www.ninh-hoa.com 

 

 

 

 

Kinh Tế Hoa K

Kỳ 50 | Kỳ 51 | Kỳ 52

Kỳ 53 | Kỳ 54 | Kỳ 55

Kỳ 56 | Kỳ 57 | Kỳ 58

 Kỳ 59 | Kỳ 60 | Kỳ 61 

Kỳ 62 | Kỳ 63 | Kỳ 64

Kỳ 65 | Kỳ 66 | Kỳ 67

Kỳ 68 | Kỳ 69 | Kỳ 70

Kỳ 71 | Kỳ 72 | Kỳ 73

Kỳ 74 | Kỳ 75 | Kỳ 76

Kỳ 77 | Kỳ 78 | Kỳ 79

Kỳ 80 | Kỳ 81 | Kỳ 82

Kỳ 83 | Kỳ 84 | Kỳ 85

Kỳ 86 | Kỳ 87 | Kỳ 88

Kỳ 89 | Kỳ 90 | Kỳ 91

Kỳ 92 | Kỳ 93 | Kỳ 94

Kỳ 95 | Kỳ 96 | Kỳ 97

 Kỳ 98 | Kỳ 99 | Kỳ 100

Kỳ 101

  102 

 103 

Kỳ 104

105 106

 Kỳ 107

108

109

Kỳ 110

111 112

Kỳ 113

114

115

Kỳ 116

117

118

Kỳ 119

120

121

Kỳ 122

123

124

Kỳ 125

126

127

Kỳ 128

129

130

Kỳ 131

132

133

Kỳ 134

135

136

Kỳ 137

138

139

Kỳ 140

141

142

Kỳ 143

144

145

Kỳ 146

147

148

Kỳ 149

150

151

Kỳ 152

153

154

Kỳ 155

156

157

Kỳ 158

159

160

Kỳ 161

162

163

Kỳ 164

165

166

Kỳ 167

168

169

Kỳ 170

171

172

Kỳ 173

174

175

Kỳ 176

177

178

Kỳ 179

180

181

Kỳ 182

183

184

Kỳ 185

186

187

Kỳ 188

189

190

Kỳ 191

192

193

Kỳ 194

195

196

Kỳ 197

198

199

Kỳ 200

201

202

Kỳ 203

204

205

Kỳ 206

207

208

Kỳ 209

210

211

Kỳ 212

213

214

Kỳ 215

216

217

Kỳ 218

219

220

Kỳ 221

222

223

 

 

 

 

 

 

 

Khủng Hoảng Kinh Tế 2009 Tại Hoa Kỳ Và Trên Thế Giới

Kỳ 1   Kỳ 2   Kỳ 3

Kỳ 4   Kỳ 5  Kỳ 6

Kỳ 7  Kỳ 8  Kỳ 9

Kỳ 10 | Kỳ 11 | Kỳ 12

Kỳ 13 | Kỳ 14 | Kỳ 15

Kỳ 16 | Kỳ 17 | Kỳ 18

Kỳ 19 | Kỳ 20 | Kỳ 21

Kỳ 22 | Kỳ 23 | Kỳ 24

Kỳ 25 | Kỳ 26 | Kỳ 27

Kỳ 28 | Kỳ 29 | Kỳ 30

Kỳ 31 | Kỳ 32 | Kỳ 33

Kỳ 34 | Kỳ 35 | Kỳ 36

Kỳ 37 | Kỳ 38 | Kỳ 39

Kỳ 40 | Kỳ 41 | Kỳ 42

Kỳ 43 | Kỳ 44 | Kỳ 45

Kỳ 46 | Kỳ 47 | Kỳ 48

Kỳ 49 

 

 

 

  Tiền Nợ Quốc Gia Hoa Kỳ
The Gross National Debt

  GIÁ XĂNG TẠI HOA KỲ
Giá cho 1 gallon ( 3.7854 lít)
Gasoline Prices

 

 

 

 

 

 

 

 Đơn vị Đo Thể tích

1 thùng dầu = 1 barrel of oil 158,9873 lít 42 gallons

1 tấn dầu 7.1475 thùng dầu

 

Hệ thống Khối lượng troy
(International Troy Ounce)

1 ounce =31.1034768 grams

 Khối lượng của vàng được tính theo đơn vị là cây
(lượng hay lạng) hoặc
chỉ

1 lượng vàng 37.5 grams

1 lượng vàng = 10 chỉ vàng

1 chỉ vàng 3.75 grams

Tuổi (hay hàm lượng) của vàng được tính theo thang độ K (Karat). Một Karat tương đương 1/24 vàng nguyên chất. Vàng 99,99% tương đương với 24K).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Counter

