www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

Giáo Sư
LÊ PHỤNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Main Menu

 
 

 

 ĐỌC:
 
TẠO ĐOAN KINH
Lê Phụng
 

 

 

 

PHẦN 1:

 

 

 

Với những dân tộc sùng đạo Chúa, quyển Kinh Thánh là nguồn cảm hứng vô tận của văn nghệ sĩ. Tại Việt Nam, chỉ sau vài chục năm, kể từ năm 1624 giáo sĩ Jean Rhodes đến giảng đạo và lập giáo đường tại Phú Xuân, quyển Kinh Thánh đă là nguồn cảm hứng cho một ḍng văn học mới. Tác phẩm tiêu biểu cho ngành văn học này là bộ Sấm Truyền Ca của Lữ Y Đoan, theo truyền thuyết hoàn thành bằng chữ nôm vào năm 1670. 

 

Lữ Y Đoan là người tinh thông chữ Nho, năm 1672 ông thụ phong linh mục tại Quảng Ngăi lúc đă trên 60 tuổi. Sách Sấm Truyền Ca viết bằng chữ Nôm, gồm năm sách đầu Kinh Cựu Ước. Đến năm 1816 Simong Phan văn Cận chuyển ngữ sang quốc ngữ, công việc này hoàn thành tại Cái mơn năm 1820. Đến năm 1870, có người đào được tại Cái nhum, Chợ lách, Vĩnh long, một hầm vô chủ trong đó có Sấm Truyền Ca. Ông Nguyễn văn Thế chép lại sách này và truyền cho nhiều người biết. Đến năm 1908 Vêrô Trần Hớn Xuyên, v́ hâm mộ Sấm Truyền Ca chép lại để giúp cho con cháu biết việt đóng góp của ông cha vào văn học.

Bộ Sấm Truyền Ca lưu truyền tới nay chỉ con trọn vẹn tập Tạo Đoan Kinh qua hai bản chép tay, một của nhà báo Paulus Tạo thuộc tuần báo Nam Kỳ địa phận và một của nhà báo Thaddoeus Nguyễn văn Nhạn. Bản của Paulus Tạo chép theo bản của Phêrô Trần Hớn Xuyên và một bản khác của một người cháu linh mục Phao lồ Qui. Việc sao lục của Paulus Tạo không rơ hoàn tất vào năm nào. Bản chép tay của Thaddoeus Nguyễn văn Nhạn là bản sao lại một bản của linh mục Phao lồ Qui. Thaddoeus Nguyễn Văn Nhạn c̣n chép lại già nửa tập Lập Quốc Kinh. Việc sao chép của Theddoeus Nguyễn văn Nhạn hoàn tất năm 1956.

Năm 2000, Tập San Y Sĩ xuất bản tập Tạo Đoan Kinh tại Montréal, Québec, Canada, sao y bản của Paulus Tạo, kèm thêm Chỉ Lục Tên Đất Tên Người trong sách để giúp người đọc dễ bề tra cứu và Mấy Lời Nói Đầu của bản chép tay của Thaddoeus Nguyễn văn Nhạn. 

Có hai điểm đáng ghi nhận qua lời Tựa của Phan Huy Cận và Trần Hớn Xuyên và MấyLời Nói Đầu của Nguyễn Văn Nhạn. Một là Sấm Truyền Ca không được giáo quyền coi là một tài liệu truyền giáo; hai là ḷng hâm mộ Sấm Truyền Ca của những người đă ra công sao chép và lưu truyền tập thơ này.

Về điểm thứ nhất, giáo quyền không nh́n nhận Sấm Truyền Ca là một điều hiển nhiên, Lữ Y Đoan làm thơ khởi hứng theo Kinh Thánh. Tùy hứng thơ, tùy giới độc giả mà Lữ Y Đoan nhắm gửi gắm tác phẩm, Sấm Truyền Ca cũng như những tác phẩm của Paul Claudel, là những tác phẩm văn học. Về điểm thứ hai, công cuộc sao chép lưu truyền một tác phẩm văn học giá trị, nhiều khi là những tác phẩm bị chính quyền cấm đọc, là truyền thống có sẵn của người Việt trong mọi tôn giáo.

