www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tc Giả

 

 

 

Gio Sư
L PHỤNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 

 

 


HỒ XUN HƯƠNG
Tiếng Ni Đại Chng
L Phụng
 

 

 

 

Quyển 2

Kỳ 42: (tiếp Kỳ 41)

 

6

 

Dưới chủ đề Hang động, tương truyền c bốn bi thơ quen thuộc với đại chng Việt Nam như sau:

 

Phụ bản 6. The Source of Loue

 

 

Động Hương Tch

 

By đặt ka ai kho kho phm

Nứt ra một lỗ hỏm hm hom

Người quen ci Phật quen chn sọc

Kẻ lạ bầu tin mỏi mắt dm

Giọt nước hữu tnh rơi thnh tht

Con thuyền v trạo ci lom khom

Lm tuyền quyến cả phồn hoa lại

R kho trời gi đến dở dom

 

 

Hang Thnh Ha

 

Khen thay con tạo kho khn phm

Một đố dương ra biết mấy ngom

Lườn đ cỏ leo sờ rậm rạp

Lch khe nưc rỉ m lam nham

Một sư đầu trọc ngi khua m

Hai tiểu lưng trn đứng giữ am

Đến đy mới biết hang Thnh Ha

Chồn chn mỏi gối vẫn cn ham

 

Hang Cắc Cớ

 

Trời đất sinh ra đ một chm

Nứt ra đi mảnh hỏm hm hom

Kẽ hầm rn nước trơ toen hoẻn

Luồng gi thng reo vỗ phập phm

Giọt nước hữu tnh rơi lm bm

Con đường v ngạn tối om om

Khen ai đẽo đ ti xuyn tạc

Kho hớ hnh ra lắm kẻ dm

Kẽm Trống

 

Hai bn th ni giữa th sng

C phải đy l kẽm trống khng

Gi giật sườn non khua lắc cắc

Sng dồn mặt nước vỗ long bong

Ở trong hang ni cn hơi hẹp

Ra khỏi đầu non đ rộng thng

Qua ca mnh ơi nn ngắm lại

No ai c biết nỗi bưng bồng.

 

Dưới chủ đề hang động, những bức tranh của Gustave Courbet thường được giới ph bnh hội họa nhắc nhở tới l bức The Source of Loue hon thnh năm 1863, (xem phụ bản 6) v bức Dame Verte ghi lại trong tập phc họa từ năm 1840. (xem phụ bản 7).

 

Phụ bản 7. Dame Verte

 

Ph bnh bức Dame Verte, Michael Fried59 trch dẫn lời Werner Hoffman như sau:

 

What again and again draws Courbets eyes into caves, crevices, and grottos is the fascination that enamates from the hidden, the impenetrable, but olso the longing for security. What is behind this is a panerotic mode of experience that percieves in nature a femal creature and consequently projects the experience of cave and got to into the femal body. At this point realism turn into symbolism [...]

 

Lời bnh tranh Gustave Courbet trn đy dường như l lời bnh thơ H Xun Hương. Đọc những bi ngm vịnh hang, động, kẽm khng ai khng nhận ra ngoi lời của Hồ Xun Hương. N sĩ ngm vịnh cảnh thin nhin bằng hnh ảnh những bộ phận kn su trn cơ thể người nữ một cch hiện thực đến mức trở thnh biểu tượng cho người đọc.

 

Ngoi ra, miệng hang miệng động khng c cửa đng như tạo cho người đứng trước cửa hang cửa động cảm tưởng như tỉm được chỗ tr thn an ton vả đồng thời khng c g kiềm tỏa. Phải chăng đ chnh l niềm yn

vui m tranh hang động của Gustave Courbet tạo cho người xem tranh?

 

 


 

59 Michael Fried, sch đ dẫn, tr. 210

 


 

 

 

Xem Kỳ 43

 

 

 

 

 

L PHỤNG
 

 

 

www.ninh-hoa.com