www.ninh-hoa.com 

 

 

 

 

Kinh Tế Hoa K

Kỳ 50 | Kỳ 51 | Kỳ 52

Kỳ 53 | Kỳ 54 | Kỳ 55

Kỳ 56 | Kỳ 57 | Kỳ 58

 Kỳ 59 | Kỳ 60 | Kỳ 61 

Kỳ 62 | Kỳ 63 | Kỳ 64

Kỳ 65 | Kỳ 66 | Kỳ 67

Kỳ 68 | Kỳ 69 | Kỳ 70

Kỳ 71 | Kỳ 72 | Kỳ 73

Kỳ 74 | Kỳ 75 | Kỳ 76

Kỳ 77 | Kỳ 78 | Kỳ 79

Kỳ 80 | Kỳ 81 | Kỳ 82

Kỳ 83 | Kỳ 84 | Kỳ 85

Kỳ 86 | Kỳ 87 | Kỳ 88

Kỳ 89 | Kỳ 90 | Kỳ 91

Kỳ 92 | Kỳ 93 | Kỳ 94

Kỳ 95 | Kỳ 96 | Kỳ 97

 Kỳ 98 | Kỳ 99 | Kỳ 100

Kỳ 101

  102 

 103 

Kỳ 104

105 106

 Kỳ 107

108

109

Kỳ 110

111 112

Kỳ 113

114

115

Kỳ 116

117

118

Kỳ 119

120

121

Kỳ 122

123

124

Kỳ 125

126

127

Kỳ 128

129

130

Kỳ 131

132

133

Kỳ 134

135

136

Kỳ 137

138

139

Kỳ 140

141

142

Kỳ 143

144

145

Kỳ 146

147

148

Kỳ 149

150

151

Kỳ 152

153

154

Kỳ 155

156

157

Kỳ 158

159

160

Kỳ 161

162

163

Kỳ 164

165

166

Kỳ 167

168

169

Kỳ 170

171

172

Kỳ 173

174

175

Kỳ 176

177

178

Kỳ 179

180

181

Kỳ 182

183

184

Kỳ 185

186

187

Kỳ 188

189

190

Kỳ 191

192

193

Kỳ 194

195

196

Kỳ 197

198

199

Kỳ 200

201

202

Kỳ 203

204

205

Kỳ 206

207

208

Kỳ 209

210

211

Kỳ 212

213

214

Kỳ 215

216

217

Kỳ 218

219

220

 

 

 

 

 

 

 

 

Khủng Hoảng Kinh Tế 2009 Tại Hoa Kỳ Và Trên Thế Giới

Kỳ 1   Kỳ 2   Kỳ 3

Kỳ 4   Kỳ 5  Kỳ 6

Kỳ 7  Kỳ 8  Kỳ 9

Kỳ 10 | Kỳ 11 | Kỳ 12

Kỳ 13 | Kỳ 14 | Kỳ 15

Kỳ 16 | Kỳ 17 | Kỳ 18

Kỳ 19 | Kỳ 20 | Kỳ 21

Kỳ 22 | Kỳ 23 | Kỳ 24

Kỳ 25 | Kỳ 26 | Kỳ 27

Kỳ 28 | Kỳ 29 | Kỳ 30

Kỳ 31 | Kỳ 32 | Kỳ 33

Kỳ 34 | Kỳ 35 | Kỳ 36

Kỳ 37 | Kỳ 38 | Kỳ 39

Kỳ 40 | Kỳ 41 | Kỳ 42

Kỳ 43 | Kỳ 44 | Kỳ 45

Kỳ 46 | Kỳ 47 | Kỳ 48

Kỳ 49 

 

 

 

  Tiền Nợ Quốc Gia Hoa Kỳ
The Gross National Debt

  GIÁ XĂNG TẠI HOA KỲ
Giá cho 1 gallon ( 3.7854 lít)
Gasoline Prices

 

 

 

 

 

 

 

 Đơn vị Đo Thể tích

1 thùng dầu = 1 barrel of oil 158,9873 lít 42 gallons

1 tấn dầu 7.1475 thùng dầu

 

Hệ thống Khối lượng troy
(International Troy Ounce)

