www.ninh-hoa.com 

 

 

Những Ḍng KNiệm

Giáo Sư Tô Đồng

 

Lời Giới Thiệu

 

CHƯƠNG 1

Lời Phi Lộ

CHƯƠNG 2

Tuổi Xanh Ở Miền Bắc

CHƯƠNG 3

Quê Nội Quê Ngoại

CHƯƠNG 4

Vài Nét Về Đông Y

CHƯƠNG 5

Tháng Ngày Ở Thượng Phú  

CHƯƠNG 6

Những Năm Học Và Mùa Thi Đă Qua 1 | 2

CHƯƠNG 7

Những Cư Xá Sinh viên Của Chúng Tôi
 
1  |  2   |  3  

CHƯƠNG 8

Trường Dược Sài G̣n Và Tôi
1  |  2  |  3

CHƯƠNG 9

Một Kỷ Niệm Về Ngành Bào Chế 

CHƯƠNG 10

Đường Về Quê Mẹ

1  |  2 

CHƯƠNG 11

Ngành Khảo Cứu
Y Dược Tại Hoa Kỳ

1   |   2   |  3  

CHƯƠNG 12

Lời Kết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


NHỮNG D̉NG KNIỆM
GS Tiến Sĩ Tô Đồng

Khoa trưởng
trường Đại Học Dược Khoa Sài G̣n
1974-1975.

    

 

CHƯƠNG 5

K 6 :         

Tháng Ngày Thượng P

            

 

             Vào đầu tháng 8 năm 1949, tôi ri tnh Hưng Yên để sang Thái B́nh theo hc ban tú tài trường trung hc Lê Quí Đôn làng Thượng Phú. Thu đang tr v vi cái se lnh mênh mông, và cnh vt hin ra tht mờ ảo, ln chút v trong sáng tri chiu ca mt bc tranh thy mc. Ḷng nng trĩu ni lo âu ca mt hc sinh nh tui thi chinh chiến, tôi đeo ba lô độc hành trên đường rung, xuyên qua nhng cánh đồng thơm mùa lúa chín. Bước chân lng l mà vn làm kinh động nhng đàn cào cào, châu chu, chúng vt bay ri đáp xung rào rào như nhng chiếc lá vàng rơi rng sau mt cơn gió lc xoáy lên cao. Ti mt bến đ̣ th́ tri đă xế chiu, tôi tt vào mt quán nước ngh chân, ăn ung qua loa và đợi tri ti th́ xung đ̣ dc để sang ch Đng Năm, Thái B́nh. Cũng như Ch Đi, Cng Thn, Đng Năm là mt địa danh được nhiu dân tn cư vùng Khu Ba biết ti trong nhng năm đầu kháng chiến. Ti nơi này, hàng quán la lit, ngoài các món ăn nhu khoái khu ca địa phương, c̣n có đủ các vt dng xa x mang t Hà Ni ra, bng nhng đường dây buôn lu.

 

             Đ̣ dc chỉ đi ban đêm để tránh phi cơ gic bn phá, là nhng con thuyn ch chng hai ba chc hành khách, chy men theo các sông lch. Thuyn có mt người cm sào để khi cn th́ đẩy thuyn ra gia ḍng hay điu khin hướng đi, và được kéo bi hai người đàn ông lc lưỡng đi kèm hai bên b, vai đeo dây chăo ct vào phía trước thuyn. Hành khách nm ngn ngang trong khoang thuyn tri chiếu, có mui tre che gia. Tôi đắp mt chăn d mng, nm da đầu lên chiếc ba lô, trong cha lnh knh đủ th, t qun áo, du con h và thuc cm cúm, khăn mt, bàn chi và thuc đánh răng, đến sách v và nhng quyn tp hc tṛ. Tuy rng trên sông về đêm tri tr lnh, tôi vn cm thy đủ ấm áp, v́ có mc trên ḿnh mt chiếc áo trn th m tôi đặt may bng vi chúc bâu đen, nhi bông và máy theo h́nh qu trám. Nm ng gà ng vt vi tiếng sóng vỗ đều đều và nhè nh vào mn thuyn, thnh thong tôi li git ḿnh nghĩ đến nhng chuyn đâu đâu, như nếu đau bng bt t lúc này, hay nếu có người git mt cái chăn đang đắp th́ phi làm sao? Và li nghĩ đến các câu chuyn đ̣ dc đủ v h n ai lc, thường được k trong gii buôn bán nơi bến nước sông h. Mt bàn tay anh ch li dng đêm khuya để ṃ mm đă tr thành đề tài câu chuyn chiếc đồng h d quang biết ḅ...Ri liên tưởng đến bài hát B́nh H mt đêm trăng, mt làng trù phú mà tôi có dp tá túc my ngày trên đường tn cư:  

Ánh trăng mùa ngp hn chinh biên,

Gió xóm quê gi li lưu luyến.

