www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Siêu Khoa Học Tôn Giáo - Vũ Trụ Quan

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Main Menu

 
 

 


SIÊU KHOA HỌC TÔN GIÁO

Đại Thừa
GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    
 

 

KẺ KHÔNG T̀M CHÍNH M̀NH 

 

 

CÁI KHÔNG CỦA A LA HÁN VÀ DUYÊN GIÁC.

 

Có thể nói một cách thật đơn giản, đó là KHÔNG C̉N Ô TRƯỢC CỦA THẾ GIAN. Nên ngũ trược đă tan biến, chỉ c̣n NGŨ UẨN THANH TINH. Hay nói về Vô Minh, đó là KHÔNG C̉N VÔ MINH THÔ, chỉ c̣n VÔ MINH TẾ.

 

CỬA KHÔNG CỦA THIỀN TÔNG

 

Theo phương pháp NHƯ LAI THANH TỊNH THIỀN, hành giả BUÔNG XẢ DẦN DẦN MỌI Ư TƯỜNG CHO ĐẾN KHI Ư THẬT RỖNG LẶNG, R̉I BUÔNG XẢ DẦN DẦN MỌI NIỆM TRONG TÂM CHO ĐẾN KHI CẢ Ư VÀ TÂM ĐỀU THANH TỊNH RỖNG LẶNG. ĐÂY LÀ HÀNH GIẢ ĐẾN RANH GIỚI CỦA NGŨ UẨN ĐANG TAN BIẾN. CHỖ NÀY GỌI LÀ CỬA KHÔNG CỦA NHÀ THIỀN. NẾU BƯỚC QUA KHỎI CÁNH CỬA KHÔNG NÀY TỨC LÀ VÀO NGŨ UẨN GIAI KHÔNG

 

CỬA KHÔNG

 

Cửa Không không phải là cửa Không,

V́ thế gian tạm gọi Cửa Không

Ai buông xả cả tâm và ư

Lặng lẽ bước qua khỏi Cửa Không.

 

Người tu thiền gặp hai vấn đề lớn. Làm sao buông xả hết cả tâm và ư để đến được Cửa Không? Làm sao bước qua được Cửa Không để nhập vào Phật Tánh? Căn cơ của mỗi người là cái DUYÊN LỚN để tu hành, nhưng khi vấp váp đừng đổ lỗi rằng ḿnh không đủ căn cơ. Không một người nào có thể tự biết căn cơ của ḿnh cả. Chỉ có Phật mới thấy rơ căn cơ của chúng sanh. Phương pháp NHƯ LAI THANH TỊNH THIỀN LÀ MỘT TRONG NHIỀU PHƯƠNG PHÁP HỮU DỤNG ĐỂ TIÊU LẠC DẦN NGŨ UẨN VÀ TIẾN ĐẾN CỬA KHÔNG. HĂY BUÔNG XẢ, BUÔNG XẢ, VÀ BUÔNG XẢ MỌI Ư VÀ TÂM. TRONG TIẾN TR̀NH BUÔNG XẢ, M̀NH KHÔNG THẬT SỰ BIẾT LÀ TIÊU LẠC PHẦN  NÀO CỦA NGŨ UẨN, CỨ LẶNG LẼ BUÔNG XẢ MỌI Ư NGHĨ VÀ TÂM NIỆM KHỞI RA CHO ĐẾN KHI NÀO TRỤ ĐƯỢC NƠI CẢNH GIỚI THẬT RỖNG LẶNG LÀ ĐẾN CỬA KHÔNG.  THỜI GIAN NÀY CÓ THỂ NHIỀU NĂM.

 

Khi đă đến Cửa Không, làm sao bước qua được? Hầu hết các người tu thiền đều nói, vượt qua được giai đoạn này là do căn cơ đặc biệt, ngoài ra tự họ không biết làm sao hơn. Căn cơ là kết quả tu hành của nhiều kiếp trước, làm sao ai biết ḿnh không có căn cơ? Khi đă buông xả được cả tâm và ư, th́ có đủ căn cơ để vượt lên nếu biết ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP. Trong Kinh Lăng Nghiêm, TẤT CẢ CHƯ PHẬT ĐỒNG NÓI, SỰ VƯỢT LÊN NÀY ĐỀU DO SÁU CĂN. HĂY BỊT HẲN NĂM CĂN, VÀ DÙNG MỘT CĂN THÔI ĐỂ VƯỢT LÊN. Cái căn cơ của mỗi người là do BIẾT CHỌN CĂN NÀO THÍCH HỢP NHẤT. THẬT TÁNH CHIẾU SOI RA NGOÀI QUA SÁU CĂN. CHỌN ĐÚNG MỘT CĂN RỒI TRỤ NƠI CÁI CĂN TÁNH CỦA CĂN ĐÓ. KHI TRỤ ĐƯỢC VỮNG VÀNG NƠI CĂN-TÁNH ĐÓ RỒI, HĂY DỤNG CÔNG BƯỚC THẲNG VÀO THẬT TÁNH TR̉N KHẮP TỨC LÀ BƯỚC QUA CỬA KHÔNG. KHI ĐĂ TRỤ NƠI THẬT TÁNH TR̉N KHẮP, LÀ KIẾN TÁNH, LÀ ĐẠI ĐỊNH LĂNG NGHIÊM, LÀ BỒ TÁT ĐỊA.

                   

 

 

 

 Xem Kỳ 39

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com