www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tc Giả

 

 

 

Gio Sư
L PHỤNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 

 

 


HỒ XUN HƯƠNG
Tiếng Ni Đại Chng
L Phụng
 

 

 

 

Quyển 2

Kỳ 48: (tiếp Kỳ 47)

 

6

 

Vượt ra ngoi dng tranh hiện thực của Gustave Courbet, Hồ Xun Hương c bi:

Đnh Đu

Bốn cột khen ai kho kho trồng

Người th ln đnh kẻ ngồi trng

Trai đu gối hạc khom khom cật

Gi uốn lưng ong ngửa ngửa lng

Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới

Hai hng chn ngọc duỗi song song

Chơi xun đ biết xun chăng t

Cọc đ nhổ rồi lỗ bỏ khng.

Đặc điểm của bi thơ l ci động của cảnh thơ. Hnh ảnh cặp trai gi bay bổng trn cy đu l hnh ảnh khi cy đu đ ln tới vị tr cao nhất trn quỹ đạo, cặp trai gi như nằm ngang với mặt đất. Ci đu như ngừng lại trn trời, động năng triệt tiu, thế năng cực đại. Đ l lc thế năng bắt đầu giảm đổi thnh động năng đưa cy đu sang vị tr cao nhất pha bn kia cy đu.

Hnh ảnh cặp trai gi bay bổng trn cy đu ny khiến người đọc thơ tự hỏi phải chăng Hn Mc Tử đ khởi hứng từ thơ Hồ Xun Hương đề viết đọan kết bi Bức Thư Xanh72:

Hai cu cht trong đoạn trch dẫn thơ Hn Mặc Tử với hai chhồn nhắc lại hai lần lm người đọc thơ nhớ tới bức The Love of Souls hon tất năm 1900

A Thanh Huy! A Thanh Huy! Thanh Huy!

Ta cắp nng bay cao hơn tiếng nhạc

Cho nng hớp đầy mi hương khoi lạc

Cho hồn nng dnh chặt hồn ta

Tnh đi ta mun kiếp gỡ khng ra.

 

(xem phụ bản 9), của họa sư kim thi sĩ người Bỉ, Jean Delville (1879-1959).

Trở lại bi Đnh Đu, qua bốn cu m cả ci thch th của cặp trai gi bay bổng trn cy đu:

Trai đu gối hạc khom khom cật

Gi uốn lưng ong ngửa ngửa lng

Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới

Hai hng chn ngọc duỗi song song.

 

 


 

72 Thi Long, Hn Mặc Tử, nh xuất bản Đ Năng 1999, tr. 183.

 

 

Xem Kỳ 49

 

 

 

 

 

L PHỤNG
 

 

 

www.ninh-hoa.com