www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Siêu Khoa Học Tôn Giáo - Vũ Trụ Quan

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Main Menu

 
 

 


SIÊU KHOA HỌC TÔN GIÁO

Đại Thừa
GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    
 

 

KẺ KHÔNG T̀M CHÍNH M̀NH 

 

 

 

KHÔNG HAI

 

Nói như là không nói

Lời nói tự hiện ra

Không nói như là nói

Văn Thù ngộ Duy Ma.

 

 

VẼ

 

Tôi vẽ thời gian thành khối đất

Không gian thành tấm lịch vơi đầy

Cuộc đời thành cơn gió heo may

Và hư vô thành toàn cơi thật

 

 

TỪ

 

Đem áng mây bay giữa cảnh trời

Viết thành khúc nhạc giữa tâm tôi

Hát lên cho thắm niềm hi vọng

Và thắm niềm vui giữa cuộc đời.

 

 

 

 

 Xem tiếp tuần tới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com