www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Siêu Khoa Học Tôn Giáo - Vũ Trụ Quan

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

Lời Giới Thiệu

TẬP MỘT- TẬP HAI

Chân Lư -
Vũ Trụ H́nh Thành

PHẦN BA

Vũ Trụ Ta Bà  1 | 2

PHẦN BỐN

Đường Giác Ngộ

  Kỳ 1    2   |   3

Kỳ  4   |   5 

 

 TẬP BA

ĐẠI THỪA

Ngũ Sắc Vân

 Kỳ 1    2   3 

Kỳ 4    5   |   6

Kỳ 7    8   9 

Kỳ 10   11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


SIÊU KHOA HỌC TÔN GIÁO

Đại Thừa
GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 


KẺ KHÔNG T̀M CHÍNH M̀NH

 

 

ĐẠO PHÁP NƠI BẮC MỸ

 

            Cuộc sống mới nới Bắc Mỹ cũng gặp nhiều bước đầu khó khăn như bao nhiêu người tỵ nạn khác. V́ không t́m được công việc làm để sống, Sắc Vân ghi danh đi học lại tại một Đại Học Mỹ. Hai mươi năm trước mong ước xuất ngoại du học khi c̣n trẻ dồi dào khả năng và sức sống, nhưng không được. Khi đă nửa đời người lại được đi để tỵ nạn. Rồi do hoàn cảnh lại phải đi học với tâm hồn đă nhuộm quá nhiều phong sương. Bằng mọi cố gắng, làm xong Master trong một năm, và học xong các credits trong một năm nữa rồi làm luận án tiến sĩ trong sáu tháng. Cuộc sống dạy học lại tiếp tục trên một xứ sở mới lạ.

 

            Năm 1994, Thầy Thanh Từ lần đần tiên sang Pháp, Canada, rồi Bắc Mỹ. Sắc Vân nhớ lại trong kinh Bát Nhă Ba La Mật, Phật có nói, kinh này sẽ truyền xuống phương Nam, từ phương Nam truyền sang phương Tây, từ phương Tây truyền lên phương Bắc, nơi đây kinh này sẽ làm Phật sự. Phương Nam có Việt Nam (chữ NAM), phương Tây có Pháp (chữ Tây), phương Bắc có Bắc Mỹ (chữ Bắc). Biết đâu lời Phật nói cách đây 2600 năm nay ứng vào sự  việc này. Nên Sắc Vân mở kinh Bát Nhă ra cốt để t́m lại câu nói đó của Phật. T́m măi vẫn không t́m ra. Cuối cùng Sắc Vân quyết đọc kinh Bát Nhă lại từ đầu. Sau khi bay về Dallas để gặp Thầy và sống ở đó 3 ngày, trở lại nhà ở Iowa, Sắc Vân tiếp tục đọc kinh Bát Nhă. Đọc rất chậm từng câu, khi thấy một pháp nào soi chiếu tâm trí ḿnh, Sắc Vân dừng lại định tâm rất sâu vào pháp đó. Cứ đọc và định như vậy gần năm trời, những tia sáng Phật pháp nhiệm màu ngày càng soi sáng Tâm Trí của Sắc Vân. Mấy năm sau, Sắc Vân gởi một bài kệ tŕnh về Thầy Thanh Từ như sau: 

 

Cơi Cực Lạc là mộng

Cơi Ta Bà là Mê

Thấy Di Lạc là mộng

Cầu Di Đà là mê

Trước Sau tức là mộng

Lớn Nhỏ tức là Mê

luợng kiếp là mộng

Cầu tỉnh ngộ là mê

Phi tức là tỉnh

Ly tức là ngộ

Sống tức là chứng

Phật tức là Phật

 

            Thầy Thanh Từ đă nói: “Đó là ánh sáng trong đêm tối. Hăy nổ lực tu hơn nữa, tia sáng đó sẽ sáng muôn đời.”

