www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

Tô Đồng

Đàm Quang Hưng

Vũ Quốc Oai

Vũ Tiến Phái

Nguyễn Văn Phú

Lê Phụng

Nguyễn Hữu Quang

Trần Cao Tần

Nguyễn Quang Tuyến

Nguyễn Đức Tường

Phạm Kế Viêm

 

 

 

Gs Lê Phụng

 

 

  Hồ Quư Ly Nghi Ngờ Sách Luận Ngữ

Phần 1

Phần 2
Phần 3 Phần 4

Phần 5 

Phần 6 

GỈNG VĂN HỌC NHẨY RÀO: V̉NG TAY HỌC TR̉ Tiểu Thuiyết
NGUYỄN THỊ HOÀNG

Phần 1  Phần 2  Phần 3

Phần 4   Phần 5

 

THƠ VIỆT ÂM CỦA NGUYỄN DU

K 01

K 02 K 03

K 04

K 05 K 06
K 07 K 08 K 09

 K 10

K 11 K 12

K 13

K 14 K 15

K 16

K 17 K 18

THÚ ĐỌC SÁCH:

 THƠ: HXUÂN HƯƠNG

THƠ CHỮ: NGUYỄN DU

K 01

K 02 K 03

K 04

K 05 K 06

K 07

K 08 K 09

 

  Tính Biến Cải Và Tạp Chủng Trong Văn Học Hậu Bắc Thuộc

 

TƯ DUY TRONG T NGUYỄN KHUYẾN

K 1

K 2 K 3

K 4

K 5 K 6

K 7

K 8 K 9

 K 10

K 11 K 12

K 13

K 14 K 15

K 16

K 17 K 18
K 19 K 20 K 21

 K 22

K 23

 

 

 

  HXUÂN HƯƠNG
NẾP SỐNG HIỆN SINH
TIẾNG NÓI ĐẠI CHÚNG

K 1

K 2   K 3 

K 4

K 5  K 6 

K 7

K 8  K 9 

K 10

K 11 K 12 

K 13

K 14 K 15
K 16 K 17 K 18
K 19 K 20 K 21

K 22

K 23 K 24

K 25

K 26 K 27
K 28 K 29 K 30
K 31 K 32 K 33
K 34 K 35 K 36
K 37 K 38 K 39
K 40 K 41 K 42
K 43

K 44

K 45

K 46  K 47 K 48

K 49

K 50  K 51

 

   
     

 

    N PHÚC

 

  NCƯỜI THIỀN

K 1   |   K2   |   K3

 K4   |   K 5    |   K 6  

K 7   |     K 8  |   K 9

K 10 |   K 11 |  K 12

 K 13 |  K 14  |   K 15 

 K 16  K 17  |  K 18 

K 19 |  K 20  |  K 21

K 22 |  K 23  |  K 24

K 25   (HẾT)  

 

 

  NTÍNH TRONG
T
HI Và H
ỌA

K 1  |   K2  |   K 3

 K 4  |   K 5  |   K 6 

K7 

 K 8  K 9 
 
 

  ĐỌC:TẠO ĐOAN KINH

Kỳ  1 

Kỳ  2 

Kỳ  3 

Kỳ  4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Main Menu

 
 

 


 

GS LÊ PHỤNG
 

 

Lời Giới thiệu của Ninh-Hoa.com

 

  www.Ninh-hoa.com xin cám ơn tác giả đă cho phép
ninh-hoa.com đăng trong mục d_bb  Đ.H.K.H dành cho nhóm cựu sinh viên Đ.H.K.H Hà Nội và Sài G̣n.

Các bài này của tác giả phần lớn xuất xứ từ :
www.truyen-thong.org

 

TÁC PHẨM

 

HỒ QUƯ LY : 

Nghi Ngờ Sách Luận Ngữ


 

PHẦN 1  PHẦN 2  |  PHẦN 3 PHẦN 4

PHẦN 5 PHẦN 6

 

 

 

 

 

 

 

ĐỌC: TẠO ĐOAN KINH

 

Với những dân tộc sùng đạo Chúa, quyển Kinh Thánh là nguồn cảm hứng vô tận của văn nghệ sĩ. Tại Việt Nam, chỉ sau vài chục năm, kể từ năm 1624 giáo sĩ Jean Rhodes đến giảng đạo và lập giáo đường tại Phú Xuân, quyển Kinh Thánh đă là nguồn cảm hứng cho một ḍng văn học mới. Tác phẩm tiêu biểu cho ngành văn học này là bộ Sấm Truyền Ca của Lữ Y Đoan, theo truyền thuyết hoàn thành bằng chữ nôm vào năm 1670. Lữ Y Đoan là người tinh thông....... 

 

PHẦN 1     PHẦN 2    PHẦN 3    PHẦN 4

 

     

 

GỈNG VĂN HỌC NHẨY RÀO

V̉NG TAY HỌC TR̉ - Tiểu Thuyết
Nguyễn Thị Hoàng

Cuốn Ṿng Tay Học Tṛ là truyện cuộc t́nh ngắn ngủi, chưa đầy một niên học, giữa một cô giáo và một học sinh cùng trường. Đề tài này bị coi  là bịnh hoạn, vi phạm thuần phong mỹ tục, đầu độc thanh niên, nếu không nói là một tác phẩm khiêu dâm tục tĩu, v.v… Ngày nay, người đọc dễ dàng đặt được cuốn tiểu thuyết này vào gịng văn học quốc tế, mang tên là "văn học nhẩy rào".....

