www.ninh-hoa.com 

 

 

 

 

Kinh Tế Hoa K

Kỳ 50 | Kỳ 51 | Kỳ 52

Kỳ 53 | Kỳ 54 | Kỳ 55

Kỳ 56 | Kỳ 57 | Kỳ 58

 Kỳ 59 | Kỳ 60 | Kỳ 61 

Kỳ 62 | Kỳ 63 | Kỳ 64

Kỳ 65 | Kỳ 66 | Kỳ 67

Kỳ 68 | Kỳ 69 | Kỳ 70

Kỳ 71 | Kỳ 72 | Kỳ 73

Kỳ 74 | Kỳ 75 | Kỳ 76

Kỳ 77 | Kỳ 78 | Kỳ 79

Kỳ 80 | Kỳ 81 | Kỳ 82

Kỳ 83 | Kỳ 84 | Kỳ 85

Kỳ 86 | Kỳ 87 | Kỳ 88

Kỳ 89 | Kỳ 90 | Kỳ 91

Kỳ 92 | Kỳ 93 | Kỳ 94

Kỳ 95 | Kỳ 96 | Kỳ 97

 Kỳ 98 | Kỳ 99 | Kỳ 100

Kỳ 101

  102 

 103 

Kỳ 104

105 106

 Kỳ 107

108

109

Kỳ 110

111 112

Kỳ 113

114

115

Kỳ 116

117

118

Kỳ 119

120

121

Kỳ 122

123

124

Kỳ 125

126

127

Kỳ 128

129

130

Kỳ 131

132

133

Kỳ 134

135

136

Kỳ 137

138

139

Kỳ 140

141

142

Kỳ 143

144

145

Kỳ 146

147

148

Kỳ 149

150

151

Kỳ 152

153

154

Kỳ 155

156

157

Kỳ 158

159

160

Kỳ 161

162

163

Kỳ 164

165

166

Kỳ 167

168

169

Kỳ 170

171

172

Kỳ 173

174

175

Kỳ 176

177

178

Kỳ 179

180

181

Kỳ 182

183

184

Kỳ 185

186

187

Kỳ 188

189

190

Kỳ 191

192

193

Kỳ 194

195

196

Kỳ 197

198

199

Kỳ 200

201

202

Kỳ 203

204

205

Kỳ 206

207

208

Kỳ 209

210

211

Kỳ 212

213

214

Kỳ 215

216

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Khủng Hoảng Kinh Tế 2009 Tại Hoa Kỳ Và Trên Thế Giới

Kỳ 1   Kỳ 2   Kỳ 3

Kỳ 4   Kỳ 5  Kỳ 6

Kỳ 7  Kỳ 8  Kỳ 9

Kỳ 10 | Kỳ 11 | Kỳ 12

Kỳ 13 | Kỳ 14 | Kỳ 15

Kỳ 16 | Kỳ 17 | Kỳ 18

Kỳ 19 | Kỳ 20 | Kỳ 21

Kỳ 22 | Kỳ 23 | Kỳ 24

Kỳ 25 | Kỳ 26 | Kỳ 27

Kỳ 28 | Kỳ 29 | Kỳ 30

Kỳ 31 | Kỳ 32 | Kỳ 33

Kỳ 34 | Kỳ 35 | Kỳ 36

Kỳ 37 | Kỳ 38 | Kỳ 39

Kỳ 40 | Kỳ 41 | Kỳ 42

Kỳ 43 | Kỳ 44 | Kỳ 45

Kỳ 46 | Kỳ 47 | Kỳ 48

Kỳ 49 

 

 

 

  Tiền Nợ Quốc Gia Hoa Kỳ
The Gross National Debt

  GIÁ XĂNG TẠI HOA KỲ
Giá cho 1 gallon ( 3.7854 lít)
Gasoline Prices

 

 

 

 

 

 

 

 Đơn vị Đo Thể tích

1 thùng dầu = 1 barrel of oil 158,9873 lít 42 gallons

1 tấn dầu 7.1475 thùng dầu

 