Buông mái chèo khuy ḍng tâm tư,

Lá rơi rơi v bến đâu xưa.

Tha phương tng đoàn thuyn xuôi đêm,

Vn liếng trơn ch c̣n nim tin....

             Phi, ch c̣n mt nim tin đem li ư nghĩa ca cuc sng hôm nay, để mơ mng đến Nhng h́nh bóng qua mà tôi được nghe ti huyn Ân Thi, Hưng Yên. Do y, tôi c̣n hc trường trung hc Tin Phong làng B́nh Lăng vi giáo sư Nguyn Văn Đnh, và thi trường trung hc Nguyn Thin Thut làng Bích Tràng mà hiu trưởng là giáo sư Chu Duy Khánh. Bài hát có nhng câu sau:  

Đàn thu trm dâng khúc ca sông h,

My đường tơ biếc rung li năm xưa.

Mùa trăng, hàng dương liu xanh đôi b,

Ai v tôi nhn mt vài ư thơ....

Tà áo nhum bao mu thi gian,

Bun xa vng nghe chiu than van.

Tng đôi mt n cười vương hương,

Trên bến đời xanh thm muôn dường....

Năm xưa nhc nh lá vàng cun muôn phương,

Mt tri thm gió.

Ti năm nay,

Đường đời đầy gót phong sương,

Bao ln, mơ t́m theo bóng ai...

             Cũng có th ch có h́nh bóng thôi, t́m đâu ra người tht mà mơ vi mng? Nhưng vi tiếng đàn ca Nguyn Thế Thâu hay Bùi Xuân Lân thuở ấy, ai nghe mà không mơ?

 

             Vào tng sáng th́ thuyn ti Đng Năm. Ở đây có trường Quang Trung là trường tư có ban chuyên khoa. Bác tôi, giáo sư Nguyn Tường Phượng, người đă truyn cho tôi môn Vit văn, và mt người bn thân ca gia đ́nh, giáo sư triết hc Trn Mng Chu, đang dy trường này. Tôi vào mt quán chợ ăn sáng và ung cà phê, nơi đây có ph tái, ph xào, ph áp cho và đủ thc đim tâm. Thc khách có nhiu người hút thuc, ngoài thuc lá ngoi quc như Camel, Philip Morris, c̣n có thuc lá ni hóa Bc L, mà khói mang theo mùi va ni đặc bit. Sau này có đôi ln tôi đang ăn phi ù té b chy khi ch, v́ tu bay địch sà xung. May mà không bị ăn bom đạn ln nào. Nh khi c̣n Go Nam, trông thy ch Thi gn đấy b ném bom, làm c trăm người chết hay b thương, và nhng cáng ti thương lm lũi chy trên đường quê, để nh xung mt đất nhng git máu đỏ đặc loang l, tôi thc s hăi không bút nào t xiết.

 

             T Đng Năm đi b chng mt tiếng th́ v ph Thái Ninh, ri ti làng Thượng Phú, là nơi mà đ́nh làng được đặt làm trường trung hc Lê Quí Đôn. Đ́nh có nhiu gian, mi gian có th ngăn thành nhng lp hc bng các phên liếp. Ti Liên Khu Ba hi đó, Lê Quí Đôn là trường trung hc công, có ban chuyên khoa. Ban ging hun rt ni danh và có nhiu con cái theo hc ti trường. Hiu trưởng là giáo sư Vũ Ch, có các anh Vũ Đm, Vũ Hot, ch Vũ Xuân Chiêm.

 

             Giáo sư Tăng Xuân An dy môn Pháp văn, con thy là ch Tăng Th Tuyết. Giáo sư Vũ Ngô Xán có các ch Vũ Nht Thanh, Vũ Nh Thy. Được tiếng là đẹp và nhiu chàng trai mơ tưởng là các ch Tăng Th Tuyết, Vũ Nh Thy...

             Hc tṛ có thể ở tr ti ph ph hay ti làng, v́ t ph vào làng chỉ độ mt hai cây s. Tôi và my người bn, My, B́nh, Mnh, tr ti nhà mt hc sinh cùng lp ca làng này và đă có gia đ́nh. Làng Thượng Phú là mt làng giu có, rt nhiu nhà gch lp ngói, và đường trong làng đều lát gch đỏ từ đầu đến cui ngơ. Xế nhà chúng tôi tr hc là nhà ông phán Phng, có gia đ́nh giáo sư Tăng Xuân An nh. Anh Phm Công Lăng, mt người bn thân cùng lp, cũng nhà này th́ phi.