Câu hỏi chính là: 

Sấm Truyền Ca đă lưu truyền ngoài ba trăm năm qua, chúng ta phải đọc tập thơ này ra sao? 

Trả lời một phần nhỏ câu hỏi này là mục đích của bài viết này.

Với người ngày nay, đọc truyện trong Kinh Thánh là đối mặt với một ngôn ngữ khác biệt và một thế giới khác biệt. Theo giới nghiên cứu Kinh Thánh, người đọc Kinh Thánh thấy ḿnh như cô bé Alice lạc vào thế giới thần tiên, bước qua tấm gương của ngôn ngữ của chính ḿnh và nh́n vào một thế gian xa lạ bằng nhăn quan riêng của ḿnh. Đọc Kinh Thánh, người đọc chỉ có thể nh́n thấy cái thế giới xa lạ trải dài trước mắt bằng ngôn ngữ của chính ḿnh. Ngôn ngữ tác động như một bộ máy lọc: những điều mà người đọc cảm nhận rồi viết ra là những điều mà ngôn ngữ của người đó có thể diễn tả nổi. Người đọc bản thuật lại cũng lại là một bộ máy lọc thứ hai, chỉ cảm nhận thấy những điều người viết viết ra bằng ngôn ngữ của ḿnh. Dầu chỉ là sáng tác khởi hứng từ Kinh thánh, cái khó của Lữ Y Đoan cũng như cái khó của người ngày nay đọc Lữ Y Đoan là khoảng cách trong không gian và trong thời gian giữa những truyện trong Kinh Thánh và thế giới thực tại đương thời. Trở ngại này có thể thu nhỏ phần nào với những cách đọc ngày nay dùng kỹ thuật quen biết trong văn học đối chiếu, cùng những phương pháp ứng dụng ngữ hiệu, cũng như hiệu chứng.

Sấm truyền ca là một áng thơ tác giả khởi hứng từ Kinh Thánh, người Á Đông làm thơ thường gửi ư tại ngôn ngoại, tất nhiên người đọc thơ phải t́m ra ư tác giả gửi ngoài lời. Ngay chính Paul Claudel, một nhà thơ gốc người Pháp nhưng từng sống nhiều năm tại Trung Quốc và Nhật Bản, cũng dùng cách này sáng tác bộ sách ngoài ba ngàn trang Le Poète et La Bible. 

Câu hỏi là làm sao nhận ra trọn vẹn ư thơ ngoài lời của tác giả? Lời giải đáp câu hỏi này thấy qua thoại sau đây. Nữ hoàng Vơ Tắc Thiên nhà Đường cảm thấy khó nắm được ư nghĩa chữ viên dung. Nhà luận sư Pháp Tạng của Hoa Nghiêm tông, không giải thích bằng lời mà sai người đặt nhiều mặt kính quanh một ngọn nến đốt sáng. Ánh sáng từ ngọn nến đặt tại tâm điểm giàn kính phản chiếu trong tất cả các mặt kính, và mỗi ảnh phản chiếu này lại phản chiếu qua tất cả các mặt kính, tạo ra một h́nh ảnh giao hưởng toàn diện của các luồng sáng. Tương truyền nhờ sự kiện này tâm trí của nữ hoàng bỗng sáng tỏ. 