 

Main Menu

 
 


 

KINH THOA K
Nguyễn Văn Thành

 

    

Xin mời độc giả đọc thêm các bài viết của cùng tác giả:
 

Sơ Lược Kinh Tế Hoa Kỳ Và Việt Nam Trong 10 Năm Qua

Thế nào là Suy Thoái hay Khủng Hoảng Kinh Tế ? 
Suy Thoái Và Khủng Hoảng Kinh Tế Tại Hoa Kỳ Và Trên Thế Giới (49 Kỳ)

Tập hợp các bài viết về Kinh Tế Việt Nam và Thế giới

 

 

Kỳ 220: (Tháng 9, 2014)   

   

  T́nh h́nh chính trị thế giới tháng 8 năm 2014 có nhiều biến chuyển. Sau khi thắng cử bầu ngày 25 tháng 5 năm 2014 của Ukraine Tổng thống tân cử Petro Porpshenko có khuynh hướng thân Tây phương. Ông cho quân đội Ukraine mở trận tấn công loạn quân, Đông Ukraine ngày 26 tháng 6 năm 2014.  Sau khi quân đội Ukraine bao vây phiến quân ở Đông Ukraine đầu hàng hoặc rút về Nga nhưng chiến tranh vẫn chưa xong.

 

Putin không thể công khai đem quân Nga tràn sang biên giới nên tuyên bố ủng hộ thương thảo ḥa b́nh giữ phiến quân và chính phủ Ukraine đến 30 tháng 6 năm 2014 loạn quân không buông súng sẽ bị tiêu diệt.

 

Nay trong tháng 8 năm 2014 chiến tranh vẫn c̣n đang tiếp diễn khốc liệt tại Đông Ukraine, và loạn quân mất gần hết vùng chiếm được nay chỉ c̣n cố thủ tại hai thành phố Donetsk và Luknask mà thôi. Hai thành phố này cũng bị bao vây bởi quân chính phủ. Để tránh bị hoàn toàn tiêu diệt,  Nga đem một đoàn xe sang cứu trợ nhân đạo nhưng trong có giấu khí giới cho loạn quân.

 

Nay Putin phải gặp Tổng thống Ukraine, Petro Popshenko để điều đ́nh tại thủ đô nước Balarus ngày thứ ba 26 tháng 8 năm 2014. Tổng thống Ukraine yêu cầu ngưng viện trợ loạn quân nhưng chưa có thỏa thuận.

 

Putin th́ muốn ngưng chiến tại chỗ nghĩa là phần đất do loạn quân chiếm th́ tiếp tục để loạn quân thân Nga giữ.

 

(The Russian servicemen were detained with their personal documents and weapons, near the small town of Amvrosiyivka in Donetsk region, the Ukrainian state security service said.

"Officially they are on military exercises in various corners of Russia. In reality they are involved in military aggression against Ukraine," Defence Minister Valeriy Heletey said in a Facebook post.

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov on Monday dismissed reports of a Russian incursion into Ukraine, saying it was "dis-information" by the authorities in Kiev.

Later on Tuesday, Russian military sources quoted by state agencies on Tuesday said that Russian troops captured by Kiev and shown on Ukrainian television had crossed the border accidentally.)

Read more: (Đọc thêm)

 

http://www.businessinsider.com/r-ukraine-says-video-shows-russian-soldiers-detained-in-east-ukraine-2014-8#ixzz3BVnXzqxB

 

Ngày 27 tháng 6 năm 2014, Tổng thống Ukraine là Petro Poroshenko kư Hiệp định Kinh tế với khối Tây Âu, EU.

 

Tuy nhiên ngay từ bây giờ Ukraine cũng nhận được trợ giúp về quân sự như các cố vấn quân sự NATO trong đó có cả Mỹ huấn luyện quân sự và bán hoặc viện trợ khí giới để đủ sức đương đầu với Nga trong trường hợp bị Nga tràn qua.

 

http://www.news-journalonline.com/article/20140627/API/306279880

 

Putin đă đi ngược đường lối của người tiền nhiệm chỉ muốn mang lại cơm no, áo ấm cho dân Nga và không can thiệp vào nước khác để khỏi phải cưu mang các nước chư hầu.

 

Nay Putin lại c̣n muốn chiếm lân bang để mở mang cơi bờ thật là đi vào vào đường cũ (Liên Sô) làm kinh tế Nga càng xuống. 

