www.ninh-hoa.com 

 

 

 

 

Kinh Tế Hoa K

Kỳ 50 | Kỳ 51 | Kỳ 52

Kỳ 53 | Kỳ 54 | Kỳ 55

Kỳ 56 | Kỳ 57 | Kỳ 58

 Kỳ 59 | Kỳ 60 | Kỳ 61 

Kỳ 62 | Kỳ 63 | Kỳ 64

Kỳ 65 | Kỳ 66 | Kỳ 67

Kỳ 68 | Kỳ 69 | Kỳ 70

Kỳ 71 | Kỳ 72 | Kỳ 73

Kỳ 74 | Kỳ 75 | Kỳ 76

Kỳ 77 | Kỳ 78 | Kỳ 79

Kỳ 80 | Kỳ 81 | Kỳ 82

Kỳ 83 | Kỳ 84 | Kỳ 85

Kỳ 86 | Kỳ 87 | Kỳ 88

Kỳ 89 | Kỳ 90 | Kỳ 91

Kỳ 92 | Kỳ 93 | Kỳ 94

Kỳ 95 | Kỳ 96 | Kỳ 97

 Kỳ 98 | Kỳ 99 | Kỳ 100

Kỳ 101

  102 

 103 

Kỳ 104

105 106

 Kỳ 107

108

109

Kỳ 110

111 112

Kỳ 113

114

115

Kỳ 116

117

118

Kỳ 119

120

121

Kỳ 122

123

124

Kỳ 125

126

127

Kỳ 128

129

130

Kỳ 131

132

133

Kỳ 134

135

136

Kỳ 137

138

139

Kỳ 140

141

142

Kỳ 143

144

145

Kỳ 146

147

148

Kỳ 149

150

151

Kỳ 152

153

154

Kỳ 155

156

157

Kỳ 158

159

160

Kỳ 161

162

163

Kỳ 164

165

166

Kỳ 167

168

169

Kỳ 170

171

172

Kỳ 173

174

175

Kỳ 176

177

178

Kỳ 179

180

181

Kỳ 182

183

184

Kỳ 185

186

187

Kỳ 188

189

190

Kỳ 191

192

193

Kỳ 194

195

196

Kỳ 197

198

199

Kỳ 200

201

202

Kỳ 203

204

205

Kỳ 206

207

208

Kỳ 209

210

211

Kỳ 212

213

214

Kỳ 215

216

217

Kỳ 218

219

220

 

 

 

 

 

 

 

 

Khủng Hoảng Kinh Tế 2009 Tại Hoa Kỳ Và Trên Thế Giới

Kỳ 1   Kỳ 2   Kỳ 3

Kỳ 4   Kỳ 5  Kỳ 6

Kỳ 7  Kỳ 8  Kỳ 9

Kỳ 10 | Kỳ 11 | Kỳ 12

Kỳ 13 | Kỳ 14 | Kỳ 15

Kỳ 16 | Kỳ 17 | Kỳ 18

Kỳ 19 | Kỳ 20 | Kỳ 21

Kỳ 22 | Kỳ 23 | Kỳ 24

Kỳ 25 | Kỳ 26 | Kỳ 27

Kỳ 28 | Kỳ 29 | Kỳ 30

Kỳ 31 | Kỳ 32 | Kỳ 33

Kỳ 34 | Kỳ 35 | Kỳ 36

Kỳ 37 | Kỳ 38 | Kỳ 39

Kỳ 40 | Kỳ 41 | Kỳ 42

Kỳ 43 | Kỳ 44 | Kỳ 45

Kỳ 46 | Kỳ 47 | Kỳ 48

Kỳ 49 

 

 

 

  Tiền Nợ Quốc Gia Hoa Kỳ
The Gross National Debt

  GIÁ XĂNG TẠI HOA KỲ
Giá cho 1 gallon ( 3.7854 lít)
Gasoline Prices

 

 

 

 

 

 

 

 Đơn vị Đo Thể tích

1 thùng dầu = 1 barrel of oil 158,9873 lít 42 gallons

1 tấn dầu 7.1475 thùng dầu

 

Hệ thống Khối lượng troy
(International Troy Ounce)

1 ounce =31.1034768 grams

 Khối lượng của vàng được tính theo đơn vị là cây
(lượng hay lạng) hoặc
chỉ

1 lượng vàng 37.5 grams

1 lượng vàng = 10 chỉ vàng

1 chỉ vàng 3.75 grams

Tuổi (hay hàm lượng) của vàng được tính theo thang độ K (Karat). Một Karat tương đương 1/24 vàng nguyên chất. Vàng 99,99% tương đương với 24K).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 


 

KINH THOA K
Nguyễn Văn Thành

 

    