 

             Tôi hc môn lư hóa vi giáo sư Vũ Lai Chương. Thy là mt nhà mô phm hiếm có, ging bài k lưỡng, viết trên bng đen tht rơ ràng nhng công thc vt lư hay phn ng hóa hc. Tôi thường được thy gi lên làm mt vài con tính lư hóa. Thy Đính dy toán hc. Tôi không nh nhng ǵ đă được hc, tuy toán là môn tôi s trường. Thy An dy văn phm và văn chương tiếng Pháp, là mt giáo sư gii, tính t́nh rt hin hu. Tôi đă hc được thy biết bao nhiêu kiến thc v thi, văn, tung, kch...Pháp văn là môn tôi vn ưa thích, mà cũng là môn tôi tha hưởng nhiu s dy d ca b tôi. Có nhng bài lun tôi viết được thy mang đọc cho c lp nghe, như bài t tết trung thu ti Thượng Phú. Tôi không nhớ được nhng ư và cnh ǵ tôi đă din t, khi mà nơi đây, đang thi kháng chiến, s thiếu thn cái mc, nơi ăn, chn ở đă thành cùng cc. Đâu c̣n nhng con ging đủ loi đủ mu đủ sc? Đâu c̣n ông tiến sĩ giy xinh xinh, con th ngc làm bng trái bưởi phủ đính bông g̣n, chiếc tu thy chy bng du hay nến trong chu nước? Và nht là đâu c̣n nhng chiếc bánh do, bánh nướng ca mt tim Tu nơi thành ph? Nhưng vào mùa cưới này, mùa ca cm thơm và hng mm nơi trn thế, các tr em vn dung dăng dung d, hp đàn vui chơi hn nhiên, chng cn biết khói la đang tràn ngp quê hương. Mà trăng rm tháng tám như nhng ngày xa ngày xưa, vn hin ra tht tṛn và tuyt đẹp, đi lng thng trên bu tri trong vt, ta ánh sáng êm du tràn ngp không gian. Chú cui c̣n ngi thơ thn dưới gc đa, biết đâu chả đang mơ mng được nhp đoàn vi tui tr vô tư đất Vit, để rước nhng đèn xếp, đèn kéo quân, đèn ông sao, đèn tu bay và để ca nhng bài hát líu lo v ch Hng?

 

             Lp đệ tam chuyên khoa chúng tôi gn năm chc hc sinh. Tôi c̣n nh các bn Phm Công Lăng, Phm Xuân My, Phm Gia Chung, Nguyn Văn Mnh, Trn Xuân Son, B́nh nh, B́nh ln, Bá, Thơm, Tính, T́nh, Quư, Triết...B́nh nh gii Pháp văn, chc v́ anh thông tho tiếng La tinh. Chung th́ hc rt go, không b sót mt bài nào. Lăng th́ tài t, va hc va chơi. Bá và Thơm trong gi hc c̣n liếc xung lp dưới, v chân dung các n sinh ḿnh yêu trm nh thm. My là người bn thân nht ca tôi thi đó, người nh nhn, trng tro, tiếng nói rt thanh, khôn ngoan và tng tri vic đời. Sau này, v li Hà Ni, My tr thành mt sĩ quan quc gia, thường gi cho tôi nhng bc nh mái tranh, thôn xóm, cây c, sông lch, chp t min trăng nước Đng Nai.

 

             Cơm ti nhà tr tht là thanh đạm. Tht cá rt ít, thường tht heo th́ già, dai và khó nut. Món ăn ch nhiu rau đậu, mà rau mung vùng này đỏ quch, qu chp được dùng thay chanh th́ v li đắng. Vào nhng ngày sáng trăng, sau ba ti, chúng tôi hay tn b ra ph ph, để ăn xôi chè, ung cà phê, trng đường. Ở đây có mt quán gii khát, nghe nói là nơi đă xy ra câu chuyn làm đề tài cho Lá ngc cành vàng ca Nguyn Công Hoan. Ph Thái Ninh, nếu như vy, cũng là nơi có ông ph cm cô con gái yêu ly người hc tṛ nghèo con mt bà góa bán xôi chè, đến ni nàng có mang vi chàng mà c̣n b ép ung thuc phá thai ri chết. Nguyn Công Hoan là mt nhà văn hin thc ni danh thi tin chiến, vi L Dung, Cô giáo Minh, Tt la ḷng, Thanh đạm..., người cùng quê vi tôi Xuân Cu. Ông là mt người tng tham gia Quc Dân Đng ca Nguyn Thái Hc, ri sau gia nhp cng sn. Từ đó v sau, ông cũng chng sáng tác được ǵ hay ho trong mt xă hi viết lách rp khuôn. Và h́nh như ngày xa xưa, Thái Ninh c̣n có tên là Thanh Quan, mà bà Huyn đă để li cho đời sau nhng bài thơ hoài c tuyt tác?

