www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tc Giả

 

 

 

Gio Sư
L PHỤNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 

 

 


HỒ XUN HƯƠNG
Tiếng Ni Đại Chng
L Phụng
 

 

 

 

Quyển 2

Kỳ 51: (tiếp Kỳ 50)

 

7

 

Nghim Toản bnh chương 28 như sau:

Biết hng, tức nam, giữ thư tức nữ, lm khe lạch cho thin hạ. Khe lạch l hnh ảnh chỗ thấp, nơi c nước tụ. Lm khe lạch cho quần chng, th quần chng, như nước, lấy đ lm chốn quy tụ.

Claude Larre74, một dịch giả Đạo Đc Kinh bnh chương 61:

Humilit, abaissement volontaire: cest la loi des relations ...

R. L. Wing tm tắt chương 61 Đạo Đức Kinh ngắn gọn trong năm chữ:

to serve is to rule.


Cu
Đạo Đức Kinh trch dẫn trn đy:

Tri kỳ hng thủ kỳ thư vi thin hạ kh
 

gip người đọc thơ Hồ Xun Hương nhớ tới bi:

 

Đề Đền Sầm Nghi Đống

 

Gh mắt trng ngang thấy bảng treo

Ka đền thi th đứng cheo keo

V đy đổi phận lm trai được

Th sự anh hng h bấy nhiu

Sầm Nghi Đống l tn một vị tướng Trung Quốc đời nh Thanh, cầm qun sang xm chiếm nước ta, v b qun vua Quang Trung đnh bại, thắt cổ tự tử.

Điểm đng lưu trong bi tứ tuyệt ny l cu thứ ba:

V đy đổi phận lm trai được

 

Giới phn tm học, theo thuyết của Sigmund Freud c thể qua cu trn nhn thấy ci thm muốn lm trai, dsir du penis, của Hồ Xun Hương. Nhưng qua cu trch dẫn sch Đạo Đức Kinh, người đọc c thể hiểu l Hồ Xun Hương khng biểu lộ ci thm muốn lm trai m dường như nhn nhường lm khe lạch ở chỗ thấp, giữ phận mnh l gi để dnh địa vị anh hng cho nam giới, đồng thời như cn co khuyến khch nam giới.

 

Phải chăng. dng ngn nữ đại chng để sng tc, Hồ Xun Hương đ thực hiện lời Lo Tử: một mnh một bt vo chốn hn lm, nữ sĩ nhn mnh lm khe lạch cho đại chng, khiến đại chng đọc thơ Hồ Xun Hương như nước tụ về với Hồ Xun Hương?

Phi chăng dời bỏ dng thơ nm cổ điển, dng thơ trn đ người thơ thường chỉ ghi lại tiếng lng của ring tc giả, Hồ Xun Hương bước sang dng thơ đại chng, gii by tiếng lng chung của đại chng, qua tiếng cười v bằng ngn từ đại chng khiến thơ của Hồ Xun Hương tồn tại mi mi với thời gian v đồng thời c nhiều nt tương đồng với mọi dng thơ đại chng khc trn văn đn quốc tế?

 

Ring người đọc thơ Hồ Xun Hương, bởi lời thơ nữ sĩ vốn l tiếng ni đại chng trong thơ, khiến khng cần giảng giải, ai ai cũng hiểu thơ, hiểu cả trong v ngoi lời thơ, v đọc thơ l đọc với nụ cười thoải mi. Nhưng dường ai ai cũng vẫn cn muốn đọc lại thơ Hồ Xun Hương, bởi chắc chắn l cn nhiều trong lời v ngoi lời khc vẫn chẳng bao giờ ngưi đọc nắm hết nổi.

 


 


 

74 Lao Tseu, Tao Te King, Le livre de la Voie et de la Vertu, traduction de Claude Larre, Descle de Brouwer Bellarmin, Paris 1977, p.170.

74 Lao Tseu, Tao Te King, Le livre de la Voie et de la Vertu, traduction de Claude Larre, Descle de

Brouwer Bellarmin, Paris 1977, p.170.

75

 

 

Đn Xem Kỳ 51

 

 

 

 

 

L PHỤNG
 

 

 

www.ninh-hoa.com