www.ninh-hoa.com



 

Trở về d_bb  ĐHKH

Tô Đồng

Đàm Quang Hưng

Nguyễn Thượng Khang

Vũ Quốc Oai

Vũ Tiến Phái

Nguyễn Văn Phú

Lê Phụng

Nguyễn Hữu Quang

Trần Cao Tần

Nguyễn Quang Tuyến

Nguyễn Đức Tường

Phạm Kế Viêm

 

 

 

 

 

Giáo Sư
Nguyễn Hữu Quang

 

Hán Việt Dịch SLược

 

Lời Giới Thiệu 1  

Lời Phát Đoan 2

CHƯƠNG 1

Tam Hoàng Dịch 2

CHƯƠNG 2

Tam Đại Dịch  3 | 4

CHƯƠNG 3
Thiên Văn Lịch Toán

5 6  7

8

9 10

11

12 13

14

15 16

  17   

18 19

20

21 22

23

24 25

26

27 28

29

30 31

32

33 34

35

36  
CHƯƠNG 4
Dch Âm
37 38 39
40 41 42

43

44  
CHƯƠNG 5
Dch Tiền Đ
45 46 47
48 49 50

51

52 53

54

55 56

57

58 59

60

61  

CHƯƠNG 6
Dch Nội-Trúc

62

63 64

65

66 67

68

69 70

71

72 73

74  

75 76

77

CHƯƠNG 7
Dch Ngoại-Hàm

78

79 80

81

82 83

84

85 86

87

88 89

90

91 92

93

94 95

96

97 98

99

100  

CHƯƠNG 8
Tam-Thánh Dịch

101 102 103
104 105 106
107 108  
CHƯƠNG 9
Lưỡng-Hán Dịch

109

110 111

CHƯƠNG 10
Thái-Huyền Kinh

112

113 114
115  116 117
118 119 120
115  116 117
118 119 120
121 122 123
124 125 126
CHƯƠNG 11
Ngụy,Tấn,Lục-Triều Dịch

127

128  
CHƯƠNG 12
Tùy, Đường Dịch
129    
 CHƯƠNG 13
Tống, Nguyên Dịch
130 131  
 CHƯƠNG 14
Hoàng Cực Kinh Thế
Ngôn S
132 133 134
CHƯƠNG 15
Minh Dịch
 135

CHƯƠNG 16
Thanh Dịch

136

CHƯƠNG 17
Tam Giáo Dịch

137

138 139

140

141  

CHƯƠNG 18
Toàn Việt-Dịch
Thông-Khảo

142

143 144

145

   

CHƯƠNG 19
Cận-Hiện Đại  Dịch

 146

147  

 CHƯƠNG 20
Thế Giới Dịch

148

149  

 CHƯƠNG 21
Dịch Thư  Trước Luận

150 151 152

153

154 155

156

157 158  

159

   

CHƯƠNG 22
Dịch Tượng S

160 161 162

163

164 165

166

167 168

169

170 171

172

   

CHƯƠNG 23
Dịch Bản-ĐKhảo

173

174 175

176

177 178

179

180 181

182

183 184

 

CHƯƠNG 24
Dịch Dụng

 

185

186 187

188

189 190

191

192 193

194

195 196

 

CHƯƠNG 25
Dịch Lư

 

197

198  

 

CHƯƠNG 26
Y-Dịch Vận-K

 

199

200  

 

CHƯƠNG 27
Dịch Và Khoa-Học
Hiện-Đại

 

201

202 203

204

205

 

 

 

KHÍ HUYẾT

 

01

02 03

04

05 06

07

08 09

10

11  

 

Đường Vào Kinh Dịch

 

Chính Danh Thủ Phạm - VĐổi Lịch Báo Hại

 

Tết  Nhất

 

Câu Đối Tết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 



GS
NGUYỄN HỮU QUANG

Nguyên Giảng Viên Vật Lư Chuyên về Cơ Học Định Đề
(Axiomatic Mechanics, a branch of Theoretical Physics)
tại Đại Học Khoa Học Sài G̣n trước năm 1975

 

 
 

 

 

Thầy mất ngày 9/9/2021 tại Ottawa, Ontario, Canada
Hưởng thọ 85 tuổi


Tác giả
Việt Chi Nguyễn Hữu Quang nguyên là
giảng viên Vật lư chuyên về Cơ Học Định Đề

(Axiomatic Mechanics, a branch of Theoretical Physics)
tại Đại Học Khoa Học Sài G̣n trước năm 1975. 

 

HÁN VIỆT DỊCH  SỬ LƯỢC là một tập nghiên cứu rất công phu của tác giả về Kinh Dịch từ
Trung Quốc du nhập và phát triển tại Việt Nam.

 

Cm ơn Giáo sư đă gửi toàn bộ Hán Việt Dịch Sử Lược và cho phép www.ninh-hoa.com đăng lên mạng.


