www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

Giáo Sư
LÊ PHỤNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 

 

 

LÊ PHỤNG
 

 


N CƯỜI THIỀN
 

 

 

 

 

VI

(tiếp theo kỳ 24)

 

 

Đến đây, người viết xin ghi lại sau đây tiếng cười trong mơ của triết gia Kierkegaard (1813-1855), người Đan Mạch, Kierkegaard kể rằng [1]:

 

Có một cơ duyên may mắn tuyệt vời xẩy đến cho tôi. Tôi bay bổng lên bẩy tầng trời cao. Tôi được gặp đầy đủ chư thần đang hội họp. Thần Thủy Tinh ban ơn cho phép tôi được chọn một trong những điều ước nguyện như trẻ, đẹp, sống lâu, danh vọng cao, vợ đẹp và nhiều điều khác, nhưng chỉ được chọn đúng một điều thôi. Tôi lưỡng lự một lúc lâu, rồi  quả quyết xin chư thần cho tôi được cười.  Không có một vị thần nào lên tiếng, nhưng rồi tất cả cùng cười phá lên. Tôi hiểu là chư thần đă chấp thuận ước nguyện của tôi, v́ thật là không hợp thời hợp cảnh đề cho một vị thần long trọng phán “Nhà ngươi sẽ được thỏa nguyện”.

 

 

 

Phụ Bản VI. Thơng Tay Vào Chợ.

 

Cái cười mà chư thần ban cho Kierkergaard phải chăng cũng là cái cười của thiền giả thơng tay vào chợ giác ngộ chúng sinh?

T́m trong Kinh Thánh đạo chúa Kito, người đọc thấy dường như Đức Chúa Trời không cười, nhưng Ngài ban nụ cười cho con người. Nụ cười ngài ban cho con người mang lại hạnh phúc cho con người. Thánh Kinh, quyển Sáng Thế, đoạn 21 chép:

 

Đức Chúa viếng thăm bà Xa Ra như Người đă phán, và Người đă ban cho bà như Người đă húa. Bà Xa Ra có thai và sinh cho ông Áp Ra Hàm một con trai khi ông đă già, vào thời kỳ Thiên Chúa đă hứa. Ông Áp Ra Ham đặt tên con là I Xa Ác, đứa con mà bà Xa Ra sinh cho ông […] Ông Áp Ra Ham được một trăm tuổi khi sinh được người con là I Xa Ác. Bà Xa Ra nói:

 

Thiên Chúa đă làm cho tôi cười;

Tất cả những ai nghe biết sẽ cười tôi.

 

Tên I Xa Ác, con ông Áp Xa Ra Hàm là do chính đức Chúa trời đặt cho (Sáng Thế. 17) và có nghĩa là Cười.  

Điểm làm bà Xa Ra cười chính là điểm then chốt của nụ cười Thiền: đó là một điều tưởng là không thể nào xẩy ra được, điều không thể hiểu được, nay bỗng nhiên xẩy ra, nay bỗng nhiên hiểu rơ, điều đó làm cho con người cười sung sướng vậy.

 

 

 

 

 

[1] Daisetz teitaro Suzuki, Sengai the zen of ink and paper, ibid., p. 6

 

 

 

 

HẾT

 

 

 

 

 

LÊ PHỤNG
 

 

 

www.ninh-hoa.com