 

             Thi đó ph ph có nhiu sinh hot văn ngh. Ban Kim Chung vi Phng Khánh, Bích Hp tŕnh din thường đêm, lúc nào rp cũng cht ních khán gi. Cô Mai, em gái ông phán Phng, mà tôi coi như mt bà ch, hay phi đến ly vé vào trước để gi cho tôi được ch ngi tt. Ngoài nhng kch, tung, c̣n có nhng màn ca hát. Khán giả đặc bit ưa thích nhng bài hát tr t́nh ca Ngc Bích như Mng Chiu Xuân, ca Phm Duy như Bên Cu Biên Gii, ca Tô Hi như N Cười Sơn Cước, ca Tô Vũ như T T, Em Đến Thăm Anh Mt Chiu Mưa, ca T Phác như Tiếng Hát Quay Tơ, ca Vit Lang như T́nh Quê Hương, Đoàn Quân Đi... Nht là được nghe Ngc Du, mt đào thương tui chng mười ba, mười bn, hát lên nhng li bay bướm sau đây:  

Nhà em tn no xa,

Có cây bên sui,

Có nhà sàn bương.

Quanh co độ my thôi đường,

Men rng, men núi, men nương, men đồi...

Hôm qua anh đến nhà em,

Thy đôi mt đẹp,

Anh thèm mun xin...

Hay là:

Đêm qua gió lt song đào

Đ cho

Đ cho hương m

Lt vào pḥng em...

             Có mt chiu ch nht, người ta x bn mt tên Vit gian ti sân vn động ph Thái Ninh. V́ ṭ ṃ, tôi cùng my người bn r nhau đi xem. Dân chúng kéo đến đầy sân vn động, có chng năm sáu trăm người. Nơi thường dùng làm khán đài, được đặt mt chiếc bàn vi my cái ghế cho các viên chc x án, xa xa là cây ct g chôn xung đất, cnh bên mt cái quan tài bng g mc. Ti nhân, mt thanh niên có v trí thc, mc áo khoác đen, được dn ra pháp trường, b bt mt và trói vào ct. Ông ṭa đọc bn án qua chiếc loa phóng thanh. Ri tiếng lên đạn ca mt tiu đội hành quyết dàn hàng ngang, tiếp theo là nhng tiếng n chát chúa t các khu súng trường. Và người t ti rùng ḿnh, đầu ngho sang mt bên. Sau tiếng súng đặc ân ca người đội trưởng, không hiu v́ lư do ǵ, đám người đi xem bng tràn lên phía trước. Chúng tôi đang ngơ ngác không biết có nên theo lên xem không th́ có mt vài người hô to my tiếng máy bay, máy bay. Mi người không ai bo ai tranh nhau chy thoát thân khi sân vn động. Tht là tài t́nh, nghe da, đám đông chưa thy máy bay đă t gii tán d dàng v́ s hăi. Nghe đâu theo yêu cu, người t ti được ăn mt ba cơm tu và được nghe Bích Hp hát trước khi th h́nh. Tht là mt câu chuyn quá bun. Tr v mt quán nước để ăn xôi chè đêm đó, mt anh hc sinh cùng lp đă nhn li thách thc, dám ra sân vn động t́m mang v si dây thng dùng để ct người t tù cho chúng bn xem. Người xưa đă nói đúng, nht qu nh́ ma, th ba hc tṛ.

 

             Ôi, trong thi bui lon lc và nhiu nhương hin ti, nhng bn án t h́nh như trên có s có mt ca công lư hay không? Tôi không tin là có. Nhưng hi đó, lut sư Nguyn Mnh Tường thường xut hin để bào cha cho b can ti các phiên ṭa dân s Liên Khu Ba ph Thái Ninh. Lut sư Tường đă ni danh trong nước v́ đậu c hai bng Tiến sĩ Lut ln Văn Chương ti Pháp lúc mi 22 tui. Thông thường nếu có dp, chúng tôi cũng r nhau đi nghe nhng li bin h ca ông. Vi nhng v án đủ loi, tôi ly làm thích thú được nghe nhng lư lun đanh thép và tài hùng bin có mt không hai ca ông. Sau này, khi di cư vào Nam, tôi được biết ông liên hệ đến nhóm Nhân Văn - Giai Phm, và bài Nhng sai lm trong chính sách ci cách rung đất đă làm tôi tâm phc ông hơn. Ông tht là mt k sĩ đáng kính trng ca Vit Nam. Gn đây, đọc quyn Un excommunié ca ông, tôi c̣n cm thy xót xa cho mt nhân vt sáng giá ca đất nước..

