www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

Tô Đồng

Đàm Quang Hưng

Vũ Quốc Oai

Vũ Tiến Phái

Nguyễn Văn Phú

Lê Phụng

Nguyễn Hữu Quang

Trần Cao Tần

Nguyễn Đức Tường

Phạm Kế Viêm

 

 

 

Giáo Sư Tô Đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảm Nghĩ VMột Tiệc Thượng Thọ  1   2   3

4     5  

Chuyện Bên Lề  1   2

 

Những Chuyện T́nh KTrong Một Chuyến ĐI

Bài 1    |   2 

Một Thời ĐNhớ  

Bài 1   2 

Một Phương Pháp Chung Để Tính Các Kiểu Hồi Quy Thẳng Giữa Hai Biến Số

 

Sơ Lược Về Thử Nghiệm Sự An Định Của Dược Phẩm

Bài 1   2  

 

Cách Chơi Mạt Chược

 

Vài Nét VHọa Kiểu

Các TNghiệm

Bài 1   2   3 

 

Sơ Lược Về Cách Ra Bài

Và Giải Đáp SUDOKU 

 

Lời Nói Đầu

 Bài 1    2    3   4   5 

 

Ha Đ

 Của MA PHƯƠNG

 Bài 1     Bài 2    Bài 3

 

Mt Vài Đc Tính

 Của MA PHƯƠNG

Lời Nói Đầu

Bài 1     Bài 2

 

Những Ḍng KNiệm

Giáo Sư Tô Đồng

 

Lời Giới Thiệu

 

CHƯƠNG 1

Lời Phi Lộ

CHƯƠNG 2

Tuổi Xanh Ở Miền Bắc

CHƯƠNG 3

Quê Nội Quê Ngoại

CHƯƠNG 4

Vài Nét Về Đông Y

CHƯƠNG 5

Tháng Ngày Ở Thượng Phú

CHƯƠNG 6

Những Năm Học Và Mùa Thi Đă Qua 1 | 2

CHƯƠNG 7

Những Cư Xá Sinh viên Của Chúng Tôi  1  |  2   |  3  

CHƯƠNG 8

Trường Dược Sài G̣n Và Tôi :   1  |  2  |  3

CHƯƠNG 9

Một Kỷ Niệm Về Ngành Bào Chế 

CHƯƠNG 10

Đường Về Quê Mẹ

1  |  2 

CHƯƠNG 11

Ngành Khảo Cứu
Y Dược Tại Hoa Kỳ

1   |   2   |  3  

CHƯƠNG 12

Lời Kết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


GS Tiến Sĩ Tô Đồng

Khoa trưởng
trường Đại Học Dược Khoa Sài G̣n
1974-1975.

 
 

 

 

     Nguyn Loan  & Tô Đng

 

 CÁC TÁC PHẨM:

 

 

 

CẢM NGHĨ VỀ MỘT TIỆC THƯỢNG THỌ

Những tháng tết Ất Măo đầu năm 1975 ở Sài G̣n, chúng tôi mải lo t́m cách trốn tránh một cuộc chiến đang tàn để chạy thoát ra ngoại quốc, để đi tới bất kể nước nào thu nhận người tị nạn dù là châu Âu, Á, Úc hay Mỹ. Tôi đâu hay biết vào thời điểm đó, bố tôi đă tổ chức tại tư gia ở Hà Nội, một bữa họp mặt thật đơn giản mừng thọ 70.....

 

 Xem tiếp Kỳ 5 >>

 

 

MÙA XUÂN NÀO TRÊN QUÊ HƯƠNG

Vào khoảng thế kỷ thứ 18, 19, lần thứ nhất dân tộc ta khốn khổ v́ Trịnh Nguyễn phân tranh, với sông Gianh là ranh giới. Đến giữa thế kỷ thứ 20, chính chúng ta lại sống trong cảnh sông Bến Hải ngăn đôi hai miền Nam Bắc. Lần thứ hai này v́.........

 

 Xem tiếp >>

 

 

 

CHUYỆN BÊN LỀ

Câu chuyện liên quan đến thực phẩm, đúng ra là nói về một gia vị quan trọng đối với người Việt. Cách đây khoảng 50 năm, tôi có dịp đến thăm Giáo Sư Nguyễn Đạt Xường tại pḥng thí nghiệm Đại Học Paris, khu La Tinh. .......

 

  Xem Kỳ 2 >>

 

 

 

NHỮNG CHUYỆN T̀NH KỂ TRONG MỘT CHUYẾN ĐI

Từ ngày chúng tôi về thăm quê nhà vào cuối năm 1994, đến nay đă mười năm. Nhiều lần anh chị em và bè bạn nhắc nhở chúng tôi nên làm một chuyến đi Việt Nam là vừa, v́ c̣n chờ đợi đến bao giờ? .......

