www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tc Giả

 

 

 

Gio Sư
L PHỤNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 

 

 


HỒ XUN HƯƠNG
Tiếng Ni Đại Chng
L Phụng
 

 

 

 

Quyển 2

Kỳ 46: (tiếp Kỳ 45)

 

6

 

Nội dung bức LOrigine du Monde tớ nay vẫ l một đề ti nghin cứu của giới phn tm học. Neil Hertz68 đối chiếu nội dung bức tranh, đặc biệt l tiu đim mầu đen trong bức tranh với một đoạn trong cuốn Lucation Sentimentale của văn ho Php Gustave Flaubert (1821-1880). Tc giả kể lại truyện vai chnh Fdric Moreau, lần đầu nắm tay c bạn gi m chng đang say m. Rời bước khỏi căn nh c bạn, Fdric Moreau lang thang trn đường phố Paris, trong bng chiều. Chng ngừng bước trn cầu Pont Neuf nhn xuống dng sng Seine. Gustave Flaubert ghi lại những hnh ảnh lọt vo mắt Fdric Moreau như sau:

Les rverbres brillaient en deux lignes droites, indfiniment, et de longues flammes rouges vacillaient dans la profondeur de leau. Elle tait de couleur ardoise, tandis que le ciel, plus clair, semblait soutenu par les grandes masses dombre qui se levaient de chaque ct du fleuve.Des difices que lon appercevait pas, faisaient des redoublements dobscurit. Un brouillard lumineux flottait au del, sur les toits; tous les bruits se fondaient en un seul bourdonnement; un vent lger souflait.

 

Theo Neil Hertz, bt php của Gustave Flaubert qua đoạn trch dẫn trn đy c nhiều điểm tương đồng với nt vẽ v mầu sắc của Gustave Courbet trn bức LOrigine du Monde. Cu Des difices que lon apercevait pas faisaient des redoublements dobscurit tương ứng với khối mầu đen trn tiu điểm bức tranh của Gustave Coubet. Dẫy cao ốc m người ta khng nhn r vẫn ở chỗ đ. v lm bng tối như tăng gấp bội. V rồi mọi tiếng động quện với nhau tạo nn một tiếng r rầm duy nhất. Thị gic cng thnh gic cng như thu nhỏ lại t đậm cảnh c đơn của người trong truyện.

 

Trong tranh của Gustave Courbet c mầu đen trong một khối mầu đen, người xem vẫn phn biệt được những cảnh vật dưới cng một mầu đen khng khc biệt. Ngoi ra cuồng mộng của Fdric Moreau với người bạn gi gi, trong truyện của Gustave Flaubert, cũng tiu biểu cho cuồng mộng của người vẽ tranh tm về Gốc Gc Con Người.

 

Xt trn cấu trc, bức LOrigine du Monde trnh by một thiếu phụ khỏa thn, khng c diện mạo, m chỉ c ring một khc thn hnh từ ngang ngực tới ngang đi. Bức LOrigine du Monde cũng cmộ tiu điểm. Đ l một khối mầu đen sẫm hnh tam gic thu ht ci nhn của người xem tranh, v lm lu mờ cặp v người trong tranh kn hở dưới lớp chăn mầu trắng. Cấu trc ny tương ứng với cu:

Một đo một đo lại một đo

trong thơ Hồ Xun Hương khi xuống hết ci đo thứ ba th hai ci đo trước cũng mờ nha lui về pha sau.

Tm trong thi văn u Chu, tương ứng với hai cu của Hồ Xun Hương:

Cửa son đỏ lot tm hum nc

Hn đ xanh r ln phn ru.

người đọc thơ lin tương tới một bi thơ của Ludwig Tieck, m Albert Bguin dịch sang tiếng Php v Gaston Bachelard69 trch dẫn v đặt trong chương ni về hang động:

 

Au loin cache dans les buissons

Se trouve une grotte, depuis longtemps oublie.

peine peut-on encore reconnaitre la porte

Tant elle est propfondment ensevelie dans le lierre.

Des rouges oeillets sauvages la masque

lintrieur, des son lger, trange,

Parfois deviennent violents, puis svanouissant

En une douce musique ...

 

Đối chiếu với thơ Hồ Xun Hương, mầu đỏ hoa oeillets trong thơ Ludwig Teick chuyển thnh mầu đỏ của cch cổng sơn son của Honh Sơn Quan, lớp ru trn vch đ l lớp dy leo quanh cửa động. Tiếng vang vọng trong động tương ứng với tiến gi lc nhẹ lc mạnh thổi qua cnh thng gi.

 

Đối chiếu với hai cu kết của bi Đo Ba Dội:

 

Hiền nhn qun tử ai l chẳng

Mỏi gối chồn chn vẫn muốn tro.

người đọc thơ tm thấy cả trong lẫn ngoi lời thơ, tương ứng với hai cu ny trong cuốn La Terre et les Rveries du Repos đ dẫn trn đy của Gaston Bachelard.

Devant lantre profond, au seuil de la caverne, le rveur hsite. Dabord il regard le trou noir. La caverne, son tour, regard pour regard, fixe le rveur avec son oeil noir. [...] Comment ce simple trou noir peut-il donner une image valable pour un regard profond? Il faut une masse de rveries terrestres; une mditation du noir en profondeur, du noir sans substance, ou du moins sans

autre substance que sa profondeur.

Đối chiếu với bức LOrigine du monde, miệg hang tố, c hốđn củ Gaston Bachelard, phải chăng l tiu điểm mầu đen trn tranh Gustave Courbet, cnh cửa son Honh Sơn Quan dưới ci nc tm hum bn hn đ ln phn ru, những hnh ảnh tc động trn người đọc thơ người xem tranh niềm khao kht, theo đng như lời Charles Baudoin70:

le dsir de connaitre le secret de la procration?

Khi biết được b mật của sự sinh sản phải chăng l biết được gốc của Đất Trời?

 

 

 


 

68 Neil Hertz, The End of The Line, Columbia University Press, New York, New York, 1985, p. 212- 213.

 

69 Gaston Bachelard, La Terre et lesRveries du Repos, Corti, Paris, 2004, p. 225

 

70 Gaston Bachelard, La terre et les Rveries du Repos, sđd, p. 208.

 

 

 

Xem Kỳ 47

 

 

 

 

 

L PHỤNG
 

 

 

www.ninh-hoa.com