 

             Ti Thượng Phú, tôi c̣n có mt k nim tht đẹp, mt chuyn k ng. Tôi không hiu ti sao, và v́ lư do ǵ, tôi được quen thân vi bác sĩ Phm Ngc Thch. Tôi được biết tiếng ông như mt th lănh ca Thanh Niên Tin Phong, mt ch tch y Ban Hành Chính Kháng Chiến Nam B, hay mt B Trưởng Y tế. Lúc đó, ông có nhim v ging dy v chính tr cho các sĩ quan cao cp cng sn ti đây. Ông thường đi vi bà v người Vit gc Hoa, và mt sĩ quan ph tá mang quân hàm Trung tá. Ông coi tôi như mt người bn tui nh, nhưng gn như chưa bao gi chúng tôi bàn tán hay nói đến nhng chuyn v chính tr, hoc v gia đ́nh. Ông bà bác sĩ Thch hay r tôi đi ăn chè, ung cà phê, xem kch...Có lúc c bui chúng tôi ngi nói chuyn trên tri dưới bin, để quên đi nhng ni nhc nhn thi tao lon, mà không mt ai không b ràng buc vào. Tôi th́ gia đ́nh nay phân tán nhiu nơi, lâu lm mi có chút ít tin tc. Ch Xuân Nhân ca tôi, mt n sinh xut sc ca trường Đng Khánh Hà Ni, đă ra đi công tác Vit Bc t ngày đầu kháng chiến. B tôi c̣n làm vic ti Hưng Yên, có hai đứa em trai đi theo. M tôi và bn đứa em nh tá túc nơi quê ngoi Kim Ngưu, nay đă tr thành vùng b tm chiếm.

             Bác sĩ Thch mt hôm nói vi tôi:

             -“Chú hc gii th́ ch nên chú tâm vào vic hc, chuyn chính tr có nhiu điu bn lm”.

 

             Tôi không có khiếu mà cũng chng ưa ǵ nhng công vic v chính tr. Tuy nhiên, t hi c̣n tr, tôi đă mê đọc loi sách tiu thuyết lch s kư s, như Đông Chu Lit Quc, Hán S Tranh Hùng, và các tài t thư ca Trung Hoa như Tam Quc Chí, Thy H.. để xem cách người xưa x thế ra sao vi nhng s biến chuyn khó lường trước được ca ḍng đời. Mt đôi ln tôi được theo đi d lp bác sĩ Thch ging dy. Tôi thc sự đă b thu hút bi tài din thuyết ca ông, vi li nói tâm huyết và đanh thép, vi li lư lun khoa hc, mang theo nhng ư tưởng tht cao đẹp. Đến bây gi, tôi vn c̣n ngưỡng m ông, mt k sĩ đáng kính mến và hiếm có ca đất nước. Vào tháng 11 năm 1968, trong khi đang đi thăm viếng các đại hc Hoa K, tôi bàng hoàng và xúc động khi nghe tin ông b t nn trên chiến trường min Nam v́ B52. Mt bác sĩ tài năng và đức độ ca Vit Nam đă nm xung...

 

             Trung tá ph tá bác sĩ Thch là mt người ít nói. Ông c̣n tr mà tóc đă mui tiêu. Ông tâm s vi tôi ông là mt đảng viên Quc Dân Đng, tng mang tin sang Tu để t́m cách mua máy bay cho V quc quân. Ông có v và mt đứa con nh đă my năm không gp mt. Thnh thong, lúc bun, ông li ngâm cho tôi nghe vài câu thơ:

Ct bước ra đi chiu năm xưa,

Bi đường trường chinh pha mái tóc...

             Phi, trên đường dài kháng chiến, nhiu người con dân đành quên cả đường v...

