www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 1

 

 

KINH PHẬT LÀ NHỮNG LỜI CHÂN THẬT CỦA PHẬT ĐỂ CHỈ THẲNG CHÂN LƯ MÀ PHẬT ĐĂ CHỨNG NGỘ VÀ LÀ NHỮNG PHƯƠNG PHÁP PHẬT CHỈ CHÚNH SANH ĐỂ ĐẠT CHỨNG NGỘ. Phật đă tùy nơi căn cơ của chúng sanh khác nhau chỉ ra những phương pháp khác nhau. Một câu kinh hay một bài kệ, hay chỉ một lời nói, hay một cử chỉ, hay sự phóng hào quang, ngay cả sự im lặng của Phật đều bao hàm các phương pháp giúp cho chúng sanh chứng ngộ. Cho nên các phương pháp tu tập để chứng ngộ nhiều vô lượng.

 

 Vấn đề khó khăn nhất cho chúng sanh là t́m và gặp được CHÁNH PHÁP. Khi gặp được chánh pháp rồi, làm sao TIN VÀ HIỂU ĐÚNG ĐẮN. TỪ TIN VÀ HIỂU RỒI PHẢI THỰC HÀNH THẬT ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP. TẤT CẢ NHỮNG GIAI ĐOẠN NÀY ĐỀU RẤT KHÓ KHĂN VÀ RẤT DỄ BỊ LẦM LẠC. TỪ NHIỀU NGÀN NĂM CHO ĐẾN NAY, CÁC KINH SÁCH ĐẠO GIÁO RẤT NHIỀU, NHƯNG CON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ CHỈ CÓ MỘT. ĐÓ LÀ CON ĐƯỜNG DO PHẬT ĐĂ TOÀN GIÁC CHỈ LẠI CHO CHÚNG TA. CHỖ CHỨNG NGỘ CỦA PHẬT QUÁ CAO SIÊU, VƯỢT LÊN TRÊN TẤT CẢ CÁC CHÚNG SANH, VÀ XƯA NAY CHỈ CÓ PHẬT DUY NHẤT TOÀN GIÁC TRONG VŨ TRỤ NÀY.

 

Cho nên trong Kinh thường nói DUY NGĂ ĐỘC TÔN, tức là một vị toàn giác duy nhất trên tất cả các chúng sanh. Rất nhiều người không hiểu được nghĩa này, khởi tâm phê phán hủy báng. Thật vô cùng thương xót cho những lầm lạc đó. Mong rằng những người đó hăy b́nh tâm học hỏi thật đúng kinh sách, khi đă hiểu rồi sẽ tự ḿnh biết đâu là đúng, đâu là sai. Đối những ai đă có duyên lành gặp và hiểu được Phật pháp, cững gặp rất nhiều khó khăn để có thể thấy được MẬT NGHĨA ẩn kín trong văn tự. Khi hiểu được Mật Nghĩa rồi phải tự ḿnh đi t́m THẬT NGHĨA tức là sự CHỨNG NGỘ. V́ các phương pháp Phật chỉ ra nhiều vô lượng cho vô lượng căn cơ của chúng sanh, cho nên con đường thật hành tu chứng rất dễ bị lạc. Khi đă hiểu được đúng đắn, sẽ thấy lời Phật chỉ rất rơ ràng.

 

 Tất cả chứng sanh đều bị nghiệp chướng che lấp, nên khi đọc Kinh Phật chỉ hiểu lờ mờ, hoặc hiểu sai. Phải cố gắng học hỏi nhiều năm mới bắt đầu hiểu được đôi chút, thường khi lại bị chướng duyên ngăn che trí tuệ khiến cho hiểu được đôi chút rồi lại lầm lạc. Lại phải cố gắng học hỏi nữa để hiểu đúng hơn, rồi lại gặp lầm lạc khác. Lại tiếp tục cố gắng hơn nữa để hiểu được sâu hơn, và như thế tiến lên từng bước cho đến một lúc BỖNG NHIÊN HIỂU ĐƯƠC MẬT NGHĨA CỦA VĂN TỰ. Đến điểm này người học bắt đầu thấy được ĐÂU LÀ KINH SÁCH ĐÚNG, ĐÂU LÀ KINH SÁCH SAI.

 

Từ đó tự ḿnh chọn con đường đúng để theo và bước lên con đường chứng ngộ. Tiến tŕnh đi theo đúng con đường chứng ngộ muôn vàn khó khăn. Thời Phật c̣n tại thế, nhiều đệ tử của Phật được trực tiếp nghe lời dạy của Phật, hoặc của các đại đệ tử của Phật nên ít gặp những lầm lạc thử thách khó khăn, nhờ đó đạt chứng ngộ nhanh và thẳng tấp. Nhưng sau khi Phật tịch diệt, những đại thắng duyên như thế mất lần, đến nỗi vị Tổ thứ hai là A Nan đă phải than rằng, Phật vừa tịch diệt Phật pháp đă bị nhiều người hiểu sai như vậy, th́ ta c̣n ở lại thế gian này để làm ǵ.

 

Sự hiểu sai lầm Phật Pháp càng ngày càng lan rộng. Như lời Phật đă nói, đến thời Mạt Pháp trí tuệ của loài người chỉ c̣n cao bằng gang tấc. Loài ma sẽ nhập vào đạo, cạo đầu mặc áo tu sĩ, nói toàn những lời yêu quái mê hoặc người đời. Thực tại đang xảy ra đúng như vậy. SOI CHIẾU CON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ CHÂN CHÍNH LÀ THỬ THÁCH ĐỂ SOI SÁNG PHẬT PHÁP VÀ DẸP TAN CÁC TÀ ĐẠO CÙNG CÁC MA QUÁI TRONG THỜI MẠT PHÁP NÀY.

 

  

Tiếp Kỳ 3

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com