Hệ thống Khối lượng troy
(International Troy Ounce)

1 ounce =31.1034768 grams

 Khối lượng của vàng được tính theo đơn vị là cây
(lượng hay lạng) hoặc
chỉ

1 lượng vàng 37.5 grams

1 lượng vàng = 10 chỉ vàng

1 chỉ vàng 3.75 grams

Tuổi (hay hàm lượng) của vàng được tính theo thang độ K (Karat). Một Karat tương đương 1/24 vàng nguyên chất. Vàng 99,99% tương đương với 24K).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 


 

KINH THOA K
Nguyễn Văn Thành

 

    

Xin mời độc giả đọc thêm các bài viết của cùng tác giả:
 

Sơ Lược Kinh Tế Hoa Kỳ Và Việt Nam Trong 10 Năm Qua

Thế nào là Suy Thoái hay Khủng Hoảng Kinh Tế ? 
Suy Thoái Và Khủng Hoảng Kinh Tế Tại Hoa Kỳ Và Trên Thế Giới (49 Kỳ)

Tập hợp các bài viết về Kinh Tế Việt Nam và Thế giới

 

 

Kỳ 214:

    

   

        Sau khi Tổng thống Nga Putin tha tội cho nhà t phú du m ca Nga là Mikhail Khodorkovski, ông Khodorkovski đă sang Đc trú ng.

 

Dư lun cho rng v́ nhà t phú du m và khí đt này đă dùng tin đ tài tr cho các ng viên Tổng thống chng Putin nên ông Putin đă bt giam gán cho ti trn thuế, và các ng c không c̣n tin đ tranh c nên thua nng.

 

Nay sp Thế vn hi mùa đông ti Nga năm 2014 nên tha cho Mikhail Khodorkovski đ mong các v Nguyên th của các nước khác tham d, ch sm 8 tháng (13 năm 8 tháng) nay c̣n 13 năm v́ m già nhà t phú b trng bnh. Nhưng nhà t phú đă ra khi Nga vi 2 bàn tay trng.

 

Ông tuyên b rằng không c̣n tài tr cho ng viên Tổng thống Nga nào ra tranh c vi Putin na. Mặt khác, Putin tuyên b s không làm Tổng thống sut đi, nhưng cũng không cho biết là làm đến bao gi th́ thôi. C̣n tài sn ca Khodorkovski th́ chưa ai biết bây gi c̣n li bao nhiêu.

 

Ông Khodorkovski đă ti Berlin thăm m và gia đ́nh.

 

Đây là bài hc cho các nhà tư bn vùng Nga tuy danh xưng t do nhưng lut l vn đc tài như Cng Sn.

 

Tổng thống Nga Putin nguyên là Trung tá KGB mt v Soviet, tha Mikhail Khodorkovski.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Putin

 

(KGB career

 

 

Putin in KGB uniform

 

Putin joined the KGB in 1975 upon graduation, and underwent a year's training at the 401st KGB school in Okhta, Leningrad. He then went on to work briefly in the Second Chief Directorate (counter-intelligence) before he was transferred to the First Chief Directorate, where among his duties was the monitoring of foreigners and consular officials in Leningrad.[28][29]

From 1985 to 1990, the KGB stationed Putin in DresdenEast Germany.[30] Following thecollapse of the communist East German government, Putin was recalled to the Soviet Union and returned to Leningrad, where in June 1991 he assumed a position with the International Affairs section of Leningrad State University, reporting to Vice-Rector Yuriy Molchanov.[29] In his new position, Putin maintained surveillance on the student body and kept an eye out for recruits. It was during his stint at the university that Putin grew reacquainted with his former professorAnatoly Sobchak, then mayor of Leningrad.[31]

Putin finally resigned from the active state security services with the rank of lieutenant colonel on 20 August 1991 (with some attempts to resign made earlier),[31] on the second day of the KGB-supported abortive putsch against Soviet President Mikhail Gorbachev.[32] Putin later explained his decision: "As soon as the coup began, I immediately decided which side I was on", though he also noted that the choice was hard because he had spent the best part of his life with "the organs".[33]

