www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Siêu Khoa Học Tôn Giáo - Vũ Trụ Quan

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

Lời Giới Thiệu

TẬP MỘT- TẬP HAI

Chân Lư -
Vũ Trụ H́nh Thành

PHẦN BA

Vũ Trụ Ta Bà  1 | 2

PHẦN BỐN

Đường Giác Ngộ

  Kỳ 1    2   |   3

Kỳ  4   |   5 

 

 TẬP BA

ĐẠI THỪA

Ngũ Sắc Vân

 Kỳ 1   2   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


SIÊU KHOA HỌC TÔN GIÁO

Đại Thừa
GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 


KẺ KHÔNG T̀M CHÍNH M̀NH

 

 

 LINH CẢM

 

Chú bé sinh ra đời khi thế giới chiến tranh lần thứ hai. Vừa ba bốn tuổi Sắc Vân bị cảm cúm. Ông Ngoại và Ba của Sắc Vân biết chút ít về thuốc Bắc, nên hốt thuốc cho Sắc Vân uống. Bệnh không lành, hai ông lại tranh luận nhau đổi thuốc. Bệnh ngày càng nặng. Thằng bé chỉ c̣n da bọc xương, nằm thoi thóp. Bang đă nhập lư. Hai ông thầy thuốc nhà đành bó tay, không c̣n phương cứu chữa. Bà mẹ chỉ c̣n biết ngồi ôm con, lắc lư trên một chiếc vơng ngoài sân. Một hôm, một bà bán gánh hàng rong đi ngang, thấy thằng bé, bây giờ giống như con khỉ con bị bệnh, nên dừng gánh lại và chỉ một ông thấy ở bên B́nh Đông. Đó là hi vọng cuối cùng để cứu sống đứa con.

Ngày đó bà mẹ đưa thằng bé đi đ̣ qua sông để gặp ông thầy. Khám bệnh xong, ông chỉ lắc đấu nói bang đă nhập lư, không c̣n hi vọng. Thuốc men ông cho chỉ là một gói thuốc viên nhỏ xíu, và bảo đem vế cho uống trong mười ngày, nếu thấy có dấu hiệu bớt th́ hăy trở lại. Thật lạ lùng, gói thuốc viên nhỏ xíu kia lại có tác dụng tốt. Sau mười ngày bà mẹ mừng rỡ đua thằng bé trở lại. Khám bệnh xong, ông cười vui vẻ và cho thêm thuốc viên đó vế uống tiếp. Bệnh t́nh ngày càng thuyên giảm. Bà bán gánh hàng rong trở lại thăm, thấy bệnh thằng bé đă khoẻ nhiều, Bà cười vui rồi quảy gánh đi. Từ đó vế sau, bà mẹ mong chờ bà ấy trở lại để tạ ơn, nhưng măi măi không bao gị thấy. Sau này khi nghe kể chuyện lại, Sắc Vân có linh cảm rất mạnh vế sự cứu khổ cứu nạn của chư Phật, Bồ Tát và chấp tay khấn niệm.

NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

 

.

 

      

 Xem Kỳ 12

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com