Xin mời độc giả đọc thêm các bài viết của cùng tác giả:
 

Sơ Lược Kinh Tế Hoa Kỳ Và Việt Nam Trong 10 Năm Qua

Thế nào là Suy Thoái hay Khủng Hoảng Kinh Tế ? 
Suy Thoái Và Khủng Hoảng Kinh Tế Tại Hoa Kỳ Và Trên Thế Giới (49 Kỳ)

Tập hợp các bài viết về Kinh Tế Việt Nam và Thế giới

 

 

Kỳ 215:

    

   

     T́nh h́nh chính tr thế gii tháng 3 năm 2014 có nhiu biến chuyn. Tng thng Putin ca Nga tiến quân sang Crimea thuc Ukraine chiếm đóng mt phn đt Ukraine ca Ukraine và chiếm hết các tàu chiến ca Ukraine thuc căn c này, mc du có s lên án ca Đi hi đồng Liên Hip Quc. Ngoài ra, Nga đă tp trung 40000 quân ti biên gii Nga và Ukraine.

 

Tng thng lâm thi Ukraine là Yulia Tymoshenko:

(Yulia Tymoshenko becomes the temporary president of Ukraine after parliament impeached Viktor Yanukovych and he tried to flee the country. Yulia Tymoshenko was the speaker of the Ukrainian parliament.)

 

Bà mun gia nhp khối NATO đ tránh Nga chiếm Ukraine như thi Sô Viết. Trước hết bà kư tho thun Thương mi vi EU, bước đu gia nhp NATO gm 28 nước gồm M, các nước Tây Âu và 8 nước trước thuc khi Đông Âu thí d như Ba Lan, Tip Khc (nay tách thành 2 nước Tip và Khc), Hung Gia Li, Lỗ Ma Ní, Đông Đc nay sáp nhp vi Tây Đc thành nước Đc, Estonia, Latvia, Lithuania.

 

Do vy, khi NATO cung cp tài chính cho Ukraine đ đi phó vi phong tỏa ca Nga.

 

Khi NATO phong tỏa tài chính của Nga, cm vn như Iran làm kinh tế Nga trên b suy thoái.

 

Vn 70 t đô-la Mỹ ca tư bn Nga chy khi Nga làm Kinh tế Nga gim trên 20%, Th trường Chng khoán RTSI INDEX ca Moscow năm 2012 cao trên 2100 trước khi chiếm đóng Crimea khong 1600, nay c̣n khong 1222 (ngày 31 tháng 3 năm 2014).

 

http://finance.yahoo.com/q/bc?s=RTS.RS+Basic+Chart&t=1d

http://finance.yahoo.com/q/hp?s=RTS.RS&a=00&b=1&c=2013&d=02&e=29&f=2014&g=w

 

Vic chiếm đóng Crimea ca Ukraine làm kinh tế Nga ngóc đu không ni.

 

T́nh h́nh không ổn đnh làm giá du thô tm thi lên cao trên 100 đô-la Mỹ mt thùng.

 

T́nh h́nh thế gii ging hi chiến tranh lnh.

Kinh tế các nước EU, Thị trường Chng khoán Âu Châu như Anh, Đc, Pháp đu tăng trưởng.

 

Anh Quốc t UK 6450 lên 6598, Đc Quốc t DAX 9000 lên 9555, Pháp Quốc t CAC 3400 lên 4391 ngày 31 tháng 3 năm 2014.

 

Kinh tế các nước Âu Châu đă ra khi suy thoái.

 

Ti Á Châu kinh tế Nht Bổn đă tăng trưởng, v́ Th tướng Nht Kobe đă theo M dùng chính sách kích thích kinh tế, làm lm phát lên ti 2%, GDP Nht tăng khong 3%. Th trường Chng khoán Nikkei-225 tăng khoảng 55% trong hơn một năm.

 

T khong 8500 đu năm 2013 lên khong 14793 ngày 31 tháng 3 năm 2014.

 

 

http://finance.yahoo.com/q/bc?s=%5EN225&t=5y&l=on&z=l&q=l&c=

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Abenomics

(Abenomics had immediate effects on various financial markets in Japan. By February 2013, the Abenomics policy led to a dramatic weakening of the Japanese yen and a 22% rise in the TOPIX stock market index.[1] The unemployment rate in Japan fell from 4.0% in the final quarter of 2012 to 3.7% in the first quarter of 2013, continuing a past trend.[15]

The yen became about 25% lower against the U.S. dollar in the second quarter of 2013 compared to the same period in 2012, with a highly loose monetary policy being followed.

