www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

Tô Đồng

Đàm Quang Hưng

Vũ Quốc Oai

Vũ Tiến Phái

Nguyễn Văn Phú

Lê Phụng

Nguyễn Hữu Quang

Trần Cao Tần

Nguyễn Đức Tường

Phạm Kế Viêm

 

 

 

Gs Nguyễn Đức Tường

 

 

 

 

 

 

  

Richard Feynman Và Vật Lư Đương Đại - Kỳ 1| Kỳ 2| Kỳ 3

   Vào Đời - Kỳ 1  | Kỳ 2

  Cỗi Rễ Bậc Hai

   Chung Cư - Kỳ 1 | Kỳ 2

    K

 LIÊU TRAI CD MỚI

   Hương Ly

   Cây Gạo Đầu N

 

TÀ ÁO VĂN QUÂN

Lời Giới Thiệu

Bài Không Tên Không Tên Kỳ 1   Kỳ 2  

KIBBUTZ
 
Kỳ 1
  |  Kỳ 2  |  Kỳ 3 

Kỳ 4    |   Kỳ 5

ÁNH TUYẾT

Đoạn 1    |   Đoạn 2

ĐƯỜNG ĐI CHƯA ĐẾN

Đoạn 1   |    Đoạn 2  

 ĐƯỜNG VỀ

Đoạn 1   Đoạn 2  Đoạn 3

PHỤ LỤC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Main Menu

 
 

 


 

GS Nguyễn Đc Tường
Tiến sĩ Vật Lư Nguyên Tử
Đại học
GEORGIA Institute of Technology, HOA KỲ

Nguyên Giáo Sư Toán
Trường Đại Học OTTAWA, CANADA

 

 

 

Lời Giới thiệu của Ninh-Hoa.com

 

Tác giả Nguyễn Đức Tường, Tiến sĩ Vật Lư Nguyên tử Đại học GEORGIA Institute of Technology, HOA KỲ, nguyên gíáo sư Toán Đại Học OTTAWA, CANADA.

Tác giả đă có nhiều truyện ngắn rất đặc sắc đă đăng trên Nguyệt San Thế Kỷ 21.

Tà Áo Văn Quân là nhan đề một truyện ngắn trong tuyển tập cùng tên xuất bản.

www.Ninh-hoa.com trân trọng cảm tạ tác giả đă cho phép đăng các truyện này để các độc giả có cơ hội thưởng thức áng văn tuyệt tác của tác giả Nguyễn Đức Tường mà không xa sự thực ngoài đời.
 

 

TÁC PHẨM

 

RICHARD FEYNMAN VÀ VẬT LƯ ĐƯƠNG ĐẠI

 

Richard Phillips Feynman là một trong một số nhỏ những nhà vật lư quan trọng nhất của thế kỷ 20, và có lẽ của mọi thế kỷ; theo tạp chí Anh Physics World, Feynman được bầu là một trong số 10 nhà vật lư lớn nhất của mọi thời đại. Bàn về cuộc đời và sự nghiệp.....

 
 
 

 

VÀO ĐỜI

 

Con c̣ ruồi đi lại ngoài hàng hiên. Chậm chạp, đắn đo, nó rón rén bước đi từng bước. Thỉnh thoảng, c̣ ta dừng lại, đầu nghiêng nghiêng ....

 

 

 

CI RỄ BẬC HAI

 

Mỗi lần Tết đến, tôi thường có dịp đọc lại bài thơ Ông Đồ Già của Vũ Đ́nh Liên in trong một tạp chí nào đó. Mùa xuân và hoa đào.

 
 

 

CHUNG CƯ

 

Chung Cư là một truyện ngắn được tác giả ghi lại và gửi anh Đàm Quang Hưng..... 

 
 

 

KẺ Ở


K là một truyện ngắn được tác giả viết nhân đọc Tâm sự kẻ sang Tần của Vũ Hoàng Chương
...

 

 

HƯƠNG LY

 

Hương Ly nhan đề của một truyện Liêu Trai Mới nhân dịp Gs Đàm Quang Hưng xuất bản cuốn 1, trọn bộ tập Liêu Trai Chí Dị...

 

 

 

 

CÂY GẠO ĐẦU NHÀ

 

Cây Gạo Đầu N nhan đề của một truyện Liêu Trai Mới nhân dịp Gs Đàm Quang Hưng xuất bản cuốn 8, trọn bộ tập Liêu Trai Chí Dị...

 

 

 

PHỤ LỤC

 

Phụ Lục gồm bài Thơ "Đôi Đường" do cảm xúc của tác giả và 3 bài Thơ họa....

 

  Xem tiếp >>

 

 

 

 

ĐƯỜNG ĐI CHƯA ĐẾN 

Đường Đi Chưa Đến một truyện ngắn đặc sắc của tác giả gửi hương hồn của người bạn tên Phạm Huy Ngà...

 

Xem tiếp >>

 

 

 

ĐƯỜNG VỀ 

Đường Về một truyện ngắn đặc sắc của tác giả gửi những người bạn cũ....

 Xem tiếp..>>

 

 

 

ÁNH TUYẾT

Ánh Tuyết một truyện ngắn đặc sắc của tác giả....
 

 

 

 

TÀ ÁO VĂN QUÂN 

Tà Áo Văn Quân nhan đề của một truyện ngắn đặc sắc trong tuyển tập đă được đăng trên Nguyệt San Thế Kỷ 21. Đọc Tà Áo Văn Quân, độc giả có cơ hội thưởng thức áng văn tuyệt tác của tác giả  mà không xa sự thực ngoài đời.
 

 

 

 

 

GS Nguyễn Đc Tường
Tiến sĩ Vật Lư Nguyên Tử
Đại học
GEORGIA Institute of Technology, HOA KỲ

Nguyên Giáo Sư Toán
Trường Đại Học OTTAWA, CANADA

 

   

 

www.ninh-hoa.com