www.ninh-hoa.com 

 

 

Những Ḍng KNiệm

Giáo Sư Tô Đồng

 

Lời Giới Thiệu

 

CHƯƠNG 1

Lời Phi Lộ

CHƯƠNG 2

Tuổi Xanh Ở Miền Bắc

CHƯƠNG 3

Quê Nội Quê Ngoại

CHƯƠNG 4

Vài Nét Về Đông Y

CHƯƠNG 5

Tháng Ngày Ở Thượng Phú  

CHƯƠNG 6

Những Năm Học Và Mùa Thi Đă Qua 1 | 2

CHƯƠNG 7

Những Cư Xá Sinh viên Của Chúng Tôi
 
1  |  2   |  3  

CHƯƠNG 8

Trường Dược Sài G̣n Và Tôi
1  |  2  |  3

CHƯƠNG 9

Một Kỷ Niệm Về Ngành Bào Chế 

CHƯƠNG 10

Đường Về Quê Mẹ

1  |  2 

CHƯƠNG 11

Ngành Khảo Cứu
Y Dược Tại Hoa Kỳ

1   |   2   |  3  

CHƯƠNG 12

Lời Kết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


NHỮNG D̉NG KNIỆM
GS Tiến Sĩ Tô Đồng

Khoa trưởng
trường Đại Học Dược Khoa Sài G̣n
1974-1975.

    

 

CHƯƠNG 7

K 9 :         

Những Cư Xá Sinh Viên Ca Chúng Tôi


            

Trường Quân Y Hà Nội

 

           Sau khi đậu k thi Vt Lư Đi Cương khóa đầu năm 52-53 ti đại hc Khoa Hc Hà Ni, th́ mt tháng sau, tôi qua được k thi Tp S Dược Khoa ca đại hc Y Dược. Ngay tun kế tiếp, sn kinh nghim mi thi xong, tôi đậu k Thi Tuyn vào năm th nht Quân Dược. Thi cùng khóa vi tôi c̣n có Đào Hu Giao, nhưng anh đă t chi không vô, v́ biết khi ra trường s không được làm thêm ngh tư. Nhng tháng hè trôi qua rt nhanh, ri sau khi khám sc khe, tôi được nhp hc trường Quân Y Trung Ương Vit Nam đầu niên hc 53-54. Tuy cùng hc cùng thi vi bên dân s, nhưng khong năm sáu chc sinh viên quân y chúng tôi thuc đủ mi lp phi ăn sinh hot trong khuôn viên nhà trường, nguyên là nhà thương Paterson ph hàng Chui. Qun áo nhà binh, phù hiu trường quân y đeo bên túi. Lon kiu Pháp, gn trên cu vai có nn nhung đỏ cho bên y, nhung xanh cho bên dược. Ngoài lon cp bc chính c̣n có thêm mt lon vàng có vân óng ánh tượng trưng cho nhà trường. Y sĩ Trung Tá Nguyn Đ́nh Hào là Giám Đốc, Y sĩ Đại Úy Nguyn Th́n là Giám Hc. Trường Quân Y có nhiu pḥng ln nh cho sinh viên. Pḥng rng nht năm người. Tôi pḥng này, có lan can nh́n ra đường Trn Hưng Đạo. T ca pḥng đi vào bên trái theo chiu dc là hai giường st ca Nguyn Khc Minh ri ti tôi, bên phi là ba giường ca Phm Viết Tú, Ngô Văn Nhâm, và Bùi Duy Tâm.

 

           Gia pḥng có hai bàn viết vuông vn và năm sáu chiếc ghế. Pḥng nh nht hai người, dành cho Nguyn Thế Minh và Nguyn Mnh Hùng. Các ca pḥng đều m ra mt hành lang rng răi. Cư xá có sân thượng trông xung hai mt đường, lin vi mt căn nhà nh dùng làm pḥng k lut để giam gi nhng sinh viên b trng cm, v́ hc hành lười biếng hay thái độ cu th. Thư vin tng dưới đầy đủ sách có th mượn v tham kho và mi tng đều có pḥng đọc sách nh. Chính gia sân trường có dng mt ct c. Hc hành d dàng nhưng phi thi liên tc nhng k kho hch ti trường. Ai ít đim th́ b pht không được xut tri ngày ngh, ai d quá th́ b giam mt hai ngày pḥng k lut. Ăn ung được đầy đủ c v phm ln lượng, nhà bếp có xe Dodge đi chợ Đồng Xuân mi ngày, có mt sinh viên sĩ quan đi theo giám th. Hi đồng m thc gm sáu người, bên dược có Dương Văn Duy và tôi, bên y có Nguyn Tn Chc và ba sinh viên na. Mi tháng mt người lănh trách nhim lo kim soát biên lai tin bc, ngày ngày giao cho đầu bếp khong 2500 đồng để đi ch. Nhưng khó khăn nht là chn các món ăn. My anh Bc th́ không ưa gà xé phay, anh Nam th́ chê gị la.

