www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

Giáo Sư
LÊ PHỤNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 

 

 


HỒ XUÂN HƯƠNG
Tiếng Nói Đại Chúng
Lê Phụng
 

 

 

 

Quyển 2

Kỳ 41: (tiếp Kỳ 40)

 

6

 

Rồi tới câu kết:

 

 

Không có nhưng mà có mới ngoan

 

người đọc thơ không khỏi nhớ tới hai câu ca dao

 

Không chồng mà chửa mới ngoan

Có chồng mà chửa thế gian sự thường

 

Đó là biệt tài xử dụng ngôn từ ca dao trong thơ của Hồ Xuân Hương để tạo ra nét gợi cảm cho thơ đồng thời tạo ra nụ cười thoải mái cho người đọc.

 

Trở lại bức tranh The Woman with a Parrot của Gustave Courbet, nếu quả bài thơ của Hồ Xuân Hương là điều người trong tranh muốn tâm sự với nói với con vẹt, th́ phải chăng điều đó chứng tỏ rằng nàng hoàn toàn làm ch nữ tính của nàng: không hề hối hận, không mảy may tiếc nuối là để rơi cái khôn ba năm và chuốc cái dại một giờ, khiến nay

 

Cả nể cho nên sự dở dang

 

Chữ nể trong câu thơ biểu lộ niềm kính trọng trong yêu thương nà nàng đă dành cho chàng. Nàng không oán trách không buộc tội dổ lỗi cho chàng. Nàng nhận trách nhiệm do t́nh yêu tạo nên:

 

Mảnh t́nh một mối thiếp xin mang

 

Phải chăng v́ nữ tính hănh diện làm mẹ nàng không quản ngại miệng lưỡi thế gian?

 

Mối giao duyên giữa thơ Hồ Xuân Hương và tranh Gustave Coubet c̣n thấy rơ hơn trong chủ đề về các hang động. Theo giới nghiên cứu, chủ đề này đă được đông đảo tác giả nổi danh, trên mặt văn học cũng như ngh thuật, tại nhiều nước Âu Châu khai thác. Tranh Gustave Courbet dưới chủ đề hang động, nhiều bức tranh hang động như minh họa thơ Hồ Xuân Hương. Ngược lại cũng dưới chủ đề hang động thơ Hồ Xuân Hương như

lời giới thiệu tranh Gustave Courbet.

 

 


 

58 Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, sách đă dẫn, tr. 64

 


 

 

 

Xem Kỳ 42

 

 

 

 

 

LÊ PHỤNG
 

 

 

www.ninh-hoa.com