             Mùa đông li đến nơi này, đồng rung có chỗ đất khô nt n, đây đó c̣n trơ tri mt vài cng r. Lác đác cũng có vài đám c di, bi rau mui v mn, khóm rau khúc xanh để làm bánh. Thường nhiu ngày đẹp, bu tri trong nh, đim vài áng mây trng như bông g̣n bay l lng. Đôi lúc tri mưa phùn, có nhng làn gió lnh but xương cht đến, nh nhàng lun qua các khóm cây im vng bóng chim xanh và các rng tre đầy c̣ trng đậu rũ. Có ngày mây đen kéo đến tht dy đặc, ph kín mt vùng t làn ngang thng tp xung tn chân tri như mt trường thành xám ngt, làm bu tri trông tưởng như sa xung thp. Tin hay không th́ mây thành đó đă báo hiu nhng cnh ly lon liên tc s lan đến vùng này. Bên Tu, cng sn mi thng li, đẩy phe quc gia ra khi lc địa. Có th v́ thế, Vit Nam hy vng sp sa được Trung cng tăng vin để đẩy kháng chiến đến thành công ri chăng? Chúng tôi va thi xong đệ nht lc cá nguyt, và lp hc đă sa son làm bích báo mùa xuân. Tôi có linh cm t́nh h́nh không n, không khí chiến tranh như bao ph nơi hu phương này, nên chng tha thiết ǵ đến vic thi c. Tuy tng đậu th khoa k thi Sơ hc B túc tnh Hi Dương, th khoa k thi Trung hc Ph thông tnh Hưng Yên, tôi đă b không thi rt nhiu môn hc, mà ch thi có Pháp văn, Toán, Lư Hóa là nhng môn ưa thích. Tôi không được xếp th hng trong đệ nht lc cá nguyt, nhưng định bng ri ra s hc hành cn thn. Nhà trường thi gian này bng nhn nhp nhng sinh hot tuyên truyn ca đoàn Văn công Hng quân Trung Hoa, ca đoàn Văn ngh Liên Khu Ba. Ti nào cũng có tŕnh din ca vũ nhc kch, và đôi khi chúng tôi cũng được hát nhng bn hp ca ba bè như Trường Ca Sông Lô ca Văn Cao, Người Du Kích Sông Thao ca Đ Nhun. Đc bit là bài Tiến v Hà Ni mang theo bao ước vng:  

Năm ca ô đón mng đoàn quân tiến v,

Như loài hoa đón chào

Mà năm cánh đào chy ḍng sương sm long lanh.

Chúng ta ươm li hoa,

Sc không phai ngày xa,

Ôi ph phường Hà Ni xưa yêu du...

             Mi đêm khi nghe bài Tiến quân ca st máu mở đầu bui sinh hot văn ngh, chúng tôi như b kích động, ḷng sôi sc mun xông ngay ra xa trường. Tin nhà trường phi tm đóng ca, hc sinh các lp chuyên khoa sẽ được theo hc lp lc quân Trn Quc Tun, đă được loan ra. Phong trào xung phong ṭng quân được c vơ và vn động từ đấy.

 

             Là mt hc sinh nh tui nht trong lp, tôi băn khoăn lo lng làm sao đủ sc khe để hc tp quân s ti Vit Bc. Tôi nên làm ǵ bây gi? Tôi t́m gp bác sĩ Thch và ông bo tôi:

             -“Chú khi phi xin xung phong ṭng quân. Đ anh gii thiu chú vào làm giáo sư trường Thiếu sinh quân Liên Khu Ba, ri ra chú có th́ gi hc thêm”.

 

             Tr v nhà tr, B́nh thy tôi có giy gii thiu cũng mun tôi xin cho anh đi cùng. Tôi li được bác sĩ Thch chp thun cho B́nh cùng đi, để chúng tôi đỡ l loi. Lúc này, người ta bt đầu lp danh sách nhng hc sinh xung phong ṭng quân. Trong mt bui hp, vài người lp tôi dơ tay xung phong, dn dn kéo theo c lp. Nhng hc sinh ra đi ch có my ngày sa son ri phi lên đường. Ai ny s âu lo hin ra nét mt. Phm Gia Chung mà gia đ́nh h́nh như đă hi cư v Hà Ni, sợ đến mt ăn mt ng. Tôi đă gi gm my dân buôn lu quen biết để dn Chung theo v t. Chung vi vă ra đi ngay trong đêm, b li c nhng sách v mà anh thường gi như bo vt. Ri my hôm sau ti bui l tin đưa, mi chiến binh tương lai mang theo mt khăn tay do n sinh ca trường thêu tng làm k nim. Tôi không dám đi d cnh chia tay bn rn này. Cnh bit ly mà từ đây kẻ ở li bun ti, người ra đi có mong chi ngày v...