Chữ viên dung, theo Suzuki là một lối nh́n nhắm thẳng vào thế giới và tâm linh [...] trong một phong thái mà tất cả có thể xuất hiện cùng lúc rất ư kỳ ảo, vượt xa ngoài những giới hạn của tục thức. Suzuki so sánh nhăn quan này với quan niệm về những tổng thể cụ thể của Hégel. Mỗi một thực tại cá biệt ngoài tính cách nó là nó, c̣n mang h́nh ảnh phản chiếu của một tổng thể nào đó, và đồng thời nó vẫn chính là nó, v́ có những cá thể khác nó. Một màng lưới toàn diện của nhưng quan hệ hỗ tương liên kết những sự vật riêng rẽ và những ư tưởng tổng quát. Phải có nhăn quan viên dung mới nắm được ư ngoài lời trong thơ.

Dường như Lữ Y Đoan có thiện ư giúp người đọc tạo ra nhăn quan viên dung. Thiện ư đó Lữ Y Đoan đặt trong ba chữ Tạo Đoan Kinh mà ông dùng để dịch tựa đề Genesia, mà nghĩa chính là sáng thế và sách này mở đầu bộ Cựu Ước mà người Trung Quốc và người Việt Nam thường dịch là Sáng Thế Kư. Chữ kư thường dùng chỉ một cuốn tiểu thuyết, như Tây Sương Kư, Mai Đ́nh Mộng Kư v.v... Chữ Kinh mà Lữ Y Đoan chọn đây, phải chăng là nhằm đặt Tạo Đoan Kinh lên cùng một địa vị ngang với Tứ Thư Ngũ Kinh của Khổng học, Đạo Đức Kinh của Lăo Tử, Nam Hoa Kinh của Trang Tử, hai bộ kinh căn bản của Đạo Lăo, cùng thiên kinh vạn quyển của Đạo Phật? Chữ Kinh này phải chăng như để nhắn nhủ người đọc muốn có nhăn quan viên dung để đọc Sấm Truyền Ca th́ dùng kinh sách của Khổng Lăo Phật làm những tấm kính phản quang như trong giàn kính của luận sư Pháp Tạng.

Tiếp theo Lữ Y Đoan c̣n tóm tắt ư chính của Tạo Đoan Kinh trong bốn câu thơ:

Khai sáng càn khôn 
Tạo đoan phu phụ 
Âm dương hỗ trợ 
Sinh hóa trường tồn.


Mười sáu chữ thẩy là mười sáu chữ nho. Trong câu thứ nhất hai chữ càn khôn là tên hai quẻ trong kinh Dịch biểu tượng cho trời đất. Bốn chữ trong câu thứ hai là bốn chữ thu ngắn một câu trong sách Trung Dung:

Quân tử chi đạo, tạo doan hồ phu phụ, cập kỳ chí giă, sát hồ thiên địa.

Theo Trần Trọng Kim nghĩa là đạo người quân tử lập mối đầu ở những điều mà những kẻ thất phu thất phụ biết được làm được mà lên đến cùng cực th́ rơ việc trời đất. Hai câu thứ ba và thứ tư nhắc đến thuyết âm dương hỗ trợ tạo nên muôn vật từ xưa tới nay của Khổng học. Bốn câu thơ trên, như vậy phải chăng cho thấy ư muốn của Lữ Y Đoan theo đạo lư Khổng học để sáng tác Tạo Đoan Kinh? Đọc vào trong sách, người đọc đều nhận ra nhiều h́nh ảnh quen thuộc rút từ sách Đạo Lăo cũng như Đạo Phật. Như vậy, để có thể nhận ra ư tại ngôn ngoại của Lữ Y Đoan gửi gắm trong Tạo Đoan Kinh, những tấm kính trong đài gương của Pháp Tạng phải chăng chính là những kinh sách của ba Đạo Khổng Lăo Phật? Trong giới hạn của bài viết này, phương pháp đài kính chỉ riêng áp dụng cho hai điểm đề xướng sau đây: một là 13 câu mở đầu Kinh Thánh kể sự tích tạo lập trời đất trong ba ngày đầu, và hai là đoạn 3 sách Sáng Thế kư kể chuyện sa ngă của Adam và Eve trong vườn địa đàng.