 

           Ch my ngày tết là d chu v́ anh Bc th́ về ăn tết cùng gia đ́nh, anh Nam li tha h quyết định món ăn khoái khu vi nhà bếp. Nhưng lâu dn th́ vui v c làng. Bè bn biết hay thân nhau v́ ch trên dưới mt vài lp mà cũng có nhng môn phi hc chung. Mi bui sáng, sinh viên phi tp hp sân trường để đim danh và chào c. Gn l Hưng Quc Khánh Nim ngày 2 tháng 5 âm lch, chúng tôi được tp tành my bui để đi đim binh. Thường th́ có Nguyn Phú Lch và Nguyn Hip đứng ra điu khin, v́ my anh đă có ít nhiu kinh nghim quân đội khi b gi động viên Sĩ Quan Thủ Đức. Vào ngày l vua Gia Long lên ngôi này, các sinh viên quân y đi din hành qua khán đài thiết lp ngay trước Ṭa Th Chính bên h Gươm Hà Ni và được dân chúng đứng hai bên đường hoan hô nhit lit. V́ l phc sĩ quan trng tinh đẹp đẽ, hay v́ đi đứng oai nghiêm. Có l c hai. Đây là ln đầu và cũng là ln cui sinh viên quân y tham d cuc duyt binh Hà Ni. Ri th trung thành vi Quc Trưởng Bo Đại, dưới s lănh đạo ca Tướng Nguyn Văn Vn. Hôm đó sinh viên c̣n được vô bit đin gn vườn Bách  Tho d cuc tiếp tân ca Quc Trưởng.

 

 

           Tôi nh Bùi Nghĩa Bnh mc bộ đồ trn, lúc ra v anh c̣n th mt chai whiskey trong túi làm vui.

 

           Trường quân y có nhiu sinh viên cao ráo đẹp trai như Nguyn Kin Ngc, Nguyn Tú, Nguyn Thế Minh, Phm Văn Biu, Bùi Quc Tr, Dương Quang Hin, Nguyễn Phú Lch, Nguyn Hip. To ln khe mnh có Hoàng Cơ Lân, Trnh Cao Hi. Hu hết đều rt tt tính như Nguyễn Khái, Nguyn Đức Tiến, Mai Văn Đồng, Chu Tt Đắc, Nguyn Đ́nh Li, Trương Quí Lâm, Bùi Văn Đoàn, Vơ Tam Anh, Nguyn Phú Duyt, Nguyễn Quang Đ́nh, Nguyn Duy Sn, Nguyn Thanh Giá, Dương Văn Duy, Cao Thin Chánh và hai anh em h Dương Minh Qung, Dương Minh Châu. C̣n nhiu bn tôi không th nh hết. Mi người mt vẻ. Thẳng thắn cương trực có Lân, thông minh nhanh nhẹn có Biểu. Hiểu rộng biết nhiều có Nguyễn Đức Hạnh, Nghiêm Xuân Húc. Văn hoa tài tử có Nguyễn Thế Minh, Nguyễn Kin Ngc, Vũ Phm Tiến, H Văn Châm. Hin lành d dàng có Nguyn Hu Nam, Nguyn Đức Tiến, Ngô Yên Quế. Chăm ch chu khó có Nguyn Đ́nh Phác, Vũ Quí Đài, Nguyn Khc Minh. Giao thip khéo léo có Nguyn Phúc Bu Tp. Bit lp và can trường có Bùi Duy Tâm. K dí dm các chuyn tiếu lâm có Trương Quí Lâm. Tôi không biết ǵ nhiu v nhng sinh viên đàn anh sp ra trường, nhưng có th k Nguyn Văn Ba, Nguyn Quang Hun, Trn Văn Kính, Đặng Trn Li, Nguyn Sơn, Phm Hà Thanh, Phm Ngc Ta, Trn Kim Tuyến, Nguyn Hu V. Nhng sinh viên này v sau đă có thi đảm nhim nhng trng trách ln lao ca ngành Quân Y. Cao Thin Chánh cũng lên ti hàng Dược sĩ Đại Tá. Riêng bác sĩ Trn Kim Tuyến, mt nhân vt quan trng ca đệ nht Cng Ḥa, không hành ngh y và tr thành Giám Đốc S Nghiên Cu Chính Tr. Cũng mt phn nh có ông mà các quân y hin dch không b thit tḥi so vi đồng nghip bên ngành tr b.

