www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tc Giả

 

 

 

Gio Sư
L PHỤNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 

 

 


HỒ XUN HƯƠNG
Nếp Sống Hiện Sinh
L Phụng
 

 

 

Quyển 1

Kỳ 4:

 

 

II 

 

Trở lại thơ Hồ Xun Hương, người đọc thơ nhớ tới bi

Mời Trầu

Quả cau nho nhỏ miếng trầu hi

Ny của Xun Hưong mới quẹt rồi

C phải duyn nhau thời thắm lại

Đừng xanh như l bạc như vi.

Cu thứ ba :

 

C phải duyn nhau th thắm lại

 

dường như l ước mong của Hồ Xun Hương muốn lấy miếng trầu lm đầu cu chuyện, tnh việc thắm thiết cng tha nhn. Nhưng liền đ l mối lo u: dưới ci nhn của tha nhn nng thnh l trầu xanh thnh miếng vi trắng, bởi như Jean Paul Sartre viết:

 

Si lon me regarde, en effet, jai conscience dtre objet. Mais cette conscience ne peut se produire que dans et par lexprience de lautre.

 

Cũng v vậy, người qun tử nhn người thơ như nhn thiếu nữ ngủ ngy ch thấy g Bồng Đảo, thấy lạch Đo Nguyn thế nn ci nhn của người qun tử biến Hồ Xun Hương thnh những vật thin nhin như Hồ Xun Hương từng tự nhn thấy trn chnh mnh v viết thnh bốn bi dưới đy. Một l :

 

Động Hương Tch

 

Bầy đặt ai kia kho kho phm

Nứt ra một lỗ hỏm hm hom

Người quen ci Phật quen chn xọc

Kẻ lạ bầu tin mỏi mắt dm

Giọt nước hữu tnh rơi thnh tht

Con thuyền v trạo ci lom khom

Lm tuyền quyến cả phồn hoa lại

R kho trời gi đến dở dom.

 

hai l

 

Hang Thnh Ha

 

Khen thay con tạo kho kho phm

Một đố dương ra biết mấy ngom

Lườm đ cỏ leo s rậm rạp

Lch khe nước rỉ m lam nham

Một sư đầu trọc ngồi khua mỏ

Hai tiểu lưng trn đứng giữ am

Đến đy mới biết hang Thnh Ha

Chồn chn mỏi gối vẫn cn ham.

ba l:

 

Hang Cắc Cớ

 

Trời đất sinh ra đ một chm

Nứt ra đi mảnh hỏm hm hom

Kẽ hầm ru mốc trơ toen hoẻn

Luồng gi thng reo vỗ phập phm

Giọt nước hữu tnh rơi lm bm

Con đường v ngạn tối om om

Khen ai đẽo đ ti xuyn tạc

Kho hớ hnh ra lắm kẻ dm

v bốn l:

 

Kẽm Trống

 

Hai bn th ni giữa th sng

C phải đy l kẽm trống khng

Gi giật sườn non khua lắc cắc

Sng dồn mặt nước vỗ long bong

Ở trong hang ni cn hơi hẹp

Ra khỏi đầu non đ rộng thng

Qua cửa mnh ơi nn ngắm lại

No ai c biết nỗi bưng bồng.

 

Hnh ảnh chung Hồ Xun Hương dng trong bốn bi thơ trch dẫn trn đy l hnh ảnh một ci lỗ, ci khe, hay hang hoặc động. Jean Paul Sartre dnh su trang trong cuốn Les Carnets de la Drle de Guerre6 để bn về những hnh ảnh ny.

[...] ds un homme surgit dans le monde, les trous, les crevasses, toutes les excavations qui lentourent deviennent humaines. Le monde est un royaume de trous. [...] Le vertige du trou vient de ce quil propose lanantissement [...]

Cest le nant qui attire dans ce quon nomme vertige.

 

Hồ Xun Hương m tả người qun tử đứng trước hnh ảnh lc th

 

Kẻ lạ bầu tin mỏi mắt dm

 

v khi khc

 

Chồn chn mỏi gối vẫn cn ham

 

để m tả sự hấp dẫn giữa hai phi nam nữ. Jean Paul Sartre, với nhn quan bản thể học ni r hơn 7 về tnh thin bẩm của ngưi qun tử:

 

boucher le trou, cest [...] subir la passion du pour-soi pour faconner, parfaire et sauver la totalit de len-soi.

