www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Siêu Khoa Học Tôn Giáo - Vũ Trụ Quan

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Main Menu

 
 

 


SIÊU KHOA HỌC TÔN GIÁO

Đại Thừa
GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    
 

 

KẺ KHÔNG T̀M CHÍNH M̀NH 

 

 

VÔ NGĂ
 

 

Tu theo pháp môn VÔ MINH VI TẾ là tu VÔ NGĂ. Kinh VIÊN GIÁC dạy về Pháp Tu Vô Ngă. Thật ra, cần hiểu rằng CÁI NGĂ DO NƠI NGŨ UẨN MÀ RA. Tu cho hết VÔ MINH VI TẾ LÀ TU ĐẾN MỨC KHÔNG C̉N NGĂ, ĐỒNG VỚI THÀNH TỰU BA LA MẬT. TRONG TIẾN TR̀NH TU VÔ MINH, TH̀ VÔ MINH THÔ ĐỒNG VỚI CÁI NGĂ THÔ; VÔ MINH TẾ ĐỒNG VỚI CÁI NGĂ TẾ; VÀ VÔ MINH VI TẾ ĐỒNG VỚI CÁI NGĂ VI TẾ.

 

Cho nên khi hết VÔ MINH THÔ là dứt cái NGĂ THÔ. Khi hết VÔ MINH TẾ là dứt cái NGĂ TẾ. Và khi hết VÔ MINH VI TẾ là dứt cái  NGĂ VI TẾ TỨC LÀ THÀNH TỰU VÔ NGĂ. Khi đă HOÀN TOÀN VÔ NGĂ LÀ THÀNH PHẬT.

 

 

TỔ  A-NAN

 

 

Trường hợp của Ông A Nan là tấm gương quư báo để mọi người học hỏi về kinh nghiệm tu chứng. Ông A Nan là người biết kinh Phật nhiều nhất, nhưng đến khi Phật tịch diệt rồi, A Nan vẫn c̣n kẹt ở văn tự kinh kệ mà thôi. Đến khi Ông Ca Diếp nói với Ông, “A Nan, cây phướng trước chùa ngă” A Nan mới sực tỉnh, buông hết các vưóng mắc c̣n lại trong tâm, ngũ uẩn trở thành thanh tịnh hoàn toàn, là ông ĐẮC QUẢ A LA HÁN. Ông Ca Diếp muốn A Nan thành vị Tổ thứ hai. Một A La Hán không thể làm Tổ được.

 

Tổ Ca Diếp dùng phương pháp quở trách để đưa ông A Nan vào chỗ tận cùng của ngũ uẩn. Bị quở trách, ông A Nan hạ quyết tâm ngồi thiền cho đến khi khai ngộ Bồ Tát Địa. Ông ngồi măi suốt một tháng vẫn không ngộ. Quá mệt mỏi, ông buông bỏ hết, buông bỏ cả niệm mong cầu chứng ngộ, chưa nằm xuống tới lưng ông liền khai ngộ, nhập Bồ Tát Địa.

 

Đây là ǵ? Khi ông ngồi thiền, ông đă buông bỏ hầu hết ngũ uẩn trong tâm ông, nhưng vẫn c̣n niệm mong cầu chứng ngộ, nghĩa là c̣n vướng một chút ngũ uẩn, đến khi buông cả niệm mong cầu kia, ông liền ĐẠI NGỘ. A Nan làm vị Tổ thứ hai. Sau đó Ca Diếp bỏ đi lên một trái núi, nhập định trong một hang động và tịch không để lại dấu vết cho một ai biết. Ông có nói là sẽ trở lại khi Phật Di Lạc xuất thế ở trần gian này.

 

Theo kinh sách, ông A Nan đă từng tu chung với Phật Thích Ca vô lượng kiếp, trong kiếp này v́ muốn làm gương để chỉ cách tu hành cho chúng sanh, nên thị hiện ra như vậy. Chính nhờ sự thị hiện, không hiểu, không chứng, nên ông đă hỏi Phật rất nhiều câu hỏi về Phật Pháp và Phật giảng giải đầy đủ, chúng sinh mới có 3 tạng kinh Phật để học hỏi tu hành. Kinh nghiệm của A Nan đă chỉ rơ hai mức độ tu hành của quả vị A La Hán và Bồ Tát cho chúng ta học tập theo.

 

Xin đừng đọc hay chạy theo những quyển sách viết sai lầm hay những người chưa hiểu, chưa chứng mà hay giảng nói về các phương pháp tu chứng, sẽ rất có hại. Rất nhiều người muốn t́m hiểu đúng đắn cặn kẽ về Phật pháp, cũng rất nhiều người muốn biết những phương pháp tu hành đúng đắn để theo, nhưng t́m được một người Thầy đức hạnh, hiểu biết đúng đắn về giáo lư trong các xă hội ngày nay, từ Việt Nam đến ngoại quốc thật rất hiếm.

 

 

 

 Xem Kỳ 28

 

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

 

www.ninh-hoa.com