 

V́ vy kinh tế Châu Âu th́ càng ngày càng khá lên sau khi kinh tế M tăng trưởng do kích thích kinh tế QE ti Qu D tr Liên Bang Hoa kỳ thường gi tt là FED  (Federal Reserve System), c̣n kinh tế Nga th́ tht lùi, v́ nhiu nhà tư bn Nga t́m đường sang khu Tây Âu, hoc M th́ mi an toàn chỉ vỉ các nước này lut l trong sáng, cho dù Tổng thống vi phm luật cũng có th ngi tù.

 

Phó Tổng thống Agnew (Tổng thống là Nixon) v́ trn thuế nên phi t chc. Khi Agnew t chc th́ phát ngôn viên H Viên là Ford lên làm phó Tổng thống.

 

Trường hp Tổng thống Nixon phi t chc v́ không trng pht nhân viên đng Cng ḥa nghe lén. Khi Nixon t chc, phó Tổng thống Ford lên thay. Đây là v Tổng thống không do dân Mỹ bu trc tiếp.

 

C̣n Tổng thống Clinton suưt mt chc v́ v dan díu vi mt n sinh tp s ti ṭa nhà trng, Monica Lewinsky.

 

(Lewinsky scandal

From Wikipedia, the free encyclopedia

 

   

     Monica Lewinsky           Tổng thống Bill Clinton

(The Lewinsky scandal was a political sex scandal emerging in 1998, from a sexual relationship between United States PresidentBill Clinton and a 22-year-old White HouseIntern, Monica Lewinsky. The news of thisextra-marital affair and the resulting investigation eventually led to theimpeachment of President Clinton in 1998 by the U.S. House of Representatives and his subsequent acquittal on all impeachment charges of perjury and obstruction of justice in a 21-day Senate trial.[1]

In 1995, Lewinsky, a graduate of Lewis & Clark College, was hired to work as an intern at the White House during Clinton’s first term, and ) 

(During his fifth year as Vice President, late in the summer of 1973, Agnew was investigated by the United States Attorney's office for the District of Maryland, on charges ofextortion, tax fraud, bribery, and conspiracy. In October, he was charged with having accepted bribes totaling more than $100,000 while holding office as Baltimore County Executive, Governor of Maryland, and Vice President of the United States. On October 10, 1973,)


Sau khi Iran kư tho
ước v đ tinh luyn URANIUM vi 6 nước, th́ M Quốc và Âu Châu b cm vn cho Iran bán du trên th trường quc tế. Điều này làm giá du gim dn làm cho Nga thit hi v́ Nga vn sng v bán du và khí đt cùng khí gii.

 

Nay c 2 đu bán ít đi nên Tổng thống Putin c ngăn cn Tổng thống Ukraine kư tho ước vi Cng đng Kinh tế Âu Châu bước đu vào khi Tây Âu (NATO), Nga chng nhng gim giá du thô và khí đt 1/3 mà c̣n vin tr 15 t đô-la M đ cu kinh tế và an ninh quc pḥng.

 

Nhưng các thanh niên Ukraine vn tiếp tục biu t́nh yêu cu Tổng thống Ukraine phi kư kết thương ước vi Tây Âu.

 

Thi xe tăng Xô Viết cán nát đường Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi đă qua. Xe tăng Nga T-72 bây gi không c̣n là đi th lợi hại đối với xe tăng M1A1 Abrams ca Mỹ nữa.

 

Vy Nga bây gi hoàn toàn cô đc.

 

Trước kia c̣n Liên minh COMECON (Hội đồng Tương trợ Kinh tế tức là một tổ chức kinh tế của nhà nước Cộng sản).

 

Nay Liên minh đó đă tan ră và đă gia nhp NATO (North Atlantic Treaty Organization) đ t v.

 

Hin nay, hàng 100 ngàn thanh niên Ukraine vn biu t́nh đ̣i Tổng thống Ukraine t chc v́ đă bán nước cho Nga ch vi giá r 15 t đô-la M.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comecon

 

 Nay c̣n một ḿnh Nga không th là đi th ca Âu Châu và M.

