www.ninh-hoa.com 

 

 

Những Ḍng KNiệm

Giáo Sư Tô Đồng

 

Lời Giới Thiệu

 

CHƯƠNG 1

Lời Phi Lộ

CHƯƠNG 2

Tuổi Xanh Ở Miền Bắc

CHƯƠNG 3

Quê Nội Quê Ngoại

CHƯƠNG 4

Vài Nét Về Đông Y

CHƯƠNG 5

Tháng Ngày Ở Thượng Phú  

CHƯƠNG 6

Những Năm Học Và Mùa Thi Đă Qua 1 | 2

CHƯƠNG 7

Những Cư Xá Sinh viên Của Chúng Tôi
 
1  |  2   |  3  

CHƯƠNG 8

Trường Dược Sài G̣n Và Tôi
1  |  2  |  3

CHƯƠNG 9

Một Kỷ Niệm Về Ngành Bào Chế 

CHƯƠNG 10

Đường Về Quê Mẹ

1  |  2  

CHƯƠNG 11

Ngành Khảo Cứu
Y Dược Tại Hoa Kỳ

1   |   2   |  3  

CHƯƠNG 12

Lời Kết 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


NHỮNG D̉NG KNIỆM
GS Tiến Sĩ Tô Đồng

Khoa trưởng
trường Đại Học Dược Khoa Sài G̣n
1974-1975.

    

 

CHƯƠNG 12

            

 

Lời Kết


  

 

          Tôi không thể kể hết những khung trời kỷ niệm trong đó có nhân vt đặc bit mà chúng tôi đă gp trong thi gian sinh sng Hà Ni, Sài G̣n, Paris. Vi nhng người bn thân quen, thuc đủ ngành ngh và lp tui. Ti các đại hc, ti nơi làm vic hay gii trí, trong thi gian mà ai ny đều vui v yêu đời, tuy các biến c chiến tranh luôn luôn đe da ŕnh rp. Cho đến khi di tn, bn bè tht lc, mi người mt phương. T ngày đó, chúng tôi cũng sinh hot vi mt s hi đoàn ti ngoi quc, nên xin tm ghi ở đây vài ba danh tính. Có l phi ch mt dp thun tin khác để viết thêm. Chương Tŕnh Tương Trợ ở Michigan có giáo sư Nguyn Xuân Vinh, các bác sĩ Trn Xuân Ninh, Nguyn Ngc K, lut sư Phm Nam Sách, nhà văn Đỗ Tiến Đức, nhà lp thuyết hào hùng Nguyn Huy Hân. Hi Vit M ti Oklahoma gm các ông Nguyn Đ́nh Thư, Trương Khánh To, Phm Văn Ca, Nguyn Công B́nh, Phm Quân, Khương Văn Trường, Nguyn Văn Cường, Nguyn Trng, Phm Văn Long, Phm Quang Toàn, bác sĩ Đào Thế Xương, giáo sư Nguyn Ngc Hướng, k sư Phm Hu Quang... y Ban Cu Người Vượt Bin vi các giáo sư Nguyn Hu Xương, Lê Phc Thy, bác sĩ Nguyn Ngc K, nhà văn Phan Lạc Tiếp… Hiệp Hội Người Việt San Diego với các ông Nguyễn Văn Nghi, Phạm Như Bích, các kỹ sư Nguyễn Tấn Thọ , Bùi Anh Tuấn, các bác sĩ Lê Văn Trí, Trần Văn Khang, các dược sĩ Trang Kiên, Lê Phục Thủy, Bùi Quang Tiến, các giáo sư Trn Cảnh Xuân, Nguyễn Thanh Trang, Trần Thượng Hải, các luật sư Đào Hữu Dương, Vũ Minh Trân, Nguyễn Hữu Khang, Vương Minh Quốc... Chưa kể đến nhiều nhân tài trên mọi lănh vực của các hội đoàn Y Nha Dược Việt Nam ở khắp mọi nơi. Riêng trong các đại hội Y Nha Dược tại Paris 1992 và 2000, nhờ có anh chị Phạm Văn Biểu & Nguyễn Thị Minh Thu, chúng tôi đă có cơ hội gập lại hiều bậc đàn anh như giáo sư Trịnh Văn Tuất, Trần Ngọc Ninh, và bè bn thân quen mà nếu mun cũng không k hết được. Có các anh ch Nguyn Phú Lch & Vũ Qunh Trang, Trn Quang Thun & Nguyn Ngc Trâm, Trnh Cao Hi & Trương Mng Ngc, Đặng Vũ Bin & Lê Th Hoàng Yến, Nguyn Bá Mười & Nguyn Hc Hương Thư, Nguyn Đại Dzương & Phm Th Nhung, Phm Ngc Lân & Qun M Lan... Và các anh ch Phm Huy Chương, Phm Hy Tân, Phm Xuân Yêm, Phm Gia Chung, Nguyn Văn Thành...

