www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Siêu Khoa Học Tôn Giáo - Vũ Trụ Quan

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

Lời Giới Thiệu

TẬP MỘT- TẬP HAI

Chân Lư -
Vũ Trụ H́nh Thành

PHẦN BA

Vũ Trụ Ta Bà  1 | 2

PHẦN BỐN

Đường Giác Ngộ

  Kỳ 1    2   |   3

Kỳ  4   |   5 

 

 TẬP BA

ĐẠI THỪA

Ngũ Sắc Vân

 Kỳ 1   2   3 

Kỳ 4    5  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


SIÊU KHOA HỌC TÔN GIÁO

Đại Thừa
GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 


KẺ KHÔNG T̀M CHÍNH M̀NH

 

 

MA VƯƠNG PHÁ QUẤY

TÂM  L̀A THÂN

 

 

Từ năm 1965, thời cuộc nghiêng ngả đấy phong ba băo tố. Năm 1968, Sắc Vân thấy trăng sáng với mây ngũ sắc, rồi Phật Bà cùng Đồng Tử hiện giữa Chân Không như đă viết đầu câu chuyện. Từ đó Sắc Vân bắt đầu biết tu hành, niệm Phật, tụng chú thành tâm. Một đêm nằm ngủ ở Gia Định đầu quay về cửa sổ, bỗng có một bóng đen khổng lồ ngối xếp bằng trước đầu, cao đến tận mây xanh, miệng cười lên ha hả vang cả trời đất, rồi đưa hai tay bóp cổ Sắc Vân. Ngay lúc đó Sắc Vân tự nhiên chấp hai tay trước ngực niệm: NAM MÔ A DI chưa hết danh hiệu Phật A DI ĐÀ bóng đen đó liền biến mất. Bóng đen đó là một Ma Vương muốn sát hại kẻ bắt đầu tu hành, nhưng kẻ tu hành đó nhờ Phật A DI ĐÀ gia hộ nên thoát nạn.

 

Một lần khác, cũng trên chiếc giường ngủ đó, tâm linh của Sắc Vân bỗng ĺa xác ngồi dậy quỳ trên giường quay về hướng Đông lạy một lạy, rồi nhập lại vào thân xác. Kinh nghiệm cho thấy tâm linh kia đúng là h́nh dáng của Sắc Vân, nhưng màu xanh lá cây trong và nhẹ. Khi bắt đầu nhập lại vào thân, tâm linh nhập vào đỉnh đầu trước, tiếp theo nhập vào mặt, cổ, thân, tay, rồi đến chân. Khi nhập đến đâu th́ có cảm giác tê buốt đến đó. Khi hai bàn chân hết tê là bắt đầu thức dậy. Đó là hiện tương TÂM L̀A THÂN, Có nhiếu người chết trong trường hợp đặc biệt nào đó, rồi một thời gian sau sống lại đă từng kể những kinh ngiệm về thế giới tâm linh, và kể kinh nghiệm nhập vào xác lại như thế nào. Theo Kinh Phật cái THỌ trong ngũ uẩn SẮC THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC là điều kiện để TÂM LINH gắn bó vào THÂN XÁC làm thành sự sống trong thế giới dương sinh này. Có hai cách làm cho tâm ĺa thân. Thứ nhất là cái CHẾT của chúng sanh. Thứ hai là cái TỊCH của các Thánh Nhân để xác lại cho đời biết Chân Lư của Đạo.

 

Cái chết của chúng sanh là do NGHIỆP CHƯỚNG chi phối, xô đẩy cái Thọ đến mức buông lỏng để Hồn Ĺa Xác. C̣n sự Tịch của các A La Hán là do NGŨ UẨN THANH TỊNH, không c̣n bị nghiệp chướng ô trược chi phối, nên có thể TÂM LINH L̀A THÂN VÀ CÓ THỂ NHẬP LẠI VÀO THÂN MỘT CÁCH TỰ TẠI. Sau khi tịch, các vị A La Hán sẽ sinh về một cơi nào đó theo ư nguyện của ḿnh để tiếp tục tu hành tiến lên Bồ Tát Địa. C̣n sự TỊCH DIỆT CỦA CHƯ BỒ TÁT VÀ CHƯ PHẬT KHÁC HẲN THẾ. Khi một vị Bồ Tát tu được NGŨ UẨN GIAI KHÔNG, tức là không c̣n sự chi phối của ngũ uẩn, nên tánh giác hiện bày. Bồ Tát đi đứng nằm ngối, thấy nghe hay biết đều nơi tánh giác siêu việt trong sáng. Tất nhiên là cái Thọ đâu c̣n nữa. Bồ Tát có thể Tịch Diệt buông bỏ thân xác và vũ trụ huyễn hoá này để về nơi cơi CHÂN KHÔNG VÔ TƯỚNG.

 

 Để có thể hiểu rơ về ngũ uẩn ô trược, ngũ uẩn thanh tịnh, và ngũ uẩn giai không, xin lấy một thí dụ đơn giản nhưng rơ ràng như sau. Một người mang kính đen, thấy cảnh vật đều đen tối. Một người mang kính trong sáng, thấy cảnh vật trong sáng xuyên qua kính. C̣n một người không mang kính, thấy cảnh vật đúng như thật. 

 

 

CỰC-LẠC

 

 

Một lần trong khi đang ngủ, Sắc Vân bỗng niệm danh hiệu Phật A Di Đà rất nhanh và liên tiếp.

 

Trong khi niệm không ngừng, Sắc Vân thầy ḿnh về Thế Giới Cực Lạc của Phật A Di Đà, bay theo một con đường, bên lề đường nhiều CÂY CÙNG LÁ BẰNG VÀNG Y VÀ CÁC TRÁI BẰNG KIM CƯƠNG MÀU TRẮNG TO BẰNG TRÁI BƯỞI. SẮC VÂN BAY ĐẾN TẬN CUỐI ĐƯỜNG, KHÔNG GIAN TRƯỚC MẶT BỖNG MỞ TOẠC RA THÀNH MỘT VÙNG TRONG SÁNG, PHẬT DI-ĐÀ HIỆN RA TRẺ KHOẢNG 40 TUỔI, MẶC ÁO BẰNG VÀNG NGẮN TAY, NƯỚC DA VÀNG NHUẬN, HÀO QUANG SÁNG NGỜI,  ĐỨNG NGHIÊNG 45 ĐỘ, CƯỜI NH̀N SẮC VÂN. RỒI PHẬT BIẾN ĐI, KHÔNG GIAN KHÉP LẠI. SẮC VÂN BAY VỤT VỀ TA BÀ TRONG MỘT TÍCH TẮC VÀ TỈNH DẬY MIỆNG C̉N NIỆM PHẬT VÀ GẦN NHƯ HẾT HƠI NGỘP THỞ.

 

Đó là một kinh nghiệm về THẾ GIỚI CỰC LẠC. Đúng như lời Phật dạy trong kinh, cảnh giới Cực Lạc Cây Vàng Trái Ngọc, nơi đó chỉ bay trong không gian chứ không bước đi như ở Ta Bà. V́ nghiệp của những người ở Cực Lạc rất thanh tịnh, tŕnh độ căn bản là NHẤT TÂM BẤT LOẠN, và những Thánh Nhân như A La Hán, Bồ Tát đều ở trong Định. Nhất tâm bất loạn là bước đầu của chư Thánh.

 

Có một lần bay về Cực Lạc

Dọc bên đường trái ngọc cây vàng

Tận cuối đường không gian mở toạc,

Phật Di Đà cười chiếu hào quang.

 

      

 Xem tiếp tuần tới

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com