1 ounce =31.1034768 grams

 Khối lượng của vàng được tính theo đơn vị là cây
(lượng hay lạng) hoặc
chỉ

1 lượng vàng 37.5 grams

1 lượng vàng = 10 chỉ vàng

1 chỉ vàng 3.75 grams

Tuổi (hay hàm lượng) của vàng được tính theo thang độ K (Karat). Một Karat tương đương 1/24 vàng nguyên chất. Vàng 99,99% tương đương với 24K).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Counter
Adelphia Cable Internet

Main Menu

 
 


 

KINH THOA K
Nguyễn Văn Thành

 

    

Xin mời độc giả đọc thêm các bài viết của cùng tác giả:
 

Sơ Lược Kinh Tế Hoa Kỳ Và Việt Nam Trong 10 Năm Qua

Thế nào là Suy Thoái hay Khủng Hoảng Kinh Tế ? 
Suy Thoái Và Khủng Hoảng Kinh Tế Tại Hoa Kỳ Và Trên Thế Giới (49 Kỳ)

Tập hợp các bài viết về Kinh Tế Việt Nam và Thế giới

 

 

Kỳ 217: (Tháng 6, 2014)    

   

   

T́nh h́nh chính tr thế gii tháng 5 năm 2014 có nhiu biến chuyn. Tng thng Putin ca Nga tiến quân sang Crimea thuc Ukraine chiếm đóng mt phn đt Ukraine ca Ukraine trong tháng 3 năm 2014, chiếm hết tàu chiến ca Ukraine thuc căn c này, mc du có s lên án ca Đi Hi đồng Liên Hip Quc. Ngoài ra Nga tp trung 40000 quân ti biên gii Nga, Ukraine.

 

Tiếp theo, Nga cho chiếm thành ph Donetsk lp nưc Cng ḥa Nhân dân Donetsk, và nước Cng ḥa Nhân dân Lugansk.


(The Donetsk People's Republic  (Russian: Донецкая народная республика, Donétskaya naródnaya respúblika, Ukrainian: Донецька народна республіка, Donets'ka narodna respublika) is a self-proclaimed state in eastern 

 

Sau đó ngày 24 tháng 5 năm 2014, hai nước Cng ḥa này lp Liên bang gi tên là: Cng Ḥa Nga mi (Federal State of New Russia. )[6])).

 

(On 11 May, status referendums were held in Donetsk and Lugansk, where separatist leaders declared that a vast majority of participants voted in support of the establishment of the People's Republics. [21] On 24 May, the two separatist republics signed an agreement confirming its merger into aconfederation called the Federal State of New Russia. [6]))

 

Sau khi thng c được bu ngày 25 tháng 5 năm 2014 ca Ukraine, Tng thng tân c Petro Porpshenko có khuynh hướng thân Tây phương. Ông cho quân đi Ukraine m trn tấn công lon quân Đông Ukraine (cái gi là Liên bang Nga mới) chiếm li phi trường giết trên 50 lon quân do Nga trà trn sang.  Ngày 27 tháng 5 năm 2014 chiếm toàn b phi trường Đông Ukraine.

 

Trong các xác chết có mang thông hành Nga và gc Checnya thuc Nga.

 

Putin đúng là tên Cng sn (Trung tá KGB: Mật vụ), hu du ca Staline cũ nhưng nay năm 2014 không phi là năm 1944, Cng sn Sô Viết theo Đng minh M, Anh, Pháp chng fascite (phát xít) Đc, tha cơ hi chiếm Đông Âu và Đông Đc na.

 

http://www.interaksyon.com/article/84395/pro-russians-declare-ukraines-donetsk-independent-moscow-brushes-off-us-warning

 

 (An urgent deployment of security forces saw Kiev also regain control of an administration building in Kharkiv and the security service headquarters of Donetsk. But the separatists still held on to the security service building in the city of Lugansk after breaking into its massive weapons cache and releasing several activists who had been accused of plotting to stage a coup.
And hundreds of militants remained holed inside the Donetsk administration building a day after proclaiming the creation of an independent "people's republic" and demanding that an independence).

 

Ngày 29 tháng 5 năm 2014, Putin thiết lp Liên minh Kinh tế mi gm Nga và các nước c̣n li tr các nước nay theo NATO như Georgia, Lithuania, Latvia và Estonia, nay thêm Ukraine, và các nước Đông Âu.

