www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Những Ḍng KNiệm

Giáo Sư Tô Đồng

 

Lời Giới Thiệu

 

CHƯƠNG 1

Lời Phi Lộ

CHƯƠNG 2

Tuổi Xanh Ở Miền Bắc

CHƯƠNG 3

Quê Nội Quê Ngoại

CHƯƠNG 4

Vài Nét Về Đông Y

CHƯƠNG 5

Tháng Ngày Ở Thượng Phú  

CHƯƠNG 6

Những Năm Học Và Mùa Thi Đă Qua 1 | 2

CHƯƠNG 7

Những Cư Xá Sinh viên Của Chúng Tôi
 
1  |  2   |  3  

CHƯƠNG 8

Trường Dược Sài G̣n Và Tôi
1  |  2  |  3

CHƯƠNG 9

Một Kỷ Niệm Về Ngành Bào Chế 

CHƯƠNG 10

Đường Về Quê Mẹ

1  |  2 

CHƯƠNG 11

Ngành Khảo Cứu
Y Dược Tại Hoa Kỳ

1   |   2   |  3  

CHƯƠNG 12

Lời Kết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


NHỮNG D̉NG KNIỆM
GS Tiến Sĩ Tô Đồng

Khoa trưởng
trường Đại Học Dược Khoa Sài G̣n
1974-1975.

    

 

Lời giới thiệu của Ninh-Hoa.com

Muốn hiểu rơ sinh hoạt của thanh niên Việt thế kỷ 20 xin đọc:

 

1.    Tuấn chàng trai đất Việt của văn sĩ Nguyễn Vỹ, giai đoạn 1900-1945
trong  link sau:


http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?
tid=2qtqv3m3237n1n0n1n1n31n343tq83a3q3m3237nvn
 

 

2.    Những ḍng Kỷ Niệm của giáo sư Tô Đồng, Khoa trưởng trường Đại Học Dược Khoa Sài G̣n, (1974-1975), giai đoạn 1940-1999.

 

    Thành thật cảm ơn giáo sư khoa trưởng Tô Đồng đă gửi bài đăng đặc biệt trong:  www.Ninh-Hoa.com dưới đề mục: Kư c Thế K 20 với Link như sau:

 

http://www.ninh-hoa.com/Ninh-HoaDOTcom-GSToDong-NhungDongKyNiem-01.htm

 

 

K 1 :        

Những Ḍng K Niệm

 

Kính dâng anh linh T Thân Ph Mu

Thương mến tng Nguyn Loan

 

Các con:

Tô Huy Daniel & Robinson Miriam Cara

Tô Bo Châu Brigitte & Bùi Xuân Minh

Tô Hoàng David

 

và các cháu:

Tô Nguyn Norman Connor

Tô Mills Nolan

Tô Mills Brennan

Bùi Xuân Anh Maximilian

Bùi Bo Khanh Annelise

Thân tng các anh ch em Ni Ngoi

Riêng tng các bè bn xa gn

 

 Nguyn Loan  & Tô Đng

 

 

Li Gii Thiu

 

 

          Cách đây ít lâu, giáo sư Đồng đưa cho tôi xem bn tho cun Nhng Ḍng K Nim và bo tôi viết đôi ḍng gii thiu cùng vi các bn thân ca ông là bác sĩ Nguyn Khc Minh, giáo sư Đàm Quang Hưng và bác sĩ Phm Tu Chính. Tôi tht cm động v́ được mt người thy cũ danh tiếng ca trường Dược Khoa Sài G̣n tin cy trong công vic tế nh này.

 

          Nhng Ḍng K Nim là mt tp hp nhng bài viết ca giáo sư Đồng v nhng k nim trong đời ông đă được đăng trên mng lưới toàn cu. Đây không phi là mt cun hi kư ging như nhiu hi kư xut bn trong my năm gn đây. Ông không viết mt tp hi kư quy mô, mà ch ghi li mt vài k nim "để bà con cô bác xa gn sau này có th biết được mt phn nào v cuc đời nhiu nhương, phc tp ca thế h chúng tôi" như ông đă viết trong li phi l.

