www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

Giáo Sư
LÊ PHỤNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 

 


Tư Duy Trong

Thơ NGUYỄN KHUYẾN
Lê Phụng
 

 

 

Kỳ 1:

 

I

 


 

Hơn nửa  thế  kỷ vừa qua, trong chính sách văn hóa, chính quyền toàn trị đă thuyên chuyển Nguyễn Khuyến vào ngạch văn công yêu nước, thơ Nguyễn Khuyến trở thành những bài vè đả kích giới quan lại. T́nh trạng này không có thể nào kéo dài lâu hơn nữa, v́ tự do văn học là quyền sống của nhân dân và v́ trào lưu văn học ngày nay trên toàn thế giới là coi tác giả là người quá cố, l’auteur est mort, đồng thời t́m hiểu tư duy tác giả theo văn bản không nhất thiết căn cứ trên tiểu sử.

 

Trong trào lưu văn học nói trên, và bởi người Đông Á thường không bàn căi về triết học, nhưng biểu lộ nhân sinh quan trong nếp sống hàng ngày, hơn  nữa người xưa thường ghi lại nếp sống đó trong thơ, do đó dưới chủ đề Tư Duy của Nguyễn Khuyến Trong Thơ, Truyền Thông sô 19-20,  đặt việc đọc thơ Nguyễn Khuyến ra ngoài sôi động của thời thế, không căn cứ trên những thoại về Nguyễn Khuyến, sơ lược đối chiếu ngoài một trăm bài thơ của Nguyễn Khuyến với thơ của các vua Trần Nhân Tôn, Trần Minh Tôn, Tam Tổ Lư Đạo Tái và Nguyễn Trăi, tiếp tới Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát trong  thơ Việt Âm; đồng thời đối chiếu thơ Nguyễn Khuyến với thơ của Đào Tiềm cùng các nhà thơ Đường quen biết như Đỗ Phủ, Bạch Cư Di, v.v...tại Trung Quốc, Ba Tiêu tại Nhật Bản và kinh sách  Khổng, Lăo, Phật học.

 

Kết quả cho thấy, ḍng tư duy của Nguyễn Khuyến trong nếp sống hàng ngày, như ông ghi lại trong bài Úy Thạch Lăo Nhân, khác vói tư duy của các triết gia hiện sinh dấy loạn như Albert Camus, Jean Paul Sartre và song song với ḍng tư tưởng của Gariel Marcel, một triết thuyết mà giới nghiên cứu gọi là triết thuyết hiện sinh Công Giáo, dẫu là Nguyễn Khuyến không về dưới chân Chúa như Gabriel Marcel, mà t́m thấy được niềm ḥa đồng giữa ông và Nguyễn-Khuyến-giữa-những-người-chung-quanh; t́m thấy cái tĩnh của chân nhân trên chiếc thuyền câu không phải tại nơi suối rừng mà ngay trên ao nhà, cũng như nh́n thấy vầng trăng sáng không cần nh́n thấy ngón tay chỉ mặt trăng.

 

 

 

Đọc tiếp PHẦN:

 

I - MỞ LỜI

 

 

(Trong Đặc San Xuân - 2012)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Xem Kỳ 2

 

 

 

 

 

LÊ PHỤNG
 

 

 

www.ninh-hoa.com