[16] By May 2013, the stock market had risen by 55 percent, consumer spending had pushed first quarter economic growth up 3.5 percent annually, and Shinzo Abe’s approval rating ticked up to 70 percent.[2] A Nihon Keizai Shimbun survey found that 74% of the respondents praised the policy in alleviating Japan from the prolonged recession.[17] )

 

http://finance.yahoo.com/q/bc?s=^N225+Basic+Chart&t=2y

 

Kinh tế Trung Quc đang trên đà suy thoái, ô nhim tràn lan ti Trung tâm Kinh tế ti Bc Kinh và Thượng Hi với đ ô nhim tăng khoảng 400 ln gii hn.  Ra đưng ai cũng đeo khu trang, ngay ti các công s cũng vy, nhiu nơi cm xe hơi ra đường đ bt ô nhim. Sn xut phi gim. Nn nhà ca tăng giá ti trung tâm sn xut cao, làm công nhân đ̣i tăng lương khong $400 - $500 đô-la M/tháng, làm mt tính cnh tranh vi các nước ASEAN.

 

Đc bit là Vit Nam. SAMSUNG rút khi Trung Quc mang sang Việt Nam sn xut đin thoi cm tay thông minh (iPhone).

 

Các tư bn nước ngoài bán c phn Chng khoán Trung Quc làm Th trường Chng khoán xung t trên 6000 (đnh) nay c̣n 2033 vào ngày 31 tháng 3 năm 2014.

 

http://finance.yahoo.com/q/bc?s=000001.SS+Basic+Chart&t=my

 

Vic dùng bn đ lưỡi ḅ chiếm 85% bin Đông đy các nước ASEAN, Nht Bản, Đi Hàn, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan v phía M để nh M che ch. Trường Sa gn Vit Nam, Phi Lut Tân, Mă Lai Á mà Trung Quc chiếm nhiu đo nh. Việt Nam qun lư t trên 200 năm nay trong vic Vua Gia Long ra đo Phú Quc khi b quân Nhà Tây Sơn đánh.

 

Đảo Trường sa có nhiu đi dân Vit đă trú ng đ đánh cá.

Nay Trung Quc chiếm Hoàng Sa năm 1974 t Vit Nam Cộng Ḥa (VNCH), ri mt phn Trường Sa năm 1988 t tay quân đi Việt Nam.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Paracel_Islands

 

Phía Vit Nam Cộng Ḥa (VNCH): tàu HQ-10 đm, chiến Hm HQ-16 thit hi nng, HQ-5, HQ-4 thit hi nh.

Hm trưởng Ngụy Văn Thà chết theo tàu.

 

Phía Trung Quc: chiến hm 271 b đm, chiến hm 394, 274, 389 b thit hi nng.

 

(Vietnamese casualties

 

The Vietnamese claim of her own casualties was agreed to by the Chinese. According to its claim, warship HQ-10 was sunk, HQ-16 was heavily damaged, HQ-5 and HQ-4 were both lightly damaged. 53 Vietnamese soldiers including Captain Ngụy Văn Thà of HQ-10 were killed, 16 others were injured.

On January 20, 1974, the Dutch tanker, Kopionella, rescued 23 survivors of HQ-10. On January 29, 1974, Vietnamese fishermen found a group of 15 Vietnamese soldiers near Mũi Yến (Qui Nhơn) who had

 participated in the combat on Quang Ḥa island and escaped on lifeboats.[5][clarification needed]

After their amphibious assault on January 20, the Chinese held 48 war prisoners including

 1 American advisor[6]. They were all later released in Hong Kong through the Red Cross.

 

Chinese casualties

 

According to South Vietnam, corvette #271 sank, #396 ran aground, and #274 and #389 were both heavily damaged. The Western press also reported at least one Chinese vessel had been sunk.

According to China, although all Chinese ships were hit numerous times, none of the vessels sank.

 China said warships #271 and #389 suffered speed-reducing damage on the engines, but they returned to the port safely and were rapidly repaired. Warship #274 was damaged more extensively and had to stop

 at Yongxing Island for emergency repair; it returned to Hainan under its own power the next day. Warship #396 was damaged the most with an engine room explosion; it managed to run aground and put out the fire with the help of the minesweepers, and was towed back to its base. The Chinese confirmed 18 deaths

 among their various forces; Vietnamese estimates were markedly higher.

According to the Chinese, the heavy smoke reported around #271 and others was not the result of damage but a deliberately laid smokescreen, although this explanation had been viewed skeptically.[who?] The reluctance of the Chinese military to release further details or evidence had left the issue clouded. In any case, the Chinese squadron left the pursuit of the Vietnamese to their reinforcements (ships #281 aiến sỹnd #282, among others), and this gave the impression that they were unable to continue)

 

Trong trn Trường Sa Việt Nam có 64 chiến sĩ hy sinh.