 

             Trường Thiếu sinh quân Liên Khu Ba nm trong mt làng cách Thượng Phú chng hơn chc cây s. Vào mt bui chiu nht nng, B́nh và tôi đến tŕnh din v ch huy là Trung tá Xuân, mt sĩ quan cao, gy, da ngăm ngăm đen. Chúng tôi được nhn làm giáo sư toán lư hóa, mang phù hiu cp úy, ngoài vic ăn mc do trường lo liu, s có tin tiêu vt hàng tháng. Ri chúng tôi được Trung tá Xuân đưa đi thăm trường. Ch nào cũng ngăn np, trt t, k lut như mt tri lính. Có c ngàn thiếu sinh, nhiu em tui chc không kém tôi là bao. Có lp các em đang hc, có lp các em đang ca hát, có ch các em làm bếp, git giũ, vui v chơi đùa nhn nhp. Tôi như đi lc vào mt thế gii khác l. Chúng tôi ra v, hn tun sau sẽ đến nhn vic.

 

             Ngày hn ri cũng đến. Ba lô trên vai, B́nh và tôi lng lẽ đi bên nhau qua my cánh đồng để đến nơi nhn công tác. Sáng mùa đông hôm y c̣n đầy sương móc m ướt, nhưng ti trưa ánh nng chiếu thng trên đỉnh đầu, tri tr nên oi bc khó chu. Chúng tôi bo nhau tm ngh ti đầu làng, v́ qua cng là ti trường Thiếu sinh quân. Chúng tôi nm dưới bóng mát cây đa c th, gi đầu lên nhng r cây chng cht ḅ lan mt đất. Tri xanh trong vt, không mt đám mây, không mt ngn gió. Nhưng sao tâm tư tôi th́ đầy bâng khuâng lo lng, bao xao xuyến ngn ngang. Tương lai ḿnh s ra sao khi bước chân qua cng làng này? Mun suy nghĩ mà chng nghĩ được ǵ. Không biết ti sao, ḷng thương nh gia đ́nh bng hin ra hay là tinh thn tiu tư sn cht ni dy. Nh ông b lúc nào cũng lo dy d cho tám anh ch em chúng tôi nên người. Nh bà m sm ngày buôn bán tn to để gi cho chng con tng cái bút máy, đồng hồ đeo tay, chai du tây, đôi dép cao su con h, hay my thước vi kaki. M tôi c̣n bt tôi phi đeo chiếc nhn cưới mt ch vàng, m ra bm li được, pḥng khi cn th́ bán đi mà sng.

 

             Nh người ch c̣n phiêu bt phương xa, nh các em đă bao lâu không gp. Nh bà ngoi thân thương, nh h hàng làng nước ti Xuân Cu, Kim Ngưu...Tôi nói vi B́nh là mun v gp gia đ́nh đă ri s tính sau. B́nh cũng th l không mun đi na, để t́m li người nhà trước. Không ai bo ai mà ư nghĩ như nhau. Thế là chúng tôi chia tay ra v. Cho đến nay không biết B́nh và nhng người bn xung phong ṭng quân thi y trôi dt v phương tri nào?

 

             Tôi tr về đến Đng Năm kiếm gia đ́nh bác tôi là giáo sư Nguyn Tường Phượng, th́ gp được b tôi và hai em tôi cũng va t Hưng Yên chy sang. Hưng Yên đang b càn quét. My gia đ́nh chúng tôi thường cùng chy lon t nhng ngày đầu khói la, nay gp nhau mng mng ti ti. Thêm gia đ́nh giáo sư Trn Mng Chu nhp bn. Bàn lên tán xung, làm sao thoát ra khi Thái B́nh đang b bao vây? Thôi th́ chy ṿng quanh, đàn chim đă b v t, về đâu mà chng được. Giáng sinh ri tết Dương lch 1950 qua lâu ri mà không mt ai để ư ti. Mun xung phía nam th́ mi chy đến vùng Thn Đu Thn Hung huyn Tin Hi đă gp dân chúng t Ninh B́nh kéo ra. Gic đă ti Khu Tư. Đành phi quay tr li phía bc. Đi trong đêm qua nhng cu kh, nhng cng nước chy ào ào như thác đổ ca đập Trà Linh, bác Phượng gái sợ đến ríu chân bước không ni, phi bám cht ly tay tôi. Mun tr li Hưng Yên, mà va ti huyn Qunh Côi đă b nghn li.