 

KHÍ HUYẾT

 Xem Bài số 01   Bài 02  Bài 03

Bài 04   |  Bài 05  |  Bài 06  |  Bài 07

  Bài 08   Bài 09 Bài 10  

 Bài 11   |  Bài 12

 

 

 

 

 

Vài Lời Phẩm-B́nh

 

 

Ngoài sự thông thái về Toán học, Cơ học và Vật lư, Nguyễn quân c̣n thấu triệt nhiều sinh ngữ cũng như thâm đạt hai tử văn là Hán-văn và La-văn. Hơn nữa, Nguyễn quân lại có tuệ nhăn nh́n xa, trông rộng và cao.

Thế nhưng, điểm độc đáo nhất nơi Nguyễn quân vẫn là tài liên kết các kiến thức thủ đắc để tạo thành những lư thuyết mới lạ của riêng ḿnh. Theo thiển ư, Nguyễn quân thuộc hàng các học giả có tư tưởng sáng tạo.

 

Giáo-sư Toán-học Đàm Quang Hưng

 

 

Tôi tin tưởng giáo sư Nguyễn Hữu Quang đă ghi một điểm son trong việc phổ biến và bảo tồn Việt Dịch khi viết cuốn Kinh Dịch và Khoa-học. Theo thiển ư, tiểu luận này phải được coi như một sản phẩm văn hóa đặc sắc riêng cho người Việt. Ngoài ra, tác giả c̣n ghi lại nhiều đề án thật hay, tạo ra những thách đố quan trọng cho các khoa học gia mọi ngành trên thế giới suy cứu.

 

Giáo sư Dược-khoa Tô Đồng

 

 

Từ khi rời sân trường Đại học Khoa học hơn 40 năm gặp lại Anh trên trang giấy viết ... Tôi rất nể phục Anh ... cũng như Anh Bạn Đàm Quang Hưng đồng-nghiệp cũ. Tất cả những lời khen tặng mà GS Tô Đồng và GS Đàm Quang Hưng đă viết trong Lời Bạt và Lời Giới Thiệu đă nói lên quá đầy đủ ư nghĩ của tôi.

Riêng tôi, Anh xứng đáng là Hậu Chu Văn An thế-kỷ 20 - truyền lại Kinh Dịch cho giới trẻ VN t́m về cội nguồn Văn Hoá Việt.

 

Giáo sư Toán-học Phạm Kế Viêm

 

 

Mặc dù đề tựa như một “Sử Lược” với sự chỉ dẫn thư tịch, tài liệu đầy đủ và quư báu, anh đă đi sâu hơn nữa. Anh đă chứng minh sự liên hệ của các môn khoa học và triết lư hiện đại với Dịch thuyết. Hơn nữa, những khoa học hay triết lư ấy, không những có liên hệ với thuyết Dịch mà thôi, mà c̣n đi sâu hơn nữa v́ nó đă nằm trong thuyết Dịch, và nguồn gốc văn minh, tư tưởng cao siêu của con người cũng phát sinh từ thuyết Dịch mà ra. 

Anh đă đặt một nền tảng vững chắc cho những khoa học gia và triết lư gia trong sự khảo cứu Kinh Dịch tương lai về sau. Xin thành thật khen tặng anh.

 

Giáo sư Dược-khoa Nguyễn văn Dương 

 

Có nhận cuốn sách giá trị của anh, xin cám ơn.
Giáo sư Vật-lư Nguyên-tử Cao Xuân Chuân, Paris

 


 

 

 CÁC TÁC PHẨM:

 

 

HÁN VIỆT DỊCH SỬ LƯỢC

Hán Việt Dịch S Lược là một tập nghiên cứu rất công phu của tác giả về Kinh Dịch từ Trung Quốc du nhập và  phát triển tại Việt Nam...
 

  Xem tiếp  >>
 

 

 

ĐƯỜNG VÀO KINH DỊCH
 

Từ VẬT LƯ HẠCH TÂM Đến VẬT LƯ ĐẠO TÂM

Đức Khổng-tử đứng trên bờ sông Vấn nói rằng: ”Nước chẩy hoài hoài như thế kia, chẳng ngừng một ngày, một đêm nào” (LUẬN-NGỮ, IX/16).

Dịch-lư biến đổi không ngừng. Vật-lư tiến-triển không ngừng.

 Xem tiếp >>

 

 

 

CHÍNH DANH THỦ PHẠM - VỤ ĐỔI LỊCH BÁO HẠI
 

Lịch Can Chi cũng như các Bộ-môn Nho Y Lư Số viễn-đông khác, đều dùng 10 Can (Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quư) và 12 Chi (Tư, Sửu, Dần, Măo, Th́n, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi), ứng vối 12 con thú (Chuột, Trâu, Hổ, Thỏ/Mèo, Rồng, Rắn, Ngựa, Dê, Khỉ, Gà/Chim, Chó, Heo), với điểm khác biệt, con Thỏ cố-hữu, Việt-Nam ta đổi thành con Mèo và con Gà cố-hữu, Tây-Tạng đổi ra con Chim (A).