Nga rộng nhất thế giới mà GDP thua Pháp trong khi diện tích của Pháp khoảng 1/28 của Nga.

 

Quân NATO đă và đang huấn luyện quân Ukraine.

Nga chỉ cốt chiếm xong Crimea sáp nhập vào Nga và lập chính phủ do 2 tỉnh ly khai Đông Ukraine cố xin sáp nhập vào Nga nhưng nếu không xong cũng chịu, chỉ cốt Crimea vĩnh viễn thuộc Nga mà thôi.

Nga nay muốn ḥa hoăn với EU và Mỹ v́ cấm vận lâu dài th́ khoảng cách kinh tế và kỹ thuật càng xa.

 

Hành động này của Nga làm cả thế giới đều ủng hộ Mỹ và EU cấm vận Nga.

 

Sau khi gặp giữa Putin và Tổng thống Ukraine th́ Nga nói lảng ra là việc Đông Ukraine là việc nội bộ của Ukraine.  Nhưng chỉ sau đó hai ngày, tức ngày 28 tháng 8 năm 2014, Nga cho 100 xe tăng và 80 xe thiết giáp sang giúp loạn quân.

 

Vệ tinh Mỹ đă thu h́nh được.

 

Trong cuộc họp báo tại Ukraine, 10 tù binh Nga cho biết Nga có khoảng 3000-4000 quân tại Đông Ukraine đang giúp loạn quân. Tuy nhiên, loạn quân đang bị cô lập tại 2 thành phố Donetsk và Lukansk. Mỹ và EU đang xiết chặt kinh tế Nga.

 

Ngày 29 tháng 8 năm 2014, Đại hội đồng Liên hiệp quốc lên án Nga giúp loạn quân tại Ukraine.

 

Kinh tế Nga đi xuống, trước đă phỏng đoán độ tăng trưởng GDP sẽ xuống trong năm nay và vào vùng suy thoái.

 

Trong khi đó phe Hồi gíáo quá khích Sunni (cùng phe với Al-Qaeda) chiếm một phần lănh thổ ở Syria, một phần Iraq lập thành nước Cộng ḥa Hồi gíáo Iraq và Trung Đông (ISIS). Thi hành luật Hồi gíáo từ thời cổ.

 

­http://www.trackingterrorism.org/group/islamic-state-iraq-islamic-state-iraq-and-sham-isis.

 

Các người Iraq theo Thiên chúa giáo phải trốn về Baghdad.

 

Pháp muốn nhận một số dân tị nạn Iraq theo Thiên chúa giáo; và Ư, Anh, Đức cũng vậy.

 

Trận chiến giữa ISIS và Iraq, Syria càng ngày càng khốc liệt.

 

Khối NATO cung cấp tài chính cho Ukraine để đối phó với phong tỏa của Nga.

 

Tháng 7 năm 2014, Mỹ và EU c̣n phong tỏa thêm để cắt hành động của Nga giống như Liên Sô trước đây. Chính các tư bản Nga nay càng bỏ tiền sang Thụy Sĩ rồi đầu tư sang Mỹ an toàn hơn.

 

Tháng 8 năm 2014 v́ Nga xâm phạm chủ quyền bằng cách đem lương thực và khí giới qua cho loạn quân thân Nga mà không thông qua Hồng Thập tự quốc tế làm cho Mỹ và EU càng cấm vận nhiều hơn.

 

Do vậy, Kinh tế Nga suy giảm.

 

Nay Mỹ tăng cường sản xuất dầu thô và khí thiên nhiên loại dầu và khí bằng phương pháp mới, tăng cường các loại shale oil nghĩa là dầu thô và khí đốt trong đá và cát tại North Dakota, Wyoming, Colorado và nhiều tiểu bang khác.

 

Mặt khác, Mỹ tăng cường dùng xe ô-tô Hybrid, và dùng các dụng cụ với hiệu suất cao làm giảm năng lượng tiêu dùng.

 

V́ Mỹ tiêu thụ dầu thô nhiều vào bậc nhất thế giới nên khi Mỹ giảm tiêu thụ th́ giá dầu thô xuống dần.  Trước kia giá dầu thô khoảng 105 đô-la Mỹ/thùng nay c̣n khoảng 95 đô-la Mỹ/thùng dầu WTI và c̣n tiếp tục đi xuống.

