới bị ảnh hưởng kinh tế. (7)

 

Tuy nhiên, hiện nay chiến sự tại Ukraine giảm ác liệt và ISIS đang bị đánh bại tại Iraq và Syria với sự yểm trợ của không quân Mỹ, Pháp, các nước Ả Rập nên t́nh h́nh thế giới bớt căng thẳng nên nói chung t́nh h́nh Thị trường Chứng khoán trên thế giới lên nhiều hay ít trừ Nga là nước hiếu chiến, chiếm Crimea và Đông Ukraine, bị EU và Mỹ phong tỏa kinh tế, làm giá dầu thô, khí đốt giảm nên kinh tế Nga xuống GDP năm 2014 xuống khoảng 1.6% hoặc hơn.

 

Tỷ lệ thất nghiệp tại Âu Châu cao 11.5% (Mỹ 5.8%) trừ Anh 6.1%

Thị trường Chứng khoán Âu Châu tăng :

 

  Anh UK FTSE ngày 31 tháng 10 năm 2014 là 6546

                     ngày 30 tháng 11 năm 2014 là 6722

  tăng 6722-6546= 176 tức tăng 100*(176/6546)= 2.688%

 

  Đức DAX, ngày 31 tháng 10 năm 2014 là 9326,

                    ngày 30 tháng 11 năm 2014 là 9980

  tăng 9980-9326= 654 tức tăng 100*(654/9326)= 7.012%

 

  Pháp CAC, ngày 31 tháng 10 năm 2014 là 4233,

                     ngày 30 tháng 11 năm 2014 là 4390

  tăng 4390- 4233= 157 tức tăng 100 *(157/4233)= 3.708%

 

Ngày 31 tháng 10 năm 2014 Nhật lại dùng chính sách kinh tế tăng QE nên Thị trường Chứng khoán Nikkei_225 của Nhật khá lên, tuy nhiên nay quư 3 lại suy thoái, GDP giảm -1.6%.

 

Nhưng v́ giá đồng Yen xuống so với đô-la Mỹ trước (2013 : $1 đô-la Mỹ = 98 Yen) nay 2014, $1 đô-la Mỹ =118 Yen, v́ vậy hàng hóa Nhật rẻ, xuất cảng tăng nên Thị trường Chứng khoán Nikkei tăng.

 

     Ngày 31 tháng 10 năm 2014 là 16414

       Ngày 30 tháng 11 năm 2014 là 17459

            tăng  17459-16414= 1045

         tức tăng : 100 *(1045/16414)= 6.3665 %

 

http://finance.yahoo.com/q/bc?s=%5EN225+Basic+Chart&t=my

 

 

Samsung rút khỏi Trung Quốc mang sang Việt Nam sản xuất điện thoại cầm tay thông minh (iPhone). Nay tăng đầu tư từ 2 tỷ đô-la Mỹ tới 5 tỷ đô la trong các xưởng tại Việt Nam tại Thái Nguyên và Bắc Ninh.

 

Mỹ cũng đồng ư bán nguyên liệu nguyên tử dùng cho nhà máy điện nguyên tử khi hoàn thành.

 

Nhân dân Việt Nam tự động tẩy chay các hàng Trung Quốc và dùng các hàng sản xuất từ Việt Nam. Trung Quốc làm giả tem xuất xứ từ Mỹ dán vào hàng Trung Quốc để đánh lừa người tiêu thụ ham rẻ.

 

Tại Campuchia, Trung Quốc đang cho tiền phe đối lập để chống Việt Nam, họ đốt quốc kỳ Việt Nam, kiểm kê dân Việt để hoặc trục xuất hoặc giết hoặc cấm hành nghề như thời Khmer đỏ. Trung Quốc muốn trong lần xâm chiếm nước Vitệ Nam lần nữa th́ quân Campuchia sẽ đánh sang và như vậy 2 mặt giáp công.

 

Hiện nay, Trung Quốc dùng chính sách kích thích kinh tế theo Mỹ và Nhật để cứu văn h́nh h́nh. Tuy nhiên nhiều nước bắt đầu rời khỏi Trung Quốc v́ Trung Quốc dụ tư bản nước ngoài sang sản xuất tại Trung Quốc rồi họ học mót sau cùng tự chế tạo.

 

Ngoài ra, Nga v́ giúp loạn quân thân Nga, bị Mỹ và Âu Châu cô lập kinh tế, đồng tiền Rúp (ruble) của Nga không c̣n khả năng mua hàng hóa trên thị trường quốc tế nên phải nhờ vả Trung Quốc dùng đồng Yuan (Nhân dân tệ) để có thể mua hàng hóa nước ngoài.