Đó chính là 12 Con Giáp.....

 

 Xem tiếp >>

 

 

 

 

TẾT NHẤT

 

Nhân dịp Tết Tân-măo, xin thử phân-tích tiếng Nôm ghép Tết Nhất, thường được dùng trong khẩu-ngữ "Tết Nhất đến nơi rồi". Theo cố-giáo-sư Lê Ngọc Trụ tiếng Tết là do chữ Nho tiết sinh ra và Tết Nhất là nôm hoá tiếng đôi tiết-nhật c̣n gọi là lễ-tiết, nghiă là ngày lễ (Pháp-ngữ là nói là fête hay jour férié, Anh-ngữ nói là holidays).

 

 Xem tiếp >>

 

 

 

 

QUYỂN MỤC

 

 

Đôi Lời Cảm Tạ

Lời Giới Thiệu

 

01. Lời Phát Đoan- Tiền Ngôn

 

02. CHƯƠNG 1

TAM HOÀNG DỊCH
Phụ Lục
Thư Tịch Khảo

 

03. CHƯƠNG 2

TAM ĐẠI DỊCH

 

04. CHƯƠNG 2

Nhật-Nguyệt Hợp-bích

Ngũ-tinh Liên-châu

Thư Tịch Khảo

 

05. CHƯƠNG 3/1

THIÊN VĂN LỊCH TOÁN

I Ngày Trong Tuần

Đại-Cương

 

06. CHƯƠNG 3/2

CHI-TIẾT TỪNG NƯỚC

VĂN TỊCH KHẢO

 

07. CHƯƠNG 3/3

II Xuân Từ Trong Ấy

Dẫn-Nhập

 

08. CHƯƠNG 3/4

Cách tính năm can-chi
Cách tính tháng can-chi
Cách tính ngày can-chi

Cách tính Ngày Tết

 

09. CHƯƠNG 3/5

Bảng Bách-niên Ngày Tết
Bài tập
THƯ TỊCH KHẢO

 

10. CHƯƠNG 3/6

III Lịch Tàu

Dẫn-nhập

11. CHƯƠNG 3/7

Tiểu-, Trung-, Đại-số

Bài tập cho các độc giả thích Toán

 

12. CHƯƠNG 3/8

Mười Quyển Toán Kinh

Từ Đường-lịch đến Minh-lịch

Bài tập cho các độc giả
thích Toán

 

13. CHƯƠNG 3/9

Các Lịch Hiện-tồn

Lịch Thụ-th́
Lịch Nguyên-thống

 

14. CHƯƠNG 3/10

Ôn Tập

Cuộc Cải Lịch Cuối-Cùng:
LỊCH TH̀-HIẾN 

 

15. CHƯƠNG 3/11

Lịch Th́-hiến

Văn-tịch-khảo

16. CHƯƠNG 3/12

IV Mười Ban Con Giáp

 

17. CHƯƠNG 3/13

IV Mười Ban Con Giáp (tiếp)

Bài tâp cho các độc hữu
khuynh toán

Luận-giả Án

Bài Tập

B́nh Ngô Đại Cáo

Thư Tịch Khảo

 

18. CHƯƠNG 3/14

V Sau Gáy Chị Hằng

Hai bề khác-biệt cuả Trăng

 

19. CHƯƠNG 3/15

Phiếm-luận về Dao-Ngạn
và Sấm-Kư
Bài Tập

Trả Lời

Thư Tịch Khảo

 

20. CHƯƠNG 3/16

VI Các Thứ Lịch Khác

CỔ-LỊCH LƯỠNG-HÀ-CHÂU
LỊCH BABYLONIAN
LỊCH ASSYRIAN
CỔ-LỊCH CHALDEA và DO-THÁI
LỊCH DO-THÁI HIỆN-ĐẠI
Luận-giả Án về Lịch Do-Thái

 

21. CHƯƠNG 3/17

VI  CÁC THỨ LỊCH KHÁC 

LỊCH AI-CẬP 

LỊCH COPTIC 

LỊCH ETHIOPIC

LỊCH HY-LẠP

Luận-giả Án về Nông-lịch
kinh-nghiệm cổ-truyền

KỶ-NGUYÊN HY-LẠP

LỊCH ATHENIAN PRYTANY

BÀI ÔN-TẬP

 

22. CHƯƠNG 3/18

LỊCH TƯỢNG 

Nghiêu-Lịch

Luận-Giả Án về Nghiêu-lịch

Góc Tư của Đẩu-Tiêu

 