 

Nga mun thiết lp mt Cng đng Kinh tế ging như Comecon, tuy nhiên nh hơn nhiu; trước kia gm Liên-sô (15 nước) thêm 6 nước Đông Âu, Vit Nam, Cuba,..v. v. Nay ch c̣n Nga và 10 nước nh mà Nga vn kim chế.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comecon

 

Tng thng đc c Petro Poroshenko thng c vi t l trên 54%, người th hai dưới 13% bu ngày 25 tháng 5 năm 2014. Tng thng tân c quyết tiêu dit lon quân trong vài ngày hoc vài gi.

 

Tng thng tân c cho rng lon quân như quân cướp Somali phi dit tr càng sm càng tt. 

 

(KIEV, UKRAINE — Ukraine handed chocolate tycoon Petro Poro­shenko

a commanding victory in its presidential election Sunday, giving the pro-European billionaire a chance to resolve a conflict that has created the greatest tensions between the West and Russia since the Cold War. ) 

Speaking at a televised government session on Tuesday, Vitaly Yarema, a deputy  prime minister in the interim cabinet said the "anti-terrorist operation" in eastern Ukraine will go on "until all the militants are annihilated. " Poroshenko has described the separatists as "Somali pirates, " saying that arms  should be used against "killers and terrorists, " but he also indicated that he wants  a quick end to the military operation in the east.

"The anti-terrorist operation cannot and should not last two or three months,

" he said Monday. "It should and will last hours. "

 

Tng thng Ukraine, Poroshenko mt mt theo Tây phương (M và Âu Châu), một mt khác th́ ḥa hoăn vi Nga. Tuy nhiên, ông này quyết tâm tiêu dit lon quân gc Nga càng nhanh càng tt. Quân NATO đă và đang hun luyn quân Ukraine. Nga ch ct chiếm xong Crimea sáp nhp vào Nga và lp chính ph do 2 tnh ly khai Đông Ukraine c xin sáp nhp vào Nga nhưng nếu không xong cũng chu ch ct Crimea vĩnh vin thuc Nga thôi.

 

Ngày 28 tháng 5 năm 2014, quân Ukraine chun b tấn công vào sào huyt cui cùng ca lon quân ti ngay th đô của Donetsk.

 

Ch trong thi gian rt gn, lon quân s b tiêu dit. NATO đang trao cho quân đi khí gii mi và hun luyn quân đi Ukraine để đ sc đương đu vi Nga vi s hu thun của NATO.

 

Nay Nga quay sang Á Châu bán khí đt và du thô cho Trung Quc vào năm 2018 vi giá 400 t đô-la M trong 30 năm, v́ cn mang ng dn du và khí đt t Siberia ti biên gii Hoa-Nga, cn thời gian xây dng đến năm 2018 mi xong. Tin vn xây dng khong 21 t đô-la M.

 

Mt khác mun buôn bán vi Nht th́ Nga phi tr li các đo bc Nht mà Nga đă chiếm trong Chiến tranh Thế gii ln th II. Đó là qun đo Kuril.

 

Nht chu tr khong 5 t đô-la M cho Nga nếu Nga đng ư.

 

 (The Kuril Islands dispute (Russian: Спор о принадлежности Курильских островов), also known as the Northern Territories dispute (Japanese: 北方領土問題 Hoppō Ryōdo Mondai?), is a dispute between Japan and  Russia  and also some individuals of theAinu people over sovereignty of the South Kuril Islands).

 

The Kuril Islands with the disputed islands

The Kuril Islands 

 

Tóm li, Nga b M và Âu Châu phong ta kinh tế v v Ukraine làm kinh tế Nga ln bi nên quay v Á Châu, mua đ ca Nht Bổn, Trung Quc, Đại Hàn, Đài Loan, Tân Gia Ba (Singapore)..v..v.

 

Khi NATO cung cp tài chính cho Ukraine đ đi phó vi phong ta ca Nga.

 

Khi NATO phong tỏa tài chính của Nga, cm vn như Iran làm kinh tế Nga trên b suy thoái.

 

Ngày 18 tháng 5 năm 2014, Tng thng M ban hành lnh cm vn vi 7 cn thn Putin và 17 Công ty Nga có liên quan ti Putin.

 

Nay ngày 28 tháng 5 năm 2014 càng siết cht na đ trng pht Nga chiếm Crimea ca Ukraine.

 

Chính các tư bn Nga nay càng b tin sang Thy Sĩ ri đu tư sang M Quốc an toàn hơn.  Vn 70 t đô-la M ca tư bn Nga chy khi Nga. Kinh tế Nga gim trên 20%, Th trường Chng khoán RTS INDEX ca Moscow năm 2012 cao trên 2100. Trước khi chiếm đóng Crimea khong 1600, nay c̣n khong 1295 nay ngày 30 tháng 5 năm 2014.

