www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 4

 

LUẬN VỀ CỬA KHÔNG

 

 

Cửa Không là điều kiện tất yếu cần thiết để Nhập Vào Thật Tánh, tức là bước qua cửa Không. Quá tŕnh tu hành để đạt được Cửa Không dài lâu và khó khăn. Cũng như leo lên một ngọn núi cao đến trời xanh, phải đem hết sức b́nh sinh vượt qua tất cả thử thách chông gai mới lên đến tận đỉnh cao chót vót. Lên đến đỉnh, không c̣n thấy đất, chỉ thấy hư không vô tận rỗng lặng. Cửa Không là thế nào ? Làm sao đến được Cửa Không ? Làm sao bước qua khỏi Cửa Không để Nhập Vào Thật Tánh ? Đó là ba vấn đề then chốt chuẩn bị cho Đại Ngộ.

 

Trong bài viết này về CON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ, ba vấn đề này xin nói đại cương. Để hiểu rơ hơn, xin đọc TẬP HAI VÀ TẬP BA của SIÊU KHOA HỌC TÔN GIÁO. Cửa Không là đă tiêu lạc hết ngũ uẩn, tức là NGŨ UẨN GIAI KHÔNG. Như trong BÁT NHĂ TÂM KINH, BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM CHIẾU KIẾN NGŨ UẨN GIAI KHÔNG VƯỢT QUA TẤT CẢ KHỔ ÁCH. Tất cả các pháp trong thế gian đều do ngũ uẩn hiện ra. Khi đă đạt được ngũ uẩn giai không, tất cả các pháp đều Không, cho nên mọi khổ ách trong cuộc sống đều vượt qua. Làm sao đến được Cửa Không ? Có nhiều phương pháp khác nhau để tiêu lạc ngũ uẩn. Phương  pháp THIỀN NHƯ LAI, cũng gọi là NHƯ LAI THANH TỊNH THIỀN, là con đường thẳng để tiêu lạc ngũ uẩn tiến đến Cửa Không.

 

Đó là phương pháp BUÔNG XẢ.

 

Theo phương pháp Buông Xả, hành giả chỉ cần lặng lẽ buông xả mà không phải nương nơi những pháp khác như niệm Phật hay tŕ chú hay chú tâm vào một vật nào đó bên ngoài hoặc một niệm trong tâm. Ban đầu, buông những ư nghĩ xảy đến trong óc. Bất kỳ ư nghĩ nào chợt đến, cứ nhẹ nhàng buông đi, không t́m từ đâu nó đến, nó kéo dài bao lâu và tan biến ở đâu. Hết ư nghĩ này tiếp theo liên miên ư nghĩ kia, cứ lặng lẽ buông hết. Dần dần ư nghĩ xảy đến ít hơn, cũng cứ buông, như vậy cho đến khi tâm trí phẳng lặng. Bất kỳ một ư nghĩ nào sắp khởi, đều biết rơ và buông ngay. Đầu óc bắt đầu trong sáng, làm chủ mọi ư thức cửa ḿnh. Rồi từ nơi sự trong sáng phẳng lặng sẽ cảm thấy các niệm buồn giận thương ghét khởi ra, cũng lặng lẽ buông. Dần dần các niệm thật sâu trong tâm từ quá khứ xa xôi lại hiện đến, cứ lặng lẽ buông. Buông măi như vậy hết mọi ư nghĩ và mọi niệm cho đến khi cả tâm và trí phẳng lặng trong sáng.

 

Đó là quá tŕnh tiêu lạc ngũ uẩn.

 

Khi các uẩn tiêu lạc, nhiều hiện tượng lạ hiện ra, hăy giữ tâm phẳng lặng không động, những hiện tượng đó hiện ra rồi tự biến đi. Đừng khởi tâm vui mừng, hay t́m cầu, hay mong muốn, cũng đừng cố gắng xua đuổi các hiện tượng đó. Nếu gặp phải những hiện tượng khích động, hay sợ hăi, hăy b́nh thản nhiếp tâm, nh́n thẳng vào đó và nói: “MI LÀ ĐỒ HƯ GIẢ  HĂY BIẾN ĐI” tức th́ nó biến mất. Cũng có khi xảy ra hiện tượng có người gây gỗ, la hét để quấy rầy cái định của ḿnh, hăy cứ giữ tâm b́nh thản một lúc họ sẽ hết quấy rầy. Cũng có thể xảy ra những cảnh lộn xộn bên ngoài dễ làm ḿnh mất định tâm, hăy nhiếp tâm b́nh thản và càng trụ nơi sự phẳng lặng của tâm ḿnh, rồi những cảnh ấy sẽ mất đi. Giai đoạn tu này phải mất nhiều năm tùy sự kiên tŕ tu tập. Cứ như thế tiếp tục, sẽ đến được CỬA KHÔNG. Trụ nơi cảnh giới KHÔNG NÀY, SẼ CẢM THẤY MÁT MẺ, ÊM ĐỀM, AN LẠC. TÂM VÀ TRÍ TRONG SÁNG B̀NH YÊN. CÀNG TRỤ LÂU DÀI TRONG CẢNH NÀY, SỰ MÁT MẺ, AN LẠC, B̀NH YÊN NGÀY CÀNG SÂU CÀNG RỘNG. Ở thời điểm này nên cẩn thận. Công đức thanh tịnh phát ra khiến cho nhiều người kính nễ. Có người tưởng lầm rằng đă đại ngộ thành Tổ, thành Phật, dễ bị lầm lạc, không thể tiến lên xa hơn trên đường chứng ngộ.

