www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

Tô Đồng

Đàm Quang Hưng

Nguyễn Thượng Khang

Vũ Quốc Oai

Vũ Tiến Phái

Nguyễn Văn Phú

Lê Phụng

Nguyễn Hữu Quang

Trần Cao Tần

Nguyễn Quang Tuyến

Nguyễn Đức Tường

Phạm Kế Viêm

 

 

 

Gs
Nguyễn Thượng Khang

 

TÁC PHẨM

 

 

 CUỘC HÀNH TR̀NH CÔ ĐƠN 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.ninh-hoa.com

 

 

 

Main Menu

 
 

 


 

GS Nguyễn Thượng Khang
Nguyên Phụ tá Giám đốc
Trường
Khoa học Cơ bản

thuộc Trường Kỹ sư Phú Thọ, Sài G̣n

 

 

 

   

 

Lời Giới thiệu của Ninh-Hoa.com

 

 

Tác giả Nguyễn Thượng Khang,

Nguyên Phụ tá Giám đốc
Trường Khoa học Cơ bản

thuộc Trường Kỹ sư Phú Thọ, Sài G̣n

 

www.Ninh-hoa.com trân trọng cảm tạ tác giả đă gửi những loạt bài có giá trị thực tiễn, đăng để các độc giả có cơ hội thưởng thức áng văn tuyệt tác của tác giả.
 

 

TÁC PHẨM

 

 

Cuộc Hành Tŕnh Cô Đơn

 

 

 

 

 
 
 
 
 


 

 

 

 

GS Nguyễn Thượng Khang
 

Nguyên Phụ tá Giám đốc
Trường Khoa học Cơ bản

thuộc Trường Kỹ sư Phú Thọ, Sài G̣n

 

   

 

www.ninh-hoa.com