 

 

http://finance.yahoo.com/q/hp?s=RTS.RS&a=00&b=1&c=2013&d=02&e=29&f=2014&g=w

 

Vic chiếm đóng Crimea ca Ukraine làm kinh tế Nga ngóc đu không ni.

 

T́nh h́nh không n đnh làm giá du thô tm thi lên cao trên 100 đô-la Mỹ mt thùng. Tuy nhiên v́ Nga không dám ngang nhiên kéo quân vào Ukraine nên giá du thô t t đi xung. T́nh h́nh thế gii ging hi chiến tranh lnh.

 

Chính Putin ngày 28 tháng 5 năm 2014 sau khi M ban hành lnh cm vn v́ Nga chiếm Crimea và min Đông Ukraine th́ Putin tuyên b M và EU quay li thi chiến tranh lnh.

 

Ai đă gây ra ? Rơ ràng Putin đóng vai của một tên va ăn cướp, va la làng.

 

Kinh tế các nước EU, Th trường Chng khoán Âu Châu như Anh, Đc, Pháp đu tăng trưởng.

 

  ► Anh UK t 6450 lên ngày 30 tháng 4 năm 2014 là 6722, ngày 30 tháng 5 năm 2014 là 6844.

Tăng 6844-6722= 122 tc là 122/6722 = 0. 018149 = 1. 8%

 

  Đc t DAX 9500 vào ngày 30 tháng 4 năm 2014 là 9600, ngày 30 tháng 5 năm 2014 là 9943

Tăng 9943-9600 = 343 tc là 343/9600 = 0. 0357 =3. 57%

 

  Pháp t CAC vào ngày 30 tháng 4 năm 2014 là 4476, ngày 30 tháng 5 năm 2014 là 4519.

Tăng 4519-4476 = 43 = 43/4476 = 0. 0096= 0. 96%

Kinh tế các nước Âu châu đă ra khi suy thoái.

 

Ti Á Châu, kinh tế Nht đă tăng trưởng, v́ Th tướng Nht Kobe đă theo M dùng  chính sách Kích thích Kinh tế, làm lm phát lên ti 2%, GDP Nht tăng khong 3%.

 

Th trường chng khoán NIKKEI 225 tăng khoảng 55% trong hơn 1 năm.

T khong 8500 đu năm 2013 lên khong 14304 vào ngày 30 tháng 4 năm 2014. Ngày 30 tháng 5 năm 2014 là 14632.

 

Tăng 14632-14304=328, tc là 328/14304=0.0229 =2.29%

 

Kinh tế Trung Quc đang trên đà suy thoái, ô nhim tràn lan ti Trung tâm Kinh tế ti Bc Kinh và Thượng Hi với đ ô nhim tăng khong 400 ln gii hn, ra đưng ai cũng đeo khu trang, ngay ti các công s cũng vy.  Nhiu nơi cm xe hơi ra đường đ bt ô nhim. Sn xut phi gim.

 

Chính ph Trung Quc ngày 24 tháng 4 năm 2014 đă quyết đnh gim sn xut đ bt ô nhim môi trường. Ngoài ra, Trung Quc cũng đang t́m cách gim ô nhim do các nhà máy hóa cht gây ra cho sông ng̣i làm chết cá và làm nước không ung được, làm tn kém tin trong quá tŕnh biến nước sông ô nhim thành nước sch có th ung được.

Nn nhà ca tăng giá ti trung tâm sn xut cao như Thượng Hi, Bc Kinh, Qung Châu. 

 

Qung Châu là th ph ca Qung Đông v́ nhiu công nhân t nông thôn đến làm vic. V́ vy thiếu nhà ca, đến ni có nơi 8 công nhân trong 1 pḥng ca căn h v́ giá thuê cao.

Mun sng được, công nhân đ̣i tăng lương khong $400 - $500 đô-la M/tháng, làm mt tính cnh tranh vi các nước ASEAN, đc bit là Vit Nam.

 

Samsung rút khi Trung Quc mang sang Việt Nam sn xut đin thoi cm tay thông minh (iPhone).

 

Ti Phú Th, Vit Nam nơi sn xut iPhone và các đ đin t th́ công nhân Việt Nam b Trung Quc xúi bẩy, phá hoi công trường xây dng nhà máy, vi mc đích làm Samsung b Việt Nam sang nơi khác.