 

Tỷ lệ tăng GDP của Trung Quốc từ 10.5%, rồi 10%, 8%, 7.5% năm 2014 7.2%. Thực tế Trung Quốc với chính sách 1 con sẽ làm cho Trung Quốc không đủ công nhân sản xuất và lương công nhân càng cao để có thể sống ở nơi có nhiều công xưởng, nhà đắt, thực phẩm cao, nên lương khoảng $5 đô-la Mỹ/giờ, trong khi tại Việt Nam khoảng $2 đô-la Mỹ/giờ hay trên $ 320 đô-la Mỹ/tháng tức khoảng trên 6 triệu tháng (làm với hăng nước ngoài).

 

V́ vậy nhiều hăng ngoại quốc như Samsung, Nokia, Bridgestone, Intel, Ford, Toyota, Honda và nhiều hăng khác đang phát triển tại Việt Nam. 80% Intel chip dùng trên thế giới từ Việt Nam.

 

Trung Quốc không chịu nghiên cứu mà cứ dùng chính sách học mót để đỡ tiền nghiên cứu làm cho sản phẩm rẻ tiền. Tuy nhiên khi sản phẩm mới ra đời th́ sản phẩm cũ xuống một cách thê thảm, thí dụ iPhone6, iPhone 6 plus ra đời th́ iPhone 5 xuống giá thê thảm.

 

Nh́n vậy th́ chính sách làm hàng sao chép, hàng nhái không có tương lại. Kinh tế Trung Quốc cũng không thoát được cảnh ấy.

 

Trong Hội nghị Kinh tế APEC tại Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận B́nh muốn mở rộng giao thương với Mỹ là nước kinh tế nhất thế giới mà không mặn nồng với Nga, v́ Nga chỉ sản xuất khí giới mà nay Trung Quốc đă tự làm được và giá dầu càng xuống th́ việc kư kết với Nga về dầu thô và khí đốt phải xét lại.

 

Ngày 22 tháng 11 năm 2014 lăi suất tại Trung Quốc giảm làm cho các tay tư bản Trung Quốc phải mua chứng khoán làm cho Thị trường Chứng khoán Thượng Hải gia tăng nhiều.

 

V́ Trung Quốc vừa phát triển buôn bán với Mỹ và vừa kư hiệp ước tự do buôn bán với Úc nền Thị trường Chứng khoán Thượng Hải đă tăng trong tháng 11 năm 2014.

 

Ngày 30 tháng 9 năm 2014 Thị trường Chứng khoán Thượng Hải ngày 31 tháng 10 năm 2014 là 2420, ngày 30 tháng 11 năm 2014 là 2682 tăng 2682- 2420 = 262 tức tăng 100* (262/2420) = 10.826% tuy nhiên c̣n xa đỉnh cũ khoảng 6000.

 

 

http://finance.yahoo.com/q/bc?s=000001.SS+Basic+Chart&t=my

 

Các kinh doanh Trung Quốc, Nga đem tiền vào Mỹ để tránh rủi ro từ chính quốc, lư do Nga và Trung Quốc muốn bắt ai th́ bắt, cho tội trốn thuế là tù mọt gông như tỉ phú dầu hỏa Nga.

 

Tỉ phú dầu hỏa thứ 2 của Nga mới bị tội rửa tiền và bị giam tại gia.

 

Nội trong năm 2014 đă có trên 264000 (cho đến tháng 9 năm 2014) tư bản Nga dời Nga sang Âu Châu, Dubai, Singapore và Mỹ để tránh kinh tế Nga sụp đổ v́ hành vi chiếm đất của Putin tại Ukraine gây nạn cấm vận, để triệt kinh tế, không c̣n tiền gây thêm tội ác. Ngày 30 tháng 10 năm 2014, Putin lại quốc hữu hoá công ty dầu khí của tỷ phú thứ 2 đang bị giam giữ tại gia.

 

Ngày 17 tháng 11 năm 2014 Putin quốc hữu hoá các công ty tại Crimea làm các tư bản Nga gia tăng đem tiền đầu tư ra khỏi nước Nga.

 

Do đó kinh tế của Mỹ càng ngày càng phát triển hơn toàn thể các nước trên thế giới. Ngày 29 tháng 10 năm 2014 FED (Quỹ Dự trữ Tiền Liên bang) không mua công khố phiếu v́ tỷ lệ thất nghiệp c̣n 5.8%. GDP của Mỹ quư 2 tăng 4.6%, quư 3 tăng 3.9% cả năm sẽ tăng khoảng 3.00%-3.50%. Trước kia dự đoán tăng 2%-2.2%. Tư bản quốc tế đều mang tiền sang Mỹ đầu tư để được tự do kinh doanh nên Thị trường Chứng khoán Dow Jones càng khởi sắc.