Trước tiên là h́nh ảnh người viết Kinh Thánh dùng trong những câu I:1-13, ghi truyện ba ngày đầu sáng thế.

Kinh Thánh chép:

1Lúc khởi đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất. 
2Đất c̣n trống rỗng, chưa có h́nh dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước.
3Thiên Chúa phán: Phải có ánh sáng. Liền có ánh sáng.
4Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp và phân rẽ ánh sáng và bóng tối. 
5Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, bóng tối là đêm. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ nhất.

Người đọc Kinh Thánh ngày nay thường hiểu năm câu trên đây như sau.

Trong câu mở đầu Kinh Thánh, chữ lúc khởi đầu tương ứng với chữ In principo, theo bản tiếng La tinh, hai chữ này dịch là theo nguyên lư. Trong lúc khởi đầu này, Không Gian và Thời Gian đều chưa được tác tạo nói ǵ đến con người và ngôn ngữ con người. Thế nên khó mà lănh hội được những điều này bằng tri thức hay bằng tưởng tượng của con người ngày nay. Tuy nhiên, ai ai cũng đều biết rằng tất cả những điều viết trong sách thánh đều viết ra để giáo hóa chúng ta (2 Ti-mô-thê 3,16). Như vậy, người đọc kinh thánh ngày nay đứng giữa hai ngả: một là cảm ứng với những điều viết trong Kinh Thánh vào giai đoạn này theo kinh nghiệm sống riêng tư, theo tri thức cá nhân, cũng như theo ngôn ngữ hiện nay của ḿnh, hai là hiểu theo những điều dẫn giải của những triết gia, những thầy giảng Kinh Thánh. Paul Claudel (1868-1955), tác giả cuốn Le Poète et la Bible, đă chọn ngả thứ nhất, v́ theo ngả đó người đọc Kinh Thánh mới thấy được điều hay cái đẹp, cho riêng ḿnh, trong Kinh Thánh, dầu cái biết cái thấy cá nhân đó thô thiển chất phác kém xa những điều giảng dậy cao xa viết sẵn trong kinh luận. 

Trở lại Kinh Thánh: Theo nguyên lư Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Chữ nguyên lư này không chỉ biểu thị điểm bắt đầu của một kỷ nguyên mới, mà biểu thị điểm bắt đầu một trật tự thuần lư tuyệt đối và thăng hóa. Thiên Chúa khởi đầu bằng cách xác định đường hướng của công cuộc sáng tạo của Người. 

Nguyên lư đó là ǵ? Câu trả lời đọc thấy trong sách Tân Ước: Trong nguyên lư có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa(Gia-an 1,1). Theo nguyên lư, theo Ngôi Lời, Thiên Chúa hoàn tất, bằng chính lời nói của Người, việc sáng tạo: Đấng hằng hữu muôn đời đă tạo thành vạn vật (Huấn Ca 18,1).

Theo nguyên lư, nghĩa là trước khi có thời gian, trước khi phát hiện anh sáng, trước khi có một buổi chiều và một buổi sáng, trước khi bắt đầu một chuỗi Bẩy Ngày. Trước khi Trời Đất tách biệt làm hai. Kinh Thánh chép: Trời và Đất: hai vật thể cùng được sáng tạo đồng thời. Đất: không phải là vầng dương, không phải là tinh tú, mà là trái đất nhỏ bé này, nơi con người sinh sống trong cái vô cùng của không gian, và đó là thiên hứng của Chúa Trời tự hữu toàn nguyên. 