 

Việt Nam cn phi gii thích bo v nhà máy và vic làm ca đi đa s công nhân và loi các phn t phá hoi thân Trung Quc.

 

Ngày 13 tháng 5 năm 2014, Trung Quc đem giàn khoan du HD-981 (HI DƯƠNG-981) đến vùng bin ca Vit Nam làm phn nộ dư luận thế gii và trong nước.

 

Nhiu cuc biu t́nh trong nước đ̣i Trung Quc đem giàn khoan v nhưng Trung Quc vẫn ngoan c tiếp tc.

Nhiu người đến đp phá công xưởng ca Trung Quc, nhưng li đp nhiu ti công xưởng Đài Loan hơn. 

 

Không biết có phi Trung Quc dùng tin thuê các k du côn c đp phá nhiu công xưởng Đài Loan đ gim thit hi cho công xưởng Trung Quc. Ngày 29 tháng 5 năm 2014, tin cho biết đă có 408 cơ xưởng Đài Loan b cướp phá. C̣n các công xưởng ca Trung Quc th́ không đáng k. Rơ ràng Trung Quc thuê k xu côn đ trà trn trong công nhân làm chuyn này. Thm chí các bo v viên của các cơ xưởng Đài Loan có ghi bng ln là cơ xưởng này ca Đài Loan, và Đài Loan ng h Vit Nam trong vic lănh hi mà cũng b đp phá như thường.

 

(http://integrated. processmyquote. com/vietnam-protests-over-china-oil-rig-damage-taiwan-owned-factories/

 

(Taiwanese companies with factories in Vietnam halted operations, with some citing damage to plants from the protests. One person was slightly injured and more than 200 Taiwanese people took refuge at a hotel in the southern province of Binh Duong, according to Chen Bor-show, director general of the Taipei Economic and Culture Office in Ho Chi Minh City.

“The workers are not choosing from which country the factory belongs, ” said Bob Hsu, general manager of Taiwan’s Great Super Enterprise Ltd. , which has closed its garment factories in the southern province of Dong Nai. Protesters looking at company names “are just trying to find a Chinese word. It includes Korean, Japanese factories. ”

“I asked the local police to protect my workers, ” Hsu said today in Ho Chi Minh City. “We moved staff outside. I am worried, so we are destroying any Chinese words in the logo. ”) Operations Halted

 

Ngày 28 tháng 5 năm 2014, Ngoi trưởng Vit Nam sang hi đàm vi Ngoi trưởng Mỹ, John Kerry và mun thỏa thun toàn din hp tác chiến lược có c quc pḥng vi M. Vit Nam mun mua khí gii ca M đ t v.

 

Trước kia M đă bán các đ ph tùng cho các quân dng ca M đ li trong chiến tranh Nam Bc.

 

Nay Vit Nam mun mua các khí gii mi ca M đ t v.

Nếu Vit Nam đi theo con đường Dân ch, T do th́ M s sn sàng giúp Vit Nam.

 

Ngoi trưởng M ha hu thuẫn cho Vit Nam nếu Vit Nam kiện Trung Quốc v giàn khoan HD-981 trong Hi đng Liên Hip quc hoc ṭa án quc tế.

 

Tt c c̣n tùy Vit Nam thôi, có dám chng Trung Quc không?

 

Các quan sát viên quc tế đă thy mt đoàn xe bc thép Trung Quc hướng v biên gii Vit-Trung. Có l chun b xâm chiếm Vit Nam như năm 1979.

 

http://www.zerohedge.com/news/2014-05-19/%E2%80%9Cconflict-between-china-and-vietnam-imminent-china-piles-troops-tanks-artillery-and-

 

One of the photos, taken from inside a passenger train, shows the Chinese military preparing artillery for transport on a train track. Others show Chinese troops and military vehicles traveling along dirt roads. ) (Chinese netizens have been posting photographs of the large movement of the People’s Liberation Army, many of them showing Chinese troops in full combat gear heading to the local train station in Chongzuo, along with military vehicles.  One netizen said the Chinese military was taking the train from the Chongzuo station to Pingxiang City, which shares a 60-mile border with Vietnam. The netizen said that the Huu Nghi Border Gate to Vietnam is also now closed.

 

Trước kia khí gii Trung Quốc kém Vit Nam v́ Vit Nam chiếm giữ các chiến c ca phe min Nam Việt Nam (V. N. C. H) ca M.

