www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Siêu Khoa Học Tôn Giáo - Vũ Trụ Quan

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

Lời Giới Thiệu

TẬP MỘT- TẬP HAI

Chân Lư -
Vũ Trụ H́nh Thành

PHẦN BA

Vũ Trụ Ta Bà  1 | 2

PHẦN BỐN

Đường Giác Ngộ

  Kỳ 1    2   |   3

Kỳ  4   |   5 

 

 TẬP BA

ĐẠI THỪA

Ngũ Sắc Vân

 Kỳ 1   2   3 

Kỳ 4    5  6

Kỳ 7   8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


SIÊU KHOA HỌC TÔN GIÁO

Đại Thừa
GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 


KẺ KHÔNG T̀M CHÍNH M̀NH

 

 

VÔ LƯỢNH PHÁP
 

 

             Một kinh nghiệm được Bồ Tát hiện về dạy Pháp cho Sắc Vân đă đến như sau. Sắc Vân thấy một tượng Phật cao khoảng một thước và hai tượng Bồ Tát cao khoảng 8 tấc hầu hai bên trên một bàn thờ. Trước bàn thờ một tượng thần khoảng 1 tấc bỗng chiếu hào quang màu xanh, tiếp đó tượng Bồ Tát hầu bên trái của Phật chiếu hào quang sáng rỡ rồi đứng lên cao khoảng một thước sáu tấc h́nh dung đẹp vô ngần, thân kết bằng hào quang, môi đỏ thắm, mắt xanh biếc, toàn thân tươi tắng, không có nét đẹp ở thế gian so sánh được.

 

             Đó thật là cái đẹp siêu phàm cửa Bồ Tát. Sắc Vân không biết danh hiệu của vị Phật và hai Bồ Tát đó. Vị Bồ Tát hiện thân kia bước đi qua phía trái trên kệ. Sắc Vạn bỗng thấy ḿnh đứng dưới kệ, vị Bồ Tát cuối xuống gần Sắc Vân và nói pháp.

 

             Ngài nói BỐN CÂU KỆ, KHÔNG PHẢI BẰNG TIẾNG NGƯỜI, MÀ LÀ NHỮNG LÀN SÓNG ÂM THANH VÔ H̀NH VÀO THẲNG TAI CỦA SẮC VÂN. ÂM THANH CÂU THỨ NHẤT SẮC VÂN HIỂU RƠ RÀNG. CÂU THỨ HAI CŨNG HIỂU NHƯNG HƠI CHẬM. CÂU THỨ BA HƠI KHÓ HIỂU NÊN BỒ TÁT DỪNG CHẬM MỘT CHÚT Ở GIỮA CÂU. CÂU THỨ TƯ KHÓ HƠN, PHẢI DỪNG CHẬM LẠI BA LẦN.

 

             Khi nói xong 4 câu kệ và Sắc Vân đă hiểu đầy đủ, Ngài cười đưa tay xuồng nằm tay Sắc Vân và nói bằng tiếng Việt nguyên văn, “Không ai làm ǵ được anh đâu.” Xong Ngài đứng lên bước về chỗ cũ trên bàn thờ,  thân Ngài thu nhỏ lại, hào quang trên thân Ngài biến đi, rồi trở thành pho tượng Bồ Tát Như trước. Tiếp theo, hào quang màu xanh trên tượng thần cũng biến đi. Cả bản thờ trở lại như trước.

 

 

 

KẺ THIỆN TH̀ C̉N, KẺ ÁC BỊ DIỆT

 

 

             Một kinh nghiệm khác nữa làm cho Sắc Vân đến ngày nay c̣n thắc mắc suy tư. Sắc Vân thấy ḿnh đi trên một lối nhỏ vào phía sau của một ngôi chùa. Trên lối ấy có một bộ ván gỗ, có 3 người ngồi. Tự nhiên Sắc Vân nói lên rất lớn tiếng: KẺ THIỆN TH̀ C̉N, KẺ ÁC BỊ DIỆT, tức th́ 3 người kia thân bị teo lại khô héo chỉ c̣n da bọc xương, rồi một người trong đó nói Kẻ Thiện Th́ C̣n, liền đó mặt mày của họ dần tươi tỉnh và mỉm cười.

 

             Săc Vân đi vào gian thờ sau của chùa vừa nói lớn: KẺ THIỆN TH̀ C̉N, KẺ ÁC BỊ DIỆT. Vừa nói xong, Sắc Vân thấy ḿnh bay lên đứng trên cây xà ngang của mái chùa, nh́n hai tay ḿnh thấy vàng nhuận. Nh́n xuống dưới thấy khoảng mươi người cả đàn bà và đàn ông đều chấp tay hướng về Sắc Vân. Sắc Vân nh́n xuống họ và nói lớn tiếng 2 lần: KẺ THIỆN TH̀ C̉N, KẺ ÁC BỊ DIÊT; KẺ THIỆN TH̀ C̉N, KẺ ÁC BỊ DIÊT. Sau đó Sắc Vân thấy ḿnh bay ra cửa sau của chùa, vừa nói lớn tiếng lần thứ năm: KẺ THIỆN TH̀ C̉N, KẺ ÁC BỊ DIỆT.

 

             Săc Vân bay lên tận trời cao, rồi lượn lên lượn xuống khắp cả bầu khí quyển. Sau cùng Sắc Vân bay vượt ra khỏi bầu khí quyển, đến một cơi khác và bước một ḿnh rất mỏi mệt trên một con đường đất đỏ, bên cạnh có một con ḅ trắng vá nâu và đen đang thảnh thơi nhơi cỏ. Đấy là một điềm rất lạ, Sắc Vân ghi lại đây những điềm dù rất lạ mà chính Sắc Vân cũng chưa hiểu.

 

             Nhưng điều chắc chắn đó là lời CẢNH CÁO NGHIÊM KHẮC VỚI NHỮNG KẺ ÁC trên thế gian trong thời kỳ MẠT PHÁP này. Những ké ác hăy mau ăn năn thức tỉnh, sám hối, và làm những điều lành để không bị hủy biệt. Người ta nói “NGÀY PHÁN XÉT”,  đó là những biến cố loài người tàn sát lẫn nhau nhiều lần, và thiên tai địa chấn do nơi nghiệp chướng quá sâu nặng của loài người, mà chỉ những kẻ thiện c̣n sống sót. Đây không phải là mê tín dị đoan, mà là những lời thật từ sự siêu việt thiêng liêng của vũ trụ.

 

      

 Xem Kỳ 17

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com