 

Nga gây rối tại Đông Ukraine, trong khi Al-Qaeda và Sunni quá khích lập nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông gây rối tại Iraq, Syria và các nước Hồi giáo Sunni như Saudi Arabia, Jordan, Kuwait và toàn thể các nước Hồi giáo Sunni, làm t́nh h́nh kinh tế Âu Châu bị ảnh hưởng nặng, c̣n Á Châu xa nên ảnh hưởng ít.

 

Mỹ bắt buộc phải giúp Iraq không kích ISIS làm cho ISIS không tiến được, và quân Turk và quân chính phủ Iraq đă chiếm lại đập thủy điện tại gần Mosul. Quân Turk đang mở rộng ṿng kiểm soát nhờ không quân Mỹ và quân chính phủ Iraq yểm trợ.

 

Thị trường chứng khoán ÂU CHÂU như Anh, Đức, Pháp tăng như sau:

 

  Anh UK FTSE ngày 31 tháng 7 năm 2014 là 6730. 

                         Ngày 31 tháng 8 năm 2014 là 6819

 

    tăng 6819- 6730= 89 tức là 89/6730 = 0.01322= 1.322%

 

  Đức DAX ngày 31 tháng 7 năm 2014 là 9407.

                   Ngày 31 tháng 8 năm 2014 là 9470

 

    tăng 9470-9407= 63 tức là 63/9407= 0.00697 = 0.697%

 

  Pháp CAC ngày 31 tháng 7 năm 2014 là 4246.

                  Ngày 31 tháng 8 năm 2014 là 4381

 

    tăng 117 hay là 117/4246 =0.02755 =2.755%.

 

Thị trường Chứng Khoán, Nikkei_225 của Nhật

 

  Ngày 31 tháng 7 năm 2014 là 15620.

    Ngày 31 tháng 8 năm 2014 là 15424

 

    giảm 196 tức là giảm 196/15620=0.01254 hay là 1.254%.

 

 

http://finance.yahoo.com/q/bc?s=%5EN225+Basic+Chart&t=my

 

Kinh tế Trung Quốc đang trên đà suy thoái, ô nhiễm tràn lan tại trung tâm kinh tế tại Bắc Kinh và Thượng Hải độ ô nhiễm tăng khoảng 400 lần giới hạn.  Ra đường ai cũng đeo khẩu trang, ngay tại các công sở cũng vậy, nhiều nơi cấm xe hơi ra đường để bớt ô nhiễm.

 

Chính phủ Trung Quốc đă quyết định giảm sản xuất để bớt ô nhiễm môi trường.

 

Ngoài ra Trung Quốc cũng đang t́m cách giảm ô nhiễm do các nhà máy hóa chất gây ra cho sông ng̣i làm chết cá và làm nước không uống được làm tốn kém tiền trong quá tŕnh biến nước sông ô nhiễm thành nước sạch có thể uống được.

 

Nạn nhà cửa tăng giá tại trung tâm sản xuất cao như Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu. Quảng Châu là thủ phủ của Quảng Đông v́ nhiều công nhân từ nông thôn đến làm việc.

V́ vậy thiếu nhà cửa, đến nỗi có nơi 8 công nhân ở trong 1 pḥng của căn hộ v́ giá thuê cao, muốn sống được công nhân đ̣i tăng lương khoảng $400 - $500 đô-la Mỹ/tháng, làm mất tính cạnh tranh với các nước ASEAN, đặc biệt là Việt Nam .

 

Samsung rút khỏi Trung Quốc mang sang Việt Nam sản xuất điện thoại cầm tay thông minh (iPhone).  

 

Ngày 13 tháng 5 năm 2014, Trung Quốc đem giàn khoan dầu HD-981 (HẢI DƯƠNG-981) đến vùng biển của Việt Nam làm công phẫn dư luận thế giới và trong nước.

 

Nhiều cuộc biểu t́nh trong nước, Việt Nam đ̣i Trung Quốc đem giàn khoan về. Trung Quốc ngoan cố cứ tiếp tục.

 

Nay Trung Quốc c̣n mang thêm 4 giàn khoan mới vào hải phận Việt Nam để t́m thêm dầu thô và khí đốt. Họ cố khiêu khích các tàu cảnh sát hải giám của Việt Nam để cố t́nh gây chiến.  Việt Nam càng nhịn, Trung Quốc càng lấn.

 

Ngày 20 tháng 7 năm 2014, Trung Quốc lặng lẽ rút giàn khoan dầu vào vùng biển Hải Nam dưới sức ép của Mỹ và thế giới.

