www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

Giáo Sư
LÊ PHỤNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 

 

 


HỒ XUÂN HƯƠNG
Tiếng Nói Đại Chúng
Lê Phụng
 

 

 

 

Quyển 2

Kỳ 30: (tiếp Kỳ 29)

 

5

 

Nh́n sang ḍng văn học Trung Quốc, người đọc thơ Hồ Xuân Hương thấy những bài thơ lời thanh ư gợi cảm của nữ sĩ họ Hồ, khác xa lối văn trong nhiều dâm thư tnhư bộ Kim B́nh Mai, mô tả những cảnh giao hoan giữa các vai trong truyện. Ngay cả những bài đề vịnh những bộ tranh minh họa hành vi giao cấu, người xem tranh cũng chưa được đọc môt bài thơ nào có ư khơi dục gửi ngoài lời thanh như thơ Hồ Xuân Hương.

 

Ngoài ra, trong kho sách Trung Quốc c̣n có bộ Tố Nữ Kinh, với chủ đề là lời đối thoại giữa Hoàng đế cùng ba vai nữ Tố Nữ, Huyền Nữ và Thái Nữ.

 

Hoàng Đế theo giới nghiên cứu là vị vua trị v́ Trung Quốc thời cổ, trong khoảng thời gian từ 2697 tới 2598 trước tây lịch. Tố Nữ c̣n danh hiệu là Bạch Hà Nữ Hoàng, Huyền Nữ là Vạn Vật Nữ Hoàng và Thái Nữ là Cảnh Bất Tử Nữ Hoàng. Có người nói rằng Tố Nữ Kinh do Tùy Dương Đế sai Lâm Khảo Từ biên soạn, và tàng trữ trong Tàng Các Viện. Tới đời nhà Hán, Lữ Hậu đem kinh này ra ứng dụng cùng Thảm Vĩ Cơ. Sau đó kinh đươc san định lại nhiều lần, tô thêm mầu sắc Lăo Giáo, dành cho việc tu tiên thành bất tử, và phổ biến trong đại chúng như quà cưới cho cô dâu về nhà chồng.

Đối chiếu nội dung Tố Nữ Kinh với riêng bài Đánh Cờ Người của Hồ Xuân Hương, người đọc chỉ thấy một điểm tương đồng. Nói tổng quát, bộ Tố Nữ Kinh, một bộ sách không chỉ tŕnh bày những phương cách giao hoan, mà c̣n nhắm tạo nên sự ḥa hợp giữa người nam và người nữ, dựa trên lẽ dịch của vũ trụ; lời lẽ trong kinh khúc triết mô tả hành động giao hoan như nhũng bức minh họa trong kinh Kama Sutra của người Ấn Độ. Lời thơ bài Đánh Cờ Người không ra ngoài khuôn khổ cảnh chuyển biến trên bàn c trong cuộc đấu trí giải sầu của người nam và người nữ, hành vi mô tả cảnh giao hoan giữa một cặp nam nữ hoàn toàn do người đọc tự tạo cho ḿnh qua một chuỗi những h́nh ảnh hai nghĩa mô tả biến động trên bàn cờ.

 

Xét vào chi tiết, nét tương đồng duy nhất giữa bài Đánh Cờ Người và sách Tố Nữ Kinh là nét Huyền Lăo của sách Tố Nữ Kinh, biểu thị qua lời Phong Huyền Tử, một vị cận thần của Hoàng Đế, giải thích cho Tố Nữ31:

Nhiều người luyện tập cơ thể cường tráng và sức chịu đựng dẻo dai, nhiều người muốn suy nghiệm nhập định, nhiều ngưới muốn dùng thuốc bổ dưỡng để mong sao sống lâu, không bệnh tật, thế nhưng, nếu người đó không hiểu được lẽ âm dương của t́nh dục, th́ sức khỏe, nhập định, thuốc men, tất cả cũng chbằng thừa. Sự liên hệ t́nh dục giữa đàn ông và đàn bà chẳng khác nào sự tương quan trong vũ trụ, giữa trời và đất. Chỉ có sự ḥa hợp âm dương như trời đất th́ cuộc sống mới thành bất tử. [...] Ngựi nào hiểu dược lư âm dương, t́nh cảm t́nh dục và giao hợp theo dúng nguyên lư âm dương th́ người đó sẽ được dồi dào sc khỏe, tinh thần sáng khoái, tâm tính vui vẻ. Họ sẽ sống lâu trăm tuổi.

Mầu sắc Huyền Lăo, qua lời sách Tố Nữ Kinh, trong đoạn trích dẫn trên đây, thu gọn trong câu kết bài Đánh Cờ Người:

 

Khi vui nước nước non non

Khi buồn lại giở bàn son quân ngà.

 

Bàn son quân ngà đối với chàng và thiếp trong bài Đánh Cờ Người là phương tiện đấu chí mà chơi, để hiểu được cái tiêu biểu của bàn cờ trong cái đại biến của con tạo, theo đúng nguyên lư âm dương, để tinh thần được sảng khoái với hy vọng sống lâu trăm tuổi.

 

Vẫn trong văn học Trung Quốc, dơi theo hướng lời thanh ư gợi cảm, người đọc gặp trong Kinh Thi hai thiên III và thiên IV bài:

 

Hậu Nhân32

 

III

 

Duy đề tại lương

Bất nhu kỳ trú

Bi kư chi t

Bất toại kỳ cầu

 

IV

 

Úy hề úy hề

Nam Sơn triều tế

Uyển hề luyến hề

Quư nữ tư cơ.

dịch là:

III

 

Bồ nông bến cá

So chẳng ướt mỏ

Chàng trai trẻ nọ

Chẳng xứng t́nh nồng

 

IV

 

Bề bộn bộn bề

Mây sớm núi Nam

Đẹp mă chàng tr

Gái tơ nhịn thèm.
 

 


31 Tố Nữ Kinh, bản dịch của Hoàng Đông Bích, nhà xuất bản Thương Vụ Ấn Quán Hông Kông năm in ? tr. 15

32 Thi Kinh Tập Truyện, tâp I, dịch già Tạ Quang Phát, Trung Tâm Học Liệu Sai gon 1969, tr. 647

 

 

 

 

 

Xem Kỳ 31

 

 

 

 

 

 

LÊ PHỤNG
 

 

 

www.ninh-hoa.com