 

Đến đây, vấn đề lớn nhất là TỪ CỬA KHÔNG LÀM SAO BƯỚC QUA ĐỂ NHẬP VÀO THẬT TÁNH. Trụ nơi sự phẳng lặng trong sáng ở cửa không này, hành giả bắt đầu thấy rơ sự linh hoạt của sáu tánh THẤY, NGHE, NGỬI, NẾM, XÚC, NGHĨ. CÁC TÁNH NÀY ĐỀU BẤT SINH DIỆT. Lúc trẻ ta từng thấy cảnh vật như vậy, đến khi già cũng thấy cảnh vật như vậy. Thân xác ta đă thay đổi thành già, cảnh vật kia cũng thay đổi cùng năm tháng, nhưng TÁNH THẤY CỦA TA KHÔNG HỀ THAY ĐỔI. Đó là bất sanh diệt. Năm tánh kia cũng thế, đều bất sanh diệt. Phật đă nói, với những người căn cơ như chúng ta, PHƯƠNG PHÁP ĐỂ CHỨNG NGỘ LÀ BỊT KÍN NĂM CĂN, RỒI TRONG SỰ PHẲNG LẶNG TRONG SÁNG QUÁN CHIẾU MỘT CĂN VÀ TRỤ NƠI CĂN ĐÓ. ĐÂY LÀ CHỖ BÍ MẬT KHÓ KHĂN, NGƯỜI UỐNG NƯỚC TỰ CẢM THẤY SỰ MÁT MẺ. NGƯỜI ĐỨNG Ở ĐỈNH NÚI TẬN TRỜI CAO TỰ M̀NH HOÀ NHẬP VÀO HƯ KHÔNG. TRÊN ĐẦU SÀO TRĂM BƯỚC, BƯỚC MỘT BƯỚC NỮA VÀO TÁNH KHÔNG, BẤT SINH DIỆT LÀ THẾ. Xin nhấn mạnh một lần nữa.

 

Ở điểm này, khi quán chiếu một tánh và bịt kín năm tánh kia, ĐỪNG RƠI VÀO TƯỞNG TƯỢNG LÀ TÔ, LÀ THÁNH. ĐỪNG TƯỞNG LÀ TÁNH ĐÓ PHẢI THẾ NÀY HAY THẾ KIA. ĐỪNG KHỞI MONG MUỐN NHẬP VÀO SỰ BẤT SANH DIỆT. KHÔNG CẦU TỔ HAY CẦU PHẬT GIÚP M̀NH NGỘ NHẬP TÁNH ĐÓ. CỨ THẬT LẶNG LẼ, THẬT THANH TỊNH QUÁN CHIẾU SỰ TRONG SÁNG PHẲNG LẶNG NƠI TÁNH ĐÓ. CỨ QUÁN SÂU CHO ĐẾN KHI NHẬN CHÂN ĐƯỢC SỰ TRONG SÁNG. GIỐNG NHƯ TRONG SA MÙ DẦY ĐẶC, TA THANH TỊNH RỒNG LẶNG NHẬN CHÂN ĐƯỢC HƯ KHÔNG PHẲNG LẶNG TRONG SÁNG NGAY TẠI ĐÓ. CŨNG ĐỪNG HIỂU LẦM CẢ CÁI THÍ DỤ NÀY RỒI CHẠY THEO CẢNH MỜ MỜ ĐỤC ĐỤC VÀ HƯ KHÔNG HƯ GIẢ. ĐÓ LÀ CÁCH QUÁN CHIẾU SỰ TRONG SÁNG PHẲNG LẶNG CỦA TÁNH BẤT SANH DIỆT. ĐÂY LÀ BƯỚC VÀO GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT MÀ PHẬT QUAN THẾ ÂM ĐĂ CHỈ. Từ khi nhập được vào SỰ BẤT SANH DIỆT nơi một tánh đă chọn, tiếp theo phải KHẾ NHẬP VÀO THẬT TÁNH TR̉N SÁNG. Cần thấy rằng, các tánh NGHE, NGỬI, NGHĨ tự tṛn khắp. C̣n các tánh THẤY, VỊ, XÚC là cục bộ. Cho nên nếu tu theo TÁNH NGHE, TÁNH NGỬI, TÁNH NGHĨ th́ khi nhập được vào tánh đó là nhập vào THẬT TÁNH TR̉N KHẮP. Nếu tu theo TÁNH THẤY, TÁNH VỊ, TÁNH XÚC th́ sau khi nhập vào tánh đó phải tiếp theo QUÁN CHIẾU SỰ TR̉N KHẮP CỦA THẬT TÁNH. Về cách quán chiếu sự tṛn khắp của THẬT TÁNH QUA TÁNH THẤY, xin hăy đọc TẬP BA CỦA SIÊU KHOA HỌC TÔN GIÁO.

 

Về bốn giai đoạn trong phương pháp CHỨNG NGỘ đă diễn giải trong phần PHÁP CHỨNG NGỘ, TU GIAI ĐỌAN MỘT PHẢI LỰA CĂN VÀ THEO CĂN ĐÓ MÀ NHẬP VÀO THẬT TÁNH TR̉N KHẮP. TIẾP THEO, BA GIAI ĐOẠN SAU LÀ PHÁP TU CHUNG CHO TẤT CẢ MỌI VỊ ĐĂ NHẬP VÀO THẬT TÁNH TR̉N KHẮP. NHƯ PHẬT ĐĂ NÓI TRONG KINH LĂNG NGHIÊM, TA CHẢ CÓ PHÁP THUẬT G̀ LẠ, CHỈ NƠI BẤT SINH DIỆT KHẾ NHẬP BẤT SINH DIỆT TOÀN KHẮP MÀ THÀNH PHẬT.

 

Tiếp Kỳ 6

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com