 

cng khả năng v bẩm tnh hấp dẫn của nữ tnh 8:

lobscnit du sexe fminin est celle de toute chose bante : cest un appel dtre, comme dailleurs tous les trous;

Tiếp theo Jean Paul Sartre viết r hơn :

Sans aucun doute le sexe est bouche, et bouche vorace qui avale le pnis ce qui peut bien amener lide de castration : lacte damour est castration de lhomme- mais cest avant tout le sexe est trou.

 

Cũng như Hồ Xun Hương thấy :

 

Con đường v ngạn tối om om

 

Jean Paul Sartre viết :

[...] le nant du trou est color : cest un nant noir ]...] La nature du trou est nocturne. [...] Et prcisment parce quil est nocturne, il recle.

 

Trn điểm ny, Jean Paul Sartre lại gặp Hồ Xun Hương. Thật vậy, phải chăng v thường th phải kho che dấu nn một khi hớ hnh ra th lắm kẻ dm.

 

Bn về hang động, Jean Paul Sartre khng ni tới dng nước chẩy trong hang cng tiếng gi la trong hang, trong thơ Hồ Xun Hương, cả trong bốn bi đều c hnh ảnh của dng nước v trong bốn bi đ c hai bi km theo tiếng gi.

 

Trong bi Động Hương Tch c cu :

 

Giọt nước hữu tnh rơi thnh tht

Trong bi Hang Thnh Ha c cu:

 

Lch khe nước rỉ m lam nham

 

Bi Hang Cắc Cớ c hai cu:

 

Luồng gi thng reo vỗ phập phm

Giọt nước hữu tnh rơi lm bm.

Bi Kẽm Trống c hai cu:

 

Gi giật sườn non khua lắc cắc

Sng dồn mặt nước vỗ long bong

 

Hnh ảnh giọt nước trong thơ Hồ Xun Hương trch dẫn trn lm người đọc thơ nhớ tới nguồn thi hứng trong tm khảm thi nhn bắt nguồn từ giọt nước dưới mắt triết gia Gaston Bachelard 9:

[...] lme du pote est si attach linspiration de leau, que cest de leau que doit naitre les flammes de lamour.

 

Tiếp theo, từ tiếng gi km theo tiếng nước trong hai bi Hang Cắc Cớ v Kẽm Trống, phải chăng l tiếng ht của thần Eros như Gaston Bachelard m tả v dựa theo một đoạn văn của Edgar Poe trong cuốn lonora:

Quand un faible ros des eaux "rallume" un instant deux mes passagres, alors les eaux, pour un instant, ont quelque chose ・dire: du sein de la rivire sortit peu peu un murmure qui senfla la longue en une mlodie bercante, plus divine que celle de la harpe dole, plus douce que tout ce qui ntait pas la voix dlonora 10

 

Người đọc thơ tự hỏi, ci nhn hang động của Jean Paul Sartre, thiếu tiếng nuớc chẩy, thiếu tiếng gi thoảng so với thơ hồ Xun Hương, phải chăng bởi v Jean Paul Sartre nhn thấy hang động như vật thể biểu thị tha nhn v Hồ Xun Hương nhn thấy hang động như vật thể thể hiện chnh bản thn nữ sĩ như nữ sĩ muốn hiện thn dưới mắt tha nhn?

 

 


 

 

6 Jean Paul Sartre, Les Carnets de la Drle de Guerre, Gallimard, 1983, pp. 186-191.

7 Jean Paul Sartre, LEtre et le Nant, sch đ dẫn, p. 659.

8 Jeanm Paul Sartre, Ltre et le Nant, sch đ dẫn, p. 660.

9 Gaston Bachelard, LEau et les Rves, Le Livre de Poche, Librairie Jos de Corti, Paris 1942, p.83.

10 Edgar Po, lonora, dans lHistoires Grotesques et Srieuses, trad. de Baudelaire, p. 174.

 

 

 

 

 

Xem Kỳ 5

 

 

 

 

 

L PHỤNG
 

 

 

www.ninh-hoa.com