 

          Bác sĩ Nguyn Khc Minh đă nêu rơ tinh thn khiêm tn và s hu ích ca Nhng Ḍng K Nim. Ông viết: "Đây là mt hi kư k li cuc đời ḿnh, nhưng ít thy tác gi nói v cái tôi. Tô Đồng ging như mt máy quay phim, ghi li nhng din viên, nhng cnh trí mà đời đă mang li cho ḿnh, để có th san s vi con cháu, bn bè thế h này cũng như thế h sau…Vi trí nh phong phú, vi li văn trung thc và sng động, tác giả đă trao cho đời mt áng văn rt có giá tr, mt món ăn tinh thn cho con cháu và bn bè đương thi. Tác phm này cũng rt hu ích cho các thế h sau, để đọc và biết thêm cuc sng ca mt người dân trong khong thi gian đặc bit ca lch s nước nhà".

 

          Giáo sư Đàm Quang Hưng đă có nhn xét tng quát rt xác đáng v ni dung cũng như h́nh thc ca Nhng Ḍng K Nim: "Chúng tôi nghĩ rng qua mười bài viết trong cun sách này, vi li văn tht nh nhàng, sáng sa, dung d, d hiu, tác gi mun gi đến bà con, bn bè đồng thế h, cũng như gi đến các độc giả đồng thanh đồng khí các thế h sau, ni nim tâm s ca tác gi, mt khoa hc gia Vit Nam đa tài và khiêm tn. Chúng tôi tin rng quư vị độc gi s cm thy thoi mái d chu và say mê trong lúc đang đọc cun sách, và sau khi đọc xong, quư v s gi li được mt s h́nh nh trong mt giai đon đăc bit ca lch s nước nhà, cũng như gi li được dư v du dàng trong văn chương ca tác gi".

 

          Bác sĩ Phm Tu Chính trong thư gi cho tác gi, đă viết nhng li rt cm động: "Đọc Nhng Ḍng K Nim, k nim cũ, trường xưa trên my thp niên, li hin v khiến tôi bi hi xúc động nghĩ ti nhng người bn đă vĩnh vin ra đi v́ bnh tt, hay đau bun hơn v́ cuc chiến huynh đệ tương tàn hay b ḿnh ngoài bin khơi trên đường vượt bin t́m t do. Cám ơn anh đă viết k li nhng đon đường đời, không phi ca riêng anh mà theo tôi nghĩ là ca anh em cùng thi. Vi trí nh tt anh đă ghi li nhiu k nim, thy xưa, bn cũ mà anh em nhiu khi đă quên. Mong rng Nhng Ḍng K Nim sẽ được in thành sách, ph biến rng răi để thanh niên thế h sau hiu được đời sng cha anh đă tri qua trong mt giai đon lch s nước Vit Nam thân yêu, nay đă ngàn trùng xa cách."

 

          Ba v k trên đều là bn thân ca tác gi t thu nh. H có thm quyn nói v tác gi và tác phm Nhng Ḍng K Nim. C̣n tôi, mt sinh viên thuc thế h sau, nh hơn ông đến 8 tui, c ǵ li được ông bo viết thêm li gii thiu? Khi hc trường Dược vào thp niên 1960, tôi né tránh không liên lc vi các giáo sư đến mc ti đa, nên không quen biết giáo sư Đồng. Ngày nay, ông tht đă coi tôi như mt người bn vong niên. Ông nghĩ là tôi đă hiu ông nhiu khi tôi đă sng và làm vic nhiu năm bên cnh ông, t 1972 khi tôi v nước, và nht t 1976 khi ông v làm vic cùng tôi ti Oklahoma Medical Research Foundation cho đến ngày thy tṛ cùng v hưu trí ti San Diego. Đường đời tuy có khác nhưng hai thy tṛ cũng đă chia x nhiu cnh ng: thu thiếu thi đều may mn được xut ngoi du hc gia bui chiến tranh. Thu thanh niên cũng tng quyết tâm v nước mong làm được mt vic ǵ kh dĩ đền đáp được công ơn ca đất m. Thu trung niên cũng phi ri bỏ đất nước ra đi trong cơn quc biến. Ti Hoa K, thy tṛ cũng sát cánh bên nhau cùng nhng người tâm huyết làm nhng vic biết là chng th thành công mà vn c làm. Ri nhng ngày thy tṛ kho cu khoa hc trong cùng mt pḥng thí nghim, nhng bui đánh bài gii trí khi tuyết bay ngp tri bên ngoài Oklahoma City, nhng ngày đêm California cùng mt s anh em t́m cách giúp đồng nghip cũ tr li ngành Dược. Nay đến tui v hưu, thy tṛ vn có dp tṛ chuyn v trường Dược thu xưa, v cuc đời muôn mt… Ông đă coi tôi như mt người thân cn đáng tin và tôi đă coi ông va là thy va là bn ln tui đáng kính. V́ thế ông đă bo tôi viết đôi ḍng gii thiu cun sách đầu tay ca ông và tôi cũng hoan h nhn li.