 

Khí gii M hơn ca Trung Quc nên Trung Quc b thit hi nng. Trong số 450 xe tăng ca Trung Quốc có 400 chiếc b phá hy và 50 chiếc c̣n li b thương ḅ v nước. Trên 60000 quân Trung Quc va chết va b thương.

 

Quân Trung Quc không thin chiến như quân Vit Nam.

 

Trong 35 năm qua, Trung Quc tăng cường ngân sách quc pḥng, mua nhiu khí gii Nga và t chế nhiu vũ khí k c phi cơ phn lc chiến đu và th bom, sn sàng tr thù Vit Nam và cướp đt cướp bin.

 

Nếu Vit Nam không đ lc lượng quân s th́ phn thua th́ nhiu. Ít nht mt thêm đt thêm đo, xu nht th́ mt luôn nước tr thành Hán thuc thêm 1000 năm na.

 

Các tư bn đu tư ti Trung quc rút tin ra đu tư nơi khác trước khi Trung Quc quá mnh quy ri toàn thế gii ging như Hitler ca Đc trong thế chiến th hai.

 

Các tư bn nước ngoài bán c phn chng khoán Trung Quc làm Th trường Chng khoán xung t trên 6200 (đnh) vào ngày 30 tháng 4 năm 2014 là 2016, và ngày 30 tháng 5 năm 2014 là 2039.

 

Tăng 2039-2016=23 tc 23/2016= 0.01148 =1.148%

 

 

http://finance.yahoo.com/q/bc?s=000001.SS+Basic+Chart&t=my

 

Vic dùng bn đ lưỡi ḅ chiếm 85% bin Đông đy các nước ASEAN, Nht, Đi Hàn, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan v phía M nh M che ch. Trường Sa gn Vit Nam, Phi Lut Tân, Mă Lai Á mà Trung Quc chiếm nhiu đo nh.

 

 Vit Nam qun lư t trên 200 năm nay, vic Vua Gia Long ra đo Phú Quc khi b Quân Nhà Tây Sơn đánh.

 

 Trường Sa có nhiu đi dân Vit đă trú ng đ đánh cá.

Trung Quc đă chiếm Hoàng Sa năm 1974 t V.N.C.H, ri mt phn Trường Sa năm 1988 t tay quân đi Vit Nam.

 

Nay nhiu công ty M cũng rút khi Trung Quc v́ nhân công cao, đa c dùng làm công xưởng quá đt, nhà đt Bc Kinh, Thượng Hi, Qung Châu (thuc tnh Qung Đông) cao hơn M, cho nên dù đ tăng trưởng GDP có tăng 7% - 7.5% mà Th trường Chng khoán Thượng Hi cũng vn xung.

 

Nay hàng hóa Trung Quc xung v́ phm cht kém, nhiu thc phm t Trung Quc không ai dám ăn v́ s đc. Vit Nam đă thy thc phm t Trung Quc gây ng đc, công nhân ăn phi vào bnh vin cấp cu. Tt nhiên, M Quốc và Âu Châu cũng không dám cho nhp cng. Như vy ai cũng nh́n thy xut cng t Trung Quc gim.

 

Ch c̣n mt s nước nghèo Phi Châu và Vit Nam tham r mà mua thôi.

 

Chính ph Việt Nam đă ngăn cm nhiu đ dùng xu t Trung Quốc, nhưng cu vn (phu vác) vn lén lút qua biên gii tránh t quan thuế Vit Nam.

 

Ai cũng rơ khi kinh tế Trung Quốc xung dc nhưng nn lm phát cao, thc phm lên giá, công nhân tht nghip th́ t́nh h́nh chính tr bt n nên tư bn nước ngoài mang vn sang đu tư các nước có t́nh h́nh chính tr n đnh như Mỹ Quốc, Âu Châu, Nht Bổn, Đi Hàn, Singapore,..v…v.

 

Nhiu công xưởng sn xut giày cho Nike, Adidas hàng vn công nhân Trung Quc đ́nh công trên 10 ngày đ đ̣i chính ph Trung Quc đng ăn bt tin công ca công nhân và đ̣i tin an sinh xă hi lúc v già.

 

Vic ăn chn như sau: thí d Nike, Adidas tr $8/gi th́ công ty thu quc doanh Trung Quc tr $5 thôi.