 

Tin Quư 3 ti M GDP tăng 4.1% vượt mi d đoán làm Th trường Chng khoán Down Jones I càng tăng.

 

Th trường Chng khoán Anh, Đc, Pháp, Tây Ban Nha, v.v...đu khá nhưng Th trường Chng khoán Nga càng ln bi dưới chính sách kinh tế na trăng na đèn ca Tổng thống Putin.

 

Ti Trung Quc th́ chính sách Kinh tế Th trường (Đnh hướng Xă hi Ch nghĩa ) sau trên 2 thp niên phát trin th́ nay ti gii hn v́ s nhân dân chng đi do ly đt, ly nhà ca dân mà không đn bù theo giá th trường mà ch tr bng 1/5 hoc 1/10 giá th trường mà thôi, làm cho nhân dân oán hn ngút tri xanh, ri nn phát trin ba băi bt k bo v môi sinh, làm cho Bc Kinh, Thượng Hi, với mây ô nhim che ph đường đi làm va mt v sinh, và gây ung thư.

 

Nhân dân bt măn vi các k tư bn (đ), tham ô, cu kết vi nhau. Nên ti khi quá đ s n như 1 git nước làm tràn ly nước.

 

Đ chng li ni lon s xy ra, chính phủ đă dùng chính sách giương đông, tuyên b 85% bin Đông phn gi lưỡi ḅ là ca Trung Quc.

 

Trung Quc rt lo trường hp khi nhân dân lao đng ni dậy ging trường hp nước Romania (Lỗ Ma Ní) khi cách mng dit cng đă giết Ch tch Cng Đng  Romania là Nicolae Ceauşescu.

 

(Romania

Further information: 

Romanian anti-communist resistance movement

The Romanian anti-communist resistance movement lasted between 1948 and the early 1960s. Armed resistance was the first and most structured form of resistance against the communist regime. It was not until the overthrow of Nicolae Ceauşescu in late 1989 that details about what was called “anti-communist armed resistance” were made public. )

 

Vic này đy mnh các nước ASEAN, Nht Bổn, Đi Hàn, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, v phía M đ nh M che chở.

 

V́ nhiu tư bn ngoi quc làm ăn ti Trung Quc thy Th trường Chng khoán Thượng Hi đâm xung t t nên h cũng lng l ra đi như bán nhanh các c phiếu ca h đ kinh doanh nơi khác nên ta thy mâu thun GDP Trung Quc tăng nht thế gii, trong 2 thp niên trước tăng 10%-12% gn đây tăng 8%-7.5% vn nht thế gii mà Th trường Chng khoán Thượng Hải với đnh trên 6000 mà nay ti ngày 25 tháng 12 năm 2013 ch c̣n 2106 tht thê thm. Ai có gan cóc tía mi mua thôi.

 

 http://finance.yahoo.com/q/bc?s=000001.SS&t=my&l=on&z=l&q=l&c=


 

 

http://finance.yahoo.com/echarts?s=000001.SS+Interactive#symbol=000001.ss;
range=my;compare=;indicator=volume;charttype=area;crosshair=on;ohlcvalues=0;
logscale=off;source=undefined;

 

Quay sang Nht, vi chính sách kinh tế ca Thủ tướng ABE da theo Chính sách Kích thích Kinh tế QE ca FED (M) nên có nhu tiến b. Năm ngoái NIKKEI-225 khong 9500 nay đă lên khong 16009 vào ngày 25 tháng 12 năm 2013. 

 

 

 

http://finance.yahoo.com/echarts?s=%5EN225+Interactive#symbol=%5En225;
range=1y;compare=;indicator=volume;charttype=area;crosshair=on;ohlcvalues=0;
logscale=off;source=undefined;

 

Quay sang M OBAMACARE tc chính sách bo him y tế có nhiu bt cp.

