www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

T Đồng

Đm Quang Hưng

Nguyễn Thượng Khang

Vũ Quốc Oai

Vũ Tiến Phi

Nguyễn Văn Ph

L Phụng

Nguyễn Hữu Quang

Trần Cao Tần

Nguyễn Quang Tuyến

Nguyễn Đức Tường

Phạm Kế Vim

 

 

 

Gs Nguyễn Quang Tuyến

 

 

 

 

  

LO TR THẮNG KIỀN

 

 
KHI TU H KU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.ninh-hoa.com

 

 

 

Main Menu

 
 

 


 

GS Nguyễn Quang Tuyến
Nguyn Giảng vin Khoa Tm l chiến
Trường V bị Quốc gia VNCH Đ Lạt

   

 

Lời Giới thiệu của Ninh-Hoa.com

 

Tc giả Nguyễn Quang Tuyến, Nguyn Giảng vin Khoa Tm l chiến Trường V Bị Quốc Gia VNCH Đ Lạt.

www.Ninh-hoa.com trn trọng cảm tạ tc giả đ cho php đăng cc truyện ny để cc độc giả c cơ hội thưởng thức ng văn tuyệt tc của tc giả.
 

 

TC PHẨM

 

TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN

 

LO TR THẮNG KIỆN

 

 

 

 

  Xem PHẦN 12 - THỈNH KINH - Đoạn 2 >>  

  Xem PHẦN 12 - THỈNH KINH - Đoạn 1 >>  

  Xem PHẦN 11 - THỜ CNG - Đoạn 3 >>  

  Xem PHẦN 11 - THỜ CNG - Đoạn 2 >>  

  Xem PHẦN 11 - THỜ CNG - Đoạn 1 >>  

 Xem PHẦN 10 - LO TR THẮNG KIỆN - Đoạn 4 >>  

 Xem PHẦN 10 - LO TR THẮNG KIỆN - Đoạn 3 >>  

  Xem PHẦN 10 - LO TR THẮNG KIỆN - Đoạn 2 >>  

  Xem PHẦN 10 - LO TR THẮNG KIỆN - Đoạn 1 >>  

 Xem PHẦN 9 - NHỮNG HẠT ĐẬU ĐEN - Đoạn 2 >>  

 Xem PHẦN 9 - NHỮNG HẠT ĐẬU ĐEN - Đoạn 1 >>  

  Xem PHẦN 8 - L ĐỖ CƯỜI >>  

PHẦN 7 - HỒI CUNG >>  

  PHẦN 6 - NHỚ QU >>  

PHẦN 5 - NHỮNG QUẢ XOI XANH >>  

PHẦN 4 - CON VỊT ĐẸT >>  

  PHẦN 3 - LŨ CHUỘT 

PHẦN 2 - THẦY ƠI !

 

 

 

KHI TU H KU

 

 

  Xem BI SỐ 11 - KỲ 2 - CNG MỘT CHUYẾN XE >>  

 Xem BI SỐ 11 - KỲ 1 - CNG MỘT CHUYẾN XE >>  

Xem BI SỐ 10 - KHI TU H KU  >>  

 Xem BI SỐ 09 - G ỐNG TRE  >>  

Xem BI SỐ 08 - LŨ CHUỘT  >>  

 Xem BI SỐ 07 - TƯỞNG RẰNG Đ QUN  >>  

 Xem BI SỐ 06 - C B QUNG KHĂN ĐỎ  >>  

 Xem BI SỐ 05 - LO THỢ GIY  >>  

 Xem BI SỐ 04 - BNG DỦ DẺ  >>  

Xem BI SỐ 03 - CON CH CON  >>  

Xem BI SỐ 02 - VỀ VỚI MẸ >>  

Xem BI SỐ 01 - TUỔI THƠ  >>  

 


 

 
 


 

 

 

 

GS Nguyễn Quang Tuyến
 

Nguyn Giảng vin Khoa Tm l chiến
Trường V bị Quốc gia VNCH Đ Lạt

 

   

 

www.ninh-hoa.com