 

(Workers at Yue Yuen Industrial Holdings Ltd. , which employs tens of thousands of low-wage workers at factories in southern China and neighboring countries making shoes that Nike, Adidas and other Western companies sell at fat markups, have been on strike for 10 days in a dispute over pay, benefits and "improper labor contracts, " reports Reuters here.


Read more at

http://www.philly.com/philly/blogs/inq-phillydeals/Nike-Adidas-factory-on-strike. html#022qhV4gujawtxL

 

V́ vy ti Hoa Kỳ có nn chính tr, lut pháp phân minh, nên tư bn nước ngoài mang tin vào M hoc m công xưởng, hoc mua c phn ca các công ty như Google, Yahoo, Facebook, Netflix, MSFT, IBM, Boeing, Apple, Medtronic (thuc và dng c y khoa) và nhiu công ty khác.

 

Ngày 29 tháng 5 năm 2014, Cơ quan An ninh Hàng không M cho phép Boeing 787 bay đường dài.

 

http://finance.yahoo.com/news/boeing-787-receives-u-approval-expanded-flying-011940373--finance.html

 

(WASHINGTON (Reuters) - The U. S. Federal Aviation Administration on Wednesday approved extended operations for Boeing's 787 Dreamliner, a move that will allow a wider range of routes and that marks a vote of confidence in the high-tech jet at a time of renewed scrutiny.  The approval, known as ETOPS, will allow airlines to fly routes that are up to 330 minutes, or 5-1/2 hours, away from a landing field, versus the 180-minute,  or three-hour, limit in place since the Dreamliner was launched in 2011. )

 

V́ vy đơn đt hàng ca Boeing lên cao làm kinh tế M càng khi sc. Nhc li Boeing tiêu th nhiên liu ít hơn 20% so vi các phi cơ cùng loi. Vy dùng phi cơ này làm tin li ca các hăng hàng không tăng cao.

 

V́ nhiu nhà đu tư nước ngoài tung tin mua các c phn có tim năng nên Dow Jones DJI của Mỹ trước mt có lên hay xung nhưng dài hn s lên mà thôi. Các nhà kinh doanh M và ngoi quc cho rng cui năm 2014 s lên khong 10% vi tr s hin nay tc vào khong 18500-19000, và năm 2015 s lên khong 21000 hay hơn na.

 

Hin nay mâu thun giàu nghèo ca M càng ngày càng xa cách, người giàu càng ngày càng giàu thêm, c̣n đi đa s công nhân lao đng v́ lm phát nên càng ngày càng nghèo đi. 

 

Cnh thng c̣ng làm cho thng ngay ăn, càng đm nét. Nhà nghèo th́ hc thp không dạy kèm cho con, con nhà giàu th́ b m hc thc dy d con cái, do đó có th lên đi hc, nht là hc phí đi hc càng ngày càng cao, th́ con nhà nghèo mà rt gii mi hy vng được cp hc bng. Nhiu trường Đại học danh tiếng với hc phí rt cao, k c tin ăn trong cư xá sinh viên lên tới $ 65000 - $ 75000 mt năm th́ ch người giàu mi có tin ăn hc mà thôi.

 

Như vy cnh con vua s măi làm vua con ông săi chùa đi quét lá đa vn luôn luôn đúng.

 

Thi trường Chng khoán M Dow Jones Kỹ Nghệ Trung B́nh ngày 30 tháng 4 năm 2014 khong DJI = 16580, ngày 30 tháng 5 năm 2014 DJI= 16717.

 

Tăng 16717- 16580 = 137 tc là 137/16580 = 0. 08262 = 8. 262%.

 

 

 

 

http://finance.yahoo.com/q/bc?s=^DJI&t=5y&l=on&z=l&q=l&c=

 

 

 

 

ĐỌC:

 

 

KINH TẾ HOA KỲ VÀ THẾ GIỚI - KỲ 218

7/2014

 

MỜI ĐỌC:

 

TỔNG KẾT T̀NH H̀NH KINH TẾ

 

(Vui ḷng Bấm vào 2 đường Links sau đây)

 

VIỆT NAM TRONG NĂM 2013

HOA KỲ VÀ THẾ GIỚI TRONG NĂM 2013

Trong ĐẶC SAN XUÂN GIÁP NGỌ 2014
 

 

***

 

THAM KHẢO:

- Chi tiết các Tài liệu Tham khảo trong các Websites đều nằm trong bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn VănThành
30/05/2014

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com