 

Nhiều chiến hạm Nhật trong đó có binh sĩ Mỹ và Úc cũng có mặt tại các hải cảng Việt Nam.

Tàu vận tải cỡ lớn của Mỹ đỗ tại vịnh Cam Ranh nhờ sửa chữa.

 

Mỹ và Việt Nam thỏa thuận cho Mỹ sử dụng một số phi trường để huấn luyện cho phi công Việt Nam. Mỹ cũng đồng ư bán nguyên liệu nguyên tử dùng cho nhà máy điện nguyên tử khi hoàn thành.

 

Nhân dân Việt Nam tự động tẩy chay các hàng Trung Quốc và dùng các hàng sản xuất từ Việt Nam.

 

Tại Campuchia, Trung Quốc đang cho tiền phe đối lập để chống Việt Nam.  Họ đốt quốc kỳ Việt Nam, kiểm kê dân Việt để hoặc trục xuất hoặc giết hoặc cấm hành nghề như thời Khmer đỏ.

 

Trung Quốc muốn trong lần xâm chiếm nước Việt Nam lần nữa th́ quân Campuchia sẽ đánh sang và 2 mặt giáp công.

 

Hiện nay Trung Quốc dùng chính sách Kích thích Kinh tế theo Mỹ và Nhật để cứu văn h́nh h́nh. Tuy nhiên, nhiều nước bắt đầu rời khỏi Trung Quốc v́ Trung Quốc dụ tư bản nước ngoài sang sản xuất tại Trung Quốc để họ học mót rồi sau cùng tự chế tạo.

 

Thí dụ Trung Quốc đang cố gắng lập hệ thống điều hành (operating system) để thay Windows của Microsoft, và định chế tạo phần mềm thay Google và Apple.

 

(China is planning its own desktop and mobile software to oust imported rivals from Microsoft, Apple and Google.

The unnamed desktop version is due for release in October with its own app store, independent of western companies, with a version for smartphones and tablets due in three to five years.)

 

Thị trường Chứng khoán Thượng Hải của Trung Quốc xuống từ trên 6200 (đỉnh). Có tăng chút ít nhưng c̣n xa đỉnh.

 

   Ngày 31 tháng 7 năm 2014 là 2201.

     Ngày 31 tháng 8 năm 2014 là 2217

 

   tức tăng 2217-2201=16 hay là

           tăng 16/2201= 0.007269= 0.7269%.

 

 

http://finance.yahoo.com/q/bc?s=000001.SS+Basic+Chart&t=my

 

Tại Hoa Kỳ có nền chính trị, luật pháp phân minh, nên tư bản nước ngoài mang tiền vào Mỹ hoặc mở công xưởng, hoặc mua cổ phần của các công ty như Google, Yahoo, Facebook, Intel, Seagate, Western Digital, Netflix, MSFT, IBM, Boeing, GM, Ford, Apple, Medtronic (thuốc và dụng cụ y khoa) và nhiều công ty khác.

 

Các kinh doanh Trung Quốc, Nga đem tiền vào Mỹ để tránh rủi ro từ chính quốc, lư do Nga và Trung Quốc muốn bắt ai th́ bắt, cho tội trốn thuế là tù mọt ông như tỉ phú dầu hỏa Nga.

 

Do đó, kinh tế của Mỹ càng ngày càng phát triển hơn toàn thể các nước trên thế giới.

 

  Thi trường Chứng khoán Mỹ DOW JONES Kỹ Nghệ Trung B́nh

     Ngày 31 tháng 7 năm 2014 là 16563.

     Ngày 31 tháng 8 năm 2014 là 17098

 

  tăng 17098-16563=535 tức là 535/16563 = 0.0323 =3.23%.

 

 

http://finance.yahoo.com/q/bc?s=^DJI&t=5y&l=on&z=l&q=l&c=

 

 

ĐỌC:

 

 

KINH TẾ HOA KỲ VÀ THẾ GIỚI

 

- KỲ 221

 

10/2014

 

MỜI ĐỌC:

 

TỔNG KẾT T̀NH H̀NH KINH TẾ

 

(Vui ḷng Bấm vào 2 đường Links sau đây)

 

VIỆT NAM TRONG NĂM 2013

HOA KỲ VÀ THẾ GIỚI TRONG NĂM 2013

Trong ĐẶC SAN XUÂN GIÁP NGỌ 2014
 

 

***

 

THAM KHẢO:

- Chi tiết các Tài liệu Tham khảo trong các Websites đều nằm trong bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn VănThành
30/08/2014

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com