 

           Tôi hay cùng Bùi Duy Tâm đi thuyn bum trên h Tây, đi đánh tennis sân Septo có các hun luyn viên Xuân và Tch ch dn. Thường thường đi ăn ph sáng, đi do chơi vi Nguyn Duy Sn. Chp nh đẹp phi nhờ đến Dương Minh Châu. Cũng có khi xem nhng phim gii trí cùng H Văn Châm, Vơ Tam Anh, Nguyn Phú Duyt. Duyt c̣n mang b bài mt chược vào trường Quân Y dy cho tôi cách chơi. Nhiu khi mun ra ph chúng tôi mc qun áo dân s sn, ri khoác ngoài mt chiếc áo mưa và đội mũ nhà binh để trn qua cng gác. Sinh viên thi đó thường ch có xe đạp hay xe gn máy. Tr Nguyn Hip và Chu Tt Đắc có Vespa cũng hay ch tôi đi ḷng ṿng đủ mi ch. Bung tôi có Nguyn Khc Minh và Ngô Văn Nhâm là hai kin tướng đă tp tành Bp Tht Trước Đă ca Phm Văn Tươi tht đều đặn và thành công. Tôi quá d, quyn dy th dc gin d như vy mà mun theo cũng không ni! Tennis vô địch sinh viên có Trn Văn Khoan. Nhưng nhà trường chưa thy có mt đội cu th sáng giá nào, v qun vt, bóng r, bóng truyn hay bóng bàn.

 

           Gn k thi cui năm th́ Y sĩ Thiếu Tá Đinh Văn Thng lên thay Y sĩ Trung Tá Nguyn Đ́nh Hào làm Giám Đốc. Ông có dành mt bui nói chuyn vi các anh em v t́nh h́nh đất nước. Nhưng ông, Y sĩ Đại Úy Nguyn Th́n, và mt s ít sinh viên quân y đă li không di cư vào Nam.  

 

           Theo thông l, sinh viên quân y phi đi tp quân s mt tháng hè trong hai năm liên tiếp, ri năm sau mi ti phn tp s ti các đơn v liên h. Ngày 12 tháng 7 năm 1954, chúng tôi lên máy bay Cosara vô trường Liên quân Đà Lt EMIAD. Khi y, Đại Tá Nguyn Văn Chuân làm ch huy trưởng. Đại Úy Nguyn Ngc Khôi ph trách chương tŕnh hun luyn cho Quân Y cùng mt s sĩ quan Pháp đang dy quân s ti đây.

 

           Có ln chúng tôi được đi du ngan thác Pongour, và leo lên đỉnh núi Langbian. Ban đêm chúng tôi đeo súng đi men đường rng và leo đèo. Li s bn nhm nhau thay v́ bn cp, tuy đă nhc nhau nhiu ln khi đi đường th́ súng phi cài cht an toàn mà vn có anh quên. K khi hip định ngày 20 tháng 7 năm 1954 ti Genève kư kết, anh em chúng tôi ai cũng có mi lo nghĩ riêng. Nếu gia đ́nh vô Nam th́ ở đâu? Mà gia đ́nh li Bc th́ ri s ra sao? Tôi may có anh Ngô Yên Quế, con c Ngô D Trương, thường chuyn thư nhà t Hà Ni gi vào Nam cho tôi trong my tháng tri đầy giao động này. Ti Đà Lt, vào dp măn khóa, trường Quân Y phi t chc mt bui văn ngh cho công chúng xem mt hí vin thành ph. Chúng tôi có dp tp hát tp kch nên cũng quên đi phn nào câu chuyn thi s. Hôm tŕnh din, Bùi Quc Trụ đại din trường đọc din văn và gii thiu các tiết mc. Ban đồng ca trong có Vũ Quí Đài tŕnh by bài T́nh Quê, li ca Hồ Đ́nh Phương, nhc ca Châu K. Ban kch tŕnh din v Sang Sông ca Hoàng Ngc Khôi. Khôi v sau tr thành mt bác sĩ kiêm nhà văn nhà thơ định cư ở Canada. Nguyn Thế Minh trong vai ông đồ đang ngi ngt ngưởng ung rượu ngâm thơ, để xem hoa n và ch trăng lên. Anh xut sc trong đủ b môn văn ngh. Nguyn Khái trong vai bà đồ hin lành chu khó. H Văn Châm đóng vai cô gái yu điu thc n, quân t ho cu. Tôi th vai mt chàng trai vui chơi, đang rượu chè say sưa. Nhưng đến màn cui, lúc mi người thc tnh th́ tt c cùng kéo nhau sang sông v Nam. V min t do.