PHẦN 1   PHẦN 2   PHẦN 3   PHẦN 4  PHẦN 5

 

 

 

     

 

 

NỮ TÍNH TRONG THI VÀ HỌA
 

Mối giao duyên giữa thơ và họa, ngày nay người đọc thơ cũng như người xem tranh có dịp thưởng thức qua thơ của Hồ Xuân Hương, nữ sĩ người Việt Nam và trên tranh của Gustave Courbet người Pháp. Đặc biệt là có những bức tranh và những bài thơ, từng bài từng bức họp thành một đôi có chung một đề tài..... 
 

   Xem Kỳ 8 >>

 

 

 


THÚ ĐỌC SÁCH: ĐC THƠ CHỮ NGUYỄN DU

Nguyễn Du là tác giả lớn nhất trong văn học Việt Nam. Truyện Kiều của ông không những chỉ là một thi phẩm được toàn thể người Việt Nam ưa chuộng mà c̣n là một tác phẩm được giới văn học đối chiếu đặc biệt nghiên cứu và đồng ư là tác phẩm này, trên mặt văn học, vượt xa nguyên tác Trung Quốc và nhiều tác phẩm phỏng tác cùng nguyên tác của Nhật Bản....

1. Thanh Hiên Thi Tập,  2. Nam Trung Tạp Ngâm

3. Bắc Hành Thi Tập

 PHẦN 1      PHẦN 2      PHẦN 3     PHẦN 4  

PHẦN 5       PHẦN 6      PHẦN 7

 

 THÚ ĐỌC SÁCH :  THƠ HỒ XUÂN HƯƠNG
 

  Hồ Xuân Hương, làm thơ bằng tiếng nói của dân gian; của một người đàn bà, tự minh không thấy thua kém nam giới, trên mọi mặt kể cả mặt giới tính.  Điểm đặc biệt tiêu biểu thơ Hồ Xuân Hương là kho thi liệu đầy ắp những chữ mang đường sắc giới tính của bà.....

 

  Xem tiếp >>

 

 

 

 

NGUYỄN DU :  THƠ VIỆT ÂM
 

.......Nh́n qua Truyện Kiều, nhiều tác giả đă bàn về tâm sự Nguyễn Du. Chủ đề Nguyễn Du dùng h́nh ảnh Thúy Kiều để giăi bày tâm sự đă đi sâu vào ḷng người Viêt Nam sau gần một trăm năm qua, v́ thi phẩm này đă được dùng làm sách giáo khoa tại các truờng trung học. Đàng khác, Nguyễn Du c̣n để lại cho người đời sau ngoài hai trăm bài thơ Việt Âm, chia làm ba cuốn:

1. Thanh Hiên Thi Tập,

2. Nam Trung Tạp Ngâm

3. Bắc Hành Thi Tập.


 

   Xem Kỳ 18 >>

 

 

 

 

 

NGUYỄN KHUYẾN :  TƯ DUY TRONG THƠ
 

Hơn nửa  thế  kỷ vừa qua, trong chính sách văn hóa, chính quyền toàn trị đă thuyên chuyển Nguyễn Khuyến vào ngạch văn công yêu nước, thơ Nguyễn Khuyến trở thành những bài vè đả kích giới quan lại. T́nh trạng này không có thể nào kéo dài lâu hơn nữa, v́ tự do văn học là quyền sống của nhân dân và v́ trào lưu văn học ngày nay.....

 

   Xem Kỳ 01 >>
 


 

HỒ XUÂN HƯƠNG - TIẾNG NÓI ĐẠI CHÚNG
 

Giới phê b́nh văn học thường nhấn mạnh rằng thơ là tiếng nói của triết học. Người đọc thơ tự hỏi: thơ Hồ Xuân Hương có phải là tiếng nói của triết học hay không? Trả lời câu hỏi này là mục tiêu của những trang sau đây......

 

   Xem Kỳ 51 >>

 

 

HỒ XUÂN HƯƠNG - NẾP SỐNG HIỆN SINH
 

Giới phê b́nh văn học thường nhấn mạnh rằng thơ là tiếng nói của triết học. Người đọc thơ tự hỏi: thơ Hồ Xuân Hương có phải là tiếng nói của triết học hay không? Trả lời câu hỏi này là mục tiêu của những trang sau đây......

 

   Xem Kỳ 1 >>

 

 


NỤ CƯỜI THIỀN

 

Đức Phật có cười hay không? Nếu ngài cười th́ cái cười đó có ư nghĩa ra sao? Đó là một đề tài mà nhiều nhà Phật học lưu tâm......

 

  Xem tiếp  >>

 

 


 

 

 

GS LÊ PHỤNG

 

 

 

   
 

www.ninh-hoa.com