Trời. Trời nào? Theo Kinh Thánh có ba tầng trời, (Cô-rin-tô 12,6) và c̣n có nhiều trời khác, v́ theo kinh Lậy Cha: Lậy Cha chúng tôi ở trên trời, mà Kinh Thánh chữ Pháp chép là Notre Père, qui êtes aux cieux (Mát-thêu 6,9). Có ṿm trời gồm khí quyển, có ṿm trời nhật động, và có ṿm trời mà Thiên Chúa gọi đó là ṿm trời (Sáng Thế 1, 8)


Ṿm trời thứ ba là nơi cư ngụ của các thiên thần. Đó là ṿm trời của Chúa. C̣n đất th́ Chúa ban cho con cái loài người (Thánh Vịnh 113,16). Ngoài ṿm trời này c̣n cả một khối nước phía trên bầu trời (Thánh Vịnh 148,4). Chính Thiên Chúa đă từng nói tới ṿm trời này:Ta sẽ lên trời, ta sẽ dựng ngai vàng của ta trên cả các v́ sao của Thiên Chúa.(I-sai-a 14,13).

Sang câu Kinh Thánh thứ 2: Đất c̣n trống rỗng, Chưa có h́nh dạng.

 

Trước mắt Hóa Công, đất mang một h́nh ảnh tiêu cực: trống rỗng và chưa có h́nh dạng, và bóng tối bao trùm vực thẳm. Bóng tối này không phải là bóng đêm, đối nghịch với ánh sáng, kiệt tác của Hóa Công trong ngày thứ nhất. Bóng tối này là bóng tối mà đến các thiên thần cũng không vào nổi. Những vực thẳm này kêu gào vực thẳm, khi tiếng thác của ngài tuôn đổ vang ầm (Thánh Vịnh 41,8). Một trạng thái tuyệt đối vô trật tự, một cơi trong đó chưa có một vật nào thành h́nh, tất cả là những biến đổi liên tục. Tri thức con người khó mà h́nh dung ra nổi. Và trên đó thần khí chúa Trời bay lượn, như tâm trí người nghệ sĩ bay lượn trên tác phẩm của ḿnh. Thần khí linh thiêng này là điều kiện tạo ra đời sống, con người không bao giờ ngưng tái tạo thần khí đó.


Và nước. Nước là h́nh ảnh tích cực duy nhất trước ngày sáng thế đầu tiên. Kinh Thánh chữ Pháp chữ Anh đều chép chữ nước này theo số nhiều, phải chăng là ngụ ư nước lúc này khác với nước mà con người hằng quen biết. Trong ngày sáng thế thứ hai, Thiên chúa tạo ra một cái ṿm phân rẽ nước dưới ṿm và nước phía trên. Về truyện có nước trên ṿm trời thứ ba, thánh Augustin nói: uy quyền của Kinh Thánh cao cả hơn khả năng hiểu biết của con người; Thánh Thomas kết luận rằng: bất kỳ nước đó là ǵ, bất kỳ bằng cách nào nước lên trên ṿm trời, chúng ta cũng không mảy may nghi ngờ là có nước ở trên ṿm trời thứ ba. Trong Kinh Thánh có nhiều câu liên quan tới nước huyền bí này. 

Sách Khải Huyền 4,6 chép: Trước ngai có cái ǵ như biển trong vắt tựa pha lê. Thánh Vịnh 135, 5-6:Một ḍng sông chẩy ra bao nhánh, đem niềm vui về cho thành của Đức Chúa Trời. Thánh Vịnh 32,4: Chúa dồn dại dương về một chỗ, Người đem biển cả trữ vào kho.

Người chép Kinh Thánh chép những đoạn này với mục đích ǵ? Phải chăng là để nhấn mạnh trên điểm là nước khi chúa phán ṿm trời tách làm hai là một thứ nước linh thiêng khác với nước con người có ngày nay?

Để biết được nước linh thiêng này khác với nước con người có ra sao, cách hay nhất là xét kỹ xem nước thông thường là ǵ. V́ có biết rơ công tŕnh tạo tác hiển hiện của Chúa, con người có thể nh́n ra những công tŕnh không hiển hiện của Chúa. Như vậy phải chăng là có thể có nhiều hy vọng nh́n thấy sự thật hơn là chỉ căn cứ vào trí tưởng tượng.