 

http://www.scmp.com/news/asia/article/1192472/spratly-islands-dispute-defines-china-vietnam-relations-25-years-after

(The 1988 clash at Johnson Reef saw Chinese naval frigates sink two Vietnamese ships, leaving 64 sailors dead - some shot while standing on a reef - and remains a point of friction between the two nations. But its broader significance lies in the strategic nature of the operation.)

 

Nay nhiu công ty M cũng rút khi Trung Quc v́ lương nhân công cao, đa c dùng làm công xưởng quá đt, nhà đt Bc Kinh Thượng Hi cao hơn M, nên dù đ tăng trưởng GDP có tăng 7% - 7,5% mà Th trường Chng khoán Thượng Hi cũng vn xung.

 

Nay hàng hóa Trung Quc xung v́ phm cht kém, nhiu thc phm t Trung Quc không ai dám ăn v́ s đc. Việt Nam đă thy thc phm t Trung Quc gây ng đc, công nhân ăn phi vào bnh vin cu cp. Tt nhiên, M Quốc và Âu Châu không dám cho nhp cng.

 

Như vy ai cũng nh́n thy xut cng t Trung Quc gim, độ giảm tới 18% trong tháng 2 năm 2014 là bng chng c th. Ch c̣n mt s nước nghèo Phi Châu và Việt Nam tham r mà mua thôi.

Chính ph Việt Nam đă ngăn cm nhiu đ dùng xu t Trung Quốc nhưng cửu vn (phu vác) vn lén lút qua biên gii tránh t quan thuế Việt Nam.

 

Ai cũng rơ khi kinh tế Trung Quốc xung dc nhưng nn lm phát cao, thc phm lên giá, công nhân tht nghip th́ t́nh h́nh chính tr trở nên bt n nên tư bn nước ngoài mang vn sang đu tư các nước có t́nh h́nh chính tr n đnh như Mỹ Quốc, Âu Châu, Nht Bổn, Đi Hàn, Tân Gia Ba (Singapore) v.v…

 

V́ vy ti Hoa Kỳ có nn chính tr, lut pháp phân minh, nên tư bn nước ngoài mang tin vào M hoc m công xưởng, hoc mua c phn ca các công ty như Google, Yahoo, Facebook, MSFT, IBM, Boeing, Apple, Medtronic (thuc và dng c y khoa) và nhiu công ty khác.

 

Thi trường Chng khoán Hoa Kỳ Dow Jones có tr s DJI= 16323 (thua đnh 16658) nhưng vn trên đà đi lên.

 

V́ nhiu nhà đu tư nước ngoài tung tin mua các c phn có tim năng nên Dow Jones DJI của M trước mt có lên hay xung nhưng dài hn s lên mà thôi. Các nhà kinh doanh Mỹ Quốc và ngoi quc cho rng cui năm 2014 s lên khong 10% vi tr s hin nay tc vào khong 18500, và năm 2015 s lên khong 21000 hay hơn na.

 

Hin nay mâu thun giàu nghèo ca M càng ngày càng xa cách, người giàu càng ngày càng giàu thêm, c̣n đi đa s công nhân lao đng v́ lm phát càng ngày càng nghèo đi, cnh thng c̣ng làm cho thng ngay ăn càng đm nét. Nhà nghèo th́ hc thp không dạy kèm cho con, con nhà giàu th́ b m hc thc dy d con cái, do đó có th lên đi hc, nht là hc phí đi hc càng ngày càng cao, th́ con nhà nghèo mà rt gii mi hy vng được cp hc bng.

 

Nhiu trường Đại Học danh tiếng hc phí rt cao, k c tin ăn trong cư xá sinh viên lên tới $ 65000 - $ 75000 mt năm th́ ch người giàu mi có tin ăn hc mà thôi.

 

Như vy cnh con vua s măi làm vua, con ông săi chùa đi quét lá đa.

 

Thị Trường Chng khoán M Dow Jones Kỹ Nghệ Trung B́nh ngày 31 tháng 3 năm 2014 khong DJI = 16457. 

 

http://finance.yahoo.com/q/bc?s=%5EDJI&t=5y&l=on&z=l&q=l&c=

 

ĐỌC:

 

 

KINH TẾ HOA KỲ VÀ THẾ GIỚI - KỲ 216

5/2014

 

MỜI ĐỌC:

 

TỔNG KẾT T̀NH H̀NH KINH TẾ

 

(Vui ḷng Bấm vào 2 đường Links sau đây)

 

VIỆT NAM TRONG NĂM 2013

HOA KỲ VÀ THẾ GIỚI TRONG NĂM 2013

Trong ĐẶC SAN XUÂN GIÁP NGỌ 2014
 

 

***

 

THAM KHẢO:

- Chi tiết các Tài liệu Tham khảo trong các Websites đều nằm trong bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn VănThành
31/03/2014

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com