 

Mc đích là s bo him thêm cho khong 50 triu người. Nhưng mun vy th́ phi có thêm bác sĩ, y tá và thêm nhân viên y tế. Mun vy phi tăng cường nhn thêm sinh viên y khoa khong 17000/6= 2833 bác sĩ mi năm. Hin nay trên toàn nước M có khong 100 trường Đại hc Y khoa, đ đng mi trường thêm khong 29 sinh viên y khoa na.

 

Mun vy phi thêm giáo sư y khoa m rng trường c, nơi thc tp. Vy khong ít nht 6 năm na mi đ điu kin. Nếu không phi ch, thí d ch ghép tim nay khong 1 năm sẽ thành khong 1 năm rưỡi, gây t vong trước thi hn, v.v....

 

Ngoài ra mun có tin tài tr cho chương tŕnh OBAMACARE th́ người tr (25-50) tui trước đóng bo him khong $ 300/ tháng s lên $ 600/ tháng và gia đ́nh sẽ là  $1200 /tháng.

 

V́ vy theo thông tin thăm ḍ ch 43% theo nhưng có 54% chng OBAMACARE.

 

Hin nay Tổng thống Obama phi di ngày thi hành và ngày pht người không bo him.

 

Phạt như sau:

 

Uninsured next year? Here's your Obamacare penalty

By Tami Luhby @Luhby August 13, 2013: 10:01 AM ET

 

Như vy một thanh niên đi làm lương thí d $30000/năm, nếu mua bo him y tế thông qua OBAMARE th́ tr khong $ 600/ tháng.

 

 

Nếu chu pht th́ 2.5% * $ 30000/12 = $62.5 /tháng.

 

Như vy h s chu pht c̣n hơn v́ tr tui ( 26-55 tui) ít bnh tt nếu mt năm gp bác sĩ một ln th́ tr tin túi vài trăm c̣n hơn mua mi tháng $ 600 tin bo him sc kho.

 

Do vy pht cũng vy thôi, không ai s.

 

Do đó OBAMACARE hin nay b chng đi nhiu hơn ng h.

 

Trong khi đó Chủ tịch Quỹ D tr Trung ương FED, Bernanke cho rng ít nht 1 năm na th́ t l tht nghip mi xung dưới 6.5%, lúc đó lăi sut mi tăng, nay tiếp tc gi lăi xut ngn hn 0%-0.25%, và như vy Th trường Chng khoán Dow Jones I c t t mà lên đến ngày 25 tháng 12 năm 2013 là DJI= 16357 và sang năm 2014 vào tháng 12 trong khong DJI = 18500-19000.

 

 

http://finance.yahoo.com/echarts?s=%5EDJI+Interactive#symbol=%5Edji;range=1y;

compare=;indicator=volume;charttype=area;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=off;

source=undefined;

 

 

Đọc:

 

KINH TẾ HOA KỲ VÀ THẾ GIỚI - KỲ 215

 

 

 

MỜI ĐỌC:

 

TỔNG KẾT T̀NH H̀NH KINH TẾ

 

(Vui ḷng Bấm vào 2 đường Links sau đây)

 

VIỆT NAM TRONG NĂM 2013

HOA KỲ VÀ THẾ GIỚI TRONG NĂM 2013

Trong ĐẶC SAN XUÂN GIÁP NGỌ 2014
ĐĂ RA MẮT NGÀY MỒNG MỘT TẾT ÂL

 

***

 

 

ĐỌC THÊM CHI TIẾT T̀NH H̀NH KINH TẾ TRONG SUỐT NĂM 2012:

(Vui ḷng Bấm vào 2 đường Links sau đây)

 

 

(1) Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế Việt Nam Trong Năm 2012

(2) Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế Hoa Kỳ Trong Năm 2012 

 

 Trong số Báo XUÂN (Đặc San XUÂN) QUƯ TỴ

Ra mắt vào đêm giao thừa Tết Việt Nam ngày 9/02/2013.

 

 

THAM KHẢO:

- Chi tiết các Tài liệu Tham khảo trong các Websites đều nằm trong bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn VănThành
25/12/2013

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com