 

          Nói ti hi đoàn, tôi li nh sau gn mười năm di tn, vào năm 1984 hi Dược Sĩ Vit Nam ti Hoa K mi xin được chương tŕnh tái hun luyn ti San Diego. Tôi s không bao gi quên s giúp đở tn t́nh ca nhiu giáo sư trường đại hc Dược Khoa thuc University of California San Francisco thi y. Tính nhân bn và s thông cm sâu sc ca Phó Khoa Trưởng Robert Day cùng các giáo sư David Adler, Lorie Rice, Sam Shimomura, tài điu hp và s ging dy tn tâm ca giáo sư Elvera Richardson, tt c s gn lin măi măi vi s n lc phi thường ca các dược sĩ t nn trong gic mơ Hoa K. Tiếp theo là nhng lp ôn tp ti University of California, Irvine, tng được k li qua các tài liu, tp san, k yếu liên h. Tôi s sơ sut nếu quên cám ơn tt c các bn dược sĩ trong nhng ban qun tr ca hi, khi tôi đảm nhn chc v ch tch trong nhiu nhim k liên tiếp. Tôi cũng phi ghi nhn s tin cn và trung kiên ca ch th qu Nghiêm Bích Vân qua my thp niên. Chúng ta đă đối x vi nhau da trên t́nh nhiu hơn lư, khi cùng chia s ni vui bun nơi đất khách. Tôi tht rt phn khi khi thy s sinh hot tt đẹp ti hi ngoi ca các bn thuc khóa dược sĩ Sài G̣n 69-74 và 70-75. Và nhiu năm s c̣n vang vng đâu đây các bài đồng ca hùng tráng ca nhng Ca Đoàn Áo Trng, Áo Đỏ, Áo Xanh, nhng tiếng hát đầm m ca các anh Hoàng Trng B́nh, Nguyn Duy Ái... nhng ging ca truyn cm ca các ch Thúy An, Tâm Thường, Thanh Mai, Kim Cúc...

 

          Năm đầu tiên cư ng ti Stevens Point, Wisconsin, anh chị Đỗ Quư Toàn & Hà Dương Th Quyên có đến thăm chúng tôi t Canada. Anh nói vi tôi rng chúng ta b nước ch không phi nước b chúng ta. Không biết nhn định có tính triết lư này liu có luôn luôn đúng chăng? Nhưng thi nào th́ người ta cũng ch nên nước tr mà tránh nước loạn, và tôi hi vọng một vài bài trong quyển tập này minh chứng rng trong tâm chúng ta lúc nào mà chng có nước Vit.

 

          Tôi mun cám ơn nhà tôi và tt c các bn bè đă khuyến khích tôi viết li nhng ḍng k nim như nhng khung tri riêng bit này. Đặc bit có anh ch Nguyn Thúc Mn & Kim Anh đưa lên mng lưới www.VPhAUSA.org ca hi Dược Sĩ Vit Nam. Ch ch tch hi Dược Sĩ ti Québec Đỗ Th Kim, anh ch tch hi Dược Sĩ ti Hoa K Trn Đức Hiếu, các anh tng thư kư Mai Tâm, Nguyn Đức Năng đă cho đăng mt s bài trong các đặc san. Cùng s h tr ca các anh Nguyn Văn Thiu, Nguyn Tun Anh, Trnh Đ́nh Thin, Vơ Đức Din, Nguyn Hu Nam, Nguyn Lương Tuyn, Vũ Xuân Châu, T Văn Quang, Trương Mnh Khi, Tôn Tht Cn, Nguyn Đức Thành, và các ch Trn Th Danh, Vũ Th Ngc Dip, Phùng Th Khánh Ngc. Nht là anh Lê Phc Thy, và các anh Nguyn Khc Minh, Đàm Quang Hưng, Phm Tu Chính, Lê Tt Điu, nhn gii thiu tp bút kư vi bè bn xa gn.

 

 Nguyn Loan  & Tô Đng

San Diego, tháng 6, 2002 - tháng 4, 2004

HẾT

 

 

 

 

Giáo Sư Tô Đồng
Khoa trưởng
trường Đại Học Dược Khoa Sài G̣n
1974-1975.

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com