www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

Giáo Sư
LÊ PHỤNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Main Menu

 
 

 

 GỈNG VĂN HỌC NHẨY RÀO:
 
V̉NG TAY HỌC TR̉
Tiểu thuyết Nguyễn Thị Hoàng

Lê Phụng
 

 

 

 

PHẦN 5:

 

 

Phụ bản 1. Chân dung  Nguyễn Thị Hoàng.

 

6.      Gom Ư

 

 

         Tuổi trẻ, t́nh yêu, nhẩy rào, masochisne, sadisme là những vấn đề nhân bản mà Nguyễn Thị Hoàng đă đề cập tới trong Ṿng Tay Học Tṛ. Tác giả không phải là một nhà luân lư, không phải là một triết gia, không phải là người trong y giới, tác giả không viết văn để tải đạo, không viết văn để sửa sang tập tục xă hội, mà ch́ là một nhà văn nữ, trẻ, dùng một kỹ thuật tiểu thuyết mới, dàn dựng từ những cồ mẫu của người Việt Nam thành những biểu tượng nhân bản đương thời, trên những vấn đề nóng hổi trên văn đàn quốc tế, giăi bày sự thực hiển hiện trước mắt tác giả, mà không đă động tới cái « sự thực » do tác giả sáng tạo ra như trong tiểu thuyết cổ điển.

Nguyễn Thị Hoàng đă thực sự quay lưng lại với mọi kinh điển lớn, grands discours, ra khỏi cái lồng văn học Trung Quốc trong việc sáng tác văn học Việt Nam, đồng thời  phá được cái cũi « ư thức hệ » đề ngang nhiên góp tiếng nói của người cầm bút Việt Nam tự do vào những vấn đề « nóng » của văn học thế giới. Nguyễn Thị Hoàng, như vậy, cùng Thanh Tâm Tuyền tiêu biểu cho giới văn nhân Việt Nam, viết quốc ngữ, thời Cộng Ḥa đă đưa văn học Việt Nam vượt cái thềm văn học hậu thuộc địa và đưa văn học Việt Namvào văn đàn Hậu Tiền Tiến trên hoàn vũ.

 


 

HẾT

 

 

 

 

 

 

LÊ PHỤNG

 


 

 

 

 

www.ninh-hoa.com