www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

Giáo Sư
LÊ PHỤNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 

 

 


HỒ XUÂN HƯƠNG
Tiếng Nói Đại Chúng
Lê Phụng
 

 

 

 

Quyển 2

Kỳ 47: (tiếp Kỳ 46)

 

6

 

Điểm tương đồng khác giữa thơ Hồ Xuân Hương và tranh Gustave Courbet là thơ Hồ Xuân Hương thường bị một số người coi là dâm và tục, đặc biệt là bài Đèo Ba Dội và tranh của Gustave Courbet bị liệt vào loại tranh khiêu dâm, nhất là bức L’Origine du Monde. Phải chăng mối tương quan giữa Hồ Xuân Hương và Gustave Courbet nói trên đây là hậu quả của sự kiện hiển nhiên là bút thơ của Hồ Xuân Hương cũng như bút họa của Gustave Courbet đă vượt qua giới hạn sự chấp nhận của người đương thời, bởi Hồ Xuân Hương và Gustave Courbet đă sáng tác theo một phương cách mà họa sư Wassily Kandinsky71 mô tả như sau:

 

L’artiste doit être aveugle vis à vis de la forme ‘reconnue’ ou ‘non reconnue’, sourde aux enseignements et aux désirs de son temps. Son oeil doit être dirigé vers la voie de la nécessité intérieure. Il pourra alors se servir de tout les moyens autorisés et tout aussi facilement de ceux qui sont interdits. C’est là la seule voie pour exprimer le Mystique nécessaire.

Tous les moyens sont sacrés s’ils sont intérieurement nécessaires. Tous les moyens sont péchés s’ils ne découlent pas de la source de la nécessité intérieure.

 

Hồ Xuân Hương cùng Gustave Courbet, cũng như mọi nghệ sĩ khác, làm thơ vẽ tranh đều có điều nẩy ra từ nội tâm để tŕnh bày cùng người đọc thơ và người xem tranh. Trong bài Đèo Ba Dội và trong bức L’Origine du Monde điều Hồ Xuân Hương muốn gửi gắm người đọc cũng như điều Gustave Courbet muốn tŕnh bày với người xem tranh là h́nh ảnh và đường nét cùng mầu sắc biểu thị nữ tính dưới nhăn quan của hai tác giả.

Vậy nên, suy rộng lời Wassily Kandinsky trích dẫn trên đây, dầu điều Hồ Xuân Hương hay Gustave Courbet không phải là nhng vấn đề tâm linh cao siêu, bút pháp Hồ Xuân Hương cũng như Gustave Courbet đều vượt ra

ngoài nhng điều cấm kỵ thông thường.

 

Phải chăng v́ vậy không thể nói bức L’Origine du Monde là một bức hay tranh khiêu dâm? Ư nghĩa bức tranh giúp người xem tranh thấy gốc gác của trời đất cũng như ngoài hai ngàn năm trăm năm về trước Lăo Tử đă lấy cửa hang làm h́nh ảnh mô tả Gốc gác của Thiên H. Ngôn từ trong tranh Gustave Courbet và lời thơ Hồ Xuân Hương cả hai cùng không hề qua tay người kiểm duyệt, kể cả sự tác giả tự kiểm duyệt, bởi tác giả là người đọc thơ đầu tiên cũng là người xem tranh thứ nhất, đă không tự kiểm duyệt.

 

Phải chăng v́ vậy mà tranh Gustave Courbet cũng như thơ Hồ Xuân Hương có nhiều người hâm mộ đồng thời vẫn có người nhân danh đạo đức lên tiếng chê bai kiểm duyệt?

 

 


 

71 Wassily Kandinsky, Du Spirituel dans l’Art et dans la peinture en particulier, sách đả dẫn, p. 138-

139.

 

 

 

Xem Kỳ 48

 

 

 

 

 

LÊ PHỤNG
 

 

 

www.ninh-hoa.com