 

            Nhân đây, xin nói về sự tŕnh kệ. Những tài liệu bên Ấn Độ về Phật giáo đă bị giặc đốt phá gần hết, nên Sắc Vân không dám lạm bàn về sự truyền tâm ấn ở xứ đó. Ở Trung Hoa, trước và sau Lục Tổ Huệ Năng, sự truyền tâm ấn được giữ bí mật, và sau này ở Việt Nam sự truyền tâm ấn cũng có tính cách bí mật. Cái bí mật đó trước đây là do hoàn cảnh xă hội tranh chấp, hăm hại, nội bộ tôn giáo ḍm ngó tranh dành. Ngày nay, hoàn cảnh đă đổi khác, cần truyền bá những kinh nghiệm tu hành, để người nh́n vào đó mà suy tư, học hỏi và chiêm nghệm. Phần khác, những kinh nghiệm tu hành, cũng như sự hiểu biết của người tu cũng cần truyền bá rộng răi để mọi người suy nghiệm đúng sai, mà học hỏi và tự sửa ḿnh. Phật pháp vô lượng vô biên. Mỗi pháp của Phật là một môn thuốc để cứu thế gian.

 

            Ngày xưa Phật đă dạy những người căn cơ khác nhau bằng những phương pháp khác nhau, nhưng tất cả  Phật pháp đều đươc các đệ tử ghi chung lại thành những tạng kinh. Ngay trong thời Phật c̣n tại thế, có nhiều người vẫn chưa hiểu đúng nghĩa của kinh. Huống hồ ngày nay, có được bao nhiêu người thật sự hiểu đúng nghĩa Phật pháp để giải nghĩa cho người khác. Từ nghĩa của văn tự, đến Mật Nghĩa, rồi Thật Nghĩa của các pháp, là một con đường tu dài đăng đẳng, hàng triệu vấp váp. Mỗi pháp là một môn thuốc chữa bệnh cho chúng sanh. Ba tạng kinh Phật chứa hàng vạn môn thuốc, ai biết được thuốc nào chữa đúng bệnh cho chính ḿnh hay cho người khác. Lầm thuốc, th́ thuốc bổ cũng thành thuốc độc. Qua nhiều đời, hàng triệu người nói pháp cho người khác nghe, hàng vạn luận giải về Phật pháp lan tràn. Những người nói đó và những người luận giải đó khi có sai lầm, sẽ truyền những sai lầm ra bao nhiêu người khác. Nói về những vị mà nhiều người cho là đă chứng ngộ, ít thấy ai kể lại những kinh nghiệm thật về sự chứng ngộ của ḿnh. Những vị sư tu theo phương pháp công án, càng hay giữ bí mật, hay nói những lời bâng quơ vô nghĩa, mà những người tu khác cứ giải nghĩa theo ư riêng của ḿnh. Đấy là những dấu hiệu của thời mạt pháp này. Những nhận xét này chỉ nêu lên sự thật, không công kích một cá nhân nào. Nếu có một ai giận hờn v́ những lời này, Sắc Vân xin sám hối trước tất cả chư Phật.

 

 

 

KHÔNG VÀ TỊNH

 

            Bây giờ xin nói vế những kinh nghiệm của Sắc Vân tại Bắc Mỹ. Mỗi ngày Sắc Vân ngồi thiền trước bàn thờ lúc rảnh. Trong một buổi ngồi thiền, Ngài Đế Thích lại hiện ra lần thứ hai, cũng mặc chiếc áo bào màu trắng ngà kết kim cương lóng lánh, nh́n Sắc Vạn cười rồi biến đi. Ngài Đế Thích hai lần hiện đến để khích lệ Sắc Vân tu hành càng tinh tấn.

 

            Nhà của Sắc Vân có một pḥng thờ Phật, trong đó có kê một chiếc giường nhỏ, thỉnh thoảng Sắc Vân vào ngủ trên đó. Một hôm, thấy Phật Di Lạc hiện ra cười rồi biến đi, tiếp theo Thầy Thanh Từ hiện ra. Sắc Vân thưa với Thầy, “Thưa Thầy con đạt cái KHÔNG “, Thầy nói, “Đúng.” Sắc Vân tiếp, “Thưa Thầy con đang TỊNH”, Thầy nói, “TỊNH HAY LÀ PHÚC” rồi cười và biến đi.

 

 

 


 

 Xem Kỳ 21

      

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com