22. CHƯƠNG 3/19

 

Hạ-tiểu-chính

Nguyệt-lịnh

Règlements pour chaque

mois de l’année

 

24. CHƯƠNG 3/20

 

Lịch-tượng

Hoài-nam-tử

Phạm Thắng Chi Thư

Les Gouverneurs Du Ciel

Thư Tịch Khảo

 

25. CHƯƠNG 3/21

 

Luận-giả b́nh về

Thiên Quan Thư

Tư-mă Thiên Sử-kư

Nội-hành-tinh

Phân-dă

Les Auteurs des

Mémoires Historiques

 

 

 

26. CHƯƠNG 3/22

 

Chủ-đích Thiên Quan Thư

Xem tướng trời

Mây Trăng sao

Tiên-đoán kết-quả muà gặt

Lịch Thái-sơ

Le calendrier T’ai-chu

Thư Tịch Khảo

 

27. CHƯƠNG 3/23

 

Lịch Trung- và Nam-Mỹ

Lịch tzolkin

Lịch Haab

Lịch Trường-sổ

Lịch Aztecs

Lịch Inca

Thư Tịch Khảo

 

28. CHƯƠNG 3/24

Lịch Cộng-hoà Pháp

Dạng Nguyên-thủy

Dạng Cải-tiến

 

29. CHƯƠNG 3/25

Lịch Cộng-hoà La-mă

Từ-vựng La-mă

Lịch Julian

 

30. CHƯƠNG 3/26

VII NGÀY XUÂN XEM

 BÓI BẰNG TOÁN

Toán và Bói Toán

 

31. CHƯƠNG 3/27

Định-lượng và Định-tính

Ngũ-hành, Can/Chi

Hoa-giáp

Tử-vi Đẩu-số

Công-thức Tử-B́nh

 

32. CHƯƠNG 3/28

Lịch Giáo-hội

Lễ Phục-sinh Nguyên-thủy

Lễ Phục-sinh Chính-giáo

Lịch Gregorian

Lễ Phục-sinh Gregorian

Công-thức Ian Stuart

 

33. CHƯƠNG 3/29

Lịch Trường-cửu

Bài Đọc Thêm

Tân-âm-lịch

Trường-cửu Phổ-quát

 

34. CHƯƠNG 3/30

Cổ-lịch Ấn-độ

Hệ-thống Nakṣatra và

Các Hệ-thống Cổ-lịch khác

Tân-lịch Ấn-độ

Dương-lịch Ấn-độ

Âm-dương Hợp-lịch Ấn-độ

 

 35. CHƯƠNG 3/31

Thiên-văn Ấn-độ

 

 36. CHƯƠNG 3/32

Lịch Hồi-giáo

Các Ngày Lễ Hồi-giáo

Lịch Hồi-Hồi

Lịch Thổ-nhĩ-kỳ

 

CHƯƠNG 4

DCH-ÂM
37. CHƯƠNG 3/33

Lịch Ba-tư

Lịch Hoả-giáo
Lịch Trung-gian

Lịch Jalali

Tân-lịch Ba-tư

Cấu-trúc Tân-lịch

Lịch Thiên-văn

Lịch Số-học

Các Ngày Lễ Ba-tư

 

CHƯƠNG 4

DCH-ÂM
38. CHƯƠNG 3/34

Lịch Bahá’í

 

CHƯƠNG 4

DCH-ÂM
39. CHƯƠNG 3/35

Lịch ISO8601

 

CHƯƠNG 4

DCH-ÂM
40. CHƯƠNG 4/01
 

CHƯƠNG 4
DỊCH-ÂM

I Cổ-âm-vận

 

41. CHƯƠNG 4/02

IV Sơ-cứu Chữ Nôm

 

42. CHƯƠNG 4/03

II Song-thanh Điệp-vận

 

43. CHƯƠNG 4/04

III Căn-tính Dịch-lư cuả

         Việt-ngữ

Kết-ngữ Chương 4

       PHỤ-LỤC

I Lục—thư

II Giới-âm "I" trong Việt-

     ngữ và Bạch-thoại

III A New Interpretation of

Even and Oblique Tones

IV Chữ Nôm và Sự Cống-

hiến cuả Chữ Nôm đối với

Cổ-văn-học VN

 

44. CHƯƠNG 4/05

V Tinh-âm Hán-ngữ

 

CHƯƠNG 5

DCH-TIỀN-ĐỀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GS NGUYỄN HỮU QUANG

Nguyên Giảng Viên Vật Lư Chuyên về Cơ Học Định Đề
(Axiomatic Mechanics, a branch of Theoretical Physics)
tại Đại Học Khoa Học Sài G̣n trước năm 1975

 

 

 

 

   

 

www.ninh-hoa.com