 

 

           Hết hè, Nguyn Văn Cht, Nguyn Duy Sn và tôi r nhau đi thăm Huế. Phi cám ơn hai bn H Văn Châm và Vơ Tam Anh đă hướng đạo, ch dn cho chúng tôi thy s thơ mng nơi sông Hương núi Ng, cùng các nét kiu dim ca giai nhân đất thn kinh này.Nhng ngày đẹp tri, chúng tôi đi thăm viếng các lăng tm nhà Nguyn, chùa Thiên M, chợ Đông Ba, thôn Vĩ D, khu Gia Hi. Được gp ca sĩ tr tui ni danh Kim Tước. Tôi cũng nhân dp thăm hi các bn Nguyn Phúc Bu Tp, Phm Th Mng Thu, Vĩnh Đằng.

 

           Hè năm sau khi chúng tôi lên EMIAD để tp quân s th́ Trung Tá Nguyn Văn Thiu làm ch huy trưởng. Bn bè quân y có thêm nhiu người, Phùng Quc Anh, Chu Bá Bng, Bùi Thế Cu, Trnh Văn Chính, Nguyn Hùng Tín, Bch Đ́nh Minh, Phm Ngc Tùng, Bch Toàn Vinh, T Văn Quang, Phm K. Toàn nhng anh hùng ho hn, v sau có thi đă đảm nhn các chc v ch huy quan trng. T Văn Quang Vin Bào Chế Quân Đội, Phùng Quc Anh Bnh Vin Nha Trang, Chu Bá Bng Bnh Vin Hng Bàng, Bch Đ́nh Minh Bnh Vin Nguyn Văn Hc, Bùi Thế Cu Tnh Trưởng Gia Định, Trnh Văn Chính Trung Tâm Tiếp Huyết, Bch Toàn Vinh Vin Thí Nghim Trung Ương. Nhưng v́ không ăn cùng như ngoài Bc, nên ít k nim v trường để viết hơn.

 

           Vào Sài G̣n, cơ sở tạm của trường Quân Y gần cầu chữ Y trong Chợ Lớn không đủ chỗ cho sinh viên mà cũng không có lấy đủ tiện nghi như ở Hà Nội. Lúc này quyền Chỉ Huy Trưởng là giáo sư Y khoa Trần Anh, rồi tiếp đến Y sĩ Thiếu Tá Nguyễn Hữu Thư làm Giám Đốc. Lon được đổi lại theo kiểu Mỹ, hoa mai vàng gắn trên cổ áo. Sinh viên quân y nhiều người có thể về sống với gia đ́nh. Nguyễn Văn Chất và tôi ở trọ học cùng chỗ với Nguyễn Văn Phác, anh của Chất, tại một căn nhà đường Ngô Tùng Châu, trông sang một vườn hoa nhỏ. Anh Phác, một kỹ sư rất giỏi tốt nghiệp Cao Đẳng Công Chánh, mấy tháng sau sang Pháp du học về Khí Tượng. Chúng tôi ngủ trên một căn gác xép, nhà trọ c̣n có Nguyễn Văn Sáu làm kế toán cho Comptoir des Produits Chimiques đường Bonard. Cũng có dạo Nguyễn Hiệp đến đây ở cùng chúng tôi, v́ gia đ́nh anh lúc đó c̣n tính ở lại Hà Nội. Rồi con bà chủ nhà là anh Robert bị thủy đậu. Tôi sợ lây bệnh nên tạm ra ở cùng Bùi Đ́nh Nam trong Khu Lều của sinh viên Đại Học Hà Nội. Những dẫy lều nhà binh thật lớn cất liền sát nhau trên nền khám lớn cũ đường Gia Long. Mỗi lều trong có kê những phản gỗ dài và chừa lối đi ở giữa, có thể chứa chừng 20 sinh viên. Trời nóng nực như thiêu đốt lúc ban ngày, nhưng buổi tối có gió mát từ phía sông Sài G̣n thổi vào. Tôi được gập lại đa số bè bạn từ các phân khoa đại học miền Bắc. Vào khoảng giữa năm 1955, Nam và tôi về ở Đại Học Xá Chợ Lớn mới được xây cất xong cho tiện việc đi lại học hành.

 

 

.

      (Mời xem: Đại Học Xá Chợ Lớn trong Kỳ 10)

 

 

 

 

Giáo Sư Tô Đồng
Khoa trưởng
trường Đại Học Dược Khoa Sài G̣n
1974-1975.

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com