Nước có thể tích mà không có h́nh. H́nh ngoài của nước là h́nh của vật chứa đựng nước. Nước có thể chia thành nhiều phần, mà chẳng phần nào khác phần nào. Nước có thể tái tạo vô cùng tận. Nước như vô t́nh, như có bị nhiễm ô cũng có thể tự lọc sạch. Nước trong suốt để ánh sáng đi qua. Nước len lỏi vào mọi ngóc ngách nếu có cơ hội. Nước là nguồn nuôi dưỡng mọi sinh vật. Nước thanh tẩy. Nước bao bọc. Nước phản ánh...

Phải chăng tất cả những đặc tính trên đây của nước, trên mặt thăng hóa biểu thị cho Nước trong ngày thứ nhất sáng thế?

3Thiên Chúa phán: Phải có ánh sáng. Liền có ánh sáng. 


4Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. 


4Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, bóng tối là đêm. Qua một buổi chiều và một buổi sáng ngày thứ nhất.

Thiên Chúa không sáng tạo ra ánh sáng như Thiên Chúa đă tạo ra trời đất. Thiên Chúa phán gọi ánh sáng. Ánh sáng không hiện ra từ một nguồn sáng như ánh sáng của ngọn đèn. Ánh sáng xóa bóng tối và bóng tối không dập tắt nổi ánh sáng (Gio-an 1,5). Ánh sáng tốt đẹp v́ Nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con được nh́n thấy ánh sáng (Thánh Vịnh 35-10). Nhờ có ánh sáng nên có ngày có đêm, có thời gian. Đó cũng là cái khác biệt thứ nhất Thiên Chúa tạo ra trong ngày thứ nhất.

6Thiên Chúa phán: Phải có một cái ṿm ở giữa khối nước để phân rẽ nước với nước. 


7Thiên Chúa làm ra cái ṿm đó và phân rẽ nuối phía dưới ṿm với nước phía trên. Liền có như vậy. 


8Thiên Chúa gọi ṿm đó là trời Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngà ? trời? Qua một
Thiên Chúa tạo ra cái ṿm: Thiên Chúa tạo ra h́nh dạng. Thiên Chúa tạo ṿm trời: Thiên Chúa tạo ra một tạo vật mới: không gian. Trên tạo vật này có Nước, khác với nước ở dưới. Nước ở trên và nước ở dưới cái ṿm không khác nhau v́ định sở mà khác nhau v́ bản chất.

Đó là sự khác biệt thứ hai Thiên Chúa tạo ra trong ngày thứ hai.

9Thiên Chúa phán: Nước phía dưới trời phải tụ lại một nơi để chỗ cạn lộ ra. Liền có như n: 


10Thiên Chúa gọi chỗ cạn là đất khối nước tụ lại là biển. Thiên Chúa thấy thế là tốt đ ?đất? 


11Thiên Chúa phán: Đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, ra trái tùy theo loại, trong có hạt giống. Liền có như ?Đất 


12Đất trổ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tùy theo loại, và cây ra trái, trong trái có hạt giống tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 


13Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ ba.

Thiên Chúa tạo thêm sự chia đôi khối nước dưới ṿm trời, sinh ra đất và biển. Rồi tiếp tục tạo sinh ngàn cây vạn cỏ trong ngày thứ ba.

Trên đây là nhăn quan của người đọc Kinh Thánh ngày nay, chú ư tới chuỗi h́nh ảnh trong ba ngày đầu Sáng Thế: công cuộc phân đôi Trời, với Nước, ánh sáng với bóng tối, Nước với Đất, các loài Cây Cỏ.

 

 

XEM PHẦN 2


 

[1] 陶  淵  明  詩  選 , ibid.67.

[2] 唐  詩  三  百  首. 退 士  編 訂. 新 生 出 版 社.  香 港. 葉 二 二二

 

 

 

 

 

 

 

 

LÊ PHỤNG

 


 

 

 

 

www.ninh-hoa.com