Lúc này xuân Canh Dn cũng mi đến, mang theo thi tiết m áp, và đàn chim ríu rít ca trong nhng khóm cây đâm chi ny lc. Li thêm my gia đ́nh quen cùng t li làng Khuc bên sông Luc. Mng mt qua đi như mt ngày cui năm, lo ăn, lo ung, lo chy lon, không ai bun nói chuyn tết nht. Sáng ngày mng hai, b tôi phái tôi đi nghe ngóng khi có tin gic v càn quét khu này. Tôi men theo ven đê sông Luc, qua my làng kế cnh nm im ĺm, không mt bóng người. Đến mt mé thp, va nhô đầu lên khi mt đê, tôi đă thy ca nô gic đang chy dc trên sông, tiếng súng bt đầu n tng lot. Tôi lăn vi xung chân đê, chiếc mũ bê rê đen rơi mt lúc nào không biết. Tôi chy v làng Khuc báo tin để cùng mi gia đ́nh lùi sâu vào phía trong. Phi nhiu ngày sau mi bt liên lc được vi người dn đường đưa chúng tôi qua đ̣ về địa phn tnh Hưng Yên. Đ khi b bn, hành khách được ch lng l qua sông trong đêm ti, vào khong gia hai đồn gic. Ri loanh quanh măi ti nơi đây chưa t́m được li chy tiếp, th́ mt hôm gic càn quét, bt tt c chúng tôi lên đồn bót. Thế là mng lên Vit Bc tiêu tan.

 

             Ri my gia đ́nh được giy thông hành tm và xe cam nhông nhà binh ch ln đă ch chúng tôi theo v thng Hà Ni và b chúng tôi xung ph Hàng Đu. Tri v ti đen như mc, nhưng khi xe qua cu Long Biên, muôn ánh đèn phía Hà Ni hin ra lp lánh như nhng v́ sao đẹp gii Ngân Hà. Tôi bi hi nh li cnh Hà Ni rc cháy nh́n t quê ni trong đêm 19 tháng 12 năm 1946...Ri h́nh nh kiêu hănh ca nhng ngày theo kháng chiến nht phai dn vi thi gian. Tôi mit mài theo đời thi c tui thanh xuân, trong cnh phn hoa đô hi đất Thăng Long. Ngay tháng 6 năm đó tôi đậu tú tài mt, ri vào hc lp đệ nht trường Nguyn Trăi. Tôi gp li Phm Gia Chung và quen thêm biết bao nhiêu bn mi như T Uyên, Vũ Quí Đài, Nguyn Văn Phác, T Văn Quang, Nguyn Cao Đng...Tôi ngi bàn nht bên phi, cùng vi Nguyn Tun Ngc, Lê Văn Kiên, Nguyn Phú Duyt. Bàn sau có Đ Th Nhun, Nguyn Hc Hương Thư, Bùi Th Nhu Thun, Nguyn Th Hng Loan... Ti đây, tôi cũng ch hc được có đệ nht lc cá nguyt. Sau tú tài hai, th́ có lnh động viên đi khóa sĩ quan Nam Đnh. Mt s bn li xếp bút nghiên theo vic đao cung, và ngay sau khi 84 Tháng Ngày Thượng Phú tt nghip sĩ quan, lp tôi có Nguyn Văn Ngc t trn, Nguyn Tun Ngc b thương.

 

             Trên na thế kỷ đă qua đi, nên nhng h́nh nh Thượng Phú, tuy có nhiu nét c̣n rơ như mi xy ra, cũng có nét nht nḥa theo thi gian. Nhng bn tôi có người xung phong ṭng quân phía cng sn, có người được gi động viên lp sĩ quan quc gia. Người ta hai chiến tuyến đối nghch nhau, nhiu khi ch v́ thi thế và cnh ng chăng? T mùa thu năm 1962, tôi tr thành mt giáo sư trường Dược ca Sài G̣n hoa l, nhưng nếu thi đó không gp g bác sĩ Thch, không có cây đa mt đầu làng tnh Thái B́nh, hay không b v càn quét Hưng Yên, không biết tôi đă phiêu dt về đâu?

 

             T thi c̣n hc trung hc, chưa bao gi tôi tin được lư thuyết cng sn là đúng đắn. Nhưng ti sao Vit Nam li tr thành cng sn? Thôi c cho là v́ s thô bo ca thế gii sau thế chiến th hai, là ti gn mt nước cng sn khng l, hay tt hơn hết, là ti vn nước nhà đen ti. T nhiên, tôi bng thy mơ như lúc c̣n Thượng Phú, ti mt mùa thanh b́nh trên quê hương yêu du, khi mà t do, độc lp, hnh phúc không phi ch là khu hiu trng rng.

 

1 tháng 6, 2002

 

 

             

           Xem tiếp CHƯƠNG 6

 

 

 

 

Giáo Sư Tô Đồng
Khoa trưởng
trường Đại Học Dược Khoa Sài G̣n
1974-1975.

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com