www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tc Giả

 

 

 

Gio Sư
L PHỤNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 

 

 


HỒ XUN HƯƠNG
Nếp Sống Hiện Sinh
L Phụng
 

 

 

Quyển 1

Kỳ 11:

 

 

II 

 

 

C thoại kể rằng c lần Hồ Xun Hương hỏi vay Chiu Hổ năm quan tiền.

Chiu Hổ thuận cho vay nhưng lc đưa tiền chỉ đưa c ba quan. Hồ Xun Hương trch nh:

 

Sao ni rằng năm lại c ba

Trch người qun tử hẹn sai ra

Bao giờ thong thả ln chơi nguyệt

Nhớ hi cho xin nắm l đa.

 

Nữ sĩ ngầm gọi Chiu Hổ l Cuội để trch Chiu Hổ khng giữ lời hứa.

 

Chiu Hổ đp lời :

 

Rằng qy thời năm gin c ba

Bởi người thục nữ tnh khng ra

Ừ rồi thong thả ln chơi nguyệt

Cho cả cnh đa lẫn củ đa.

 

dng sự khc biệt về hai thứ tiền qu v tiền gin để ni với Hồ Xun Hương l mnh khng sai lời hứa, v kn đo ngỏ muốn cng Hồ Xun Hương tiến tới.

 

Thoại kể tiếp l Hồ Xun Hương sau đ thch thức Chiu Hổ lần thứ hai :

 

Những bấy lu nay luống nhắn nhe

Nhắn nhe toan những sự gn gh

Gn gh nhưng vẫn cn chưa dm

Chưa dm cho nn phải rụt r.

 

Nối bi thứ hai với bi thứ nhất, người đọc dường như thy l lời Chiu Hhứa tặng Hồ Xun Hương ccnh đa lẫn cũ đa vẫn chỉ l lời nhắn nhe by tỏ muốn tnh truyện gn gh, thật sự th Chiu Hổ vẫn cn rụt r chưa dm. Lời thch thức của Hồ Xun Hương lm người đọc thơ nhớ tới hai cu kết của bi Một Cảnh Cha :

 

Hỡi người qun tử đi đu đ

Thấy cảnh sao m đứng lượm tay.

 

Chiu Hổ hăm hở đp lời :

 

Hởi hỡi c bay tớ bảo nhe

Bảo nhe khng được gậy ng gh

ng gh khng được ng gh mi

Gh mi rồi ra cũng phải r.

 

Thế l lc ny Chiu Hổ hết rụt r, th HXun Hương lại can Chiu H:

 

Anh đồ tỉnh anh đồ say

Sao anh ghẹo nguyệt giữa ban ngy

Ny ny chị bảo cho m biết

Chốn ấy hang hm chớ m tay.

 

Nhưng Chiu Hổ đ tới hang hm, Chiu Hổ tiếp tục hng hng hổ hổ:

 

Ny ng tỉnh ny ng say

Ny ng ghẹo nguyệt giữa ban ngy

Hang hm v bẵng khng ai m

Sao c hm con bỗng chốc tay.

 

Đằng khc, cũng như Jean Paul Sartre, Hồ Xun Hương khng ưa g bọn ty tiện, bm lấy một số chữ nghĩa, c thể chỉ l ở cỡ học đ si cơm m chửa chn, vội chn vi ci vị ng trong ci tại ng, dng di đn đm tng bốc lẫn nhau. Thế nn khng ai ngạc nhin khi nghe Hồ Xun Hương gọi họ l lũ ngọng :

 

Một đn thằng ngọng đứng xem chung

Chng bảo nhau rằng ấy i ung.

 

C kẻ dng chữ nghĩa khoe ti trọc ghẹo phụ nữ khiến bị Hồ Xun Hương trch mắng:

 

Kho kho đi đu lũ ngẩn ngơ

Lại đy cho chị dậy lm thơ

Ong non ngứa nọc chm hoa rũa

D cỏn buồn sừng hc dậu thưa.

 

Nhiều kẻ khc, coi chữ nghĩa như của ring ty trổ ti thi b đề thơ trn vch đền bị Hồ Xun Hương mắng nặng lời bắt vạ :

 

Dắt du đưa nhau đến của chiền

Cũng đi học ni ni khng nn

Ai về nhắn bảo phường li ti

Muốn sống đem vi qut trả đền.

 

 

Xem Kỳ 12

 

 

 

 

 

L PHỤNG
 

 

 

www.ninh-hoa.com