 

          Viết cun Nhng Ḍng K Nim, tác gi mun mô t cuc sng ca mt người Vit Nam qua nhng k nim bun vui ca chính tác gi. Tuy cùng sng trong cnh thăng trm ca đất nước nhưng mi người đều có kinh nghim cá nhân. Đọc Nhng Ḍng K Nim, nhng người cùng thế h vi tác gi sẽ được dp sng li nhng ngày xa xưa, nay ch c̣n là k nim dĩ văng, và dĩ văng dù đau thương khi đă nht phai cũng s tr thành êm . Nhng độc gi tr tui s có mt cái nh́n trung thc v thi đại gn ḿnh nht qua s mô t chân thc ca mt người trí thc có tiếng là thanh liêm. Tôi chưa thy ai t khai chuyn ḿnh thi đậu không do sc ḿnh v́ hoàn cnh l lùng trong bài Nhng năm hc và mùa thi đă qua. Nhng vic ông cho là do s phn đă làm cho chúng ta gn vi ông hơn, v́ cm thy mt người ni tiếng như ông cũng vn phi tri qua s th thách ca bt c sinh viên nào khi chế độ giáo dc li thi đă đưa đẩy đến ch "hc tài thi phn". Hào hng nht là nhng k nim thi niên thiếu ca tác gi. Mt k nim v ngành bào chế soi sáng huyn thoi v vin bào chế Tenamyd vi nhng k nim cá nhân ca ông Giám đốc K thut, đọc không khô khan v́ tràn ngp t́nh bng hu, t́nh đồng nghip, t́nh đồng đội, t́nh người. Tht trái ngược vi nhng kinh nghim làm vic Hoa K, được mô t rt linh hot vi sc sng động ca nn k ngh trên đất M, đôi khi tàn nhn vi các khoa hc gia, nht là vi nhng người thuc thế h di dân th nht như thy tṛ chúng tôi, mt thế h lc lơng v́ cuc đổi đời năm 1975.

 

          Ngoài nhng chi tiết v mt thi đă qua, độc gi c̣n được thưởng thc bút pháp gin d, trong sáng và nhng nhn xét rt tinh tế ca tác gi, mt người t nhỏ đă có tiếng là có trí nh tuyt luân và thông minh. Tác giả đă mô t cnh chng băo thôn quê tht đúng và tht bun cười: "Căn nhà tranh vách đất rung lên tng hi như lên cơn st rét…Gió lùa vào tn phía trong như mun cun luôn c tm mái tranh lên tri cao. Ông Thân bo chúng tôi phi ôm cht ly ct nhà, c̣n ông và b tôi th́ đánh đu lên sà ngang để gi cho mái nhà khi bay mt. Thế mà băo cũng đi qua và căn nhà may c̣n đứng vng." Tôi rt thích đon t t́nh t cnh ca cu hc tṛ 16 tui mt ḿnh thui thi sang tnh bên du hc: "Ḷng nng trĩu ni lo âu ca mt hc sinh nh tui thi chinh chiến, tôi đeo ba lô độc hành trên đồng rung, xuyên qua nhng cánh đồng thơm mùa lúa chín. Bước chân lng l mà vn làm kinh động nhng đàn cào cào, châu chu, chúng vt bay ri đáp xung rào rào như nhng chiếc lá vàng rơi rng sau mt cơn gió lc xoáy lên cao."

 

          Thy tôi thường hi cun Nhng Ḍng K Nim có nên xut bn không? Tôi đáp: "Rt nên". Lư do rt đơn gin: Nhng Ḍng K Nim s làm cho sinh hot văn hóa hi ngoi phong phú hơn vi sự đóng góp ca mt người đáng tin cy, li có ḷng nhân hu ngay c khi nói v nhng vic bi thm ca cuc đời muôn mt trong chiến tranh.

 

Viết ti San Diego, California, mùa thu năm Giáp Thân (2004)

Duyên Hà Lê Phc Thy

 

 

             

           Xem kỳ 2

 

 

 

 

Giáo Sư Tô Đồng
Khoa trưởng
trường Đại Học Dược Khoa Sài G̣n
1974-1975.

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com