 

  Xem tiếp >>

 

 

 

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Sau năm năm dùi mài kinh sử tại Đại Học Y Dược Hỗn Hợp hết Hà Nội rồi Sài G̣n, khóa Dược Sĩ chúng tôi ra trường ngày 29 tháng 6 năm 1957. Trong lớp khoảng chừng ba chục sinh viên, mà khóa đầu sau bốn kỳ thi liên tiếp về năng lực "définitif" của năm cuối,.......

 

  Xem tiếp  >>

 

 

 

MỘT PHƯƠNG PHÁP CHUNG ĐỂ TÍNH CÁC KIỂU HỒI QUY THẲNG
 GIỮA HAI BIẾN SỐ

Khoảng mấy thập niên gần đây, việc so sánh kết quả của một chất sinh- học do hai cách định-phân khác nhau hay do hai dạng của cùng một phương pháp đă trở thành vô cùng quan trọng và khó khăn. Sự kiện này cần thiết.....

 

 Xem tiếp  >>


 

 

SƠ LƯỢC VỀ THỬ NGHIỆM SỰ AN ĐỊNH  CỦA DƯỢC PHẨM

Tính an-định của một dược-phẩm, nhất là những thuốc mới thuộc loại sinh-kỹ-thuật, là một vấn đề vô cùng quan trọng. Những thử nghiệm về sự an-định cho ta biết phẩm-chất của thuốc trong thời gian c̣n hiệu- lực, nghĩa là lúc thuốc c̣n dùng được....

 

 Xem tiếp  >>


 

 

CÁCH CHƠI MẠT CHƯỢC

Thông thường, như cách đây một hai thập niên, người ta chỉ chơi một bộ khung, nên bộ bài Mạt Chược có tất cả 160 quân bài hay 80 đôi gồm.....

 

 Xem tiếp >>


 

 

VÀI NÉT V HỌA KIỂU CÁC T NGHIỆM

 

Trường phái Họa kiểu các Thí nghiệm xuất hiện vào đầu thập niên 30 của thế kỷ hai mươi, từ những khảo sát lư thuyết của nhà thống kê học Ronald A. Fischer người Anh. Có thể định nghĩa môn học này như là ngành khoa học nhằm thu thập .....

 

 

 Xem tiếp >>


 

 

 

 SƠ LƯỢC VỀ CÁCH RA BÀI VÀ GIẢI ĐÁP CỦA SUDOKU


Tiếp theo "Vài Nét Về Sudoku", viết về một puzzle đặc sắc của thế kỷ 21, tác giả xin tŕnh bầy thêm khía cạnh thực tiễn của tṛ giải trí này. Phải nói là...

 

 

 Xem tiếp >>

 

 

VÀI NÉT VỀ SUDOKU

Trong mấy năm gần đây, một tṛ chơi về ô số gọi là Sudoku đă được phổ biến mọi nơi....

 

 Xem tiếp >>

 

 

HỌA ĐỒ CỦA MA PHƯƠNG

Ha Đ Ca Ma Phương trong bài viết này so sánh các họa đồ hay mô h́nh của Toàn Ma Phương n-n (Full Magic Square).

 Xem tiếp >>

 

 

MỘT VÀI ĐẶC TÍNH CỦA MA PHƯƠNG


Mt Vài Đc Tính Ca Ma Phương trong đó Ma Phương cũng mang h́nh thể có đặc tính ḥa hợp hiếm thấy trong sinh-học nhưng lại rất dễ xuất hiện trong toán-học...

 

 Xem tiếp >>

 

 

NHỮNG D̉NG KỶ NIỆM

 

Những Ḍng K Niệm Kư c Thế K 20. Đọc tất cả 12 Chương để hiểu rơ sinh hoạt của thanh niên Việt Nam thế kỷ 20 trong giai đoạn 1940-1999...

 

Xem tiếp >>

 

Mc Lc

Chương 1. Li phi l

Chương 2. Tui xanh min Bc

Chương 3. Quê ni quê ngoi

Chương 4. Vài nét về Đông Y

Chương 5. Tháng ngày Thượng Phú

Chương 6. Nhng năm hc và mùa thi đă qua

Chương 7. Nhng Cư Xá sinh viên ca chúng tôi

Chương 8. Trường Dược Sài G̣n và tôi

Chương 9. Mt K Nim v Ngành Bào Chế

Chương 10. Đường v quê m

Chương 11. Ngành kho cu y dược ti Hoa K

Chương 12. Li kết

 

 

 

 

 

GS Tiến Sĩ Tô Đồng

Khoa trưởng
trường Đại Học Dược Khoa Sài G̣n
1974-1975.

 

   

 

www.ninh-hoa.com