 

Thị trường Chứng khoán Mỹ DOW JONES KỸ NGHỆ TRUNG B̀NH:

 

  Ngày 31 tháng 10 năm 2014 là 17390,

    Ngày 30 tháng 11 năm 2014 là 17828

         tăng 17828- 17390= 438

      tức tăng 100 * (438/ 17390)= 2.5186%

 

 

http://finance.yahoo.com/q/bc?s=^DJI&t=5y&l=on&z=l&q=l&c=

 

 

 

 

 

ĐÓN ĐỌC:

 

 

KINH TẾ HOA KỲ VÀ THẾ GIỚI

 

- KỲ 224

01/2015

 

MỜI ĐỌC:

 

TỔNG KẾT T̀NH H̀NH KINH TẾ

 

(Vui ḷng Bấm vào 2 đường Links sau đây)

 

VIỆT NAM TRONG NĂM 2013

HOA KỲ VÀ THẾ GIỚI TRONG NĂM 2013

Trong ĐẶC SAN XUÂN GIÁP NGỌ 2014
 

 

***

 

THAM KHẢO:

- Chi tiết các Tài liệu Tham khảo trong các Websites dưới đây: 

(1)

http://news.yahoo.com/russian-chill-permeates-g20-climate-campaign-revives-073932146.html;_ylt=AwrBT8mfZm9UIbQA7G9XNyoA

 

(Nevertheless, Abbott insisted that he had had "very robust" discussions with Putin in recent days and described the July downing of a Malaysia Airlines plane over Ukraine as "one of the most terrible atrocities of recent times".

Putin flew out of Brisbane shortly before the summit formally ended but denied any snub to Abbott, saying it would take 18 hours to fly home via Vladivostok in Russia's far east.)

 

(2)

(The detention of billionaire Vladimir Yevtushenkov on money-laundering charges sent shock waves through Russia's business and political circles on Wednesday and prompted comparisons with past crackdowns on powerful oligarchs.

Read more: 

http://www.businessinsider.com/afp-russian-tycoons-arrest-sparks-fears-of-second-yukos-2014-9#ixzz3HkcGnCBE)

 

(3)

http://www.trackingterrorism.org/group/islamic-state-iraq-islamic-state-iraq-and-sham-isis.

 

 

(4)

http://www.cnn.com/2014/10/28/world/meast/isis-threat/

 

(Gaziantep, Turkey (CNN) -- Kurdish fighters from Iraq will enter the besieged Syrian border city of Kobani this week to reinforce fellow Kurds who are defending against ISIS, a Peshmerga general told CNN on Tuesday.

"The Peshmerga have been ready for a few days, then had logistical problems, but they no longer do," Brig. Gen. Halgurd Hikmat said of the Iraqi Kurdish forces. "They will possibly be leaving today or tomorrow.")

 

(5)

 

http://news.yahoo.com/iraqi-troops-retake-2-towns-eastern-province-085751035.html

 

(Police officials in the Diyala province said that Iraqi forces entered the towns of Saadiya and Jalula late Sunday after heavy fighting with the Sunni extremist group, which controls much of northwestern Iraq and northeastern Syria.)

 

http://www.cbc.ca/m/touch news/story/1.2813697

 

(Iraqi soldiers backed by Shia militiamen retook control Sunday of a Sunni town seized previously by Islamic militants, said an Iraqi official and state-run TV, a rare victory for Iraqi security forces that have been battling to regain areas lost to the militants.

The provincial official said that government forces entered Jurf al-Sakhar, which fell to fighters from the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) in late July.

Col. Muthana Khalid, spokesman of the Babil provincial police, said the battle over the town left dozens of militants dead or wounded.

"Our soldiers raised the Iraqi flag over government offices and buildings in the town. It is another victory achieved against the terrorists," Khalid added.)

 

(6)

(Kurdish forces retook Sunday two towns from Islamic militants who have seized large parts of northern Iraq, in one of the first victories for a military force that until now has been in retreat, a senior Kurdish military official says.) Brig. Gen. Shirko Fatih said the Kurdish fighters were able to push the militants of the Islamic State group out of the villages of Makhmour and al-Gweir, some 27 miles from Irbil.

www.iraqinews.com/iraq-war/hundreds-causalities-among-isis-militants-clashing-peshmerga-near-mosul-says-mp-kurdistan-alliance/

(Al-Mosul (IraqiNews.com) On Sunday, the Kurdistan Alliance announced that hundreds of causalities within the ISIS side were resulted by clashes with Peshmerga near Zamar district in north west of Al-Mosul.

The MP and Iraqi-Kurdish leader Mahma Khalil said: “The Kurdish Peshmerga forces have managed to take control over strategic points near Zamar, 40 km north west of Al-Mosul city.” He added “the ongoing clashes resulted in killing and injuring hundreds of ISIS militants.”)

 

(7)

(Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar, Bahrain and Jordan all supported or participated in the military action against the extremist group, according to the U.S. Central Command.)

 

 

 

 

 

 Nguyễn VănThành
30/11/2014

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com